fbpx

Juhtimiskoolitus “Emotsionaalne intelligentsus juhtimises”

“Emotsionaalne intelligentsus juhtimises”

Oma tulemuslikkuse kasvatamisest huvitatud juhtidele mõeldud enesearengukoolitus, mille fookus on sisemise tasakaalu loomisel, stressi ennetamisel ja juhtimisel, ning oma häirivate emotsioonide, mõtete ja piiravate uskumuste kontrollimisel. 

Olukorra (probleemi) tutvustus

Tänapäeva juhtimismaailmas on sagedaseks probleemiks “juhtide kognitiivne dissonants”, mille kohaselt usuvad juhid, et töötajad on nendega vägagi rahul, mistõttu ei näe juhid vajadust enese arendamiseks. Kurb tõsiasi on aga see, et töötajad tegelikult juhtide uskumust ei kinnita. Selle asemel hakkavad nad end sageli hoopis juhist distantseerima ja nende tööle pühendumus langeb.

Üheks põhjuseks juhtide kognitiivse dissonantsi taga on juhtide madal emotsionaalne intelligentsus, mis ühe Ameerika tuntuima psühholoogi Daniel Golemani uurimustööle tuginedes on juhi heade tulemuste saavutamisel lausa 2x olulisem kui juhi üldine intelligentsus (IQ). Seega annab emotsionaalne intelligentsus juhile olulise konkurentsieelise teiste, emotsionaalselt vähem teadlikema, juhtide ees.

Miks?
Sest nii juht ise kui ka kõik tema töötajad on emotsionaalsed olendid ning otseselt mõjutatud ümbritsevate inimeste meeleoludest ja emotsionaalsest seisundist. Kui juht on kaitses, kinnine, emotsionaalselt eemal ning ei näita oma haavatavust välja, on täpselt samasugused ka kõik tema meeskonnaliikmed. Milleni see viib? See viib töötajatelt tulemuste ja panuse kättesaamatuseni – juht hoiab oma eeskujuga (emotsionaalse distantseeritusega) kogu meeskonda distantsil laskmata töötajatel end oma meeskonna, juhi ja tööga emotsionaalselt siduda.

Mida tähendab emotsionaalne intelligentsus juhtimises?

Juhtide puhul on edu saavutamiseks emotsionaalne intelligentsus lausa hädavajalik. Hiljutised uuringud on näidanud, et töötajate tulemused ja organisatsiooni edu on otseselt seotud juhi emotsionaalse seisuga. Kui tegemist on positiivse ja tunnustava juhiga, on ka töötajad motiveeritud, edasipürgivad ning usinad. Kui aga enamikel päevadel on juht norgus, ebakindel või tõre enda töös, muutuvad ka töötajad ajapikku tüdinuks, laisaks ning ärevaks.

Play
Slider

***

Lähtudes Daniel Golemani uurimustööst, koosneb emotsionaalne intelligentsus 5 elemendist:

1. Eneseteadlikkuse arendamine – oma tunnete ja emotsioonide mõistmine;
2. Meeleolude valdamine – emotsionaalse kaaperdamise vältimine ehk ka raskete emotsioonide korral “kohale jäämine”;
3. Enesemotiveerimise oskused – õigete tunnete õigetesse tegevustesse suunamine;
4. Empaatiavõime suurendamine – teiste inimeste tunnete hindamine ja võime neid isetult mõista;
5. Suhete juhtimine – haavatav ja ehe suhtlus teiste inimestega.

Mida rohkem iga juht neid 5 emotsionaalse intelligentsuse elementi praktiseerib ja valdab, seda paremini oskab ta töötajaid organisatsiooni eesmärkidesse kaasata ning seda tulemuslikumalt ta oma meeskonda juhib.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata juhil suurendada oma eneseteadlikkust (võimet iseennast kõrvalt näha), parandada võimet oma negatiivsete mõtete ja emotsioonidega toime tulla ja seeläbi oma tegutsemise efektiivsust meeskonnajuhina suurendada.

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige sobilik esma- ja keskastmejuhtidele (osakonnajuhid, tiimijuhid, kaupluste juhid, vahetuste vanemad jt), kes on “Tunnustav juhtimine” programmi läbinud ning otsivad viise, kuidas ennast juhina veel sügavamate tasanditeni viia. Samuti on koolitusele oodatud ka kõik ülejäänud juhid, kes soovivad iseendaga paremas kontaktis olla ja seeläbi oma juhtimisstiili ehedamaks ja edukamaks muuta.

Mida juhid koolitusel õpivad?

  • Mõistavad, mis on emotsionaalne intelligentsus ning milliste tehnikate abil seda suurendada;
  • Oskavad näha oma emotsionaalsuse otsest mõju töötajatele;
  • Oskavad korrastada oma mõttesüsteeme ning lasta lahti ebavajalikest tunnetest;
  • Näevad läbi oma piiravaid uskumusi ning asendavad need positiivsetega;
  • Suurendavad oma igapäevast tegutsemise efektiivsust, lubamata emotsioonidel end kontrollida;
  • Oskavad oma destruktiivsed tundeid lahustada ning iseennast oma peas olevast “häälest” eraldada;
  • Oskavad iseennast ja seeläbi ka oma meeskonda paremini juhtida ja sisemiselt motiveerida;
  • Teadvustavad ego mõju enda ja oma meeskonna käitumisele ning oskavad seda vältida;
  • Kasutavad haavatavust ja ehedust inimeste juhtimises, muutes õhkkonna profesionaalsest vabamaks ja seeläbi ühtekuuluvamaks.

Koolituse metoodika

Koolitus on üles ehitatud interaktiivsel koostööpõhimõttel, mille käigus on kõik osalejad aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud. Avame koolitusel olulised teemad läbi erinevate teadusuuringute ja testime nende asjakohasust meeskonnaharjutustega, mis aitavad igal osalejal juba koolituse käigus käsitletavast teemast empiirilise kogemuse saada ja võimaldades seda niimoodi paremini omandada ja iseendaga seostada.

Koolitusel kasutatavad õpiviisid:
a) Interaktiivne ja kaasav loeng-arutelu;
b) Paaris- ja individuaalsed harjutused;
c) Meeskonnaharjutused;
d) Filmilõigud;
e) Grupitööd.

Koolituse formaat, kestus ja keel

3h (2 x 1,5h) või 1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe.

NB! Koolituse saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Osalejate tagasiside

Osalejad on koolituse kohta öelnud nii.

   – Raido Rõivas, VIASAT müügijuht

   – Greetel Lee, VIASAT turundusspetsialist

100% raha tagasi garantii

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida ning tunnustada, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi.

KÜSI KOOLITUSE PERSONAALSET PAKKUMIST:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust