fbpx

Motivatsioonikoolitus “Müügimotivatsiooni suurendamine”

“Müügimotivatsiooni suurendamine”

Müügimeeskondadele suunatud motivatsioonikoolitus, mille eesmärgiks on müügispetsialistidel oma tööd värskema ja innustavama nurga alt näha ning seeläbi suurendada soovi oma müügitulemusi kasvatada. Koolitus keskendub eelkõige müügimõtteviiside kujundamisele, tootekeskselt müügilt kliendikesksele müügile üleminekule ning enesemotiveerimisele /-jõustamisele müügivaldkonnas.

Müügispetsialistide väljakutse on motivatsiooni leidmine

Paljude müügispetsialistide väljakutse on enesemotiveerimine müügivaldkonnas, sest nad tunnevad aktiivse müügi oleva liialt pealetükkiva, survestava ning ebaviisakana. Selle tegelikuks põhjuseks on aga iseenda positsioneerimine oma peas “toote pakkujana”, mitte “kliendile vajaliku lahenduse pakkujana”.

Lisaks on müügimaailmas käesoleval ajastul jõupositsioon müüjatelt liikunud ostjatele – ostjad saavad kiiresti kontrollida müügiinimese müügijutu tõesust, tema enda tausta ja usaldusväärsust jne -,  mistõttu ei tööta ka 21. sajandil enam samad müügivõtted, mis tõid edu 20.sajandil, nagu näiteks kaval, manipuleeriv ja survestav müük, kõikvõimalike closingu-tehnikate jõuline kasutamine jms.

Kaasaegsel müügil on 3 märksõna

a) Resonants kliendiga – kliendi tegelike vajaduste tuvastamine ja mõistmine, kliendiga samale “lainele” jõudmine, usaldusväärse suhte loomine jms;

b) Sisemine tasakaal (stabiilsus) – kuna konkurents on kasvanud ja jõupositsioon on ostjate käes, peavad üha enam müüjaid edukalt “ei”-vastustega toime tulema, järjepidevamad ja stabiilsemad oma töös olema jne

c) Fookus (selgus) – nutiajastul ja üleküllastunud infoajastul on üha keerulisem keskenduda valitud tegevustele ning need edukalt lõpuni viia, mis pärsib ka paljude müügispetsialistide tööd ja müügitulemusi. Selle ületamiseks on vaja treenida fookust ning oskust eesmärke/tegevusi selgemalt prioritiseerida.

Koolitus keskendub 5 olulisele teemale

1) Eneses müügimotivatsiooni leidmine – millest tekib, kuhu kaob ja kuidas hoida;
2) Müügiparadigma muutmine – kliendile müümiselt lahenduste leidmisele ehk kuidas müüa müümata?
3) Efektiivsuse suurendamine müügis – müügiprofi 10 käsku, mis tema efektiivsust mitmekordistavad;
4) Mõtteselgus müügis – kuidas müüki pärssivate negatiivsete mõttemustritega toime tulla ja need positiivsete ning edasiviivatega asendada;
4) Müügimeeskonna tugevdamine – hea müügi eeltingimuseks on toetav meeskond, kus on hea sisekliima, vähe pingeid ning rivaalitsemist.

Koolitus sobib kõikidele müügi- ja teenindustiimidele

Koolitus on suunatud erineva valdkonna müügimeeskondadele ja teenindusmeeskondadele, et ühtsemaks muutuda, sarnased müügi- ja teenindpõhimõtted meeskonnas omandada ja seeläbi oma sisemist müügimotivatsiooni kasvatada.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud inimesed …
… teadvustad enese sise- ja välimotivatsiooni allikaid;
… omandavad oskuse iseennast ja meeskonda müügis motiveerida ja eesmärgipärasena hoida;
mõtestavad müügitegevuse iseenda jaoks motiveerivamal moel;
… leiavad oskuse oma hoiakutelt, vaadetelt ja suhtumiselt optimistlikult müügile orienteeruda;
… on müügispetsialisi ja müügimeeskonna liikmena tulemuslikum ja edukam.

Koolituse metoodika

Koolitus möödub rohkete arutelude, isiklike kogemuste jagamise, sisemiste taipamiste ja individuaalsete harjutuste lahendamise kaudu.

Metoodika on täpsemalt:
a) Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
c) Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.

Koolituse formaat, kestus ja keel

1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe.

NB! Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Mida kliendid koolituse kohta öelnud on?

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

___________________________________________

“Sellel müügikoolitusel sain lõplikult aru, et müük algab meie peast 🙂 Kõlab ehk triviaalsena, aga olin kõikidel eelnevatel müügikoolitustel püüdnud üha uuemaid müügitehnikaid ning nippe omandada, aga ei leidnud kunagi sisemist motivatsiooni nende kasutamiseks (või kui, siis ainult lühiajaliselt). Motivaatori “Müügimotivatsiooni suurendamise” koolitus andis mulle sisemise paradigma muutuse, kuidas tehingukeskselt müügilt kliendikesksele müügile üle minna (loe: klientidega rohkem resonantsis olla), kuidas oma fookust müügitöö käigus kõige olulisemal hoida ning läbi positiivse mõtlemise end sisemiselt tasakaalus hoida”
– Marko Kestamäe, elektroonikakaupade müügitiimi juht

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust