fbpx

Juhtimiskoolitus “1:1 koostöövestluste kunst”

JUHTIMISKOOLITUS “1:1 KOOSTÖÖVESTLUSTE KUNST”

Arenguvestluste, koostöövestluste, 1:1 vestluste ja tulemusvestluste
tõhusat planeerimist ja läbiviimist toetav koolitus. Koolitus pakub osalejatele teadmised ja praktilised tööriistad koostöövestluste pidamiseks viisil, et see töötajaid motiveeriks ja juhid seda ootaksid.

Koostöövestlused on juhtimise kõige efektiivsem tööriist

Kuigi juhid, kes 1:1 tulemusvestlusi (arenguvestlused, koostöövestlused) regulaarselt kasutavad, nimetavad seda kõige tõhusamaks juhtimise tööriistaks, kasutavad neid regulaarselt siiski vähesed juhid. Järjekordne juhtimisparadoks, kas pole?

Paljud juhid peavad sellist laadi kohtumisi töötajatega ebavajalikuks aja raiskamiseks, sest nende hinnangul kohtuvad ja suhtlevad nad oma töötajatega juba niigi kogu aeg.

Juhtide peamised argumendid 1:1 vestluste vältimisel on:
1) “Ma suhtlen oma inimestega igapäevaselt, mistõttu pole vaja nendega eraldi kohtumisi enam teha”.
2) “Sellised kohtumised võtavad liiga palju, et neid iga töötajaga jõuaks teha”.
3) “Mul on olulisemaid asju (päris töö), millega tegelda”.
4) “Vestluste kasu ja tulemuslikkust ei ole võimalik mõõta”.
5) “Minu töötajad ei ole enda arengust ja arenguvestlustest huvitatud. Neid huvitab ainult palk”.

Vaatamata juhtide sellistele argumentidele näitavad uuringud ja meeskondade tagasiside, et 1:1 kohtumisi kasutavad juhid edestavad teisi juhte oma tulemustes. Kuidas nii?

Oma tõhususe kasvu selgitavad 1:1 vestlusi praktiseerivad juhid ise eelkõige läbi 3 põhjuse:
1) Erinevalt levinud arvamusele võidavad juhid aega juurde, mis võimaldab neil põhjalikumalt tegelda teiste oluliste tööülesannetega;

2) Paraneb meeskonna ja organisatsiooni sisekommunikatsioon, sest juhid on paremini kursis meeskonnas (pinna all) toimuvaga, mis võimaldab kiiremini ennetada ja reageerida;

3) Juhtidel on lihtsam oma töötajaid motiveerida ja nende isiklikke eesmärke meeskonna eesmärkidega joondada, sest juhi ja töötaja vahel on suurem usaldus ning avatus, mis võimaldab üksteist paremini mõista ja lihtsamini koostööd teha.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel 1:1 koostöövestluste (sh arenguvestluste) kasulikkust endale ja organisatsioonile mõista, vestluste vältimisega seotud psühholoogilisi barjääre vähendada ja ületada, ning pakkuda juhtidele teoreetilised teadmised ja praktilised tööriistad tõhusaks koostöövestluste tegemiseks.

Koolitus jaguneb 5 teemade grupiks:
1) Taustainfo mõistmaks 1:1 väärtust ja kasulikkust (mitte kohustust) juhile;
2) Kohtumise ettevalmistamine;
3) Kohtumise läbiviimise protsess;
4) Kohtumisel kasutatavad töövahendid (~20 erinevat);
5) Kohtumise järgsed järeltegevused.

Koolituse tulemusena juhid …

… mõistavad 1:1 koostöövestluste vajalikkust ja suurendavad oma valmisolekut nende tegemiseks;

… oskavad vestlusi ette valmistada ja läbi viia viisil, et see juhi jaoks mugav ja kasulik oleks;

…oskavad iseenda ja töötajate poolset vastuseisu vestlustele ületada;

… on omandanud praktilised tööriistad/meetodid vestluste juhtimiseks ja analüüsimiseks;

… oskavad anda turvaliselt arendavat tagasisidet ja oma töötajaid panuse eest tunnustada;

… teadvustavad erinevate põlvkondade (X, Y ja Z) ootusi töökohale ning enda arengule;

… oskavad 1:1 suhtluse kaudu töötajate sisemist motivatsiooni suurendada: eduelamuse loomine;

… parandavad kontakti ja suhteid töötajatega ningsuurendavad enda ja meeskonna vahelist usaldust;

… oskavad enda ja oma töötajate arengukohti märgata ning nendele vastava arenguplaani koostada;

… teavad, kuidas vestlusi pidada viisil, et see töötajaid motiveeriks ja nad seda ootaksid;

… näevad töötajate pühendumuse kasvu ja saavutad enda ja oma meeskonna eesmärgid kiiremini.

Koolituse metoodika ja ülesehitus

Koolitus on ülesehituselt hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad meetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed- ja grupiülesanded, ning tegevusplaani koostamine edaspidiseks. Väldime koolitusel nn klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame osalejad kõik aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja oma igapäevase tööga seoseid luua.

KOOLITUS SOBIB HÄSTI NII VÄRSKETELE KUI KOGENUD JUHTIDELE

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

KOOLITUSE KESTUS JA KEEL

a) 1-2 päevane intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– kaasav ja interaktiivne vestlusloeng;
– rühmaarutelud ja ühised analüüsid;
– individuaalne töö ning harjutused koolitusmaterjalide baasil.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista psühholoogiat koostöövestluste läbiviimise taga.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil läbi seni käsitletud materjali ning valmistavad end ette selle edaspidiseks ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt edasise tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldavad juba järgmisel päeval õpitut praktikasse rakendama hakata.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

b) Järelkohtumine ~1 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (saab teha ka Zoomis/Skype’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada, et juhid hakkaksid koolitusel õpitut ka reaalselt praktikas rakendama. Järekohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine ~1 kuu vältel õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

KÜSI KOOLITUSE PERSONAALSET PAKKUMIST:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust