Meeskonnakoolitus “Seikluslik meeskonnakoolitus”

Seikluslik meeskonnakoolitus

“Seikluslik meeskonnakoolitus”

Seikluskoolitus kutsub meeskonnad kontorist välja, et koos kasulikult aega veeta,
omavahelist koostööd harjutada ja üksteisele lähemale jõuda.

Probleemi tutvustus ja koolituse eesmärk

Kuna paljud juhid on täheldanud, kuidas töötajad meeskonnakoolitustel efektiivset koostööd teevad ja õhtuses pidulauas omavahel hästi läbi saavad, aga kontorisse naastes kõik vanaviisi jätkub (loe: töötajate vaheline koostöö on madal), oleme seiklusliku meeskonnakoolituse eesmärgiks seadnud koolituse tulemusena meeskonnad päriselt ka kontoris hiljem omavahel paremini tööle saada, mitte nendele pelgalt lõbusat ja meelelahutuslikku “seikleme koos”- päeva pakkuda.

Selle eesmärgi saavutamiseks lähtume koolitusel 3 põhimõttest:
1) Süveneme enne meeskonnakoolitust meeskonna hetkeolukorda (viime läbi motivatsiooni uuringu);
2) Analüüsime iga sooritatavat meeskonnaülesannet enne selle läbitegemist;
3) Otsime ülesande sooritamise järel saadud kogemuse seoseid igapäevase tööga.

Sihtgrupp

Koolitus sobib kõikidele meeskondadele, kes soovivad positiivses meeleolus koos aega veeta, meeskonnasisest usaldust suurendada ja koostöövilju rohkem teadvustada ning nautida.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad:
– mõistavad, miks meeskonnatunne tihti meeskonnast kaob;
– mõistavad iseenda rolli meeskonnatöös ja selle positiivseid külgi;
– tunnevad üksteist meeskonnas paremini, mis soodustab meeskonnatööd;
usaldavad oma meeskonnaliikmeid rohkem ja on üksteise suhtes avatumad;
– otsivad rohkem võimalusi meeskonnasiseseks koostööks.

Metoodika

Seikluslik meeskonnakoolitus toimub siseruumides, mistõttu saab seda korraldada sõltumata aastaajast ja ilmast. Koolitus keskendub valdavalt erinevatele meeskonnaharjutustele ning nende analüüsimisele, mis muudab meeskonnakoolituse väga interaktiivseks ning kaasavaks.

Koolituse formaat, kestus ja keel

3h (2 x 1,5h) või 1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe.

NB! Koolituse saab tellida eesti ja inglise keelsena.

NB! Soovituslik lugemine enne meeskonnakoolituse korraldamist:

Missugust koolitust sa tegelikult vajad – meeskonnatöö või meeskonnatunde koolitust?
5 tähelepanekut, mida meeskonnakoolitust korraldades kindlasti silmas pidada
Egotrip meeskonnas – juhi kõikide probleemide allikas

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

 

***

Mida kliendid koolituse kohta öelnud on?

“Mulle meeldis Motivaatori seikluslik meeskonnakoolitus eelkõige seetõttu, et nad lähenesid meeskonnatööle teistmoodi. Juhina märkasin eelnevate nn tiimikoolituste puhul, et metsas seiklusi läbides on kõik inimesed sõbrad ja koostöövalmid, aga kontorisse tagasi jõudes kaob see kuhugi ära. Motivaatori meeskond lahendas antud olukorra uutmoodi – jättes meie meeskonnad samaks sidusid nad koolituse ära justkui päris elu olukordadega, mis võimaldas inimestel oma tavapärastes rollides omavahelist koostööd praktiseerida. See andis nendele päris arusaamise, et ühiseid eesmärke on võimalik saavutada ainult tiimidepõhiselt koostööd tehes, mitte ainult inimestega hästi läbi saades.”
– Ann Mägi, Ausberg juhataja

“Tagasiside koolitusele on väga positiivne. Kõik osalejad kinnitasid, et aeg läks väga kiiresti ning ei olnud sellist hetke, kus oleks igav olnud. Sellised koolitused ja koolituse läbimised ühekoos kinnistavad ühtse tiimi jooni. On väga tähtis, et saad loota oma kolleegide peale ja vastupidi. Just nii, nagu ka koolitusel öeldi, et igal ühel on oranisatsioonis oma väga tähtis roll kanda! Koolitus oli meile väga kasulik.”
– Rauno Kiisk, Ober Haus Kinnisvara

“Tegemist oli koolitusega, kus anti igaühele võimalus mõtiskleda ja mõista, kes ta oma ettevõttes on, mida oskab ja mida tahab. Kas töö, mida ta teeb, pakub rõõmu nii talle, kui ka meie klientidele? Kas me ikka anname endale aru, et täidame kellegi unistusi? Samas sai mõelda ka selle üle, kas me inimestena oskame enda elu juhtida. Suurepärane koolitaja, hea tempo ja sõbralik õhkkond. Oleme tellitud koolitusega väga rahul.”
– Terje Komendant Paide MEK pearaamatupidaja