fbpx

Avalik juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Motiveerimisoskusi arendav koolitus, mis keskendub meeskonna eestvedamisele ja töötajate motiveerimisele eesmärgiga suurendada töörõõmu ning tööle pühendumist. Koolitusel osalejad omandavad praktiliselt rakendatava 5 sammulise tunnustava juhtimise metoodikaKOHTUNIK”.

Juhtide väljakutseks on vähepühendunud töötajad

Paljud juhid on igapäevaselt sarnase väljakutse ees: nad näevad, kuidas töötajad kõik hädavajaliku (loe: oma tööülesanded) ära teevad, aga esiteks, nende silm ei sära selle käigus, ja teiseks, meeskonna ühiste eesmärkide vastu on nende huvi ja pühendumus väga madal.

Seda tõdemust kinnitab ka GALLUP’i 2020 tööjõuuuring Eestis, mille kohaselt:

TÖÖLE PÜHENDUNUD
(pingutavad ühiste tulemuste nimel)
on 24% töötajatest

TÖÖLE MITTE PÜHENDUNUD
(pingutavad vaid oma palga nimel)
on 67% töötajatest

TÖÖLE AKTIIVSELT MITTE PÜHENDUNUD
(töötavad vastu ja tekitavad probleeme)
on 9% töötajatest

Madala pühendumuse põhjuseks on vähene eestvedamine

Kas nende numbrite taga on ainult Eesti madal palgatase? Ei, sest mitmed rahvusvahelised ja kohalikud uuringud kinnitavad, et loomulikult on hea ja õiglane palk igale inimesele väga oluline, aga samas ütles 29,4% töötajatest 2017.aasta sügisel CV-Keskuse poolt läbiviidud uuringus, et nad oleksid nõus minema kohe madalama palga peale, kui nende otsene juht vahetuks.

Kokku kinnitas antud uuringus 59,8% töötajatest, et nad ei ole tänase juhtimiskvaliteediga organisatsioonis rahul, mis vähendab otseselt ka nende motivatsiooni ja pühendumust tööle, aga valiku puudumise tõttu on nad valmis olukorda taluma.

Lisaks leidis 2018.aasta Brandemi ja Palgainfo Agentuuri ühisuuring, et ainult 12% töötajatest Eestis soovitaks oma ülemust tuttavatele (allikas Äripäev 27.7.18a).

Töötajate pühendumuse aitab taastada juhtimismudel “KOHTUNIK”

Nagu uuringud näitavad, on juhil ja juhtimisel töötajate pühendumusele ning motivatsioonile otsene mõju. Töötajate motivatsiooni taastamiseks ning suurendamiseks omandavadki juhid koolitusel juhtimismeetodi KOHTUNIK“, mis pakub juhile 7 sammulise praktilise inimeste juhtimise ja motiveerimise tööriistakasti.

1) “MOTIVATSIOONIKAART” TÖÖTAJATE SISEMOTIVAATORITE AVASTAMISEKS
See töötajate mitterahaliste motivaatorite avastamise tööriist võimaldab juhi jaoks lihtsalt teada saada, mis tema meeskonda lisaks rahale töö juures motiveerib, et seeläbi siis töötajate motivatsioon laes hoida.

2) “KOHTUNIK” JUHI LIIDRIOMADUSTE HINDAMISEKS JA ARENDAMISEKS
See ülitõhus tööriist võimaldab juhil end liidrina analüüsida ja hinnata, selle kohta töötajatelt tagasisidet küsida, ning seada juhtimisalaseid eesmärke kaheksas olulises eestvedamise valdkonnas:

(1) Kiitmine ja tunnustamine: kuidas oma tiimi rohkem tunnustada ja jõustada?
(2) Ootuste ja eesmärkide seadmine: kuidas selgelt töötajatele ootusi ja eesmärke väljendada?
(3) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine: kuidas töötajaid rohkem märgata ja nende vastu huvi üles näidata?
(4) Tagasiside andmine ja küsimine: kuidas tagasiside abil töötajates ja eneses eduelamust tekitada?
(5) Usalduse kasvatamine: kuidas meeskonda avatud ja turvaline sisekliima luua?
(6) Naeratav suhtlemine: kuidas juhina positiivselt ja optimistlikult meeskonnaga suhelda?
(7) Innustamine ja inspireerimine: kuidas meeskonda innustada mugavustsoonist välja minema?
(8) Koostöö arendaminekuidas meeskonnas kaasavat juhtimist praktiseerida?

