fbpx

Juhtimiskoolitus “Tagasiside kultuuri arendamine”

“TAGASISIDE KULTUURI ARENDAMINE”

Tagasiside andmise ja küsimise oskusi arendav juhtimiskoolitus, mis aitab juhtidel kujundada oma meeskonnas tagasiside kultuuri. Tugev tagasiside kultuur meeskonnas on aluseks igapäevasele tagasisidestamisele, ja 1:1 koostöövestluste ning arengu-/tulemusvestluste läbiviimisele.

Tagasiside andmine on juhtide väljakutse #1

Juhtimiskoolituste alguses juhtidelt nende suurimate väljakutsete kohta uurides nimetab umbes 80% juhtidest ühe suurima väljakutsena kriitilise tagasiside andmist töötajatele. Kuigi praktiliselt kõik juhid tunnevad, et nad vajaksid töötajatele tagasiside andmist, sest see aitaks meeskonda suunata ja töötajaid arendada, praktikas seda siiski suur osa juhtidest regulaarselt ei tee. Miks?

Juhid ise nimetavad 3 põhjust:

  1. Töötajate (negatiivne) reaktsioon tagasisidele (solvumine, motivatsiooni langus jm);
  2. Puuduvad praktilised teadmised ja oskused, kuidas tagasisidet (turvaliselt) anda;
  3. Puudub õige aeg ja koht (turvaliseks) tagasiside andmiseks;

Siiski on sellest loetelust puudu üks oluline põhjus veel (mida juhid ise ei nimeta): 
Meeskondades puudub tagasiside kultuur ehk juhid ei näita eeskuju tagasiside vastuvõtmisel/andmisel.

Tegelik probleem on “enesenäitamise” kultuur meeskonnas

Juhtide eeskujul evitakse paljudes meeskondades tagasiside kultuuri asemel “enesenäitamise kultuuri”, mis tähendab oma puuduste, eksimuste ja vigade varjamist, mitte oma arengukohtade tunnistamist ja üksteiselt (töötaja-juhilt, juht-töötajatelt) õppimist.

Just seetõttu küsin juhtide käest nende poolt mainitud tagasiside andmise kui väljakutse kohta vastu:
Aga millal sa viimati ise töötajatelt tagasisidet küsisid?
Või millal sa viimati mõne töötaja kriitilise märkuse, kommentaari või tagasiside eest teda tänasid?
Ja seda isegi juhul, kui sa kuulduga nõus ei olnud või see haiget tegi.

Selle küsimuse peale jäävad juhid üldjuhul mõttesse …

Kuni enesenäitamise kultuuri asemele ei ole meeskonnas tekkinud tagasiside kultuuri, ei ole juhil mõtet arendada ka erinevaid tagasiside andmise oskusi ja võtteid, sest keskkond ei soosi tagasiside andmist ja vastuvõtmist. Just seetõttu juhid ka töötajate reaktsioone kardavad ning tagasiside andmist väldivad.

Koolituse eesmärk ja väljund

Käesoleval koolitusel on 3 eesmärki:

  1. Aidata juhtidel mõista tagasiside kultuuri olulisust meeskonna juhtimisel;
  2. Aidata juhtidel mõista enda rolli tagasiside kultuuri (ja ka enesenäitamise kultuuri) tekkimisel;
  3. Pakkuda juhtidele praktilised tööriistad tagasiside kultuuri arendamiseks ja tõhusaks tagasisidestamiseks.

Koolituse tulemusena on juhid valmis rohkem valdkonnajuhtimise kõrval tegelema oma meeskonnaga, ja seda eelkõige 5 juhtimisliku fookuse kaudu:

1) MEESKONNAKULTUURI KUJUNDAMINE, mille üheks allkultuuriks on tagasiside kultuur;

2) TAGASISIDESTAMINE eduelamuse tekitamiseks, tunnustamiseks ja töötajate arendamiseks;

3) SUHETE TUGEVDAMINE meeskonnas ja töötajate lähemalt tundmaõppimine;

4) TÖÖTAJATE VÕIMUSTAMINE ehk delegeerimine, ja iseseisvuse ning otsustusvabaduse suurendamine;

5) TÄHENDUSE TEKITAMINE ehk töö mõtestamise kaudu motiveerimine.

Koolituse 10 fookuspunkti

1) Kuidas motiveerivalt juhtida?
Kuidas valdkonna juhtimise kõrval tiimi/töötajaid rohkem juhtimisse kaasata, neid mitterahaliste vahenditega motiveerida ja nende ühistele eesmärkidele pühendumust kasvatada?

2) Enesenäitamise -, tagarääkimise – ja tagasidekultuur
Mis need on, missugune on prevalveeriv sinu tiimis ja kuidas enesenäitamisest (sisemine konkurents) ja seljataga rääkimisest turvalise tagasisidestamiseni jõuda?

3) Eduelamus kui sisemine motivaator
Kuidas panna arengust huvituma töötajaid, kes justkui areneda ei soovi?

4) Objektiivne ja subjektiivne tagasiside
Mis need on ja kuidas mõlemat oma juhtimises kasutada?

5) Tagasisidestamise psühholoogia
Mis toimub meie peas, kui tagasisidet anname või saame?
– tagasisidele vastuseisu 3 liiki – miks vastuseis tagasisidele tekib ja kuidas seda tõhusalt ületada?
tagasiside trepp ehk kuidas töötaja poolse probleemi eitamisest sisulise käitumise muutuseni jõuda?
hooliv avameelsus – tehnika, mis aitab juhil ka kõige kriitilisemat tagasidet motiveerivalt anda.

6) Aastapõhised arenguvestlused
19.sajandi jäänuk ja kiireim viis tagasiside kultuuri hävitamiseks meeskonnas;

7) 1:1 koostöövestlused
21.sajandi meetodid tagasisidestamiseks, suhete tugevdamiseks ja juhi ning töötaja vahelise koostöö tõhustamiseks;

8) Igapäevane “edasiside” andmine
Motiveeriv tagasisidestamine vaatega tulevikku, mitte minevikku;

9) Positiivse/negatiivse tagasiside tasakaal
Kuidas leida põhjusi tunnustamiseks, kui seda lihtsalt ei ole?

10) 4 -sammuline tagasiside mudel
Juhi kõige efektiivsem tööriist töötajate arendamiseks ja motiveerimiseks.

____________________________

Koolitus sobib hästi nii värsketele kui kogenud juhtidele

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista psühholoogiat tagasiside andmise, küsimise ning tagasiside kultuuri arendamise kohta.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (saab teha ka Zoomis/Skype’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust