Müügikoolitus “Müügimeeskonna motiveerimine”

kuidas olla edukas

“Müügimotivatsiooni suurendamine”

Motivatsioon on meie elujõud – kui meil pole motivatsiooni, siis ei ole meil ka energiat midagi ette võtta ja seeläbi ka kuhugi jõuda. Isegi nii konkreetses valdkonnas nagu müük eelneb motivatsioon kõikidele muudele hea müügi aspektidele.

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud erineva valdkonna müügimeeskondadele, et müügitiimina ühtsemaks muutuda, ühtsed müügipõhimõtted meeskonnas omandada ja seeläbi oma sisemist müügimotivatsiooni kasvatada.

Koolituse eesmärk

Aidata osalejatel kontakti saada oma sisemise müügimotivatsiooniga ja seeläbi reaalselt ka oma müügitulemusi igapäevaselt parandada.

Koolituse õpiväljundid

Teadvustad sise- ja välimotivatsiooni allikaid;
Omandad oskuse iseennast ja meeskonda müügis motiveerida ja eesmärgipärasena hoida;
Mõtestad müügitegevuse iseenda jaoks motiveerivamal moel;
Leiad oskuse oma hoiakutelt, vaadetelt ja suhtumiselt optimistlikult müügile orienteeruda;
Oled müügispetsialisi ja müügimeeskonna liikmena tulemuslikum ja edukam.

Koolituse fookuspunktid

Müügimotivatsiooni leidmine – millest tekib, kuhu kaob ja kuidas hoida;
Müügiparadigmade muutmine: klientidele müümiselt lahenduste leidmisele ehk kuidas müüa müümata;
Müügi eesmärgistamine kui enesemotiveerimise meetod, mitte hirmutehnika;
Efektiivsuse suurendamine müügis – müügiprofi 10 käsku, mis tema efektiivsust mitmekordistavad;
Mõtteselgus müügis – kuidas müüki pärssivate negatiivsete mõttemustritega toime tulla ja need positiivsete ning edasiviivatega asendada;
– Müüki pärssivate piiravate uskumuste ja minapildi kaardistamine ja eemaldamine;
“Hoiakud – mõtlemine – tunded – tegutsemine” dünaamika ehk kuidas iseennast rohkem juhtida;
Müügiharjumuste kujundamine – võti lihtsamaks, aga efektiivsemaks müügistrateegiaks.

Koolituse metoodika

Koolitus möödub rohkete arutelude, isiklike kogemuste jagamise, sisemiste taipamiste ja individuaalsete harjutuste lahendamise kaudu.

Metoodika on täpsemalt:
a) Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
c) Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.

Koolituse formaat, kestus ja keel

1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe või 4h (2 x 2h) lühikoolitus.

NB! Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Mida kliendid koolituse kohta ütlesid?

Oleme saanud “Müügimotivatsiooni suurendamine” koolitusele palju positiivset tagasisidet. Allpool jagame Sinuga mõnesid nendest.


        – Mihcel Sibul, telemarketingi meeskonnajuht Viasatis

***

   – Heiki Puusaar, Smart Kindlustusmaakler AS tegevjuht

***

– Toini Aps, KAFO AFH müügijuht

***

“Sellel müügikoolitusel sain lõplikult aru, et müük algab meie peast 🙂 Kõlab ehk triviaalsena, aga olin kõikidel eelnevatel müügikoolitustel püüdnud üha uuemaid müügitehnikaid ning nippe omandada, aga ei leidnud kunagi sisemist motivatsiooni nende kasutamiseks (või kui, siis ainult lühiajaliselt). Motivaatori “Müügimotivatsiooni suurendamise” koolitus andis mulle sisemise paradigma muutuse, kuidas tehingukeskselt müügilt kliendikesksele müügile üle minna (loe: klientidega rohkem resonantsis olla), kuidas oma fookust müügitöö käigus kõige olulisemal hoida ning läbi positiivse mõtlemise end sisemiselt tasakaalus hoida”

- Marko Kestamäe, elektroonikakaupade müügitiimi juht