Klientide tagasiside koolitustele

Klientide tagasiside

Siit leiad mõningase valiku tagasisidevideoid klientidelt,
kes on pärast koolituse toimumist olnud valmis oma mõtteid meiega jagama.

.

Juhtimiskoolitused

Koolitus “Tunnustav juhtimine”(vt siia)
Koolituse tellija: Eesti Keskkonnateenused AS I Grupi suurus: ~15 inimest

Eesti Keskkonnateenused meeskonnaga oleme kohtunud kaks korda. Alustasime meeskonnatunnetust mõõtva küsitlusega ning kohtusime esmakordselt eesmärgiga juhtmeeskonda ühtsemaks saada. Kuna järgnevate kuude jooksul toimusid juhtmeeskonnas ja organisatsioonis positiivsed muudatused, kohtume aasta hiljem uuesti, mil oli koolituse fookus ühtse ja inimestele suunatud juhtimiskultuuri omandamine juhtmeeskonnas.

Argo Luude, Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse esimees

***

Koolitus “Tunnustav juhtimine”(vt siia)
Koolituse tellija: Hansabuss AS I Grupi suurus: ~15 inimest

Hansabuss AS juhtkonnaga kohtusime kevadel 2017, kui ettevõte oli võtnud otsuse vastus juhtmeeskonda ettevõttes ühtsemaks muuta ning juhtide seas ühtset töötajate keskset juhtimisstiili kasutusele võtta. Enne juhtimiskoolitust viisime ettevõttes läbi ka töötajate tagasisideuuringu, millele vastasid kõik ettevõtte töötajad ning mis andis hea ülevaate sellest, kuidas täna töötajad juhte tajuvad, meeskonnatunnet tajuvad ning oma tööd tajuvad. Selline eeltöö andis ka juhtimiskoolitusele väga praktilise ja tugeva kandepinna, kuna juhid said paralleelselt rahvusvahelistele teadusuuringutele oma ettevõtte baasil kinnitust, kui oluline on protsesside juhtimise kõrval teadlikult ka inimeste juhtimisega tegelda.

Henri Kaasik – Aaslav, Hansabuss AS tegevjuht

***

Koolitus “Tunnustav juhtimine”(vt siia)
Koolituse tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus I Grupi suurus: ~15 inimest

RMK’ga on Motivaatoril juba pikaajaline koostöö, mis sai alguse 2015. aastal, kui metsamajandamise üksuse juhtkond meeskonnakoolituse tellis. Tulenevalt väga heast tagasisidest sai alguse projekt, mis kestab tänaseni ja mis on hõlmanud mitmeid erinevaid juhtimiskoolitusi ja meeskonnakoolitusi. Koolituste eesmärk on olnud erinevate juhtimistasandite ühtlustamine inimeste juhtimises ja meeskonnatunde suurendamine erineva tasandi meeskondades.

Toomas Väät, RMK Metskasvatuse talituse juht

***

Koolitus “Tunnustav juhtimine”(vt siia)
Koolituse tellija: Päästeamet I Grupi suurus: ~20 inimest

Päästeametiga on Motivaatoril olnud aastate jooksul mitmeid ühiseid koolitusprojekte. Viimane nendest oli 2017. aasta kevadel toimunud noorte juhtide (spetsialistist juhiks saanud inimesed) arenguprogramm, mille eesmärk oli aidata värsketel juhtidel teadvustada inimeste juhtimise tähtsust oma igapäevatöös ja spetsialistilõksu võimalikke ohtusid. Läbi praktiliste harjutuste said juhid vahetu kogemuse oma värsketes tiimides meeskonnatunde suurendamiseks, delegeerimisoksuste arendamiseks, töötajate mitterahaliseks motiveerimiseks ning nende tunnustamiseks ja tagasisidevestluste läbiviimiseks.

Marvi Roosaar, Päästeameti personaliarvestuse talituse juht

Tauno Sau, Päästeameti Rapla päästekomando juht

***

Koolitus “Tunnustav juhtimine”(vt siia)
Koolituse tellija: Esvika Elekter AS I Grupi suurus: ~10 inimest

Esvika Elekter AS’iga algas meie koostööd hetkel, kui üks nende juhtidest osales Motivaatori avalikul koolitusel “Tunnustav juhtimine“. Kuna koolituse tagasiside ja mõju oli juhi hinnangul väga positiivne, otsustas ettevõtte juht Guido Tamm sellise koolituse tellida kõikidele ettevõtte juhtidele.

Koolitus toimus 1-päevasena jagatud kahe päeva peale, millest esimene päev rääkis üleminekuprotsessist juhtimisest eestvedamisele, ja teine praktilistele harjutustele. Koolitus oli väga põnev, sest enamik juhtidest olid küll pikaajalise kogemusega juhid, kuid seni olid nad end teadvustanud rohkem valdkonna juhtidena, mitte niivõrd inimeste juhtidena (liidritena, eestvedajatena). Läbi koolituse said mitmedki juhid oma tööle uue suuna ja nagu järelkohtumisel selgus, olid juhid tublisti ka läbi praktiliste kodutööde uusi teadmisi edukalt ellu rakendanud.

Guido Tamm, Esvika Elekter AS juhatuse esimees

***

Koolitus “Juhtmeeskonna tugevdamine” (vt siia) + “Emotsionaalselt Intelligentne Juhtimine” (vt siia)
Koolituse tellija: Viasat AS I Grupi suurus: ~10 inimest

Kohtusime sellel 2-päevasel koolitusel Viasati juhtide meeskonnaga juba teist korda, kuna esimese kohtumise mõju mõned kuud tagasi oli juhi hinnangul väga hästi tunda. Kui esimese koolituse fookus oli rohkem meeskonnatunde suurendamisel, üksteisele meeskonnas lähemale jõudmisel ja ühise eesmärgi ning vastuse võtmisel, siis käesoleva koolituse fookus oli indiviidil ehk enesejuhtimisel.

Koolitusel õppisid osalejad, kuidas iseendaga paremas kontaktis ja seeläbi tasakaalukam olla, kuidas oma negatiivseid mõttemustreid ja emotsioone märgata ning nendest vabaneda ja seeläbi igapäevases töös efektiivsem ning tulemuslikum olla.

Greetel Lee, Viasat turundusspetsialist

 

Raido Rõivas, Viasat müügijuht

***

Koolitus “Tunnustav juhtimine” (vt siia) + “Meeskonnatunde suurendamine” (vt siia)
Koolituse tellija: Eesti Lennuakadeemia I Grupi suurus: 35 / 15 inimest (juhtkond)

Eesti Lennuakadeemiaga kohtusime kokku 3 korda. Alustasime kogu kollektiivi hõlmava meeskonnakoolitusega, millele eelnes ka meeskonna tänast seisu analüüsiv tagasisideküsitlus. Seejärel kohtusime ning fokusseerisime sellele, kuidas meeskonnas üksteisele lähemale jõuda, meeskonnatunnet suurendada ja ühise eesmärgi nimel töötada.

Projekti teises etapis kohtusime ainult juhtkonnaga, kus osalejad omandasid tunnustava juhtimise printsiibid. “Tunnustava juhtimise” koolitus aitab juhtmeeskonnas sarnaselt inimeste juhtimisse suhtuda ja ühiselt eestvedamise (leadership) põhimõtted igapäevajuhtimisse juurutada. Koolituse kolmandas etapis kohtusime juhtkonnaga järelkohtumisel, kus analüüsisime, missugune on olnud projekti mõju asutusele ja kuidas on juhtidel tunnustava juhtimiskultuuri juurutamine õnnestunud on.

Merelle Zeiger, Eesti Lennuakadeemia personalijuht

***

Koolitus “Tunnustav juhtimine”(vt siia) + “Juhtmeeskonna tugevdamine” (vt siia)
Koolituse tellija: Moller Auto I Grupi suurus: ~15 inimest

Moller Auto meeskonnaga oleme kohtunud samuti kaks korda. Alustasime nende järelteeninduse osakonna (ca 50 inimest) meeskonnapäevaga, mille eel viisime läbi ka osakonnas meeskonna tagasisideanalüüsi.

Kuna tagasiside oli töötajate poolt koolitusele positiivne, jätkasime edasi koostööd juhtkonnaga 2-päevase projekti raames, mille esimese päeva fookus oli juhtkonnas (juhtmeeskonnas) ühtsustunde suurendamisel ja teise päeva fookus oli tunnustava juhtimise põhimõtete juurutamine juhtkonnas.

Keijo Kaasik, Moller Auto Mustamäe tegevjuht

Kadri Põldma, Moller Auto Mustamäe kvaliteedijuht

***

Meeskonnakoolitused

Koolitus “Juhtmeeskonna tugevdamine” (vt siia)
Koolituse tellija: Politsei – ja Piirivalveameti Põhja prefektuur I Grupi suurus: ~15 inimest

PPA’ga oleme koostööd teinud mitmetel kordadel erinevate meeskondadega. Sel korral kohtusime Põhja prefektuuri prefekti Kristian Jaani meeskonnaga (prefektuuri juhtkonnaga) eesmärgiga üksteisele juhtmeeskonnas veelgi lähemale jõuda, teineteist paremini tundma õppida ning seeläbi koostööd meeskonnas tugevdada.

