fbpxJuhtimiskoolitus “Spetsialistist juhiks”

Juhtimiskoolitus “Spetsialistist juhiks”

Spetsialistist juhiks kasvavatele juhtidele suunatud juhtimiskoolitus, mille fookuses on ühise juhtimisalase väärtusruumi loomine juhtide hulgas ning olulisimate juhtimispraktikate omandamine, vältimaks tüüpilisi “uute juhtide” juhtimisvigu, et seeläbi üleminek spetsialistist juhiks võimalikult sujuvaks muuta.


Kas oled märganud, kuidas teie organisatsiooni mõned juhid (ehk isegi enamus) käituvad igapäevaselt jätkuvalt spetsialistina, kuigi nad on juba aastaid meeskonnajuhi rollis töötanud? Missugust mõju omab see motivatsioonile ja tulemustele tiimis, mis vajab tugeva valdkonna eksperdi kõrval ka tugevat liidrit?


“SPETSIALISTILÕKS” ON ALUSTAVATE JUHTIDE SUURIM VÄLJAKUTSE

Eespool mainitud olukord on alustavate juhtide kõige tüüpilisem väljakutse – nendel on seniste edukate tippspetsialistidena keeruline end uude (juhi) rolli asetada, eriti kui värskeks meeskonnaks on tema endised kolleegid. Just seetõttu seisavad uued juhid selliste levinud küsimuste ees:

1) Kust lähevad uued TEGEVUSTE piirid?
Mida ma juhi rollis peaksin tegema, mida ma varem spetsialistina ei teinud? Ja mida ma ei tohiks enam juhina teha, mida ma varem spetsialistina tegin (ja see täiesti normaalne oli)?

2) Kust lähevad uued VASTUTUSE (ja kontrolli) piirid?
Spetsialistina olin oma töös kursis kõigega – A’st kuni Z’ni. Kuidas delegeerida võimu ja vabadust tiimile viisil, et ma mikromanageriks ei muutuks, aga samas ka ülevaadet ja kontrolli oma tiimi üle ei kaotaks?

3) Kust lähevad uued VÕIMU piirid?
Kuidas juhtida nii, et ma võimu ei “ületarvitaks” (ülemuseks ei muutuks), aga samas seda ka ei “alatarvitaks” (pehmoks ei muutuks)? Kas ja kuidas end kehtestada inimeste suhtes, kes varem olid minu kolleegid (kellest noorem ja vähem siin töötanud olen)? Kas võin või peaksin nendega sõber edasi olema?


Vaata 2 videot, kuidas juhid spetsialistilõksu satuvad
Spetsialisti lõksu kirjeldus I
PlayPlay
Spetsialisti lõksu kirjeldus
PlayPlay
previous arrow
next arrow

NB! Tutvu kindlasti ka nende spetsialistilõksu sattumist ja ületamist puudutavate artiklitega: 1 2 3 4


Mida koolitus juhile annab?

Koolitusel “Spetsialistist juhiks” on 3 peamist eesmärki:

1) Luua alustavale juhile SELGUST oma uuest rollist ja sellega kaasnevatest muutustest
On täiesti normaalne, et me inimestena uutes olukordades ning rollides segadust tunneme. Kas meil on aga alati piisavalt turvaline keskkond seda endale ja võib-olla ka teistele välja öelda? Nii juhtubki, et sageli tunnevad alustavad juhid end üksi – palju segadust, mille kohta sooviks küsida, aga küsida kelleltki pole.

Miks? Sest keegi ei paku nendele tuge proaktiivselt. Nii jääbki juhtidele sageli tunne, et nendelt oodatakse kiiret sisseelamist ja uue rolliga hakkama saamist, ning abi küsimine on nõrkuse märk. Selle tagajärjeks on segadus uues meeskonnas, juhi kasvav stress ja töövõimekuse langus, mis on täpselt vastupidine sellele, mida juht ise ja organisatsioon tegelikult sel hetkel vajab.

2) Luua alustavale juhile KINDLUSTUNNET oma uues rollis edukalt hakkama saamiseks
Ebaselgus loob ebakindlust! Koolituse 2. eesmärgiks on anda alustavale juhile juurde kindlustunnet (enesekindlust), et juhiks saamise valik oli õige ja tegelikult on temas (ja teda toetavas organisatsioonis) kõik olemas, et edukalt oma uue rolliga hakkama saada.

3) Luua alustavale juhile JUHTIMISRAAMISTIK oma uude rolli edukalt sisse elamiseks
Akadeemiline juhtimiskoolitus alustavat juhti ei aita. Kui juhis on rohkem selgust ning enesekindlust, on suurem ka tema valmisolek inimeste juhtimist päriselt proovida. Ja päriselt proovimine tähendab spetsialisti ülesannete kõrval päriselt oma inimeste/meeskonnaga tegelema hakkamist.

Selleks vajab juht aga konkreetseid tööriistu ja mingit süsteemi, mida sageli akadeemilisemat sorti juhtimiskoolitused ei paku. Käesoleval koolitusel omandab juht aga konkreetse 4 sammulise juhtimisraamistiku koos praktiliste järeltegevustega (koduste ülesannetega), mis võimaldab juhil enesekindlalt inimeste juhtimisega oma uues meeskonnas algust teha.


Tegemist on tegevuspõhise koolitusega

“Spetsialistist juhiks” on tegevuspõhine koolitus. See tähendab, et iga käsitletud teema kohta saab juht koolituselt praktilise töövahendi, mille kasutamist koolitusel harjutame ja mille kohta ka järgnevaks 90 päevaks järeltegevuste plaani koostame.

Selline “Teooria + Praktika” lähenemine soodustab oluliselt läbitud materjalide ellurakendamist ja aitab vältida kasulike teadmiste “lauasahtlisse” jäämist koolituselt naastes.

NB! Senine juhtide tagasiside näitab, et ~80% grupist rakendab järgmise 90 päeva jooksul vähemalt 1-3 tööriista ka praktikas ja kinnistab positiivselt seeläbi oma uut juhi rolli meeskonnas.


Koolituse tulemusena juhid …

… mõistavad selgelt, missugused muutused spetsialistist juhiks saamisel nende rollis toimuvad;
… teadvustavad enda tugevusi ja nõrkusi värskes juhi rollis ning oskavad end vastavalt arendada;
… võtavad juhi rollis rohkem vastutust ning oskavad end oma meeskonnas vajadusel juhina kehtestada;
… on omandanud konkreetse juhtimisraamistiku ja tööriistad inimestega tegelemiseks meeskonnas;
… tunnevad ja usaldavad üksteist juhtidena rohkem ja saavad seeläbi teineteist rohkem toetada.


KOOLITUSE FOOKUSPUNKTID

Koolitus keskendub eelkõige 3 alustavatele juhtidele olulisele teemale:

1) SPETSIALISTIST JUHIKS KASVAMISEGA SEOTUD 3 OLULIST MUUTUST
Nagu eespool juttu oli, on juhiks kasvamine teekond ja protsess, mis pakub alustavatele juhtidele segadust, ebakindlust ja kaootilist lähenemist. Selle vältimiseks alustame koolitusel 3 olulise muutuse teadvustamisega, mis igat juhti uues rollis ees ootab.

Mõtteviisi ja hoiakute muutus
Kuidas mõtleb (isiklikust) edust spetsialist?
Kuidas mõtleb (ühisest) edust juht?

Tööülesannete muutus
Mida teeb ja mida ei tee spetsialist (isikliku) edu saavutamiseks?
Mida teeb ja mida ei tee juht (ühise) edu saavutamiseks?

Vastutuse muutus 
Mille eest vastutab ja mille eest ei vastuta spetsialist (isikliku) edu saavutamisel?
Mille eest vastutab ja mille eest ei vastuta juht (ühise) edu saavutamisel?


2) EESTVEDAMINE (leadership) vs TÖÖ KORRALDAMINE (management) MEESKONNAS
Kui juhid on teadvustanud 3 olulist muutust, liigume edasi juhtimise kui mõiste lahti mõtestamise juurde.

Praktikas avaldub spetsialistilõks juhi hoiakus, kus ta püüab jätkuvalt spetsialistile sarnaselt ise võimalikult edukana näida (halvemal juhul isegi “võistleb” oma töötajatega), end alati parimast küljest näidata (kartes vigu ja eksimusi tunnistades autoriteedi kaotada) ja ootab täpselt sama ka oma töötajatelt (just nagu varem eduka spetsialistina ootas ta seda oma nõrgematelt kolleegidelt).

Selle tulemuseks võib olla autoritaarsusele kalduv juhtimisstiil (nimetatakse ka “Exceli kaudu juhtimiseks”), kus juhi fookus on valdavalt 3 tegevusel:
1) Töövoo planeerimine ja korraldamine meeskonnas (protsesside loomine);
2) Tööülesannete ja eesmärkide töötajatele edastamine (sageli vaid e-maili kaudu või siis koosolekutel);
3) Tulemuste kontrollimine (juht ise nimetab seda “tagasisidestamiseks”).

Juhtimisteoorias nimetatakse sellist juhtimist manageerimiseks ehk meeskonna administreerimiseks, mitte aga juhtimiseks kui liidrina eestvedamiseks. Selles koolituse osas mõtestamegi koos lahti, mis muudab manageri liidriks (eestvedajaks), ja milleks ning kuidas saab juht meeskonna administreerimise kõrval ka meeskonna eestvedamisega tegelema hakata?

Inimesed vs protsessid juhi töös
Mida tähendab ja milles avaldub inimestega “tegelemine”?
Kas igasugune kokkupuude töötajaga (e-mail, kõne, kohtumine) on töötajaga “tegelemine”?
Kust lähevad protsessidega tegelemise (manager) ja inimestega tegelemise (liider) piirid?

Juhi suhtlemisprofiil: suhtekapital ja suhtekonto
Missugune suhtleja sa juhina oled? Missugust mõju avaldab sinu suhtlemisstiil töötajatele?
Missugused suhted sul erinevate töötajatega on? Kas need soodustavad või pärsivad koostööd?
Kes ja mis eesmärgil vastutab suhete arendamise eest meeskonnas?

Võimu liigid töötajate mõjutamiseks ja motiveerimiseks
3 võimu liiki – missugust võimu kasutad täna juhina eelkõige sina oma töötajate mõjutamiseks?
Võimu kuritarvitamine meeskonnas – kas ainult ületarvitamise või ka alatarvitamise tagajärg?
Kust lähevad optimaalsed võimu piirid: kuidas end kehtestada ilma “diktaatoriks” muutumata?


3) 4-SAMMULINE JUHTIMISMUDEL ALUSTAVALE JUHILE
Kui osalevad juhid on enda jaoks liidriks olemise lahti mõtestanud, on nende järgmine loomulik küsimus: “Jah, ma saan sellest kõigest teoorias aru, aga kuidas seda kõike ikka täpsemalt praktikasse rakendada?”.

Koolituse kolmandas moodulis omandavad juhid konkreetse 4-sammulise juhtimisraamistiku, mis muudab kogu seni käsitletud materjali nende jaoks praktiliseks. Juht saab koolituselt iga sammu kohta konkreetse juhtimisliku tööriista/tehnika, mida saab kohe järgmisel päeval oma meeskonnas ellu rakendada.Planeerimine (eesmärgistamine)
Ilma eesmärgita on raske midagi elus korda saata. Samas on eesmärgistamise süsteeme palju – SMART, OKR, KPI, GROW jt. Siin teemegi tutvust erinevate eesmärgistamise meetoditega juhi rollis.

Mehitamine (motiveerimine)
Juht võib küll võimekad inimesed oma meeskonda värvata, kuid de-motiveerivas töökeskkonnas võib nende koostöö lühikeseks jääda – alamotiveeritud töötajad kipuvad lahkuma. Siin teeme tutvust mitterahaliste motivaatoritega palga kõrval.

Elluviimine (enesejuhtimine)
Eesmärkide elluviimise eeltingimuseks on distsiplineeritud tegutsemine. Kuidas aga iseennast juhtida ning motiveerida perioodidel, kui töökoormus, stress ja emotsioonid kasvavad? Siin teeme tutvust peamiste enesejuhtimise – ja produktiivsusnippidega.

Monitoorimine (tagasisidestamine)
Juht võib küll töötajaid kontrollida (nende tulemusi monitoorida), aga kui tal puuduvad oskused nähtu kohta motiveerivalt tagasisidet anda, võivadki olulised jutud rääkimata jääda ja töötaja tulemused ajas seetõttu langeda. Siin teeme tutvust peamiste tagasisidestamise põhimõtetega.

***

Kõik koolitusel käsitletavad juhtimismeetodid on konkreetsed, täpsed ja lihtsasti kasutatavad. Ning need tõepoolest toimivad, mida kinnitavad paljud seni Motivaatori juhtimiskoolitustel osalenud juhid.
Kellele koolitus sobib?

Koolitus sobib eelkõige hästi alustavatele juhtidele (0-2 aastat juhikogemust), aga samas on heaks võimaluseks oma tänast juhtimisstiili analüüsida (nt spetsialistilõksu tunnuseid) ja juhtimisvõtteid värskendada ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimisvõtteid omandada.


KOOLITUSE METOODIKA, ÜLESEHITUS JA KESTUS

Koolitusmetoodika innustab juhte päriselt tegutsema – 100% garanteeritud!

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid:
… innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
… arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
… individuaalsed harjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
… inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud;
… järeltegevuste plaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


Üldjuhul koosneb koolitus kahest kohtumisest:

1) 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne ja tegevuspõhine juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised motivatsiooni – ja eestvedamise psühholoogiast, ning soodustab koolituse 2. osas toimuva praktikumi läbimist.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil kogu materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt konkreetse tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldab juhil juba järgmisel päeval õpitu praktikasse rakendada.


2) 1,5h järelkohtumine Teams’s 2-3 kuu möödudes (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus)
Järelkohtumise eesmärgiks on tagada parem õpitu praktikasse rakendamine. Järelkohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevakava alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 SESSIOON I. SPETSIALISTIST JUHIKS KASVAMISE VÄLJAKUTSED
– 3 olulist muutust juhi töös: hoiakute, tööülesannete ja vastutuse muutus;
Spetsialistilõks – sinu loomulik komistuskivi, mida on võimalik siiski vältida;
“Meie-nemad” dünaamika – juht on uues rollis nüüd “nemad seal” (“kes teevad ja otsustavad” jm).

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 SESSIOON II. SPETSIALISTIST MANAGERIKS, MANAGERIST LIIDRIKS
– Juhi eneseanalüüs OXYGENI mudel alusel: mis on minu tänased tugevused ja nõrkused juhina?

– Võimu 3 liiki: rolli võim, eksperdi võim ja suhtevõim. Missugust kasutad täna sina juhina?
Suhtekonto ja suhtekapitali loomine: suhete juhtimine meeskonnas koostöö tagamiseks.

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 SESSIOON III. JUHI PRAKTIKUM: 4-SAMMULINE JUHTIMISMUDEL (I OSA)
– Planeerimise ja eesmärgistamise tähtsus juhi töös: SMART, KPI, OKR ja GROW lühitutvustus;
– Praktiline eesmärgistamise harjutus GROW mudeli kasutamise abil;
– Juhi roll meeskonna (sisemisel) motiveerimisel – kas ainult palgast piisab? Sisemotivaatorid juhi töös.

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 SESSIOON IV. JUHI PRAKTIKUM: 4-SAMMULINE JUHTIMISMUDEL (II OSA)
– Kas ainult teadmistest ja kõrgest IQ’st juhi töös piisab? Miks on EQ ja SQ tähtis juhi töös?
10 isikliku produktiivsuse suurendamise nippi, mis muudavad sind tõhusamaks juhiks;
Tagasidestamine kui juhi kõige olulisem tööriist. Aga ainult juhul, kui seda õigesti teha!


Kas tellida 1- või 2-päevane koolitus?

Kuna käesolev koolitus on tegevuspõhine ja väga praktilise iseloomuga, on ka koolituse tempo ja intensiivsus üsna kõrged (igale käsitletud teemale järgneb isiklik harjutus/enesereflektsioon ja arutelu/analüüs grupis). Sellest tulenevalt on 1- ja 2-päevase koolituse peamine erinevus materjali edasiandmise/õppimise/vastuvõtmise kiiruses ja omandamise sügavuses.

Kuigi koolituse sisu/teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane (vastavalt eespool kirjeldatule), dikteerib koolituse kestus koolitusmaterjalide läbimise kiiruse ja sügavuse. Kui ühepäevane koolitus pakub rohkem “informatiivse ja iseõppimise kogemuse” (vastavalt järeltegevuste plaanile), siis kahepäevane koolitus tagab materjali sügavama omandamise ja igapäevajuhtimisse integreerimise (on rohkem aega igaks konkreetseks harjutuseks, analüüsiks ja aruteluks).

Seega on 1-päevase koolituse puhul fookus eelkõige uute teadmiste (üsna kiires) omandamises, ja materjali sünteesimine ning sügavam lahti mõtestamine jääb iga osaleja vastutuseks koolituse järgselt (vastavalt koolitusel koostatud tegevusplaanile).

2-päevane koolitus pakub aga võimaluse osalejatel juba koolituspäevade vältel enda jaoks uued teadmised ja juhtimisinstrumendid sügavamalt lahti mõtestada ja igapäevaeluga seosed luua (mis tagab kindlasti ka parema materjali ellurakendamise koolituse järgselt).


Tunnistus

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


Koolituse keel

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING KOOLITUSELE:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi *

    E-mail *

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust (olukorda, miks koolitust otsid)