NB! Mudel annab juhile iga valdkonna kohta 6 praktilist juhtimisvõtet, mida on lihtne ellu rakendada ja mille abil saab seda valdkonda juhtimises kasutada. Kokku annab mudel 48 konkreetset juhtimisvõtet.

3) “TIIMIRAAMAT” SIDUVATE KOKKULEPETE SÕLMIMISEKS TIIMIS
Tiimiraamat on ülikasulik vahend meeskonna positiivse ja eesmärkidele suunatud sisekultuuri kõrgel tasemel hoidmiseks. See võimaldab juhil lihtsalt meeskonnas siduvaid ja toimivaid kokkuleppeid sõlmida ning tiimi kokkulepete järgimise eest ka vastutavana hoida.

4) “DELEGEERIMISTAHVEL” ISEENDA JA TIIMI VABADUSE SUURENDAMISEKS
Delegeerimistahvel on kaval abimees peenetundelise ja vastastikku kasuliku delegeerimise korraldamiseks. Juht saab vähemstrateegilistest ülesannetest vabanemisega oluliselt aega juurde ning suuremat vabadust ja vastutust omavad töötajad tunnevad end ettevõtte jaoks väärtuslikumana.

5) “TAGASISIDE KOLMIK” TÕHUSAKS TAGASISIDE ANDMISEKS JA SAAMISEKS
Tagasiside andmine-küsimine, ja arengu- ning koostöövestlused ei pea olema piinavad kohustused. Meetod võimaldab juhil tõhusalt igapäevast tagasisidet anda ja saada, aga ka ära kasutada 1:1 vestluste kõik võimalused, et aidata töötajatel suuremat töörahulolu tunda ning tulemusi parandada.

6) “PERSOONIKAART“ MEESKONNAGA TUGEVAMA KONTAKTI LOOMISEKS
Persoonikaardid on juhi salavõti meeskonna tõhusamaks toimima panemiseks. Selle instrumendi abil saad oma töötajaid paremini tundma õppida ning lihtsate vahenditega usaldust, avatust ja psühholoogilist turvatunnet suurendada.

7) “TÖÖ MÕTESTAJA” IGAPÄEVATÖÖ TÄHENDUSRIKKAMAKS MUUTMISEKS
Selle tööriista kaudu tekitab juht oma töötajates suuremat töö tähendust. Paljude töötajate jaoks tähendab tööl käimine ainult “raha teenimist”, mis ei tekita aga erilist töörõõmu. Motiveeriv juht saab seda muuta.

NB! Loe tunnustava juhtimise 7 praktilise tööriista kohta lähemalt ka siit: “Tunnustava juhtimise 7 sammu”

__________________________________________________

NENDE ETTEVÕTETE JUHID JUBA KASUTAVAD KIRJELDATUD 5 INSTRUMENTI OMA TÖÖS:

***

Marit TislerVooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!”
Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert

VEEL JUHTIDE TAGASISIDET: Avalik koolitus / Sisekoolitus / Videod

____________________________

5 sammulise juhtimismudeli tutvustus (3 min)
Sa ka sina vajad neid 5 kasulikku juhtimise töövahendit?
PlayPlay

Koolituselt saab juht muuhulgas vastused nendele küsimustele

1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda muuta?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas.
Kuidas tekitada neis tunne, et nad tahavad seda tööd teha?