Minu jaoks oli tegemist äärmiselt positiivse kohtumisega, sest ootasin jõustruktuure esindavalt juhtkonnalt hoopis “kandilisemaid” inimesi, aga positiivse üllatusena eesotsas Kristian Jaani endaga oli tegemist väga meeldiva, sooja ja koostöövalmis meeskonnaga.

Kristian Jaani, Politsei – ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt

***

Koolitus “Meeskonnatunde suurendamine” (vt siia)
Koolituse tellija: Eesti Töötukassa I Grupi suurus: ~10 inimest

Kohtusime Eesti Töötukassa töövõimetuse osakonnaga eesmärgiga tugvedada meeskonnas “meie-tunnet” ja lisaks sellele ka toredalt tööväliselt aega veeta. Läbi erinevate meeskonnaharjutuste, individuaalse töö ja grupiarutelude avanesid koolitusel osalejad üksteisele ning lahkusid koolituselt rõõmsate nägudega.

Kai Sipp, Eesti Töötukassa töövõimetoetuse osakonnajuhataja

***

Koolitus “Meeskonnatunde suurendamine “(vt siia)
Koolituse tellija: Gastrolink AS I Grupi suurus: ~15 inimest

Kitty Nõvandi, Gastrolink AS juhataja

***

Koolitus “Müügitiimi ühtsustunde suurendamine” (vt siia)
Koolituse tellija: KAFO I Grupi suurus: ~10 inimest

KAFO müügimeeskonnaga kohtusime Eesti Draamateatris eesmärgiga tugevdada ühtsustunnet meeskonnas ja suurendada aktiivsust müügiprotsessis. Enne koolituse toimumist viisime meeskonnas läbi ka tagasisideküsitluse eesmärgiga mõista paremini meeskonnaliikmeid üksteise ja juhtide suhtes. Koolitus kulges sujuvalt aidates meeskonnaliikmetel üksteisele tiimis lähemale jõuda ning paremini ka rollitunnetust meeskonnas paika saada.

Toini Aps, KAFO müügimeeskonna juht

***

Enesearengukoolitused

Avalik koolitus “Enesejuhtimise meistriklass” (vt siia)

Koolitusel õppisid osalejad, kuidas lisaks ajajuhtimisele paremini iseennast juhtima hakata. Osalejad mõistsid koolitusel, kuidas nende igapäevane käitumine on mõjutatud nende tunnetest, mõtetest ja hoiakutest, ning kuidas läbi oma sisemaailma parema tundmaõppimise on võimalik igapäevast tegutsemise efektiivsust suurendada ja tulemusi parandada.

Urmas Kamdron, JCI Tallinn president

Tiina Tali, JCI Tallinn projektijuht

 Andres Paulus

***

Müügikoolitused

Koolitus “Müügimeeskonna motiveerimine” (vt siia)
Koolituse tellija: Viasat AS I Grupi suurus: ~25 inimest

Kohtusime Viasati Telemarketingi müügimeeskonnaga Tartus, kus veetsime toreda ja inspireeriva meeskonnapäeva. Koolituse fookus ei olnud niivõrd müügivõtete omandamisel, vaid pigem kaasaegsete müügipsühholoogiat puudutavate tõdede omandamisega. Osalejad omandasid oskused klientidega paremat resonantsi luua (tehingukeskselt müügilt kliendikesksele liikuda), oma töös sügavamat tähendust leida ja iseennast paremini erinevates müügisituatsioonides juhtida.

Mihcel Sibul, müügimeeskonna juht

Ahti Kikas, müügimeeskonna liige

***

Koolitus “Müügimeeskonna motiveerimine” (vt siia)
Koolituse tellija: Smart Kindlustusmaakler AS I Grupi suurus: ~10 inimest

Smart Kindlustusmaakleri müügimeeskonnaga kohtusime kahel eesmärgil. Esiteks, et meeskonda ühtsemaks muuta ja “meie-tunnet” tugevdada, ja teiseks, et ühiselt kaasaegsed müügipõhimõtted omaks võtta. Keskendusime koolituse käigus sellele, kuidas klientidele kasupõhimõttest lähtuvalt läheneda ja nendega paremat resonantsi seeläbi luua. Samuti uurisime, kuidas mõjutab psühholoogia müügiprotsessi ja kuidas enesesse vaatamine ning oma sisemaailmaga paremas kontaktis olemine aitab müügitulemusi parandada.

Enne koolituse toimumist viisime meeskonnas läbi ka tagasisideküsitluse eesmärgiga mõista paremini meeskonnaliikmeid üksteise ja juhtide suhtes.

Heiki Puusaar, Smart Kindlustusmaakleri juht ja partner

***