fbpx

Avalik juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Avalik juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Koolitus annab juhile praktilise 7-sammulise meeskonna juhtimise ja -motiveerimise mudel,
mis aitab püsivalt töötajate sisemotivatsiooni kasvatada, meeskonnatunnet parandada, töötajate iseseisvust suurendada, neid tunnustada ning tiimis suhteid tugevdada.


Kas soovid juhina, et su meeskond toimiks nagu kellavärk ja ise saaksid keskenduda kõige olulisemale? Kas tahad saada oma tiimi tööle nii, et sealne koostöö oleks loomulik, töötajad pühendunud ja ka tulemuste vaatamine sul juhina silma särama paneks?


Tähtis pole ainult see, mida juht teab, vaid mida juht teeb

Kui jah, siis ekspertide sõnul on vastus lihtne – palju muu olulise kõrval tuleb ka juhtimine motiveerivamaks muuta. Ja see ei tähenda vaid uute innovaatiliste juhtimisteooriate teadmist, vaid reaalselt juhina oma juhtimisharjumuste muutmist – motiveerivate juhtimisvõtete kasutusele võtmist.

NB! Loe siit, miks ja kuidas juht 70% ulatuses oma meeskonna motivatsiooni taset mõjutab.

Ütlevad ju eksperdid, et justnimelt otsesel juhil ja tema juhtimise stiilil on töötajate motivatsioonile ja töökvaliteedile kirjeldamatult võimas mõju. Näiteks PhD Edward L. Deci kirjutab raamatus “Why We Do What We Do” juhtide ja meeskondade uuringust, mille kohaselt olid tunnustavate juhtidega meeskonnad 31% tulemuslikumad. Kuidas sulle meeldiks näha oma meeskonna tulemuste paranemist 31% võrra, ja seda ainult tänu teadlikule tunnustava juhtimise meetodite kasutamisele?

Mida aga teha ikkagi selleks, et tiimi töövõimekust tõsta, majandustulemusi parandada ning motiveeriva juhi tiitel endale taskusse noppida? “Tunnustava juhtimise” koolitus annab sulle justnimelt mainitud metoodika – 7-sammulise meeskonna motiveerimise ja eestvedamise süsteemi, mida järjekindlalt rakendades saad oma tiimi pühendunud töötajad, kes tulevad tööle hea meelega ning teevad tööd innustunult ja entusiasmiga.


“Tunnustava juhtimise mõju töötulemustele”
"Tunnustav juhtimine" koolituse tutvustus
PlayPlay

Vaata veel inspireerivaid juhtimisalaseid videoid.


Mida “Tunnustav juhtimine” koolitus juhile annab?

“Tunnustav juhtimine” on tegevuspõhine koolitus, mis tähendab, et iga käsitletud teema kohta saab juht praktilise töövahendi, mille kasutamist koolitusel harjutame, ja mille kohta ka järgnevaks 90 päevaks järeltegevuste plaani koostame. Selline “Teooria + Praktika” lähenemine soodustab oluliselt läbitud materjalide ellurakendamist ja aitab vältida kasulike teadmiste “lauasahtlisse” jäämist koolituselt naastes.


Koolitusega TASUTA kaasa “Tunnustav juhtimine” e-kursus.
eKursus võimaldab materjali värskendada ja praktikasse rakendada.


NB! Senine juhtide tagasiside näitab, et ~80% grupist rakendab järgmise 90 päeva jooksul vähemalt 1-3 tööriista (7’st) ka praktikas, ja muudab seeläbi oma juhtimisharjumusi positiivses suunas.


Koolituse tulemusena juhid …

… eristavad selgelt valdkonnajuhtimist (management) meeskonnajuhtimisest (eestvedamine, leadership);
… oskavad märgata enda tugevusi ja nõrkusi juhina ning on omandanud tööriistad enda arendamiseks;
… mõistavad, mis inimesi lisaks palgale motiveerib ja oskavad töötajaid mitterahaliselt motiveerida;
… oskavad oma töötajate panust rohkem märgata, neid tunnustada, tagasisidet anda/küsida ja kaasata;
… on omandanud tervikliku ja praktilise meeskonna motiveerimise süsteemi õpitu ellurakendamiseks.


Mida juht koolituselt konkreetsemalt kaasa võtab?

Koolitusel saad teada, mida teha siis, kui tiimiliikmed paistavad veidi inertsed ja loiud, mõned isegi negatiivsed ja kriitilised. Samuti seda, kuidas motiveerida raske ja rutiinse töö tegijaid, ning kuidas soodustada loomingulisust ja initsiatiivi üles näitamist meeskonnas.

Ja ka seda, kuidas lülitada tiimitööle geniaalseid erakuid ja isepäiseid originaalitsejaid. Kuidas juhtida stressivabalt ja inspireerivalt, ning luua meeskonda selline sisekliima, mis iseenesest paremaid tulemusi motiveeriks tooma.

Selle kõige saavutamiseks annab koolitus sinu käsutusse praktilise 7-sammulise meeskonna juhtimise ja motiveerimise süsteemi, milles sisalduvad:

1) “MOTIVATSIOONIKAART” TÖÖTAJATE SISEMOTIVAATORITE AVASTAMISEKS
See töötajate mitterahaliste motivaatorite avastamise tööriist võimaldab juhi jaoks lihtsalt teada saada, mis tema meeskonda lisaks rahale töö juures motiveerib, et seeläbi siis töötajate motivatsioon üleval hoida.

2) “KOHTUNIK” JUHI LIIDRIOMADUSTE HINDAMISEKS JA ARENDAMISEKS
See ülitõhus tööriist võimaldab juhil end liidrina analüüsida ja hinnata, selle kohta töötajatelt tagasisidet küsida, ning seada juhtimisalaseid eesmärke kaheksas olulises eestvedamise valdkonnas:

(1) Kiitmine ja tunnustamine: kuidas oma tiimi rohkem tunnustada ja jõustada?
(2) Ootuste ja eesmärkide seadmine: kuidas selgelt töötajatele ootusi ja eesmärke väljendada?
(3) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine: kuidas töötajaid rohkem märgata ja nende vastu huvi üles näidata?
(4) Tagasiside andmine ja küsimine: kuidas tagasiside abil töötajates ja eneses eduelamust tekitada?
(5) Usalduse kasvatamine: kuidas meeskonda avatud ja turvaline sisekliima luua?
(6) Naeratav suhtlemine: kuidas juhina positiivselt ja optimistlikult meeskonnaga suhelda?
(7) Innustamine ja inspireerimine: kuidas meeskonda innustada mugavustsoonist välja minema?
(8) Koostöö arendamine: kuidas meeskonnas kaasavat juhtimist praktiseerida?

NB! Mudel annab juhile iga valdkonna kohta 6 praktilist juhtimisvõtet, mida on lihtne ellu rakendada ja mille abil saab seda valdkonda juhtimises kasutada. Kokku annab mudel 48 konkreetset juhtimisvõtet.

3) “TIIMIRAAMAT” SIDUVATE KOKKULEPETE SÕLMIMISEKS TIIMIS
Tiimiraamat on ülikasulik vahend meeskonna positiivse ja eesmärkidele suunatud sisekultuuri kõrgel tasemel hoidmiseks. See võimaldab juhil lihtsalt meeskonnas siduvaid ja toimivaid kokkuleppeid sõlmida ning tiimi kokkulepete järgimise eest ka vastutavana hoida.

4) “DELEGEERIMISTAHVEL” ISEENDA JA TIIMI VABADUSE SUURENDAMISEKS
Delegeerimistahvel on kaval abimees peenetundelise ja vastastikku kasuliku delegeerimise korraldamiseks. Juht saab vähemstrateegilistest ülesannetest vabanemisega oluliselt aega juurde ning suuremat vabadust ja vastutust omavad töötajad tunnevad end ettevõtte jaoks väärtuslikumana.

5) “TAGASISIDE KOLMIK” TÕHUSAKS TAGASISIDE ANDMISEKS JA SAAMISEKS
Tagasiside andmine-küsimine, ja arengu- ning koostöövestlused ei pea olema piinavad kohustused. Meetod võimaldab juhil tõhusalt igapäevast tagasisidet anda ja saada, aga ka ära kasutada 1:1 vestluste kõik võimalused, et aidata töötajatel suuremat töörahulolu tunda ning tulemusi parandada.

6) “PERSOONIKAART“ MEESKONNAGA TUGEVAMA KONTAKTI LOOMISEKS
Persoonikaardid on juhi salavõti meeskonna tõhusamaks toimima panemiseks. Selle instrumendi abil saad oma töötajaid paremini tundma õppida ning lihtsate vahenditega usaldust, avatust ja psühholoogilist turvatunnet suurendada.

7) “TÖÖ MÕTESTAJA” IGAPÄEVATÖÖ TÄHENDUSRIKKAMAKS MUUTMISEKS
Selle tööriista kaudu tekitab juht oma töötajates suuremat töö tähendust. Paljude töötajate jaoks tähendab tööl käimine ainult “raha teenimist”, mis ei tekita aga erilist töörõõmu. Motiveeriv juht saab seda muuta.

NB! Loe tunnustava juhtimise 7 praktilise tööriista kohta lähemalt ka siit: “Tunnustava juhtimise 7 sammu”


“Tunnustava juhtimise eesmärk on strateegia ellu viia”

"Tunnustav juhtimine" 5 sammuline mudel
PlayPlay


***


Kui sulle tundub seda olevat liiga palju, siis tegelikkuses on kõiki neid meetodeid lihtne kasutada ja nad tõepoolest toimivad. Seda kinnitavad sajad juhid ja ettevõtted, kes need juba edukalt kasutusele on võtnud.Marit Tisler

“Vooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!” Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert


Numbrid ei valeta (kui tunned, et kõik on niigi hästi …)

Kui sulle tundub, et sinu meeskonnas on tegelikult kõik juba niigi hästi, siis võib see tõepoolest nii olla. Aga samas ei saa välistada, et üsna suur meeskonna potentsiaal on ikka veel kasutamata, mille kasutusele võtmine võiks teie tiimi ühistele tulemustele märkimisväärset positiivsest mõju omada.

Seda kinnitab üsnagi nukker Eesti töötajate pühendumuse statistika 2021, mida Gallup Eestis mõõdab:

~26% töötajatest teeb oma tööd täna hingega.
NEED ON PÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

~66% töötajatest teevad ära hädavajaliku, et palk kätte saada.
MITTEPÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

~8% töötajatest on meeskonnas ussitamise hästi ära õppinud
ning töötavad juhile ja tiimile suisa vastu.
AKTIIVSELT MITTEPÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

(loe siit, miks ja kuidas juht 70% ulatuses oma meeskonna pühendumuse taset mõjutab)


Hirmutav, eks? Aga asi läheb kahjuks veel hullemaks. Nimelt väitis ühes CV Keskuse korraldatud uuringus:

29,4% töötajatest, et nad oleksid nõus sama tööd tegema väiksema palgaga, kui nende juht vahetuks.

Ja 59,8% töötajatest, et nende tänase tööandja juhtimiskvaliteet vähendab otseselt nende motivatsiooni, aga pole hetkel ka paremat töökohta kuskilt võtta. Ja nii nad siis käivadki lihtsalt palka teenimas!

Aga ka see ei ole veel kõik! Nimelt näitas Palgainfo Agentuuri uuring, et ainult 12% töötajatest Eestis soovitaks oma tänast juhti mõnele tuttavatele. Järelikult ei soovita juhti ühelegi tuttavale 9 töötajat 10’st! Mis sa arvad, kuidas selline tunne mõjutab töötajate motivatsiooni ja nende tööle pühendumust?


Ka sinu tiimil võib olla veel rohkem potentsiaali

Mida need numbrid näitavad? Need näitavad seda, et isegi kui teie tiimitöö tundub pealtnäha enam-vähem korras olevat, ei tähenda see veel, et selle tõeline potentsiaal saavutatud oleks. Sageli leiavad juhid olemasolevate “väsinud” töötajate seast tõeliselt asendamatuid ja säravaid pärleid just peale seda, kui tunnustava juhtimise meetodid on meeskonnas kasutusele võetud.

Seda kinnitab hästi ka seni osalenud juhtide tagasiside antud koolitusele:

“Minu ootused täitusid, konkreetsed tööriistad on käes ☺ Aitäh!”

Mulle väga meeldis, et koolitaja tõi näiteid päriselust. Huvitav oli kuulata ja ma usun, et saan käsitletut kuuldut tiimis reaalselt kasutada.

“Selge ja arusaadav käsitlus. Palju näiteid (aitas visualiseerida). Rõhk inimeste individuaalsusel. Praktiline.”

“Sain juurde huvitavaid tööalaseid võtteid, mida meeskonna peal katsetada. Ja peamine on inimestega tegelemine, mitte ainult protsessidega.”

“Soovisin teada, mis on tunnustav juhtimine ja soovisin teada saada, kuidas oma juhtimist edaspidi parandada. Seda kõike ma sain.”

Loe veel osalejate tagasisidet: Avalik koolitus / Sisekoolitus / Videod


Ei tea, kas praegu oleks õige aeg (veidi kriis ju …)?

Praegusel perioodil esineb paljudel inimestel erinevate põhjustega motivatsiooniprobleeme – kes pelgab haigestuda, kellele mõjub hübriidtöö ja tiimist eemalolek rängalt, keda hirmutab tulevik – õige, stressivaba tööatmosfääri loomine on just praegu olulisem kui ei iial enne!

Tunnustava juhtimise 7-sammuline süsteem töötab väga tõhusalt just ka kaugtöö tingimustes, kus tavapärane kontakt oma meeskonnaga kaduma kipub. Koolituselt saadavad tööriistad aitavad nii kollektiivselt kui individuaalselt inimestega paremat kontakti hoida ning keerulisest ajast koos läbi minna.

Meie lubadus on, et nende tööriistade abil juhina oma töötajaid õigesti toetades muudad nad rahulolevaks ja töövõimekaks sõltumata välistest oludest, ning suunad seeläbi ka oma meeskonna kiiremale kasvule.


MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?

Oleme 10+ aasta jooksul läbi viinud 500+ juhtimiskoolitust, kus on motiveerivamaid juhtimisvõtteid õppinud kasutama 7500+ erineva taseme juhti. Allpool on mõned klientide kommentaarid:

„Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja meeskondade osas. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. Osavõtjate suur arv oli kindlasti heaks indikaatoriks sinu koolituse sisu ja kvaliteedi osas“
Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor

Kogu meie kirju kollektiiv jäi koolitusega väga rahule.Mõtteid, repliike, märksõnu ja ja lõbusat naljaheitmist kuuldu üle jagub igasse päeva. Kolleegide säravad silmad ja teemade õhinaga edasiarendamised on parim märk sellest, kuivõrd kasulik ja vajalik see koosveedetud päev oli. Nii uute teadmiste omandamisel kui ka kollektiivi ühise hea emotsioonivälja loomisel.“
Ülle Kruuse, Kadrioru Park personalijuht.


Ja sellise kogemuse said erinevate Eesti ettevõtete juhid “Tunnustava juhtimise” koolituselt.

Silve Sammal "Ma olen kindel, et iga juht sai sellelt koolituselt midagi"
PlayPlay
Argo Luude: "Sellest koolitusest on reaalne KASU olemas"
PlayPlay
"Olen saanud mõtteid, mida teha ja olen teinud ka" - tagasiside
PlayPlay
"Sa oskad luua selle õhkkonna, et inimesed tulevad kaasa"
PlayPlay
Guido Tamm: "Koolitusel räägitakse lihtsatest asjadest lihtsate sõnadega"
PlayPlay
"See koolitus oli tõsine boost" - tagasiside
PlayPlay
"Sa aitasid mul väga paljud teemad endale selgeks mõelda" - tagasiside
PlayPlay
Priit Laug, Ermeesia OÜ tegevjuhi tagasiside juhtimiskoolitusele "Tunnustav juhtimine"
PlayPlay
Kaspar Laurimaa, PCC Projekt AS operatiivjuhi tagasiside juhtimiskoolitusele "Tunnustav juhtimine"
PlayPlay
Energo Veritas OÜ tegevjuht Kristo Reinhold tagasiside koolitusele "Juhtmeeskonna tugevdamine"
PlayPlay
Nordauto tegevjuhi Priit Ärmpalu tagasiside 1,5a pikkusele juhtimiskoolituste arenguprogrammile
PlayPlay
previous arrow
next arrowMiks ikkagi just “Tunnustav juhtimine” koolitus?

Eestis on hulganisti häid juhtimiskoolitusi, millest paljud on aga kahjuks oma olemuselt nii akadeemilised ja vähepraktilised, et nendel käiakse sisulise töö asemel sageli lihtsalt toredalt aega veetmas, küpsise nosimise kõrvale uusi tutvusi sõlmimas ja mõnusalt meelt lahutamas.


“10 põhjust “Tunnustav juhtimine” koolitusele tulemiseks”

10 põhjust, miks tulla "Tunnustav juhtimine" koolitusele
PlayPlay


Lubame, et “Tunnustava juhtimise” koolitus paneb sind päriselt kaasa mõtlema, kaasa töötama ning mis kõige tähtsam – sa saad koolituselt kaasa praktilise juhendi konkreetsete sammudega, kuidas õpitut oma meeskonnas töösse rakendada, ja seeläbi töötajad oma töölõigu kuiva täitmise asemel selle positsiooni säravateks superkangelasteks muuta!


Muuhulgas aitab koolitus leida sul vastused sellistele küsimustele:
1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida ning tulemuste eest vastutavana hoida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda positiivsemaks muuta ja inimesi koostööle suunata?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita.
Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada?

5) Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam.
Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada ja positiivsemat tiimikultuuri arendada?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Pole ime, et nende motivatsioon on langenud.
Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas ka kriitilisemad töötajad meeskonda tagasi saada ja ühisest edust huvituma panna?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta, mis töötajates ka töörõõmu rohkem tekitaks?

9) Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks.
Ma sooviksin rohkem ära delegeerida.Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see “ülesõitmisena” ei tunduks?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind “autokraatse diktaatorina” ei näeks?


Kellele koolitus sobib?

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimisvõtteid omandada.


Koolituse metoodika, ülesehitus ja keel

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Koolituse kogumaht on 7 akadeemilist tundi, millest:
– 50% on kontaktõppena interaktiivne loeng seminariruumis;
– 25% on kontaktõppena juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).


Päevakava

Koolitus koosneb 3 õppesessioonist, 3 kohvipausist ning lõunapausist:

09.45 – 10.00 Saabumise kohv
10.00 – 11.30 Sessioon I
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.30 Sessioon II
13.30 – 14.00 Lõuna/kohvipaus
14.00 – 16.00 Sessioon III

***

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktikum. Koolituse esimene osa annab osalejatele olulised taustateadmised motiveeriva juhtimise kasulikkusest ja võimalustest.

Koolituse teine osa on praktikum, mille käigus töötavad osalejad 7 harjutuse baasil kogu materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks meeskonnas. Juhid lahkuvad konkreetse tegevusplaaniga, mis võimaldab juba järgmisel päeval õpitu praktikasse rakendada.


10.00 – 11.30 SESSIOON I. TÄNASE JUHTIMISVUNDAMENDI ANALÜÜS
– Inimesed/meeskond vs äriprotsessid/tulemused: mille eestvedamisele keskendud täna rohkem sina?
– Spetsialistilõksu vältimine juhtimises: spetsialisti (management) vs liidri (leadership) mõju meeskonnale;
– 4 juhtimise stiili: pime juht, meeldiv juht, kiretu juht ja tunnustav juht – leia end üles!

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.30 SESSIOON II. MEESKONNA SISEMISE MOTIVATSIOONI KÄIVITAMINE
– Töörõõm ja tööpiin: kumb kehtib täna sinu ja sinu meeskonna kohta? Sinu roll selles juhina?!
– Töötajate pühendumuse kasvatamise 3 põhifaktorit ja nende kasutamine juhtimises;
– Juhtimise generatsioonid: rollivõimuga juhtimisest suhtevõimuga juhtimise juurde.

13.30 – 14.00 Lõuna

14.00 – 16.00 SESSIOON III. PRAKTIKUM: TUNNUSTAVA JUHI 7 JUHTIMISINSTRUMENTI
– Tööriist #1. Töötajate mitterahaliste motivaatorite (palga kõrval) leidmine;
– Tööriist #2. “KOHTUNIK” juhtimise meetod – juhi eneseanalüüs ja tagasiside küsimine meeskonnalt;
– Tööriist #2. “Tiimiraamat” – meeskonnas siduvate kokkulepete (kultuuri) kujundamine.–
Tööriist #4. “Delegeerimistahvel” töötajate iseseisvuse suurendamiseks;
– Tööriist #5. “Tagasiside kolmik” töötajate tunnustamiseks ja tagasisidestamiseks;
– Tööriist #6. “Persoonikaart” – töötajate tundma õppimiseks ja suhete tugevdamiseks;
– Tööriist #7. “Töö mõtestaja” – töötajatele tähenduslikuma töömõtte loomiseks.


Koolitus toimub eesti keeles.


Toimumisaeg ja toimumiskoht

Koolitus toimub 21.03.2023 klassikoolitusena Tallinnas Tehnopoli (Teaduspargi 6/1) ruumis Saturn.
NB! Märtsikuust järgmine koolitus toimub 23.05.2023 (vali kuupäev registreerimisel).

Parkimine on tasuta
Koolitusel osalejatele on Tehnopoli ümbruses parkimine TASUTA. Selleks tuleb oma parkimine registreerida SIIN, kuid MITTE VAREM kui 12h enne koolituse algusaega. Juhul, kui sõiduk jääb registreerimata, saab seda teha ka hommikul koolitusruumis.

NB! Vahetult maja/sissepääsu ees on lubatud parkida max. kuni 2h.


Investeering

Kuni 14.03.23a kehtib soodushind 299 EUR (käibemaksukohuslastele lisandub KM 20%).
Alates 15.03.23a kehtib tavahind 349 EUR (käibemaksukohuslastele lisandub KM 20%).

Koolituse maksumus sisaldab:
1) Koolitus vastavalt päevakavale ja koolitusmaterjale: põhjalik praktiline töövihik + ettekanne;
2) Toitlustust (3 kohvipausi, lõuna);
3) Tunnistust õppematerjali omandamise kohta (hindamiskriteeriumiks iseseisva töö edukas sooritamine);
4) TASUTA koolituse järgne 30 min coaching/konsultatsioon maksumusega 295 EUR + KM (valikuline);
5) TASUTA ligipääs e-kursusele “Tunnustav juhtimine” materjali kinnistamiseks (tavahind 59 EUR + KM).

BOONUS! Osalejad saavad TASUTA kaasa 1-päevase videokoolituse “Tunnustav juhtimine”, mis sisaldab:
5h põhjalikku videomaterjali meeskonnas motiveeriva juhtimise kasutusele võtmiseks;
50+ konkreetset motiveeriva juhtimise instrumenti, et töötajate motivatsiooni kasvatada;
Õppevideod ja isiklikud harjutused materjali edukaks omandamiseks.

E-kursuse tavapärane maksumus on 59 eur + km / osaleja (koolitusel osalejatele TASUTA). E-kursus aitab läbitud materjali enda jaoks sügavamalt lahti mõtestada ja toetab kasutusele võtmist koolituse järel.


Kes on koolitaja?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


Kuidas ja milleks "Tunnustav juhtimine" koolitus alguse sai?
PlayPlay

Aga kui ma ei jää koolitusega rahule?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned pärast koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, maksame sulle kogu raha küsimusi esitamata tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.


Registreeri koolitusele

Registreerimiseks täida palun allpool olev vorm. Juhul, kui teie ettevõttest soovib rohkem inimesi osaleda, siis kirjuta osalejate nimed „Lisainfo“ väljale. Võtame sinuga paari päeva jooksu kindlasti ühendust ja edastame arve, mille tasumine garanteerib koha koolitusel.

NB! Märgi “Lisainfo” lahtrisse ka oma eelistused lõunapausi osas  –  kas soovid taimetoitu või on sul mõne toiduaine suhtes allergiaid (gluteen, piim vm). Nii teame sinu vajadustega arvestada.

  Vali sobiv koolituse kuupäev:

  Osaleja ees- ja perekonnanimi *

  Osaleja e-maili aadress *

  Osaleja (kontaktisiku) telefon

  Ettevõte/asutus (eraisiku puhul jäta tühjaks)

  Arve saaja käibemaksukohuslane (eraisikuna vali "Ei")?

  Toidu eelistus

  Lisainfo, sh täiendavate osalejate nimed, e-maili aadressid ja toidu eelistus (kui mitu osalejat)