5) Minu tiimi õhkkond ei ole motiveeriv ja innustav.
Kuidas ma saaksin seda muuta ja arendada positiivset sisekultuuri?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske.
Kuidas neid motiveerida, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas neid edasi aidata ja motiveerida?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks?

9) Ma sooviksin rohkem delegeerida.
Kuidas delegeerida viisil, et see ei tunduks ülesõitmisena?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulda võtaks?

Koolitus sobib hästi nii alustavale kui kogenud juhile

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimislikke võtteid omandada.

“See oli lihtsalt SUPER koolitus! Meie juhid tegid ettepaneku, et sinu juhtimiskoolitus peaks olema juhtidele KOHUSTUSLIK 🙂 See on juhtidele sama vajalik nagu värske õhk meie igapäevases elus. See on lausa imeline, kuidas sa oskad panna kaasa töötama ka need juhid, kes tavaliselt on suhteliselt passiivsed selle teema puhul. Aga sinul see õnnestus ja veel ülihästi.”
Piret Saat, Metaprint AS personalijuht

***
VEEL JUHTIDE TAGASISIDET: Avalik koolitus / Sisekoolitus

___________________________________________________________________

Koolituse toimumise aeg ja koht

Koolitus toimub 15. märtsil 2022a Tallinnas Tehnopoli ruumis Saturn.
NB! Järgmine koolitus toimub 17. mai 2022a (tee valik registreerimisel).

PARKIMISINFO
Koolitusel osalejatele on Tehnopoli ümbruses parkimine TASUTA va täpselt maja/sissepääsu ees (seal on lubatud parkida max 2h).

NB! Selleks tuleb oma parkimine registreerida SIIN, kuid MITTE VAREM kui 12h enne koolituse algusaega. Juhul, kui sõiduk jääb registreerimata, saab seda teha ka hommikul koolitusruumis oleva tahvelarvuti abil.

Koolituse päevakava

10.00 – 11.30 Juhtimiskoolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Juhtimiskoolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 16.00 Tunnustava juhtimise praktikum

Koolituse kogumaht

Koolituse kogumaht on 7 akadeemilist tundi.
Õppe osakaal on 50% auditoorne, 25% praktiline ning 25% iseseisev töö.

Koolituse õppeprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. 

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Investeering

Koolituse soodushind on 199 eur + km kehtib kuni 10.03.2022a.
Koolituse tavahind 249 eurot + km.

Koolituse hind sisaldab:
1) Koolitust ja koolitusmaterjale;
2) Lõunat ja 2 kohvipausi;
3) Tunnistusi osalejatele.

100% Raha Tagasi Garantii

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Registreerimine

Registreerimiseks kasuta palun allpool olevat registreerimise vormi. Võtame paari päeva jooksul sinuga kindlasti ühendust ja edastame arve, mille tasumine kinnitab koha koolitusel. Juhul, kui registreerid koolitusele mitu osalejat, kirjuta palun osalejate nimed “Lisainfo” väljale.

Juhul, kui sul on koolituse kohta sisulisi küsimusi, võid kirjutada ka otse koolitajale Kaido Pajumaa – kaido@motivaator.ee või helistada 509 4020.

NB! Anna palun kindlasti teada, kui sul on lõunapausi osas eelistusi – nt soovid taimetoitu või on sul mõne toiduaine suhtes allergiaid (gluteen, piim vm). Arvestame sellega siis kindlasti sulle lõunapausi tellides.

Vali koolituse kuupäev:

Osaleja ees- ja perekonnanimi

Osaleja e-maili aadress

Osaleja (kontaktisiku) telefon

Ettevõte/asutus (eraisiku puhul jäta tühjaks)

Arve saaja käibemaksukohuslane (eraisikuna vali "Ei")?


Lisainfo: toitlustuse erisoovid ja täiendavate osalejate nimed ning e-maili aadressid (kui mitu osalejat)