fbpxJuhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

JUHTIMISKOOLITUS “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

“Omanda praktilised juhtimisoskused, mis viivad su meeskonna uuele tasemele. Koolitus aitab tõsta töörahulolu ja efektiivsust läbi kaasaegsete ning inimkesksete juhtimisvõtete kasutamise.”


Kas tunned mõnikord, et sinu meeskond ei toimi selle täies maksimumis?
Kas usud, et sinu töötajates on peidus varjatud potentsiaal, mida nad täna ei kasuta?
Kas oled mõtisklenud, kui lihtne oleks juhi töö, kui tal sellele potentsiaalile ligipääs tekiks?

Töötajate madal pühendumus on juhtide väljakutse #1

Paljud juhid on igapäevaselt sarnase väljakutse ees – nad küll näevad, kuidas töötajad oma isiklike tööülesannete ja tulemuste nimel pingutavad (sageli siiski ka vaid hädavajaliku ulatuses), aga esiteks, paljudel pole selle käigus enam sära silmis, ja teiseks, meeskonna ühiste tulemuste ja vajaduste suhtes on töötajate huvi ning pühendumus sageli väga madal.

Seda fakti kinnitavad ka mitmed uuringud, sh GALLUP’i 2022 pühendumusuuring Eestis, mille kohaselt:

26% TÖÖTAJATEST
ON ÜHISEST EDUST HUVITATUD.
Need on sinu positiivsed, aktiivsed ja entusiastlikud töötajad.

66% TÖÖTAJATEST
ON ISIKLIKUST EDUST JA MUGAVUSEST HUVITATUD.
Need on sinu neutraalsed, passiivsed ja eelkõige oma töökoha säilimisest huvitatud töötajad.

8% TÖÖTAJATEST
ON JUHILE “JALA TAHA PANEMISEST” HUVITATUD.
Need on sinu negatiivsed, passiiv-agressiivsed ja vastuseisudest huvitatud töötajad.


"Tunnustav juhtimine" koolituse tutvustus
PlayPlay

NB! Vaata veel inspireerivaid juhtimisalaseid videoid.


Madalal pühendumusel on kõrge “hind”

Töötajate madal pühendumus ei ole lihtsalt ebamugav pisiasi, vaid uuringute kohaselt on sellel meeskonnale väga ohtlik negatiivne mõju:

1) 4x suurenenud töölt lahkumise määr: Madala pühendumusega töötajad on 4 korda tõenäolisemalt valmis töökohast lahkuma kui kõrgelt pühendunud töötajad.

2) 18% väiksem produktiivsus: Madala pühendumusega töötajad on 18% vähem produktiivsed kui nende kõrgelt pühendunud kolleegid.

3) 10% kliendirahulolu langus: Madala pühendumusega töötajad põhjustavad kuni 10% langust kliendirahulolus, mis võib viia müüginumbrite vähenemiseni.

4) 37% suurem töölt puudumine: Madala pühendumusega töötajad puuduvad töölt 37% rohkem kui kõrgelt pühendumusega töötajad.

5) 45% madalam innovatsioonivõime: Madala pühendumusega töötajate meeskondades on innovatsiooni tase kuni 45% madalam kui kõrgelt pühendunud töötajate meeskondades.

6) 21% kõrgemad kulud: Madala pühendumusega töötajate juhtimine ja asendamine võib suurendada personalikulusid kuni 21%.

7) 33% meeskonna moraali langus: Madala pühendumusega töötajad võivad vähendada meeskonna üldist tööeetikat ja moraali kuni 33%.


Kuidas on olukord täna sinu meeskonnas – mitu protsenti sinu töötajatest teie meeskonna ühiste eesmärkide saavutamise nimel päriselt pingutab? Kas rohkem või vähem kui 26 protsenti?

Sõltumata, missugune on täpselt see number, on oluline teada, et eespool mainitud uuringute kohaselt mõjutab juht töötajate pühendumust ja seeläbi meeskonna tulemusi kuni 70% ulatuses. Kui tahad teada, kuidas seda täpsemalt teha, siis on “Tunnustava juhtimise” koolitus just sulle.


“Suur tänu koolituse ja meeldiva suhtluse eest! Mul on rõõm tõdeda ja jagada, et nii positiivset tagasisidet ja suurt motivatsiooni kuuldut rakendada ei ole ma varem näinud. Mida täpsemalt, kuidas ja millises ajagraafikus rakendame, on juba paigas.” – Marit Sõnajalg, Allium UPI juhatuse liige


Mida “Tunnustav juhtimine” koolitus annab?

Eestis pakutakse palju häid ja erinevaid juhtimiskoolitusi. Käesolev koolitus eristub teistest eelkõige oma praktilisuse ja eluläheduse poolest, pakkudes juhile:

1) Konkreetsed tööriistad meeskonna motiveerimiseks ja juhtimiseks
Koolitusel omandad 10 juhtimise tööriista, mis aitavad sul töötajaid mitterahalistel viisidel motiveerida ja meeskonna toimimist tõhustada.

2) Praktilise koolitusele järgneva tegevuskava
Iga omandatud tööriistaga kaasneb järeltegevus, et tagada õpitu rakendamine igapäevatöös.

3) Reaalsed mõõdetavad tulemused
Tänu tööriistade praktilisusele ja elulähedusele näitab senine praktika, et ~90% osalejatest rakendab koolitusele järgneva 90 päeva jooksul vähemalt 1-3 tööriista oma meeskonnas, kasvatades seeläbi töötajate pühendumust ja tõhustades meeskonna toimimist.


“Minu teekond juhina on tänaseks kestnud 2 kuud. See koolitus andis mulle palju julgust juurde ja tahtmist teha seda kõike. Olen väga tänulik, et sain seal koolitusel osaleda ning sain kätte suuna, kuidas edasi liikuda. Olen juba esimest ülesannet katsetamas ja meeskond läks uue ideega kohe kaasa.” – Elen Einmann, Tartu Matkasport juhataja


Kõlab huvitavalt, aga mis tööriistadega tegemist on?

“Tunnustav juhtimine” on praktiline juhtimisraamistik, mis koosneb 10 olulisest tööriistast. Need tööriistad aitavad juhil tugevdada suhteid meeskonnaga, suurendada töötajate motivatsiooni ja parandada meeskonna üldist toimivust.


TÖÖRIIST 1. SPETSIALISTILÕKSU TUVASTAMINE
Tööriist aitab avastada, kas juht on langenud spetsialistilõksu ja kuidas seda vältida.

Miks tööriist oluline on?
Juht, kes tegeleb liiga palju spetsialistiülesannetega, ei saa keskenduda meeskonna juhtimisele ja arendamisele.

Aitab juhti küsimusega:
“Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks. Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see “ülesõitmisena” ei tunduks?”


TÖÖRIIST 2. JUHTIMISSTIILI ANALÜÜSIMINE
Aitab juhil mõista oma tänast juhtimisstiili ja kuidas seda efektiivselt rakendada või vajadusel muuta.

Miks tööriist oluline on?
Erinevad olukorrad nõuavad erinevaid juhtimisstiile. Teadmine oma domineerivast stiilist aitab olla paindlikum ja tõhusam juht.

Aitab juhti küsimusega:
“Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht. Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind “autokraatse diktaatorina” ei näeks?”


TÖÖRIIST 3. LIIDRIOMADUSTE KAARDISTAMINE
KOHTUNIK’u mudel aitab juhil mõista oma tugevusi ja nõrkusi 8 olulises juhtimise valdkonnas:

(K) Kiitmine ja tunnustamine
(O) Ootuste ja eesmärkide seadmine
(H) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine
(T) Tagasiside andmine ja küsimine
(U) Usalduse kasvatamine
(N) Naeratav ja positiivne suhtlemine
(I) Innustamine ja inspireerimine
(K) Koostöö arendamine

Miks tööriist oluline on?
Eneseteadvustamine on juhi arengus kriitilise tähtsusega. Mõistes oma tugevusi ja nõrkusi, saab teadlikult oma juhtimisoskusi arendada.

Aitab juhti küsimusega:
“Annan endast kogu aeg 100%, aga tunnen mõnikord siiski, et justkui millestki on puudus. Mis see on?”


TÖÖRIIST 4. TÖÖTAJATE SISEMOTIVAATORITE AVASTAMINE
Tööriist aitab juhil tundma õppida oma meeskonnaliikmete motivatsioonitegureid, mis pole seotud rahaga.

Miks tööriist oluline on?
Rahalised stiimulid ei ole alati piisav töötajate motiveerimiseks. Sisemotivaatorite mõistmine aitab luua püsivamat motivatsiooni.

Aitab juhti küsimusega:
“Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa?”


TÖÖRIIST 5. KOOSTÖÖKULTUURI TEADLIK KUJUNDAMINE
Tööriist aitab juhil luua meeskonnakultuuri, mis toetab ühiste eesmärkide saavutamist.

Miks tööriist oluline on?
Tugev meeskonnakultuur on aluseks kõrgele töötajate rahulolule ja produktiivsusele.

Aitab juhti küsimusega:
“Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam. Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada?”


TÖÖRIIST 6. TÖÖTAJATE ISESEISVUSE SUURENDAMINE
Tööriist annab praktilisi näpunäiteid ja tehnikaid, kuidas luua meeskonnas rolliselgust ja muuta meeskonnaliikmed proaktiivsemaks.

Miks tööriist oluline on?
Iseseisvad töötajad on proaktiivsemad, võtavad rohkem vastutust ja vajavad vähem juhi sekkumist.

Aitab juhti küsimusega:
“Minu tiim ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi. Kuidas neid kaasata ja motiveerida?”


TÖÖRIIST 7. EDUELAMUSE TEKITAMINE JA TAGASISIDESTAMINE
Aitab luua töötajates eduelamust läbi tasakaalustatud tagasiside, mis hõlmab nii positiivset kui ka arenguvõimalusi pakkuvat sisu. Lisaks omandad tööriistad, et ka ise meeskonnalt väärtuslikku ja konstruktiivset tagasisidet saada.

Miks tööriist oluline on?
Positiivne tagasiside ja eduelamus suurendavad töötajate rahulolu ja pühendumust.

Aitab juhti küsimusega:
“Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu – nii tunnustust kui arendavat tagasisidet. Kuidas ma peaksin sellega alustama, et see kunstlik ei paistaks?”


TÖÖRIIST 8. TÖÖRÕÕMU JA TÖÖPIINA ALLIKATE TUVASTAMINE
Tööriist aitab juhil teada saada, mis tekitab meeskonnas töörõõmu ja mis tööalast frustratsiooni.

Miks tööriist oluline on?
Töötajate rahulolu ja motivatsioon sõltuvad suuresti töökeskkonnast. Probleemide tuvastamine ja lahendamine aitab parandada meeskonna üldist heaolu.

Aitab juhti küsimusega:
“Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised. Mida peaksin juhina tegema?”


TÖÖRIIST 9. MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE
Tööriist tutvustab tehnikaid, kuidas parandada meeskonnas usaldust ja avatust.

Miks tööriist oluline on?
Usaldus ja avatus meeskonnas on aluseks tõhusale koostööle ja ühiste eesmärkide saavutamisele.

Aitab juhti küsimusega:
“Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida. Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta?”


TÖÖRIIST 10. TÖÖ TÄHENDUSE LAIENDAMINE
Tööriist võimaldab sul lisada töötajate tööle sügavamat tähendust, mis omakorda suurendab nende pühendumist ja kaasatust.

Miks tööriist oluline on?
Töötajad, kes näevad oma töös suuremat tähendust, on rohkem pühendunud ja motiveeritud.

Aitab juhti küsimusega:
“Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita. Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada?”


“Kaido, aitäh veel kord Sulle! Selge, praktiline, mitte ülejõu käiv, aga samas kõditavalt väljakutsuv koolitus. Ma näen juba muutusi ja mul endal on ka tekkinud tänu sellele koolitusele mõtteid ja visioon, mida ning kuidas edasi. Väga, väga hea! – Eva Škepast, Konecranes OÜ Service Delivery Manager, AP


OLE JUHT 3.0 JA ÄRATA OMA TIIMI MAKSIMUM

Sellist konkreetsetele juhtimisvõtetele tuginevat proaktiivset, individuaalset ja süsteemset lähenemist võib nimetada Juhtimiseks 3.0, mis võimaldab oma meeskonna maksimumpotentsiaali avada.

Juhtimine 3.0 on algselt Jurgen Appelo poolt kasutusele võetud termin, mis iseloomustab avatusele, arengule ja koostöövaimule orienteeritud meeskonna juhtimist, mille tulemusena soovivad inimesed tiimis meeskonna ühisesse edusse rohkem panustada, sest nad tunnevad end väärtustatuna (tunnustatuna) ja tööl käimine on nende jaoks põnev ning arendav kogemus.

Kes siis aga on Juht 1.0, Juht 2.0 ja Juht 3.0? (liigu nooltega erinevate põlvkondade vahel)

Mis on Juhtimine 1.0?
PlayPlay
Mis on Juhtimine 2.0?
PlayPlay
Mis on Juhtimine 3.0?
PlayPlay
Mis on Juhtimine 3.0?
PlayPlay
previous arrow
next arrow

NB! Uuri täpsemalt Juht 1.0 – Juht 3.0 kohta siin.


JUHTIMINE 3.0 TÖÖRIISTAD SAAB KOOLITUSELT “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

“Tunnustav juhtimine” koolitus on välja kujunenud viimase 10 aasta jooksul praktilisest koostööst sadade erinevate meeskondade ja nende juhtidega. Koolituse eesmärk on aidata juhtidel mõista, miks paljud meeskonnad alati oma täies potentsiaalis ei tööta, ja pakkuda konkreetsed juhtimise tööriistad meeskondade maksimumpotentsiaali äratamiseks.

Algas see kõik 2011. aastal, kui mind enesearengu blogijana meeskondadesse motivatsioonikoolitusi tegema kutsuti (vaata lähemalt). Selle käigus tõdesin väga sageli, et tegelikult inimestele nende töö meeldib, aga nende motivatsiooni ja pühendumust pärsib meeskonna sisekliima ning juhtimine.

Et päriselt meeskondi aidata, hakkasin meeskondade juhtimise kohta lähemalt uurima ning jõudsin paljude põnevate uuringute ja raamatuteni, sh eespool viidatud Gallupi uuringud.

Niimoodi end ühelt poolt pidevalt arendades, ja samas õpitut jooksvalt meeskonnakoolitustel praktikasse rakendades nägin reaalseid positiivseid tulemusi – inimesed avanesid meeskonnas üha enam üksteisele ja juhile, ning nende koostöövaim kasvas või taastus.

Selliste reaalsete ja praktiliste kogemuste baasil kujuneski välja koolitus “Tunnustav juhtimine”, mis annab juhtidele väga praktilise ja elulähedase Juhtimine 3.0 tööriistakasti töötajate motivatsiooni ning pühendumuse tõstmiseks ja meeskonna toimivuse parandamiseks.


MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?

Oleme enam kui 10 aasta jooksul läbi viinud üle 500 juhtimiskoolituse, kus tunnustavat juhtimist on õppinud kasutama enam kui 7500 erineva taseme juhti. Allpool on mõned klientide kommentaarid:

Marit Tisler

“Vooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!” Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert


“See oli lihtsalt SUPER koolitus! Meie juhid tegid ettepaneku, et sinu juhtimiskoolitus peaks olema juhtidele KOHUSTUSLIK. See on juhtidele sama vajalik nagu värske õhk meie igapäevases elus. See on lausa imeline, kuidas sa oskad panna kaasa töötama ka need juhid, kes tavaliselt on suhteliselt passiivsed selle teema puhul. Aga sinul see õnnestus ja veel ülihästi.” – Piret Saat, Metaprint AS personalijuhtVaata siin ka mõnede klientide tagasisidevideoid:

Silve Sammal "Ma olen kindel, et iga juht sai sellelt koolituselt midagi"
PlayPlay
Argo Luude: "Sellest koolitusest on reaalne KASU olemas"
PlayPlay
"Olen saanud mõtteid, mida teha ja olen teinud ka" - tagasiside
PlayPlay
"Sa oskad luua selle õhkkonna, et inimesed tulevad kaasa"
PlayPlay
Guido Tamm: "Koolitusel räägitakse lihtsatest asjadest lihtsate sõnadega"
PlayPlay
"See koolitus oli tõsine boost" - tagasiside
PlayPlay
"Sa aitasid mul väga paljud teemad endale selgeks mõelda" - tagasiside
PlayPlay
Priit Laug, Ermeesia OÜ tegevjuhi tagasiside juhtimiskoolitusele "Tunnustav juhtimine"
PlayPlay
Kaspar Laurimaa, PCC Projekt AS operatiivjuhi tagasiside juhtimiskoolitusele "Tunnustav juhtimine"
PlayPlay
Energo Veritas OÜ tegevjuht Kristo Reinhold tagasiside koolitusele "Juhtmeeskonna tugevdamine"
PlayPlay
Nordauto tegevjuhi Priit Ärmpalu tagasiside 1,5a pikkusele juhtimiskoolituste arenguprogrammile
PlayPlay
previous arrow
next arrowSellist (osalenud juhtide) tagasisidet on mulle edasi saatnud sisekoolitusi tellinud personalijuhid:

“Väga huvitav ja hariv koolitus oli. Sain väga palju uusi teadmisi ning juba ootan, et saaksin neid rakendada. Kõikidest koolitustest, millel käinud olen oli see kõige põnevam.”

Olen koolitusega rahul. Väga mitmeid põnevaid harjutusi eneseanalüüsiks suunamaks suunda ja võtteid mida oma tiimiga rakendada.

Koolitus väga meeldis, see oli hästi ülesehitatud, kordagi ei hakanud igav. Palju näiteid päriselust

Pani mõtlema teemade peale, mille peale niisama lihtsalt töökeskkonnas ei tule. Koolitus oli väga hea. Sain palju head ja uut infot, mida vahetuse juhtimisel rakendada.”

Jäin rahule koolituse sisuga. Meeldis see, et lisaks teooriale oli ka praktika. Oli palju meeskonnaülesandeid, mis andsid kasulikku infot.

Väga rahul! Kaido oskab ennast kuulama panna ja ka inimesi kaasata nii, et kellelgi ei oleks ebamugav. Suudab hoida tempot terve päeva vältel.

Ootasin juhiseid, kuidas enda tiimi paremini juhendada ning kuidas anda tagasisidet paremini ning konstruktiivsemalt. Samuti kuidas tekitada tiimis ühtsust ning üksteise mõistmist. Koolitus vastas minu ootustele

“Ei olnud palju oodata sisuliselt, kuna ma ei uurinud palju, mida varasemalt koolitaja teinud on. Seega ootused on ületatud “

Eesmärk oli saada praktilisi kogemusi ja näiteid, kuidas paremini meeskonda juhtida, kuidas parandada meeskonnatunnet, ise töötajaid paremini tunnustada. Tunnen, et sain koolituselt väga palju kasulikku infot ja kaasa antud kodutööd aitavad kindlasti õpitut praktiliselt rakendada.

Ma ei oodanud, et pean oma mugavustsoonist välja tulema ja ennast hindama ning paljusid asju vaatama teise nurga alt. Väga huvitav oli teada oma nõrkusi. Koolitus kindlasti vastas minu ootustele.”

“Minu ootused täitusid, konkreetsed tööriistad on käes ☺ Aitäh!”

Mulle väga meeldis, et koolitaja tõi näiteid päriselust. Huvitav oli kuulata ja ma usun, et saan käsitletut kuuldut tiimis reaalselt kasutada.

“Selge ja arusaadav käsitlus. Palju näiteid (aitas visualiseerida). Rõhk inimeste individuaalsusel. Praktiline.”

“Sain juurde huvitavaid tööalaseid võtteid, mida meeskonna peal katsetada. Ja peamine on inimestega tegelemine, mitte ainult protsessidega.”

“Soovisin teada, mis on tunnustav juhtimine ja soovisin teada saada, kuidas oma juhtimist edaspidi parandada. Seda kõike ma sain.”

Loe veel osalejate tagasisidet: Avalik koolitus / Sisekoolitus / Videod


Sihtrühm ehk kellele koolitus sobib?

Koolitus sobib hästi nii kogenud kui alustavatele juhtidele (sh personalijuhtidele ning koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses oma juhtimine inimestekeskseks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist hinnata ning analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimisvõtteid omandada.

Sõltuvalt sihtrühmast on “koolituse keel”, näited ja kontekst veidi erinev, võttes arvesse just grupis olevate inimeste juhi kogemust, valdkonda ning ootusi.


Koolituse ülesehitus

“Tunnustav juhtimine” on tegevuspõhine koolitus, mis tähendab, et iga käsitletud teema kohta saab juht praktilise töövahendi, mille kasutamist koolitusel harjutame, ja mille kohta ka järgnevaks 90 päevaks järeltegevuste plaani koostame.

Selleks on koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktikum. Koolituse esimene (analüütiline) pool aitab juhil teadvustada Juhtimine 3.0 olulisust ja väärtust juhile endale ning meeskonnale.

Koolituse teine pool on praktikum, mille käigus töötavad osalejad 10 harjutuse baasil kogu materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks meeskonnas. Juhid lahkuvad konkreetse tegevusplaaniga, mis võimaldab juba järgmisel päeval õpitu praktikasse rakendada.

Selline “Teooria + Praktika” lähenemine soodustab oluliselt läbitud materjalide ellurakendamist ja aitab vältida kasulike teadmiste “lauasahtlisse” jäämist. Senine tagasiside näitab, et ~90% koolitusel osalenud juhtidest kasutavad vähemalt 1-3 tööriista järgmise 90 päeva jooksul oma meeskonnas, ja muudavad seeläbi oma juhtimisharjumusi positiivses suunas.


Koolituse metoodika ja struktuur

Metoodiliselt on koolitus hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed harjutused, grupiarutelud, filmilõigud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


Üldjuhul koosneb koolitus kahest kohtumisest:

1) 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne ja tegevuspõhine juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).


2) 1,5h järelkohtumine Teams’s 2-3 kuu möödudes (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus)
Järelkohtumise eesmärgiks on tagada parem õpitu praktikasse rakendamine. Järelkohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevakava alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 SESSIOON I. TÄNASE JUHTIMISVUNDAMENDI ANALÜÜS
– Inimesed/meeskond vs äriprotsessid/tulemused: mille eestvedamisele keskendud täna rohkem sina?
– Tööriist #1. “Spetsialistilõksu analüüsimine”;
– Tööriist #2. “Domineeriva juhtimisstiili tuvastamine”;

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 SESSIOON II. MEESKONNA SISEMISE MOTIVATSIOONI KÄIVITAMINE
Töörõõm ja tööpiin: kumb kehtib täna sinu ja sinu meeskonna kohta? Sinu roll selles juhina?!
– Töötajate pühendumuse kasvatamise 3 põhifaktorit ja nende kasutamine juhtimises;
Juhtimise generatsioonid: rollivõimuga juhtimisest suhtevõimuga juhtimise juurde.

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 SESSIOON III. JUHI PRAKTIKUM: TUNNUSTAVA JUHI 10 JUHTIMISINSTRUMENTI (I OSA)
– Tööriist #3. “KOHTUNIK” juhtimise meetod – juhi eneseanalüüs ja tagasiside küsimine meeskonnalt;
– Tööriist #4. Töötajate mitterahaliste motivaatorite (palga kõrval) leidmine;
– Tööriist #5. “Tiimiraamat” – meeskonnas siduvate kokkulepete (kultuuri) kujundamine.

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 SESSIOON IV. JUHI PRAKTIKUM: TUNNUSTAVA JUHI 10 JUHTIMISINSTRUMENTI (II OSA)
Tööriist #6. “Otsustustahvel” töötajate iseseisvuse suurendamiseks;
– Tööriist #7. “Tagasiside kolmik” töötajate tunnustamiseks ja tagasisidestamiseks;
– Tööriist #8. “Töörõõmu ja tööpiina allikate tuvastamine”
– Tööriist #9. “Persoonikaart” – töötajate tundma õppimiseks ja suhete tugevdamiseks;
– Tööriist #10. “Töö mõtestaja” – töötajatele tähenduslikuma töömõtte loomiseks.


Kas tellida 1- või 2-päevane koolitus?

Kuna “Tunnustav juhtimine” koolitus on tegevuspõhine ja väga praktilise iseloomuga, on ka koolituse tempo ja intensiivsus üsna kõrged (igale käsitletud teemale järgneb isiklik harjutus/enesereflektsioon ja arutelu/analüüs grupis). Sellest tulenevalt on 1- ja 2-päevase koolituse peamine erinevus materjali edasiandmise/õppimise/vastuvõtmise kiiruses ja omandamise sügavuses.

Kuigi koolituse sisu/teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane (vastavalt eespool kirjeldatule), dikteerib koolituse kestus koolitusmaterjalide läbimise kiiruse ja sügavuse. Kui ühepäevane koolitus pakub rohkem “informatiivse ja iseõppimise kogemuse” (vastavalt järeltegevuste plaanile), siis kahepäevane koolitus tagab materjali sügavama omandamise ja igapäevajuhtimisse integreerimise (on rohkem aega igaks konkreetseks harjutuseks, analüüsiks ja aruteluks).

Seega on 1-päevase koolituse puhul fookus eelkõige uute teadmiste (üsna kiires) omandamises, ja materjali sünteesimine ning sügavam lahti mõtestamine jääb iga osaleja vastutuseks koolituse järgselt (vastavalt koolitusel koostatud tegevusplaanile).

2-päevane koolitus pakub aga võimaluse osalejatel juba koolituspäevade vältel enda jaoks uued teadmised ja juhtimisinstrumendid sügavamalt lahti mõtestada ja igapäevaeluga seosed luua (mis tagab kindlasti ka parema materjali ellurakendamise koolituse järgselt).


Tunnistus

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


Koolituse keel

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


Kuidas ja milleks "Tunnustav juhtimine" koolitus alguse sai?
PlayPlay

AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING KOOLITUSELE:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi *

    E-mail *

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust (olukorda, miks koolitust otsid)