Müügikoolitus “Müügimotivatsiooni suurendamine” (Äripäev)

kuidas olla edukas

“Müügimotivatsiooni suurendamine”

Motivatsioon on meie elujõud – kui meil pole motivatsiooni, siis ei ole meil ka energiat midagi ette võtta ja seeläbi ka kuhugi jõuda. Isegi nii konkreetses valdkonnas nagu müük eelneb motivatsioon kõikidele muudele hea müügi aspektidele.

Toimumise aeg

10.mai 2016
Äripäeva Akadeemia, Pärnu mnt 105, Tallinn

Koolituse eesmärk

Aidata osalejatel kontakti saada oma sisemise müügimotivatsiooniga ja seeläbi reaalselt ka oma müügitulemusi igapäevaselt parandada.

Koolituse tulemusena on osaleja:

a) teadvustanud sise- ja välimotivatsiooni allikaid;
b) omandanud oskuse iseennast ja meeskonda müügis motiveerida ja eesmärgipärasena hoida;
c) mõtestanud müügitegevuse iseenda jaoks motiveerivamal moel;
d) leidnud oskuse oma hoiakutelt, vaadetelt ja suhtumiselt optimistlikult müügile orienteeruda;
e) müügispetsialisi ja müügimeeskonna liikmena tulemuslikum ja edukam.

Koolituse fookuspunktid

Müügimotivatsiooni leidmine – millest tekib, kuhu kaob ja kuidas hoida;
Müügiparadigmade muutmine: klientidele müümiselt lahenduste leidmisele ehk kuidas müüa müümata;
Müügi eesmärgistamine kui enesemotiveerimise meetod, mitte hirmutehnika;
Efektiivsuse suurendamine müügis – müügiprofi 10 käsku, mis tema efektiivsust mitmekordistavad;
Mõtteselgus müügis – kuidas müüki pärssivate negatiivsete mõttemustritega toime tulla ja need positiivsete ning edasiviivatega asendada;
– Müüki pärssivate piiravate uskumuste ja minapildi kaardistamine ja eemaldamine;
“Hoiakud – mõtlemine – tunded – tegutsemine” dünaamika ehk kuidas iseennast rohkem juhtida;
Müügiharjumuste kujundamine – võti lihtsamaks, aga efektiivsemaks müügistrateegiaks.

Koolituse metoodika

Koolitus möödub rohkete arutelude, isiklike kogemuste jagamise, sisemiste taipamiste ja individuaalsete harjutuste lahendamise kaudu.

Metoodika on täpsemalt:
a) Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
c) Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.

Maksumus

Koolituse maksumus on 379 € + km (koos käibemaksuga 455 €).

Registreerimine

Koolituse haldur Äripäeva Akadeemias on Stella-Kaisa Kanemägi
Registreerimiseks kirjuta Stella-Kaisa.Kanemagi@aripaev.ee või helista 667 0156