Juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine”

JUHTIMISKOOLITUS “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

Koolitus aitab juhtidel töötajatega paremas kontaktis olla, oma meeskonda rohkem motiveerida
(liidri rollis olla) ja seeläbi ühiseid tulemusi kiiremini saavutada. 
Sobib eriti hästi spetsialistist juhiks saanud juhtidele (loe siit), aga väga hästi ka pikema kogemusega juhtidele.

NB! Loe juhtide tagasisidet2018 ja 2019 või vaata juhtide tagasiside videoid.

JUHTIDE VÄLJAKUTSE

Paljud juhid on igapäevaselt sarnase väljakutse ees: nad näevad, kuidas töötajad kõik hädavajaliku (loe: oma töö) ära teevad, aga esiteks, nende silm ei sära selle kõige käigus, ja teiseks, meeskonna ühiste eesmärkide vastu on nende huvi ja pühendumus veelgi madalam.

Seda tõdemust kinnitab ka GALLUP’i 2018 tööjõuuuring Eestis, mille kohaselt:

24% TÖÖTAJATEST
on oma tööle pühendunud (nendele meeldib töö ja meeskond)

65% TÖÖTAJATEST
käib tööl vaid palka teenimas (nendel on ühistest eesmärkidest ükskõik)

11% TÖÖTAJATEST
töötavad juhile vastu (tekitavad probleeme).

MIDA NEED NUMBRID NÄITAVAD?

Kas nende numbrite taga on ainult Eesti madal palgatase? Ei, sest mitmed rahvusvahelised ja kohalikud uuringud kinnitavad, et loomulikult on hea ja õiglane palk igale inimesele väga oluline, aga samas ütles 29,4% töötajatest 2017.aasta sügisel CV-Keskuse poolt läbiviidud uuringus, et nad oleksid nõus minema kohe madalama palga peale, kui nende otsene juht vahetuks.

Kokku kinnitas antud uuringus 59,8% töötajatest, et nad ei ole tänase juhtimiskvaliteediga organisatsioonis rahul, mis vähendab otseselt ka nende motivatsiooni ja pühendumust tööle, aga valiku puudumise tõttu on nad valmis olukorda taluma. Lisaks leidis 2018.aasta Brandemi ja Palgainfo Agentuuri ühisuuring, et ainult 12% töötajatest Eestis soovitaks oma ülemust tuttavatele (allikas Äripäev 27.7.18a).

KOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse “Tunnustav juhtimine” eesmärgiks on:
a) aidata juhtidel juhtimisstiili töötajate kesksemaks muuta,
b) et seeläbi töötajate tööle pühendumust suurendada,
c) ja seeläbi meeskonna ühiseid eesmärke kiiremini saavutada.

MIDA JUHID KOOLITUSEL ÕPIVAD?

NB! Vaata tunnustavat juhtimist tutvustavat lühikursust siin.

Tunnustava juhtimise koolitus pakub juhtidele intensiivse ja mõtlemapaneva päeva, mille käigus toimub rohkesti arutelusid, sisemisi taipamisi ja eneseanalüüsi. Tunnustava juhtimise põhimõtted aitab omaks võtta ja hiljem ellu rakendada juhtimismeetod “KOHTUNIK”, mis võimaldab juhil enda juhtimisoskusi teadvustada ja arendada 3 tasandil:

1) JUHI TASAND
Siin omandavad juhid rohkem kui 50 erinevat mitterahalist juhtimise – ja motiveerimise võtet, mis aitavad juhil oma meeskonnale lähemale jõuda, nendega siduvaid ja edasiviivaid kokkuleppeid sõlmida, töötajatele tagasisidet anda, neid tunnustada ja meeskonda juhtimisse rohkem kaasata.

2) TÖÖTAJA TASAND
Siin õpivad juhid, missugused on töötajate sisemised motivaatorid ja kuidas juhid saaksid neid teadlikult igapäevase juhtimise käigus kasutada, et töötajate motivatsiooni, tööle pühendumust ja koostöövalmidust meeskonnaga suurendada.

3) MEESKONNA TASAND
Siin õpivad juhid, miks on positiivse vastutuskultuuri arendamine meeskonnas nii oluline ja kuidas seda teadlikult arendada ning ühiste eesmärkide saavutamiseks kasutada.

________________________________________________

MUUHULGAS LEIAVAD JUHID VASTUSE NENDELE LEVINUD KÜSIMUSTELE:
1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda muuta?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas.
Kuidas tekitada neis tunne, et nad tahavad seda tööd teha?

5) Minu tiimi õhkkond ei ole motiveeriv ja innustav.
Kuidas ma saaksin seda muuta ja arendada positiivset sisekultuuri?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske.
Kuidas neid motiveerida, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas neid edasi aidata ja motiveerida?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks?

9) Ma sooviksin rohkem delegeerida.
Kuidas delegeerida viisil, et see ei tunduks ülesõitmisena?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulda võtaks?

________________________________________________

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena juhid …
… eristavad protsesside juhtimist inimeste juhtimisest ja oskavad mõlemale piisavalt tähelepanu pöörata;
… teadvustavad enda rolli inimeste juhina ja oskavad näha inimeste ootusi nendele kui juhile;
… on teadlikud enda tugevustest ja nõrkustest juhina ja teavad, mis suunas end juhina arendada;
… mõistavad, mis inimesi lisaks palgale motiveerib ja mida inimesed lisaks palgale juhilt ootavad;
… oskavad erinevaid motivatsiooniviise (sh mitterahalisi) igapäevaselt kasutada.

SIHTGRUPP

Kuna spetsialisti lõksu tunnusjooni võib kohata struktuuriüksuste kõikide tasandite juhtide hulgas (sh tegevjuhid, divisjonide ja osakondade juhid, tiimijuhid, vahetuse vanemad jt), sobib käesolev koolitus hästi nii alustavatele juhtidele kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolitusest hea sisendi kohe oma juhikarjääri alguses juhtimine inimeste keskseks kujundada ja seeläbi kohe meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolituse käigus oma rolli tähendust juhina värskendada, kaasaegsetest juhtimislikest lähenemistest rohkem teada saada ning läbi praktiliste juhtimisvõtete ka tänast juhtimist efektiivsemaks muuta.

MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?

________________________________________________

VAATA VIDEOT: “10 HEAD PÕHJUST KOOLITUSE TELLIMISEKS”

________________________________________________

VAATA VIDEOINTERVJUUD KOOLITAJAGA JUHTIMISEST

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised inimeste keskse juhtimise võimalikkusest, kasulikkusest ja teiste juhtide senistest kogemustest.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

______________________________________________
TEKKIS HUVI?
REGISTREERI AVALIKULE KOOLITUSELE
VÕI KÜSI PERSONAALSET HINNAPAKKUMIST ALLPOOL.
_____________________________________________________________________________

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega, missugust koolitust ja milleks seda vajad

Turvakood
captcha