fbpx

Motivatsioonikoolitus “Müügimotivatsiooni suurendamine”

“Müügimotivatsiooni suurendamine”

Koolitus annab müügispetsialistidele sisemise motivatsiooni suurendamiseks ja
seeläbi müügitulemuste kasvatamiseks 3 sammulise müügijuhtimise mudeli, mis aitab

nii enda kui kliendiga paremat kontakti luua ja usaldusväärset müügisuhet arendada.


Kas tunned müügijuhina mõnikord, et sinu tiimil on rohkem potentsiaali kui igapäevaselt paistab?
Kas tunned, et su müügispetsialistid piiravad mõnikord end oma mõtete, hirmude ja vanade harjumustega?
Kas sooviksid näha nende tulemuste kasvu nii isiklikul kui meeskondlikul tasandil?

Kui vastasid kasvõi ühele küsimusele jaatavalt, siis “Müügimotivatsiooni suurendamise” koolitus aitab sind.


Kas sinu müügitiim töötab ikka täisvõimsusel?

Paljude müügitiimide ühine väljakutse on töötajate vähene enesemotiveerimine isiklike müügitulemuste kasvatamisel ja müügimeeskonna sünergia kasutamine ühiste eesmärkide saavutamisel.

Vähest enesemotiveerimist (pingutamist) õigustavad müügispetsialistid sageli (aktiivse) müügi liialt pealetükkiva, survestava või lausa ebaviisaka iseloomu kaudu. Ja vähest koostööd meeskonnas õigustavad nad sageli aja, võimaluste ja mittesoosiva motivatsioonisüsteemi kaudu.

Selle tulemuseks ongi sageli olukord, kus müügijuhid näevad oma tiimi tegutsevat liialt mugavustsoonis kasutamata seeläbi ära nii enese isiklikku kui kogu meeskonna tegelikku müügipotentsiaali.


Koolituse eesmärk

Käesoleva koolituse eesmärk on aidata müügimeeskonnal selle kogu müügipotentsiaal kasutusele võtta nii müügispetsialistide isiklikul kui meeskonna kollektiivsel tasemel.

Koolituse tulemusena osalejad:

… näevad osalejad end mitte “pealetükkiva müüjana”, vaid “kliendi vajaduste ja probleemide lahendajana”;
… oskavad luua kliendiga resonantsi, et temaga kiiremini ühele lainele jõuda;
… suudavad paremini toime tulla erinevate müügisituatsioonidega ja viia need tulemusliku tehinguni;
… on iseendaga paremas kontaktis ja suudavad end efektiivsemalt juhtida, jõustada ja motiveerida;
… teevad meeskonnasiseselt tõhusamat koostööd ja toetavad müügitiimi ühiste eesmärkide saavutamisel.


Mida osaleja täpsemalt koolituselt saab?

Osaleja saab koolituselt 3 sammulise müügimudeli oma isikliku müügipotentsiaali avamiseks, ja lisaks motivatsioonilaengu ka rohkem meeskonna ühiste eesmärkide nimel pingutada.


MOODUL #1. Isiklik vaade ehk “Mina kui kliendi usaldusväärne partner”

Kas täna on müük samasugune nagu oli see 2000. aastal? Mis on muutunud nii kliendi kui müüja jaoks?

Üheks olulisemaks muutuseks müügiprotsessis on tähelepanu üleminek jäigalt ja ettekirjutatud müügiprotsessilt (protsessi- ehk tootepõhine müük) kliendi tegelike vajaduste kaardistamise ja tema probleemidele lahenduste leidmisele (tähenduse põhine müük). 

Kui 2000. aastal töötas edukalt kurikuulus “ABC müügimudel” ehk“Always Be Closing”, mille eesmärk oli iga hinnaga (sõltumata, kas hea või halva või pettusega) kliendilt tehing välja meelitada, ja seejärel uut ohvrit otsima minna, siis 21. sajandil võib selline lähenemine kiiresti müügispetsialistile tagasilöögi anda.

Müügieksperdid ütlevad, et viimase 25 aastaga on võim müügiprotsessis tänu internetile ja info kiirele levikule (sh sotsiaalmeedias) müüjalt ostjale üle läinud. Kui varasemalt puudus ostjal võimalus toote ja müüja usaldusväärsust kontrollida, ja seda ostuotsuse tegemisel kasutada, siis täna on see elementaarne pannes müüja haavatavasse positsiooni.

Sellest tulenevalt ei tööta enam agressiivne ABC, vaid kasutada tasub kaasaegset ABC müügimudelit:

(A) RESONANTS KLIENDIGA (attunement)
Kui müüja saab kliendiga samale lainele, on teda lihtsam mõista ja jõuda ka võimaliku müügitehinguni. Kuidas aga jõuda kliendiga samale lainele?

Eelkõige teadvustades tema vajadusi, mõnikord aidates kliendil oma vajadusi ise üldse mõista ja märgata, ning püüdes nendele vajadustele siis lahendusi leida. Selle müügistrateegia keskmes on iseenda positsioneerimine kliendi (vajalikuks) partneriks, mitte aga (agressiivseks) müüjaks.


(B) SISEMINE TASAKAAL (buoyancy)
Me elame ja töötame väga muutuvates oludes, mis aktiveerivad meis päeva jooksul palju erinevaid emotsioone. Need omakorda mõjutavad meie tujusid, meeleolu ja käitumist nii individuaalsetes suhetes kliendiga kui ka meeskonnaliikmetega.

Iseenda sisemaailma (“mõtted (sisekõne) – emotsioonid – käitumine” dünaamika) parem mõistmine aitab kriitilistes olukordades säilitada tasakaalu, hoides niimoodi paremaid suhteid ja luues uusi müügivõimalusi. Samuti aitab see mõista oma tegelikke motivaatoreid (palga kõrval), ja neid enese jõustamiseks kasutada.


(C) USALDUSE LOOMINE (clarity)
Missuguselt müüjalt sa parema meelega ostaksid – kas sellelt, kelle aususes ja motiivides sa kahtled, või sellelt, keda sa täielikult usaldad? Vastus on muidugi ilmselge! Kuidas aga kliendi usaldus välja teenida?

Just need on usalduse loomise põhistrateegiad müügis:
1. Selge, aus ja läbipaistev suhtlus (kommunikatsioon);
2. kättesaadavus, kiire reageerimine ja vastamine;
3. Ehedus, haavatavus ja autentsus inimesena (müüja maski tagant oma inimliku näo näitamine).

Läbi eespool kirjeldatud 3 müügifookuse maksimeerib müügispetsialist oma isikliku müügipotentsiaali.


MOODUL #2. Meeskondlik vaade ehk “Meie kui ühise missiooni täideviijad”.

Kui müügiekspert on isiklikul tasandil oma sisemise potentsiaali kasutusele võtnud, saab ta edasi liikuda meeskondlikule tasandile. Head müügimeeskonnad on sellised, mis tänu ühiselt loodavale sünergiale saavutavad rohkem, sest nende jaoks ei võrdu 1+1=2, vaid 1+1=3. Kuidas selleni aga jõuda?

Tugevate meeskondade loomiseks tuleb üheskoos keskenduda 3 koostöötamise saladusele:
(1) Tuleb ennetada ja ületada 5 koostöö barjääri meeskonnas (usalduskriisist koostööni);
(2) Tuleb teadvustada, kasutusele võtta ja võimendada teaduslikke meeskondade edufaktoreid;
(3) Tuleb sõnastada Tiimiraamat ehk meeskonna kokkulepped positiivse sisekultuuri kujundamiseks.

Just nendele 3 sammule koolituse meeskondlikus moodulis keskendume.


KELLELE KOOLITUS SOBIB?

Koolitus sobib hästi kõikidele müügi- ja teenindusmeeskondadele, kus on oluline enesemotiveerimine, kliendirahulolu ning meeskondlik tulemus.Mida kliendid koolituse kohta öelnud on?

Koolitusest on lisamotivatsiooni saanud kümned erineva valdkonna müügitiimid, kes on selle tulemusena nii meeskonnana ühtsemaks muutunud, kui ka isiklikult oma müügimahte kasvatanud.

Tagasiside "Müügimeeskonna motiveerimine" koolitusele
PlayPlay
Tagasiside "Müügimeeskonnatunde suurendamine" koolitusele
PlayPlay
previous arrow
next arrow


“Sellel müügikoolitusel sain hästi aru, et müük algab meie peast 🙂 Kõlab ehk triviaalsena, aga olin kõikidel eelnevatel müügikoolitustel püüdnud üha uuemaid müügitehnikaid ning nippe omandada, aga ei leidnud kunagi sisemist motivatsiooni nende kasutamiseks (või kui, siis ainult lühiajaliselt). “Müügimotivatsiooni suurendamise” koolitus andis mulle selge arusaamise, kuidas tehingukeskselt müügilt kliendikesksele müügile üle minna (loe: klientidega rohkem resonantsis olla), kuidas oma fookust müügitöö käigus kõige olulisemal hoida ning läbi õige mõtlemise end tasakaalus hoida”
– Marko Kestamäe, elektroonikakaupade müügitiimi juht


KOOLITUSE METOODIKA, ÜLESEHITUS, KESTUS JA KEEL

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loengindividuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Üldjuhul koosneb koolitus ühest kohtumisest:

1) 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne müügitreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

Soovi korral väljastame koolituse läbinud isikutele tunnistuse.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii! Kui peale koolitust oled veendunud, et ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Täpsem info siit.


SOOVID ENNE TELLIMIST LISA KÜSIDA?

Juhul, kui sul on koolituse kohta sisulisi küsimusi, kirjuta julgelt otse koolitajale Kaido Pajumaa – kaido@motivaator.ee või helista 509 4020.


Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust