fbpx

Juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

JUHTIMISKOOLITUS “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

Motiveerimisoskusi arendav koolitus, mis keskendub meeskonna eestvedamisele ja töötajate motiveerimisele eesmärgiga suurendada töörõõmu ning tööle pühendumist. Koolitusel osalejad omandavad praktiliselt rakendatava 5 sammulise tunnustavajuhtimise metoodikaKOHTUNIK”.

Juhtide väljakutseks on vähepühendunud töötajad

Paljud juhid on igapäevaselt sarnase väljakutse ees: nad näevad, kuidas töötajad kõik hädavajaliku (loe: oma tööülesanded) ära teevad, aga esiteks, nende silm ei sära selle käigus, ja teiseks, meeskonna ühiste eesmärkide vastu on nende huvi ja pühendumus väga madal.

Seda tõdemust kinnitab ka GALLUP’i 2019 tööjõuuuring Eestis, mille kohaselt:

TÖÖLE PÜHENDUNUD
(pingutavad ühiste tulemuste nimel)
on 25% töötajatest

TÖÖLE MITTE PÜHENDUNUD
(pingutavad vaid oma palga nimel)
on 63% töötajatest

TÖÖLE AKTIIVSELT MITTE PÜHENDUNUD
(töötavad vastu ja tekitavad probleeme)
on 11% töötajatest

Madala pühendumuse põhjuseks on vähene eestvedamine

Kas nende numbrite taga on ainult Eesti madal palgatase? Ei, sest mitmed rahvusvahelised ja kohalikud uuringud kinnitavad, et loomulikult on hea ja õiglane palk igale inimesele väga oluline, aga samas ütles 29,4% töötajatest 2017.aasta sügisel CV-Keskuse poolt läbiviidud uuringus, et nad oleksid nõus minema kohe madalama palga peale, kui nende otsene juht vahetuks.

Kokku kinnitas antud uuringus 59,8% töötajatest, et nad ei ole tänase juhtimiskvaliteediga organisatsioonis rahul, mis vähendab otseselt ka nende motivatsiooni ja pühendumust tööle, aga valiku puudumise tõttu on nad valmis olukorda taluma.

Lisaks leidis 2018.aasta Brandemi ja Palgainfo Agentuuri ühisuuring, et ainult 12% töötajatest Eestis soovitaks oma ülemust tuttavatele (allikas Äripäev 27.7.18a).

Töötajate pühendumuse aitab taastada juhtimismudel “KOHTUNIK”

Nagu uuringud näitavad, on juhil ja juhtimisel töötajate pühendumusele ning motivatsioonile otsene mõju. Töötajate motivatsiooni taastamiseks ning suurendamiseks omandavadki juhid koolitusel 6 sammulise praktilise inimeste juhtimise ja motiveerimise tööriistakasti.

1. SISEMOTIVATSIOONI LEIDJA
See töötajate mitterahaliste motivaatorite avastamise tööriist võimaldab juhi jaoks mugavalt teada saada, mis tema meeskonda lisaks rahale töö juures motiveerib, et seeläbi siis töötajate motivatsioon laes hoida.

2. ENESEHINDAMISE JA JUHINA ARENDAMISE MUDEL “KOHTUNIK”
Instrument võimaldab juhil end analüüsida, hinnata ja mugavalt töötajatelt tagasisidet küsida 8 juhtimislikus valdkonnas:

(1) Kiitmine ja tunnustamine
(2) Ootuste ja eesmärkide seadmine ja vastutavana hoidmine
(3) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine
(4) Tagasiside regulaarne andmine ja küsimine
(5) Usaldusliku, avatud ja “turvalise” tiimikultuuri loomine
(6) Naeratav (positiivne) suhtlemine ja meeskonda suhtumine
(7) Innustamine ja inspireerimine (eesmärkide saavutamiseks)
(8) Kaasava juhtimise ja koostöö praktiseerimine

3. “TIIMIRAAMAT”
Instrument võimaldab juhil meeskonnas siduvaid kokkuleppeid sõlmida, ja aitab meeskonda ka kokkulepete täitmise eest vastutavana hoida, et meeskonnakultuuri (meeskonnavaim, kokkulepped) tõhusamaks muuta.

4. “OTSUSTUSTAHVEL”
Instrument võimaldab juhil töötajates rohkem iseseisvust ja vastutustunnet arendada, mis aitab juhil spetsialisti rolli kõrval rohkem meeskonnaliidri rolli võtta, mikrojuhtimist vältida ja endale juhina olulist aega juurde võita.

5. “JÄTKA-ALUSTA-LÕPETA”
Instrument võimaldab juhil töötajatega lihtsamalt ja motiveerivamalt erinevaid koostöö- ja tagasisidevestlusi pidada, et seeläbi töötajates eduelamust tekitada, neid arendada ja nende isiklikke tulemusi parandada.

6. “PERSOONIKAARDID
Instrument võimaldab juhil töötajatega paremat kontakti luua, töötajaid paremini tundma õppida ja seeläbi meeskonnas usaldust, avatust ja psühholoogilist turvatunnet suurendada.

__________________________________________________

NENDE ETTEVÕTETE JUHID JUBA KASUTAVAD KIRJELDATUD 5 INSTRUMENTI OMA TÖÖS:

***

Marit TislerVooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!”
Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert

VEEL JUHTIDE TAGASISIDET: Avalik koolitus / Sisekoolitus / Videod

_______________________________

5 sammulise juhtimismudeli tutvustus (3 min)
Play
Slider

Koolituselt saab juht muuhulgas vastused nendele küsimustele

1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda muuta?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas.
Kuidas tekitada neis tunne, et nad tahavad seda tööd teha?

5) Minu tiimi õhkkond ei ole motiveeriv ja innustav.
Kuidas ma saaksin seda muuta ja arendada positiivset sisekultuuri?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske.
Kuidas neid motiveerida, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas neid edasi aidata ja motiveerida?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks?

9) Ma sooviksin rohkem delegeerida.
Kuidas delegeerida viisil, et see ei tunduks ülesõitmisena?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulda võtaks?

Koolitus sobib hästi nii värsketele kui kogenud juhtidele

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimislikke võtteid omandada.

“See oli lihtsalt SUPER koolitus! Meie juhid tegid ettepaneku, et sinu juhtimiskoolitus peaks olema juhtidele KOHUSTUSLIK 🙂 See on juhtidele sama vajalik nagu värske õhk meie igapäevases elus. See on lausa imeline, kuidas sa oskad panna kaasa töötama ka need juhid, kes tavaliselt on suhteliselt passiivsed selle teema puhul. Aga sinul see õnnestus ja veel ülihästi.”
Piret Saat, Metaprint AS personalijuht

____________________________

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista psühholoogiat inimeste keskse juhtimise võimalikkusest, kasulikkusest ja teiste juhtide senistest kogemustest.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (saab teha ka Zoom’s/Skype’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust