fbpx

Juhtimiskoolitus “Motiveeriv tagasiside”

JUHTIMISKOOLITUS “MOTIVEERIV TAGASISIDE”

Tagasiside andmise ja küsimise oskusi arendav juhtimiskoolitus, mis aitab juhtidel kujundada oma meeskonnas tagasiside kultuuri. Tugev tagasiside kultuur meeskonnas on aluseks igapäevasele tagasisidestamisele ja 1:1 koostöövestluste ning arengu-/tulemusvestluste läbiviimisele.

Tagasiside andmine on juhtide väljakutse #1

Umbes 80% juhtidest nimetab juhtimiskoolitustel juhtimise suurimaks väljakutseks töötajatele arendava tagasiside andmist. Kuigi juhid tunnevad, et nad peaksid töötajatele rohkem tagasisidet andma, sest see aitaks nendel meeskonda suunata ja töötajaid arendada, seda suur osa juhtidest siiski regulaarselt ei tee. Miks?

Juhid ise nimetavad 3 põhjust:
1) Töötajad ei soovi tagasisidet reageerides sellele negatiivselt (solvuvad, kaotavad motivatsiooni jm);
2) Puuduvad praktilised teadmised ja oskused, kuidas tagasisidet motiveerivalt anda;
3) Puudub õige aeg ja mugav koht tagasiside andmiseks;

Siiski on sellest loetelust puudu üks oluline põhjus veel (mida juhid ise ei nimeta): 
Meeskondades puudub tagasiside kultuur ehk juhid ei näita eeskuju tagasiside vastuvõtmisel/andmisel.

Tagasiside paradoks, mille mõistmine lihtsustab tagasiside andmist

Kuigi juhid väldivad tagasiside andmist uskudes, et töötajad ei soovi seda kuulda, nimetavad töötajad ise sageli juhtide suurimaks puuduseks/arengukohaks vähest tagasiside andmist töötajatele

Sellest võib tuletada TAGASISIDE PARADOKSI: “Töötajad ootavad juhtidelt sagedamini tagasisidet, aga juhid väldivad selle andmist arvates, et töötajad ei soovi tagasisidet kuulda”. Kus on siis tegelik probleem?

Paljude meeskondade tegelik probleem on tagasiside kultuuri puudumine ja selle asemele tekkinud jõuline “enesenäitamise” kultuur. Ning selle kujunemist soodustavad sageli juhid ise. Mida see tähendab?

Tagasiside kultuur on asendunud enesenäitamise kultuuriga

Lähemal vaatlusel võib leida, et tegelik probleem ei ole töötajate vähene huvi õppimise, enese arendamise ja tagasiside saamise vastu, vaid meeskonna üldine hoiak/harjumus (kultuur) oma nõrkusi, puudusi ja vigu varjata. Selline hoiak on viinud sageli meeskonna sisemise konkurentsini, mille tulemusena püüavad inimesed meeskonnas end edukate ja eksimatutena näidata (“tean kõike, oskan kõike”), mitte oma arengukohti teiste ees tunnistada.

Sageli esindab meeskonnas sellist suhtumist ja hoiakut ka juht ise, kes samuti oma puudustest, eksimustest ja ebaõnnestumistest rääkimist väldib tekitades ka ülejäänud meeskonnale sarnase ootuse: kuna eksimuste ja puuduste tunnistamine on nõrkuse märk, näita ja tunnista oma tugevusi, ning peida ja varja oma nõrkusi. 

Sellist suhtumist meeskonnas võib nimetada “enesenäitamise” kultuuriks, kus meeskonnaliikmed püüavad näidata ennast ainult headest külgedest, ja seda vaatamata tõsiasjale, et meil kõikidel on olemas ka nõrkused ja puudused. Ning sellise kultuuriga meeskonnas ei ole mugav ka tagasisidet küsida ja seda vastu võtta, mistõttu oleks vaja olukorra muutmiseks hakata juhi eestvedamisel looma meeskonda tagasiside kultuuri, mis soodustaks individuaalset arenemist ja kiirendaks ka meeskondlike eesmärkide saavutamist.

Koolituse eesmärgiks on soodustada tagasiside kultuuri tekkimist

Käesoleva koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel meeskondades enesenäitamise kultuuri mõjusid vähendada ja selle asemele usalduslikku ja arengut soodustavat tagasiside kultuuri kujundada. Koolituse fookus on 15 tagasiside kultuuri tekkimist soodustaval teemal:

1) Miks juhid tagasiside andmist ja küsimist ei armasta?

2) Kuidas suurendada töötajate soovi areneda ja tagasisidet kuulda võtta?

3) Erinevad suhtluskultuurid meeskonnas ja nende mõju tulemustele:

a) enesenäitamise (sisemise konkurentsi) kultuur;

b) viisakasolemise ehk professionaalide kultuur;

c) tagasiside kultuur.

4) Neli tagasiside andmise stiili ja selle mõju ning tagajärjed meeskonnas?

5) Tajuvead tagasiside andmisel, küsimisel ja vastuvõtmisel;

6) Objektiivne ja subjektiivne tagasiside – kuidas kumbagi kasutada?

7) Töötajate tagasisidele tekkiva vastuseisu ületamine;

8) Kultuuripüramiid ehk meeskonnas tagasiside kultuuri loomise 3 sammu;

9) Psühholoogilise turvatunde loomine meeskonnas;

10) Töötajatelt/ meeskonnalt tagasiside küsimise tööriistad;

11) Kuidas juhina tagasisidet tõhusalt vastu võtta?

12) Kuidas panna töötajad meeskonnas üksteisele tagasisidet andma ning seda aktsepteerima?

13) Kuidas tagasisidet mitte anda? Kuidas tagasisidet anda ehk 4-sammuline tagasiside mudel?

14) Millal ja kus tagasisidet anda?

15) Positiivse ja negatiivse tagasiside tasakaalu leidmine.

Koolituse tulemusena juhid …

… oskavad meeskonnas töö koordineerimise kõrval töötajaid toetava tagasiside abil arendada;

… oskavad tagasiside andmist, küsimist ja vastuvõtmist soodustavat meeskonnakultuuri kujundada;

… eristavad objektiivset tagasisidet (“töö kiidab tegijat”) subjektiivsest ja oskavad viimast õigesti edastada;

… mõistavad tagasiside saamise vajalikkust töötajate sisemise motivatsiooni tekkimisel;

… oskavad tagasiside andmise kaudu töötajates eduelamust tekitada;

… oskavad tagasiside andmiseks ja küsimiseks vajalikku psühholoogilist turvatunnet meeskonda luua;

… oskavad tagasiside andmise levinumaid ohukohti ja lõkse ennetada ja vältida;

… tunnevad ja oskavad kasutada tagasiside kultuuri loomise 4 etappi;

… soovivad ja oskavad oma töötajatelt regulaarset tagasisidet küsida;

… teavad, millal, kuidas ja kus tõhusat tagasisidet anda.

Koolitus sobib hästi nii värsketele kui kogenud juhtidele

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista psühholoogiat tagasiside andmise, küsimise ning tagasiside kultuuri arendamise kohta.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (saab teha ka Zoomis/Skype’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust