fbpx


Avalik juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Avalik juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

Koolituselt saad 7-osalise meeskonna motiveerimise ja eestvedamise metoodika,
mille kasutamisel näed oma meeskonna pühendumuse suurenemist ühiste eesmärkide nimel.


Mida juht koolituselt konkreetsemalt kaasa võtab?

Koolitusel saad teada, mida teha siis, kui tiimiliikmed veidi inertsed ja loiud, mõned isegi negatiivsed ja kriitilised paistavad. Samuti seda, kuidas motiveerida raske ja rutiinse töö tegijaid, kuidas lülitada tiimitööle geniaalseid erakuid ja isepäiseid originaalitsejaid, ning kuidas soodustada initsiatiivi meeskonnas ja loomingulisust oma töös.

Ning mis kõige tähtsam – kuidas selle kõige käigus ise positiivne ning optimistlik püsida, ning kuidas juhtida oma tiimi stressivabalt ja inspireerivalt, loomaks meeskonda selline sisekliima, mis iseenesest paremaid tulemusi tooma motiveeriks.

Selle kõige saavutamiseks annab koolitus sinu käsutusse praktilise 7-sammulise meeskonna juhtimise metoodikaKOHTUNIK“, milles sisalduvad alljärgnevad konkreetsed juhtimise tööriistad:

Tööriist #1. “KOHTUNIK” JUHI LIIDRIOMADUSTE HINDAMISEKS JA ARENDAMISEKS
See ülitõhus tööriist võimaldab juhil end liidrina analüüsida ja hinnata, selle kohta töötajatelt tagasisidet küsida, ning seada juhtimisalaseid eesmärke 8 olulises juhtimise valdkonnas:

(K) Kiitmine ja tunnustamine: kuidas oma tiimi rohkem tunnustada ja jõustada?
(O) Ootuste ja eesmärkide seadmine: kuidas selgelt töötajatele ootusi ja eesmärke väljendada?
(H) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine: kuidas töötajaid rohkem märgata ja nende vastu huvi üles näidata?
(T) Tagasiside andmine ja küsimine: kuidas tagasiside abil töötajates ja eneses eduelamust tekitada?
(U) Usalduse kasvatamine: kuidas meeskonda avatud ja turvaline sisekliima luua?
(N) Naeratav suhtlemine: kuidas juhina positiivselt ja optimistlikult meeskonnaga suhelda?
(I) Innustamine ja inspireerimine: kuidas meeskonda innustada mugavustsoonist välja minema?
(K) Koostöö arendamine: kuidas meeskonnas kaasavat juhtimist praktiseerida?

Kokku saab juht 48 konkreetset juhtimisvõtet, mis töötajate mitterahalist motivatsiooni suurendavad.


Tööriist #2. “MOTIVATSIOONIKAART” TÖÖTAJATE SISEMOTIVAATORITE AVASTAMISEKS
See mitterahaliste sisemotivaatorite kaardistamise tööriist võimaldab juhil kiirelt teada saada, mis tema meeskonda lisaks rahale töö juures motiveerib, et seeläbi siis töötajate motivatsioon üleval hoida.


Tööriist #3. “TIIMIRAAMAT” SIDUVATE KOKKULEPETE SÕLMIMISEKS TIIMIS
Tiimiraamat on ülitõhus vahend meeskonnas oluliste kokkulepete sõlmimiseks viisil, et meeskond nendest ka kinni peaks. Tiimiraamatu abil hakkab juht meeskonnas positiivset sisekultuuri kujundama, mis toetab mitte ainult isiklikku edu, vaid rohkem just ühiste eesmärkide saavutamist.


Tööriist #4. “OTSUSTUSTAHVEL” TÖÖTAJATE ISESEISVUSE SUURENDAMISEKS
Otsustustahvel aitab juhil “spetsialistilõksu” sattumist vältida (kus juht teeb ülesandeid, mida ta enam tegema ei peaks) ja peenetundeliselt delegeerimist kasutada. Juht saab seeläbi vähemstrateegilistest ülesannetest vabanemisega oluliselt aega juurde, ning suuremat vabadust ja vastutust omavad töötajad tunnevad end ettevõtte jaoks väärtuslikumana.


Tööriist #5. “TAGASISIDE KOLMIK” TÕHUSAKS TAGASISIDE ANDMISEKS JA SAAMISEKS
Tagasiside andmine-küsimine, ja arengu- ning koostöövestlused ei pea olema piinavad kohustused. Meetod võimaldab juhil tõhusalt igapäevast tagasisidet anda ja saada, aga ka ära kasutada 1:1 vestluste kõik võimalused, et aidata töötajatel suuremat töörahulolu tunda ning tulemusi parandada.


Tööriist #6. “PERSOONIKAART“ MEESKONNAGA TUGEVAMA KONTAKTI LOOMISEKS
Persoonikaardid on juhi salavõti meeskonna tõhusamaks toimima panemiseks. Selle instrumendi abil saad oma töötajaid paremini tundma õppida ning lihtsate vahenditega usaldust, avatust ja psühholoogilist turvatunnet suurendada.


Tööriist #7. “TÖÖ MÕTESTAJA” IGAPÄEVATÖÖ TÄHENDUSRIKKAMAKS MUUTMISEKS
Selle tööriista kaudu tekitab juht oma töötajates suuremat töö tähendust. Paljude töötajate jaoks tähendab tööl käimine ainult “raha teenimist”, mis ei tekita aga erilist töörõõmu. Motiveeriva juhtimise abil saab aga töötajate tööd sügavamalt mõtestada ja seeläbi nende motivatsiooni kasvatada.


NB! Loe tunnustava juhtimise 7 praktilise tööriista kohta lähemalt ka siit: “Tunnustava juhtimise 7 sammu”


Koolitus annab juhile praktilised õpiväljundid

“Tunnustav juhtimine” on tegevuspõhine koolitus, mis tähendab, et iga käsitletud teema kohta saab juht praktilise töövahendi, mille kasutamist koolitusel harjutame, ja mille kohta ka järgnevaks 90 päevaks järeltegevuste plaani koostame.

Selline “Teooria + Praktika” lähenemine soodustab oluliselt läbitud materjalide ellurakendamist ja aitab vältida kasulike teadmiste “lauasahtlisse” jäämist koolituselt naastes. Senine juhtide tagasiside näitab, et ~80% grupist rakendab järgmise 90 päeva jooksul vähemalt 3 tööriista (7’st) ka praktikas, ja muudab seeläbi oma juhtimisharjumusi positiivses suunas.

Lisaks eespool mainitud 7 tööriistale oskad/tead koolituse tulemusena:
1) Oskad vältida oma töös spetsialistilõksu (spetsialistina käituv juht) sattumist;

2) Oled teada saanud oma tänase peamise juhtimisstiili – “Pime juht”, “Meeldiv juht”, “Kiretu juht” või “Tunnustav juht”, ja oskad vajadusel teadlikult neid stiile kasutada;

3) Oskad hinnata oma meeskonna pühendumust ja sul on teadmised/oskused nende mitterahalise ehk sisemise motivatsiooni suurendamiseks;

4) Mõistad erinevaid töötajate põlvkondi (baby-boomerid ja X, Y, Z põlvkonnad) ja sul on teadmised/oskused nende juhtimiseks ning motiveerimiseks;

5) Mõistad erinevaid juhtimise põlvkondi (Boss, Ülemus ja Liider) ning nende mõju erinevate põlvkondade töötajate motivatsioonile;

6) Mõistad ja oskad kasutada erinevaid võimu liike – Rolli võim, Eksperdi võim ja Suhtevõim;

7) Mõistad suhtekapitali ja suhtekonto olulisust inimeste juhtimises, ning oskad seda oma töös kasutada.


“Tunnustava juhtimise mõju meeskonna tulemustele”
"Tunnustav juhtimine" koolituse tutvustus
PlayPlay

Vaata veel inspireerivaid juhtimisalaseid videoid.


Praktilised vastused praktilistele küsimustele

Seniste klientide tagasiside näitab, et KOHTUNIK’u juhtimismetoodika kasutamine on aidanud nendel leida praktilised vastused sellistele levinud juhtimisalastele küsimustele:

1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama, et see kunstlik ei paistaks?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida ning tulemuste eest vastutavana hoida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda positiivsemaks muuta ja inimesi koostööle suunata?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita.
Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada?

5) Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam.
Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada ja positiivsemat tiimikultuuri arendada?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Pole ime, et nende motivatsioon on langenud.
Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas ka kriitilisemad töötajad meeskonda tagasi saada ja ühisest edust huvituma panna?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta, mis töötajates ka töörõõmu rohkem tekitaks?

9) Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks.
Ma sooviksin rohkem ära delegeerida. Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see “ülesõitmisena” ei tunduks?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind “autokraatse diktaatorina” ei näeks?


MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?

Kui sulle tundub seda olevat liiga palju, siis tegelikkuses on kõiki neid meetodeid lihtne kasutada ja nad tõepoolest toimivad. Seda kinnitavad sajad juhid ja ettevõtted, kes need juba edukalt kasutusele on võtnud.

Oleme enam kui 10 aasta jooksul läbi viinud üle 500 juhtimiskoolituse, kus tunnustavat juhtimist on õppinud kasutama enam kui 7500 erineva taseme juhti. Allpool on mõned klientide kommentaarid:


Marit Tisler

“Vooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!” Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert


“See oli lihtsalt SUPER koolitus! Meie juhid tegid ettepaneku, et sinu juhtimiskoolitus peaks olema juhtidele KOHUSTUSLIK. See on juhtidele sama vajalik nagu värske õhk meie igapäevases elus. See on lausa imeline, kuidas sa oskad panna kaasa töötama ka need juhid, kes tavaliselt on suhteliselt passiivsed selle teema puhul. Aga sinul see õnnestus ja veel ülihästi.” – Piret Saat, Metaprint AS personalijuhtVaata siin ka mõnede klientide tagasisidevideoid:

Silve Sammal "Ma olen kindel, et iga juht sai sellelt koolituselt midagi"
PlayPlay
Argo Luude: "Sellest koolitusest on reaalne KASU olemas"
PlayPlay
"Olen saanud mõtteid, mida teha ja olen teinud ka" - tagasiside
PlayPlay
"Sa oskad luua selle õhkkonna, et inimesed tulevad kaasa"
PlayPlay
Guido Tamm: "Koolitusel räägitakse lihtsatest asjadest lihtsate sõnadega"
PlayPlay
"See koolitus oli tõsine boost" - tagasiside
PlayPlay
"Sa aitasid mul väga paljud teemad endale selgeks mõelda" - tagasiside
PlayPlay
Priit Laug, Ermeesia OÜ tegevjuhi tagasiside juhtimiskoolitusele "Tunnustav juhtimine"
PlayPlay
Kaspar Laurimaa, PCC Projekt AS operatiivjuhi tagasiside juhtimiskoolitusele "Tunnustav juhtimine"
PlayPlay
Energo Veritas OÜ tegevjuht Kristo Reinhold tagasiside koolitusele "Juhtmeeskonna tugevdamine"
PlayPlay
Nordauto tegevjuhi Priit Ärmpalu tagasiside 1,5a pikkusele juhtimiskoolituste arenguprogrammile
PlayPlay
previous arrow
next arrowMiks ikkagi just “Tunnustav juhtimine” koolitus?

Eestis pakutakse hulganisti erinevaid juhtimiskoolitusi, millest paljud on aga kahjuks oma olemuselt üsna akadeemilised ja vähepraktilised, mistõttu ei oska juhid õpituga päris elus midagi peale hakata. Nii juhtubki, et sageli käiakse sisulise õppetöö asemel koolitustel lihtsalt toredalt aega veetmas ja küpsise nosimise kõrvale uusi tutvusi sõlmimas.

Lubame, et “Tunnustava juhtimise” koolitus paneb sind päriselt kaasa mõtlema ja kaasa töötama. Ning mis kõige tähtsam – sa saad koolituselt kaasa praktilise juhendi konkreetsete sammudega, kuidas järgneva 2-3 kuu jooksul õpitu oma meeskonnas ellu rakendada, ja seeläbi töötajad oma isikliku töölõigu suurepärase täitmise kõrval ka rohkem ühistesse eesmärkidesse panustama panna.

Näitavad ju erinevad töötajate pühendumuse uuringudki, kuidas Eestis töötajate pühendumus meeskonna ühistele eesmärkidele ei ole ülemäära kõrge. Seda kinnitab hästi Gallupi poolt Eestis läbiviidud töötajate pühendumuse uuring, mille kohaselt:

~26% töötajatest pingutavad ühiste eesmärkide nimel.
NEED ON PÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

~66% töötajatest pingutavad eelkõige isiklike eesmärkide nimel.
MITTEPÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

~8% töötajatest teevad ära hädavajaliku, et töökoht säiliks.
AKTIIVSELT MITTEPÜHENDUNUD TÖÖTAJAD


Mida need numbrid näitavad? Need näitavad seda, et isegi kui teie tiimitöö tundub pealtnäha enam-vähem korras olevat, ei tähenda see veel, et selle tõeline potentsiaal saavutatud oleks. Sageli leiavad juhid olemasolevate “väsinud” töötajate seast tõeliselt asendamatuid ja säravaid pärleid just peale seda, kui tunnustava juhtimise meetodid on meeskonnas kasutusele võetud.

NB! Loe siit, miks ja kuidas juht 70% ulatuses oma meeskonna pühendumuse taset mõjutab.


Seda väidet kinnitavad hästi just varasemalt koolitusel osalenud juhid ise:

“Minu ootused täitusid, konkreetsed tööriistad on käes ☺ Aitäh!”

Mulle väga meeldis, et koolitaja tõi näiteid päriselust. Huvitav oli kuulata ja ma usun, et saan käsitletut kuuldut tiimis reaalselt kasutada.

“Selge ja arusaadav käsitlus. Palju näiteid (aitas visualiseerida). Rõhk inimeste individuaalsusel. Praktiline.”

“Sain juurde huvitavaid tööalaseid võtteid, mida meeskonna peal katsetada. Ja peamine on inimestega tegelemine, mitte ainult protsessidega.”

“Soovisin teada, mis on tunnustav juhtimine ja soovisin teada saada, kuidas oma juhtimist edaspidi parandada. Seda kõike ma sain.”

Loe veel osalejate tagasisidet: Avalik koolitus / Sisekoolitus / Videod


Kellele koolitus sobib?

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimisvõtteid omandada.


Koolituse metoodika, ülesehitus ja keel

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Koolituse kogumaht on 7 akadeemilist tundi, millest:
– 50% on kontaktõppena interaktiivne loeng seminariruumis;
– 25% on kontaktõppena juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).


Päevakava

Koolitus koosneb 3 õppesessioonist, 3 kohvipausist ning lõunapausist:

09.45 – 10.00 Saabumise kohv
10.00 – 11.30 Sessioon I
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.30 Sessioon II
13.30 – 14.00 Lõuna/kohvipaus
14.00 – 16.00 Sessioon III

***

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktikum. Koolituse esimene osa annab osalejatele olulised taustateadmised motiveeriva juhtimise kasulikkusest ja võimalustest.

Koolituse teine osa on praktikum, mille käigus töötavad osalejad 7 harjutuse baasil kogu materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks meeskonnas. Juhid lahkuvad konkreetse tegevusplaaniga, mis võimaldab juba järgmisel päeval õpitu praktikasse rakendada.


10.00 – 11.30 SESSIOON I. TÄNASE JUHTIMISVUNDAMENDI ANALÜÜS
– Inimesed/meeskond vs äriprotsessid/tulemused: mille eestvedamisele keskendud täna rohkem sina?
– Spetsialistilõksu vältimine juhtimises: spetsialisti (management) vs liidri (leadership) mõju meeskonnale;
– 4 juhtimise stiili: pime juht, meeldiv juht, kiretu juht ja tunnustav juht – leia end üles!

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.30 SESSIOON II. MEESKONNA SISEMISE MOTIVATSIOONI KÄIVITAMINE
– Töörõõm ja tööpiin: kumb kehtib täna sinu ja sinu meeskonna kohta? Sinu roll selles juhina?!
– Töötajate pühendumuse kasvatamise 3 põhifaktorit ja nende kasutamine juhtimises;
– Juhtimise generatsioonid: rollivõimuga juhtimisest suhtevõimuga juhtimise juurde.

13.30 – 14.00 Lõuna

14.00 – 16.00 SESSIOON III. PRAKTIKUM: TUNNUSTAVA JUHI 7 JUHTIMISINSTRUMENTI
– Tööriist #1. “KOHTUNIK” juhtimise meetod – juhi eneseanalüüs ja tagasiside küsimine meeskonnalt;
– Tööriist #2. Töötajate mitterahaliste motivaatorite (palga kõrval) leidmine;
– Tööriist #3. “Tiimiraamat” – meeskonnas siduvate kokkulepete (kultuuri) kujundamine.–
Tööriist #4. “Otsustustahvel” töötajate iseseisvuse suurendamiseks;
– Tööriist #5. “Tagasiside kolmik” töötajate tunnustamiseks ja tagasisidestamiseks;
– Tööriist #6. “Persoonikaart” – töötajate tundma õppimiseks ja suhete tugevdamiseks;
– Tööriist #7. “Töö mõtestaja” – töötajatele tähenduslikuma töömõtte loomiseks.BOONUS #1

Koolitusega saad TASUTA kaasa õpet toetava “Tunnustav juhtimine” videokursuse.

Videokursus sisaldab:
5h põhjalikku videomaterjali meeskonnas motiveeriva juhtimise kasutusele võtmiseks;
50+ konkreetset motiveeriva juhtimise instrumenti, et töötajate motivatsiooni kasvatada;
Õppevideod ja isiklikud harjutused materjali edukaks omandamiseks.

Videokursus võimaldab käsitletud materjali koolituse järgselt värskendada ja järeltegevused edukalt praktikasse rakendada. Videokursuse tavapärane maksumus on 59 eur + km / osaleja.Toimumisaeg ja toimumiskoht

Koolitus toimub 26.09.2023 klassikoolitusena Tallinnas Tehnopoli (Teaduspargi 6/1) ruumis Saturn.
NB! Septembrikuust järgmine koolitus toimub 12.12.2023 (vali kuupäev registreerimisel).

Parkimine on tasuta
Koolitusel osalejatele on Tehnopoli ümbruses parkimine TASUTA. Selleks tuleb oma parkimine registreerida SIIN, kuid MITTE VAREM kui 12h enne koolituse algusaega. Juhul, kui sõiduk jääb registreerimata, saab seda teha ka hommikul koolitusruumis.

NB! Vahetult maja/sissepääsu ees on lubatud parkida max. kuni 2h.


Investeering

Kuni 19.09.23a kehtib soodushind 299 EUR (käibemaksukohuslastele lisandub KM 20%).
Alates 20.09.23a kehtib tavahind 349 EUR (käibemaksukohuslastele lisandub KM 20%).

Koolituse maksumus sisaldab:
1) Koolitus vastavalt päevakavale ja koolitusmaterjale: põhjalik praktiline töövihik + ettekanne;
2) Toitlustust (3 kohvipausi, lõuna);
3) Tunnistust õppematerjali omandamise kohta (hindamiskriteeriumiks iseseisva töö edukas sooritamine);
4) TASUTA koolituse järgne 30 min coaching/konsultatsioon maksumusega 295 EUR + KM (valikuline);
5) TASUTA ligipääs e-kursusele “Tunnustav juhtimine” materjali kinnistamiseks (tavahind 59 EUR + KM).


Kes on koolitaja?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


Kuidas ja milleks "Tunnustav juhtimine" koolitus alguse sai?
PlayPlay

Aga kui ma ei jää koolitusega rahule?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned pärast koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, maksame sulle kogu raha küsimusi esitamata tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.


Registreeri koolitusele

Registreerimiseks täida palun allpool olev vorm. Juhul, kui teie ettevõttest soovib rohkem inimesi osaleda, siis kirjuta osalejate nimed „Lisainfo“ väljale. Võtame sinuga paari päeva jooksu kindlasti ühendust ja edastame arve, mille tasumine garanteerib koha koolitusel.

NB! Märgi “Lisainfo” lahtrisse ka oma eelistused lõunapausi osas  –  kas soovid taimetoitu või on sul mõne toiduaine suhtes allergiaid (gluteen, piim vm). Nii teame sinu vajadustega arvestada.

  Vali sobiv koolituse kuupäev:

  Osaleja ees- ja perekonnanimi *

  Osaleja e-maili aadress *

  Osaleja (kontaktisiku) telefon

  Ettevõte/asutus (eraisiku puhul jäta tühjaks)

  Arve saaja käibemaksukohuslane (eraisikuna vali "Ei")?

  Toidu eelistus

  Lisainfo, sh täiendavate osalejate nimed, e-maili aadressid ja toidu eelistus (kui mitu osalejat)