fbpxMotivatsioonikoolitus “Enesejuhtimise meistriklass”

“Enesejuhtimise meistriklass”

Tegutsemise efektiivsust suurendav enesejuhtimise koolitus, mille fookus on oma sisemiste ressursside (kohalolek, mõtted, emotsioonid, käitumine) tõhusamal kasutamisel ja tulemuste kiiremal saavutamisel. Koolitus aitab edukalt stressi ja läbipõlemist ennetada ning suuremat sisemist tasakaalu luua.


Kas oled kogenud, kuidas mõni sinu “täiesti veekindel plaan” lõpuks ikkagi vett vedama läheb?
Kas oled kunagi enda peale pahane olnud või kahetsenud mingit käitumist, mida enam muuta ei saa?
Kas oled märganud, kuidas sinu negatiivsed mõtted ja emotsioonid sinu käitumist ja plaanide teostust mõnikord saboteerivad?

Kui jah, siis järelikult ei ole sa nendel hetkedel “ennast hästi juhtinud” – sind “juhtisid” sinu harjumused, mõtted ja emotsioonid. Ja selle tagajärjed võivad olla sinu jaoks negatiivsed – tegemata jäänud olulised ülesanded, kahjustatud suhted või täitumata eesmärgid ja unistused.

Loe lisaks “Miks kohalolu praktiseeriv juht on edukam mõtetesse ja emotsioonidesse mässitud juhist?”


Meie kontrollimatud mõtted ja emotsioonid saboteerivad meid

Sageli ei märka me igapäevaelus, kuidas meie harjumused, mõtted ja emotsioonid meid automaatselt juhivad, ja sageli ka meie suhteid, otsuseid ja käitumist saboteerivad. Selle tagajärjeks on aga meie igapäevase produktiivsuse langemine, sest asjade edasilükkamine, ümbertegemine ja suhete klaarimine kulutavad meie reaalset aega ning energiat.

NÄIDE #1. Sa otsustad järgmisel hommikul esimese asjana ühe olulise, aga üsna ebamugava kõne ära teha. Hommikul tööle saabudes aga ei ole just kõige parem “olemine”, mistõttu “otsustad” lükata selle pärastlõunasse, mille saabudes aga selgub üks ootamatu väljasõit, mistõttu jääbki kõne tegemata.

Küsimus: Kes edasilükkamise otsuse “langetas” – kas Sina või sinu hetke meeleolu (emotsioon)? Kuidas sellised edasilükkamised sinu produktiivsusele mõjuvad – kas pigem positiivselt või negatiivselt?


Kuidas mõtteid teadvustades produktiivsem olla
PlayPlay
Kuidas mõtteid teadvustades produktiivsem olla
PlayPlay
5 viisi, kuidas rohkem praeguses hetkes püsida
PlayPlay
Kuidas mõtteid teadvustades produktiivsem olla
PlayPlay
previous arrow
next arrow

***

NÄIDE #2. Sa loed õhtul olulist raamatut ja avastad, et viimased 2 lehekülge oled mõtetega täiesti mujal, mistõttu pead need uuesti üle lugema.

Küsimus: Kes selle valiku tegi (mõelda lugemise ajal millelegi muule) – kas Sina või sinu automaatselt uitama läinud meel? Kuidas suutmatus mingi olulise tegevuse ajal kohal olla sinu produktiivsusele mõjub?


***

NÄIDE #3. Koosolekul tekib tuline vaidlus teemal, mis puudutab ka sinu tööd. Tundes, et keegi provotseerib sind oma küsimustega, otsustad end kaitsta ja ütled midagi üsna järsult, mille peale teie vahele pinge tekib. Umbes 30 minutit pärast koosolekut tunned, et äkki reageerisid veidi üle ning otsustad minna ja selle asja teise osapoolega ära klaarida.

Küsimus: Kes “otsustas” järsult reageerida – kas Sina või sinu emotsioon (tunne, et sind rünnatakse)? Kuidas see mõjub sinu produktiivsusele, kui esiteks, pead pärast minema seda olukorda siluma, ja teiseks võib see mõjutada teie omavahelist koostööd tulevikus?Meie käitumist mõjutab rohkem enesetunne, mitte mõtlemine (otsus)

Need on vaid mõned näited elust, kui meie automaatselt aktiveeruvad mõtted või emotsioonid meid plaanitud rajalt kõrvale suunavad ja meie produktiivsust kahandavad.

Usutavasti oled sa mõistnud, kuidas alati ei piisa “õigest otsusest”, et asjad tehtud saaks või need teatud suunas läheksid. Me võime otsustada küll käituda ühel viisilrohkem liikuda, tervislikumalt toituda, vähem muretseda või vihastada, rohkem koosolekutel kaasa rääkida, vähem hilineda, rohkem tähtaegadest kinni pidada jne -, aga järgmisel korral vajalikus olukorras siiski vanaviisi käituda. Miks see juhtub?

Vastus on lihtne – selliseid otsuseid langetame üldjuhul rahulikes oludes (nt tugitoolis või autoroolis) “mõtlemise tasandil“, olulised sündmused elus juhtuvad aga turbulentsetes oludes, kus kontrolli soovivad enda kätte haarata emotsioonid.

Ja kumb sellise võitluse üldjuhul võidab – mõtlemine või emotsioonid? Meile meeldib küll uskuda, et ratsionaalne mõtlemine, aga praktikas see üldjuhul siiski kaotab, ratsionaliseerides, õigustades ja põhjendades lihtsalt tagantjärele oma emotsionaalseid käitumisi. Miks?


Edu võti on tundetarkuse (emotsionaalne intelligentsus EQ) valdamine

Vastus on tegelikult lihtne. Kuna meie aju interpreteerib igat “kriitilise tähtsusega situatsiooni” võimaliku ohuna (meie plaanide teostumisele, identiteedile (egole), positsioonile grupis jne), aktiveerib see alati emotsionaalse kaitsemehhanismi (limbiline aju), mis meie ratsionaalselt ajult (otsmikusagar) ohjad enda haarab. Selle tulemuseks ongi emotsionaalselt laetud käitumine ka olukordades, mille suhtes varasemalt oleme “ratsionaalselt otsustanud” teisiti käituda.

Just nendel põhjustel loobusid ka teadlased 90-ndatel aastatel seisukohast, nagu inimese teadmised (IQ, ratsionaalne mõtlemine) elus hakkama saamisel ja edu saavutamisel primaarne faktor oleks.

Täna tunnistavad kõik psühholoogid, et lisaks teadmistele on vähemalt sama oluline inimese võime iseenda sisemaailmaga toime tulla, mis eelkõige tähendab oma emotsioonide teadvustamist ja nende valitsemist. Seda nimetatakse tundetarkuseks ehk emotsionaalseks intelligentsuseks (EQ).


“Veel ratsionaalsem” mõtlemine ei ole pruugi ka lahenduseks olla

Emotsioonide käest kontrolli enda kätte tagasi võtmine on kõige olulisem samm oma elu juhtimisel ja eesmärkide saavutamisel. Vastasel juhul kontrollib inimese käitumist ja saatust (tulemusi) tema alateadvus – automaatselt aktiveeruvad emotsioonid, mitte inimene ise.

Tegelikkuses aga ei ole lahendus ka “veel ratsionaalsemalt mõelda“, sest ~90% mõtlemisest on samuti täiesti automaatne. Psühholoogid nimetavad seda “sisemiseks kommentaatoriks”, mis samuti meie otsuseid ja käitumist tihti saboteerib – kõhkleb, loob vale narratiive, jõuab valedele järeldustele, oletab, võrdleb, hindab, kritiseerib ennast ja teisi jne.


Teadvustamine kui kontrolli taastamise töövahend

Just seetõttu tuleb kasutusele võtta hoopiski kolmas instrument – teadvustamine. Teadvustamine (kohalolu kasutamine, ärksameelsus (ing mindfulness)) võimaldab meil vaadelda iseennast – oma automaatselt kerkivaid mõtteid ja emotsioone – kolmanda isiku perspektiivist, ilma nendega automaatselt samastumata: ilma kõikide mõtetega automaatselt kaasa minemata, ilma (eelkõige negatiivseid) emotsioone automaatselt välja elamata ja ilma emotsiooni pealt automaatselt käitumata.

Teadvustamise võime asetab meid vaatleja (tunnistaja, kohalolija) positsioonile, andes võimaluse teadlikult otsustada (valida), kuidas mingis olukorras kõige arukam ja kasulikum käituda oleks. Sellisel viisil hakkame sündmustele „vastama“, mitte nendele automaatselt „reageerima“, mille tulemusena on ka kontroll elus rohkem meie käes, suurendades nii ka meie tegutsemise produktiivsust.


Miks mõtete teadvustamine kasulik on?
PlayPlay


Koolituse eesmärk

Käesoleva koolitusel on 3 eesmärki:
a) Aidata osalejatel autopiloodil tegutsemist elus vähendada;
b) Aidata osalejatel elus edasiliikumist pärssivaid mõtteid ning emotsioone valitseda;
c) Aidata osalejatel elus rohkem teadvustamist kasutada ja seeläbi oma produktiivsust kasvatada.


Koolituse õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad …
… oskavad näha oma emotsionaalse käitumise negatiivset mõju endale ja teistele inimestele;
… oskavad korrastada oma mõttesüsteeme ning lasta lahti ebavajalikest mõtetest;
… näevad läbi oma piiravaid uskumusi ning asendavad need positiivsetega;
… suurendavad oma igapäevast tegutsemise efektiivsust, lubamata emotsioonidel end kontrollida;
… oskavad oma destruktiivsed tundeid lahustada ning iseennast oma peas olevast “häälest” eristada.


NB! Tegemist ei ole ajajuhtimise koolitusega!

“Enesejuhtimist” käsitletakse sageli ekslikult ajajuhtimisena, mistõttu on oluline teadvustada, et “Enesejuhtimise meistriklass” ei ole “ajajuhtimise koolitus”, mille fookuses on erinevad ajajuhtimise ja produktiivsuse tõstmise tehnikad (loe nende kohta hoopis siin).

Kuna praktikas aega mitte keegi meist juhtida ei saa, sest aja kulg on meie kontrolli alt väljas (loe selle kohta lähemalt lugeda siin), keskendub käesolev koolitus sellele, mis on päriselt meie vahetu kontrolli all, ja mis otseselt mõjutavad meie igapäevast elu, käitumist ja tulemusi: selleks on meie “Mõtted => Tujud => Käitumine => Tulemused” dünaamika ja selle juhtimine ning valitsemine.


Koolituse 3 fookuspunkti

Osalejad omandavad koolitusel 3 sammulise enesejuhtimise süsteemi, mis aitab nii igapäevaelus kui töö juures tõhusam ja produktiivsem olla.


Samm #1. Teadvustamise võime (mindfulness)/oskuse rakendamine igapäevaelus

Selle mooduli käigus võtavad osalejad teadlikult kasutusele oma teadvustamise võime, mis on eeltingimuseks järgmiste sammude läbimisel.

Käsitletavad 3 põhiteemat:
a) Inimese terviklik ehk holistiline ülesehitus ja meie sisemaailma dünaamika (mõtted – emotsioonid – käitumine – tulemused tsükkel);
b) Enesejõustamise/-juhtimise mudel ja selle kasutamine igapäevaelus;
c) Ajajuhtimine või enesejuhtimine – kumb on tegelik lahendus “ajapuudusele”?


Samm #2. Mõtete teadvustamine ja juhtimine

Psühholoogid väidavad, et keskmiselt on iga inimese peas päeva jooksul 50 000 mõtet. See teeb ühe mõtte sekundis! Kuidas selle virrvarriga toime tulla ja “selge mõistus” säilitada? Kuidas negatiivse (üle)mõtlemise, harjumuspärase muretsemise ja pidevalt segavate mõtetega toime tulla?

Selles koolituse osas omandad konkreetsed tehnikad, kuidas oma mõtlemist otstarbekalt kasutada, et see sind elus edasi viiks, mitte aga stressi ja läbipõlemist ei põhjustaks.

Käsitletavad 3 põhiteemat:
a) Mõtlemine vs kohalolek – mis on mis ja milleks nende eristamine vajalik on?
b) Positiivne ja negatiivne sisekõne ja selle mõju igapäevatööle ning tulemustele;
c) Uskumused – reaalsuse alateadlik loomise võimas vahend.


Samm #3. Seisundite/reaktsioonide teadvustamine ja juhtimine

Inimene on emotsionaalne olend, mistõttu tingib tema käitumise alati kerkinud emotsioonid, mitte mõeldud mõtted (ratsionaalsus). Koolitusel saad sellele kinnitust ning hakkad rohkem oma emotsionaalsust märkama ja seda aktsepteerima, mis loob ka pinnase emotsioonide (iseenda) juhtimiseks.

Käsitletavad 3 põhiteemat:
a) Emotsionaalsed tormid meie sees – mis tegelikult sel ajal toimub?
b) Emotsioonidest kaugenemine ja sellega kaasnevad ohud;
c) Emotsionaalne ohvritsükkel ja sellest väljumise võimalused.


Kellele koolitus sobib?

Koolitus sobib hästi kõikidele inimestele, kes soovivad oma tulemuslikkust ja produktiivsust tööl ning elus tervikuna suurendada. Koolitus aitab rohkem kasutusele võtta inimese sisemised ressursid ja suunata need eesmärgipärasesse tegutsemisse. Samuti võimaldab koolitus teadvustada tegutsemise efektiivsust kahandavaid käitumisi, emotsioone ja mõttemustreid, mille eemaldamisel inimese heaolu tase suureneb ning tegutsemise produktiivsus kasvab.


MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?

Mindfulness on teedrajav teadmiste ja oskuste pagas, mis toetab inimest igas eluvaldkonnas. Seetõttu on ka osalejad meie koolitustega rahul, mida kinnitavad allpool olevad kommentaarid:

“Enesearengukoolitused on väga olulised, sest ükski firma ei koosne „töötajatest“, vaid „inimestest“ oma tugevuste ja nõrkustega. See, kuidas inimesed oma eluga hakkama saavad, mõjutab otseselt seda, kui efektiivsed ja pühendunud nad tööl on. Kaido oli koolituse läbiviijana igati kaasahaarav ja usaldusväärne. Temast oli aru saada, et see, millest ta räägib, on midagi, mille järgi ka ta ise igapäevaselt tegutseb ja millesse siiralt usub.”
– Kristin Pent, Elioni personalispetsialist


Greetel Lee : "Ma tunnen, et siit ma saan abi terveks eluks"
PlayPlay
Tagasiside "Emotsionaalselt Intelligentne Juhtimine" koolitusele
PlayPlay
Tagasiside "Emotsionaalselt Intelligentne Juhtimine" koolitusele
PlayPlay
Tagasiside "Emotsionaalselt Intelligentne Juhtimine" koolitusele
PlayPlay
Andres Paulus uus
PlayPlay
previous arrow
next arrow


“See koolitus andis teadmised, tehnikad ja uue hoo optimistlikumaks edasiliikumiseks – kuidas igapäevatöö stressiolukordi kergemini taluda, sama ka eraelus praktiseerida, muutudes seeläbi positiivsemaks, avatumaks ja rõõmsamaks töötegijaks. Koolituse läbinud töötajad oskavad paremini enesega toime tulla, ei vii muresid koju kaasa ja on positiivsema suhtumisega nii klientidesse kui kogu ümbritsevasse keskkonda.”
– Marju Pihlak, Nordea Panga erakliendihaldurKOOLITUSE KESTUS, METOODIKA JA ÜLESEHITUS

Koolitus lööb pea selgeks ja aitab iseennast ning elu täiesti uues valguses näha!

“Mindfulness edu kiirendina” koolitus on 1-2 päevane (8-16 ak. h) inspireeriv ja tegevuspõhine enesearengutreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena 
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on 
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolituse metoodika on eelkõige individuaalne õpe sisevaatluse kaudu, mille käigus selgitab koolitaja oma isikliku kogemuse ja erinevate teadusuuringute baasil konkreetse valdkonna lahti, millele seejärel iga osaleja individuaalsete harjutuste kaudu empiirilist kinnitust otsivad. Koolitus möödub rohkete arutelude, isiklike kogemuste jagamise ja sisemiste taipamiste läbi.

Metoodika on täpsemalt:
a) Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
c) Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 SESSIOON I. INIMESE SISEMAAILMA MÕJU TULEMUSTELE
– IQ, EQ ja SQ – mis need on ja miks see nii oluline on?
– “Mõtted – tunded – tegutsemine – tulemused” dünaamika;
– Mindfulness ehk kohalolek (keskendatus) ja selle mõju igapäevaelule /-tööle;

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 SESSIOON II. ALATEADLIK AUTOMATISM JA SELLE KAHJULIK MÕJU
– Emotsionaalse automatismi mõju meie käitumisele ja tulemustele;
– Teadvustamise roll automatismi vähendamisel ja iseenda juhtimisel;
– Praktiline harjutus: “Kohal (siin ja praegu) püsimine igapäevaelus”

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 SESSIOON III. KONTROLLI TAASTAMINE ELUS JA TULEMUSTE JUHTIMISEL
– Kuidas ohjad käitumise, mõtlemise ja emotsioonide üle enda kätte võtta?
– Tähelepanu teadlik juhtimine ja seeläbi oma elu valitsemine;
– Praktiline harjutus: “Teadlik eluolukordade analüüs”;

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 SESSIOON IV. TULEMUSTE JUHTIMINE SEESTPOOLT VÄLJAPOOLE
– Mõtlemise ja uskumuste teadvustamine ja juhtimine;
– Emotsioonide teadvustamine ja juhtimine;
– Praktilised harjutused mõtete, emotsioonide ja käitumise juhtimiseks.

***

KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning individuaalsete harjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Kuigi antud koolituse fookuses on rohkem inimene ise (ja tema sisemaailm), on samas loogiline, et endaga heas kontaktis, ja enda eluga rahulolevatest töökaaslastest koosnevad meeskonnad on tõhusamad. Seetõttu võimaldab 2-päevane koolitus osalejatel üksteise suhtes meeskonnas ka rohkem avaneda, arutelude vältel teemadega sügavamale minna ning isiklikumaid kogemusi jagada. See kõik toetab meeskonnatunnet ja koostööd järgnevatel nädalatel.


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016” ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui tunned, et soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga otse ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et meeskond ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SAADA HINNAPÄRING KOOLITUSELE:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi *

    E-mail *

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust