fbpxÕnnepsühholoogia igapäevatöös

Positiivse psühholoogia põhimõtteid õpetav koolitus, mis aitab tööst rohkem rõõmu tunda ja seeläbi ka rohkem ära teha.

Eesmärk

Positiivse- ehk õnnepsühholoogia eksperdid on viimase 15 aasta jooksul avastanud kaks väga olulist tõsiasja: esiteks, mida positiivsem inimene on, seda kiiremini ja lihtsamalt ta oma isiklikud ja tööalased eesmärgid saavutab (laiendumise efekt). Ja teiseks, meie positiivsusest (sisemisest potentsiaalist) on umbes 50% kaasasündinud, 10% on väliste tegurite mõju ja tervenisti 40% sõltub meist endast (eelkõige meie mõtlemisest ja käitumisest).

Selle koolituse eesmärgiks on anda osalejatele nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised ja oskused selleks, et need 40% kasutusse võtta, et seeläbi nii tööl kui kodus õnnelikum ja tulemuslikum olla.

Sihtgrupp

Koolitus sobib kõikidele inimestele, kes soovivad iseendast teadlikumaks saada ja oma elust ning tööst rohkem rõõmu tunda ning seeläbi ka rohkem ära teha.

Koolituse tulemusena osalejad …

… on tööl ja kodus õnnelikumad ning tulemuslikumad;
… vähendavad eneses ohvrimeelsust ja võtavad elu (töö) eest rohkem vastutust;
… tunnevad iseennast paremini ja oskavad ennast rohkem juhtida;
… oskavad kasutada positiivse mõtlemise tehnikaid nii tööl kui kodus;
… avaldavad tööl meeskonnale ja kodus perele positiivset mõju.

Milleks õnnelik olemist õppida vaja on?

Kuigi õnnelik olemine kõlab loogilise ja lihtsana, on viimase 50 aastaga depressioonitase maailmas umbes kümnekordistunud. Kui 1960 aastatel jõudsid inimesed depressiooni lävele umbes 30 eluaastaks, siis 2010. aastal oli selleks lävendiks kõigest 15 eluaastat.

Kõik see on põhjustatud üha kiirenevast ja nõudlikumast keskkonnast, aga ka meile kõikidele väga loomupärasest psühholoogilisest “omadusest” – kalduvusest negativismile. Psühholoogid usuvad, et just nende kahe koosmõju tulemusena on inimestel tänapäeval üha keerulisem igapäevaselt positiivsena püsida ja oma tööst ning elust rõõmu tunda (2015. aastal ainult 7% eestlastest nautis oma tööd).

Antud koolitusel uurimegi, mida tänapäeva psühholoogia positiivsemaks muutumise võimaluste kohta avastanud on ja mida spetsialistid soovitavad ette võtta selleks, et igapäevaselt oma elust ning tööst rohkem rõõmu tunda ja seeläbi ka jõuda rohkem ära teha.

Koolituse metoodika

a) Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
c) Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud;
d) Pikema koolituse (1,5 – 2 päeva) korral õhtune ühisfilmi vaatamine.

Koolituse formaat ja kestus

a) 1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe;
b) 1,5 h või 3 h seminariformaadis lühikoolitus.

Mida kliendid koolituse kohta öelnud on?

“No kes meist siis ei tahaks õnnelik olla!? 🙂 Kõik me seda ju soovime, kuid kahjuks oleme siiski väga tihti pahurad ja tujukad. “Õnnepsühholoogia” koolitus andis mulle väga palju kasulikke ja lihtsasti kasutatavaid nippe, mõtteid ja teadusel põhinevaid tõestusi sellest, miks on sageli nii keeruline positiivne olla ja samas miks on tegelikult nii oluline positiivne olla. Positiivse psühholoogia avastused viimase paarikümne aasta jooksul raputasid meid kõik korralikult, sest saime nii indiviidi kui meeskonnana aru, et iga täiel rinnal elamata päev on tegelikult raisatud päev. Mida me õppisime? Õppisime asju positiivsest vaatenurgast nägema, iseendaga ja oma sisemaailmaga paremini hakkama saama ja üldse õnnelikum olema. Aitäh aitäh, väga meeldis :)”
– Katrin Keera, Tallinna Linnakantselei

“Ma isiklikult sain sellelt koolituselt väga palju. Mulle meeldib selline mõtlemine/lähenemine, sest ma usun, et kõik saab alguse iseendast – nii meie sisemine rahuolu ja õnn kui ka igapäevane käitumine oma pere, töökaaslaste ja lähedastega. Juhina näen ma koolituse kasu ka selles, et see näitab, kas ma saan antud teemal oma meeskonnaliikmetega rääkida või mitte? Kas ta usub, et kõik algab iseendast või pean lähenema teisiti?”
– Ruth Pajoste, Nordea Pank

“Koolitus annab enesekindlust, julgust ning aitab erinevates olukordades säilitada rahu ja enesevalitsemise. Koolituse läbija saab uue lähenemise ja oskuse siduda oma isikliku eraelu eesmärke tööalaste eesmärkidega. Vajadus on võtta tänapäeva kiires maailmas aega enese jaoks ning oskust kuulata enda sisehäält ja soove, et vältida läbipõlemist. Koolitus vastas täiesti ootustele, oli meeldiv, sisukas ning suurepäraselt valitud tempoga.”
– Marge Käen Mets, Nordea Pank kliendihaldur

“Kaido poolt läbiviidud koolitus andis hetke mõelda iseendale ja oma tööle. Samuti oli koolitus niivõrd kaasahaarav, et kõik tundsid ennast ülimalt hästi just enda ametikohal. Oli tunda, kuidas töötajad mõistsid, et nad on kõige tähtsamad ja me väärtustame üksteist. Koolitus oli väga kaasahaarav ja isiklikult meeldis koolitaja tugev ja konkreetne häälekõla. Samuti põhjalik ettevalmistus ja suur huvi meie ettevõtte vastu.”
– Enel Eesmäe, Põldma Kaubanduse personalijuht