fbpx

Avalik juhtimiskoolitus “Arendava tagasiside andmine”

JUHTIMISKOOLITUS “MOTIVEERIV TAGASISIDE”

Tagasiside andmise ja küsimise oskusi arendav juhtimiskoolitus, mis aitab juhtidel kujundada oma meeskonnas tagasiside kultuuri. Tugev tagasiside kultuur meeskonnas on aluseks igapäevasele tagasisidestamisele ja 1:1 koostöövestluste ning arengu-/tulemusvestluste läbiviimisele.

Tagasiside andmine on juhtide väljakutse #1

Umbes 80% juhtidest nimetab juhtimiskoolitustel juhtimise suurimaks väljakutseks töötajatele arendava tagasiside andmist. Kuigi juhid tunnevad, et nad peaksid töötajatele rohkem tagasisidet andma, sest see aitaks nendel meeskonda suunata ja töötajaid arendada, seda suur osa juhtidest siiski regulaarselt ei tee. Miks?

Juhid ise nimetavad 3 põhjust:
1) Töötajad ei soovi tagasisidet reageerides sellele negatiivselt (solvuvad, kaotavad motivatsiooni jm);
2) Puuduvad praktilised teadmised ja oskused, kuidas tagasisidet motiveerivalt anda;
3) Puudub õige aeg ja mugav koht tagasiside andmiseks;

Siiski on sellest loetelust puudu üks oluline põhjus veel (mida juhid ise ei nimeta): 
Meeskondades puudub tagasiside kultuur ehk juhid ei näita eeskuju tagasiside vastuvõtmisel/andmisel.

Tagasiside paradoks, mille mõistmine lihtsustab tagasiside andmist

Kuigi juhid väldivad tagasiside andmist uskudes, et töötajad ei soovi seda kuulda, nimetavad töötajad ise sageli juhtide suurimaks puuduseks/arengukohaks vähest tagasiside andmist töötajatele

Sellest võib tuletada TAGASISIDE PARADOKSI: “Töötajad ootavad juhtidelt sagedamini tagasisidet, aga juhid väldivad selle andmist arvates, et töötajad ei soovi tagasisidet kuulda”. Kus on siis tegelik probleem?

Paljude meeskondade tegelik probleem on tagasiside kultuuri puudumine ja selle asemele tekkinud jõuline “enesenäitamise” kultuur. Ning selle kujunemist soodustavad sageli juhid ise. Mida see tähendab?

Tagasiside kultuur on asendunud enesenäitamise kultuuriga

Lähemal vaatlusel võib leida, et tegelik probleem ei ole töötajate vähene huvi õppimise, enese arendamise ja tagasiside saamise vastu, vaid meeskonna üldine hoiak/harjumus oma nõrkusi, puudusi ja vigu varjata. Selline hoiak on viinud meeskonna sisemise võistlemiseni, mille tulemusena püüavad inimesed meeskonnas end täiuslike ja eksimatutena näidata (“tean kõike, oskan kõike”), mitte aga oma arengukohti teiste ees tunnistada.

Sageli esindab meeskonnas sellist suhtumist ja hoiakut ka juht ise, kes samuti oma puudustest, eksimustest ja ebaõnnestumistest rääkimist väldib tekitades ka ülejäänud meeskonnale sarnase ootuse: kuna eksimuste ja puuduste tunnistamine on nõrkuse märk, näita ja tunnista oma tugevusi, ning peida ja varja oma nõrkusi. Sellist suhtumist meeskonnas võib nimetada “enesenäitamise” kultuuriks, kus meeskonnaliikmed püüavad näidata ennast ainult headest külgedest, ja seda vaatamata tõsiasjale, et meil kõikidel on olemas ka nõrkused ja puudused.

Kuna arendav tagasiside on alati seotud oma nõrkuste ja puuduste (arengukohtade) tunnistamisega, ongi see enesenäitamist ja võistlemist soosivas keskkonnas väga keeruline ning ebamugav. Ja seda juhid töötajatele tagasisidet andes märkavadki – töötajad ei taha oma vigadest ja puudustest midagi kuulda, vaid keskenduvad vabanduste otsimisele, enese õigustamisele ja näpuga näitamisele.

Samas jääb juhtidele märkamatuks sellise hoiaku algpõhjus, milleks võib olla nende enda ja ülejäänud tiimi poolt evitav “enesenäitamise ehk mina olen tubli ja ei vaja tagasisidet” kultuur.

Koolituse eesmärgiks on soodustada tagasiside kultuuri tekkimist

Käesoleva koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel meeskondades enesenäitamise kultuuri mõjusid vähendada ja selle asemele usalduslikku ja arengut soodustavat tagasiside kultuuri kujundada. Koolituse fookus on 10 tagasiside kultuuri tekkimist soodustaval teemal:

1) KUIDAS MOTIVEERIVALT JUHTIDA?
Kuidas valdkonna juhtimise kõrval tiimi/töötajaid rohkem juhtimisse kaasata, neid mitterahaliste vahenditega motiveerida ja nende ühistele eesmärkidele pühendumust kasvatada?

2) ENESENÄITAMISE, TAGARÄÄKIMISE, VIISAKUS- JA TAGASISIDE KULTUUR?
Mis need on, missugune on prevalveeriv sinu tiimis ja kuidas enesenäitamisest (sisemine konkurents) ja seljataga rääkimisest turvalise tagasisidestamiseni jõuda?

3) EDUELAMUS KUI SISEMINE MOTIVAATOR
Kuidas panna arengust huvituma töötajaid, kes justkui areneda ei soovi?

4) OBJEKTIIVNE JA SUBJEKTIIVNE TAGASISIDE
Mis need on ja kuidas mõlemat oma juhtimises kasutada?

5) TAGASISIDE ANDMISE JA SAAMISE PSÜHHOLOOGIA

  • Tagasisidele vastuseisu 3 liiki – miks vastuseis tagasisidele tekib ja kuidas seda tõhusalt ületada?
  • Tagasiside trepp ehk kuidas töötaja poolse probleemi eitamisest sisulise käitumise muutuseni jõuda?
  • Hooliv avameelsus – tehnika, mis aitab juhil ka kõige kriitilisemat tagasidet motiveerivalt anda.

6) AASTAPÕHISED ARENGUVESTLUSED TAGASISIDE ANDMISEKS
Kas piisav sagedus ja tõhus metoodika soovitud tulemuste saavutamiseks?

7) 21.SAJANDI JUHTIMINE: KOOSTÖÖVESTLUSED & TAGASISIDESTAMINE
5 liiki 1:1 koostöövestlused suhete tugevdamiseks ja juht/töötaja koostöö tõhustamiseks;

8) IGAPÄEVANE EDASISIDE
Motiveeriv tagasisidestamine vaatega tulevikku, mitte minevikku;

9) 4-SAMMULINE TAGASISIDESTAMISE MUDEL
Juhi kõige efektiivsem tööriist töötajate arendamiseks ja motiveerimiseks.

10) POSITIIVSE JA NEGATIIVSE TAGASISIDE TASAKAALU LEIDMINE
Kuidas leida põhjusi tunnustamiseks, kui seda lihtsalt ei ole?

KOOLITUSE TULEMUSENA JUHID …

… oskavad meeskonnas töö koordineerimise kõrval töötajaid toetava tagasiside abil arendada;

… oskavad tagasiside andmist, küsimist ja vastuvõtmist soodustavat meeskonnakultuuri kujundada;

… eristavad objektiivset tagasisidet (“töö kiidab tegijat”) subjektiivsest ja oskavad viimast õigesti edastada;

… mõistavad tagasiside saamise vajalikkust töötajate sisemise motivatsiooni tekkimisel;

… oskavad tagasiside andmise kaudu töötajates eduelamust tekitada;

… oskavad tagasiside andmiseks ja küsimiseks vajalikku psühholoogilist turvatunnet meeskonda luua;

… oskavad tagasiside andmise levinumaid ohukohti ja lõkse ennetada ja vältida;

… tunnevad ja oskavad kasutada tagasiside kultuuri loomise 4 etappi;

… soovivad ja oskavad oma töötajatelt regulaarset tagasisidet küsida;

… teavad, millal, kuidas ja kus tõhusat tagasisidet anda.

Koolitus sobib hästi nii värsketele kui kogenud juhtidele

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Koolituse toimumise aeg ja koht

Koolitus toimub 03.novembril 2020a Tallinnas Tehnopoli ruumis Saturn.

Koolituse päevakava

10.00 – 11.30 Juhtimiskoolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Juhtimiskoolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 16.00 Juhtimiskoolitus

Koolituse kogumaht

Koolituse kogumaht on 7 akadeemilist tundi.
Õppe osakaal on 50% auditoorne, 25% praktiline ning 25% iseseisev töö.

Koolituse õppeprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. 

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Investeering

Koolituse soodushind on 199 eur + km kehtib kuni 31.10.2020a.
Koolituse tavahind 249 eurot + km.

Koolituse hind sisaldab:
1) Koolitust ja koolitusmaterjale;
2) Lõunat ja 2 kohvipausi;
3) Tunnistusi osalejatele.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Registreerimine

Registreerimiseks kasuta palun allpool olevat registreerimise vormi. Võtame paari päeva jooksul sinuga kindlasti ühendust ja edastame arve, mille tasumine kinnitab koha koolitusel. Juhul, kui registreerid koolitusele mitu osalejat, kirjuta palun osalejate nimed “Lisainfo” väljale.

Juhul, kui sul on koolituse kohta sisulisi küsimusi, võid kirjutada ka otse koolitajale Kaido Pajumaa – kaido@motivaator.ee või helistada 509 4020.

NB! Anna palun kindlasti teada, kui sul on lõunapausi osas eelistusi – nt soovid taimetoitu või on sul mõne toiduaine suhtes allergiaid (gluteen, piim vm). Arvestame sellega siis kindlasti sulle lõunapausi tellides.

Osaleja ees- ja perekonnanimi

Osaleja e-maili aadress

Osaleja (kontaktisiku) telefon

Arve maksja andmed (nimi, aadress)

Lisainfo: toitlustuse erisoovid ja täiendavate osalejate nimed ning e-maili aadressid