fbpx

Juhtimiskoolitus “Tõhus tagasiside”

JUHTIMISKOOLITUS “TÕHUS TAGASISIDE”

Tagasiside andmise ja küsimise oskusi arendav juhtimiskoolitus, mis aitab juhtidel kujundada oma meeskonnas tagasiside kultuuri. Tugev tagasiside kultuur meeskonnas on aluseks igapäevasele tagasisidestamisele ja 1:1 koostöövestluste ning arengu-/tulemusvestluste läbiviimisele.

Tagasiside andmine on juhtide väljakutse #1

Paljud juhid nimetavad juhi töö üheks suurimaks väljakutseks tagasiside andmist töötajatele. Miks? Nendele lihtsalt tundub sageli, et töötajad ei ole tagasisidest huvitatud – nad justkui ei soovi ise areneda ja ei soovi ka organisatsiooni selle arengul toetada. Kas see tegelikkuses on aga ikkagi nii, sest töötajate enda poolne levinud etteheide juhtidele on jällegi vähene tagasiside? 

Teadlased ütlevad, ja uuringud kinnitavad, et tegelikult soovivad kõik inimesed edukad olla ja elus (sh tööl) edasi liikuda (areneda), milleks nad vajavad aga tagasisidet (saamaks teada, kuidas läheb ja kui kaugel valitud teel ollakse). Seetõttu võib oletada, et sageli ei ole probleemiks töötajate vähene soov areneda ja tagasisidet kuulda võtta, vaid valede meetodite kasutamine, ja tagasisidestamist mittesoosiv keskkond (meeskonnas puudub tagasiside kultuur).

Käesolev koolitus annab juhile kõik vajalikud eelteadmised ja praktilised tööriistad selleks, et:
a) töötajatele tagasisidet anda viisil, mis töötajatele motiveerivalt mõjub (mitte kaitsesse ei vii);
b) töötajatelt tagasisidet küsida viisil, mis juhile endale motiveerivalt mõjub (mitte seda vältima ei pane).

Koolitus aitab juhil teadvustada, mõista ja vältida sagedasemaid tagasiside andmise ja küsimisega seotud ohukohti ning lõkse, muutes seeläbi tagasisidestamise kui nähtuse meeskonnas millekski, mida osapooled ootavad, mitte sellele vastu ei seisa. Kursus annab juhile konkreetsed praktilised töövahendid selleks, et meeskonnas tunnustamise ja tagasisidestamise süsteem luua ja seeläbi töötajate motivatsiooni ning pühendumust suurendada.

Koolituse eesmärgiks on soodustada tagasiside kultuuri tekkimist

Käesoleva koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel meeskondades enesenäitamise kultuuri (rivaalitsemist, konkureerimist) mõjusid vähendada ja selle asemele usalduslikku ja arengut soodustavat tagasiside kultuuri kujundada.

Koolituse tulemusena juhid …

… oskavad meeskonnas igapäevatöö korraldamise kõrval töötajaid toetava tagasiside abil arendada;

… oskavad tagasiside andmist, küsimist ja vastuvõtmist soodustavat meeskonnakultuuri kujundada;

… eristavad objektiivset tagasisidet (“töö kiidab tegijat”) subjektiivsest ja oskavad viimast õigesti edastada;

… mõistavad tagasiside saamise vajalikkust töötajate sisemise motivatsiooni tekkimisel;

… oskavad tagasiside andmise kaudu töötajates eduelamust tekitada;

… oskavad tagasiside andmiseks ja küsimiseks vajalikku psühholoogilist turvatunnet meeskonda luua;

… oskavad tagasiside andmise levinumaid ohukohti ja lõkse ennetada ja vältida;

… tunnevad ja oskavad kasutada tagasiside kultuuri loomise 4 etappi;

… soovivad ja oskavad oma töötajatelt regulaarset tagasisidet küsida;

… teavad, millal, kuidas ja kus tõhusat tagasisidet anda.

Koolitus sobib hästi nii värsketele kui kogenud juhtidele

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista psühholoogiat tagasiside andmise, küsimise ning tagasiside kultuuri arendamise kohta.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (saab teha ka Zoomis/Skype’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust