Enesearengukoolitus “Enesejuhtimise meistriklass”

Tulemuslik enesejuhtimine

“Enesejuhtimise meistriklass”

Enesearengukoolitus, mis aitab osalejatel oma sisemaailma paremini mõista ja juhtida
ning seeläbi enesele püstitatud eesmärke tööl kiiremini saavutada.

Eesmärk

Kui tavapäraselt oleme harjunud asju ära tegema “lihtsalt” tegutsemise kaudu, siis sellel koolitusel saad teada, mis tegutsemise taga on – mis annab meile “sisemise kütuse”, et asjad tehtud saaksid, ja vastupidi, vastused, miks mõnikord asjad tehtud ei saa. Sa õpid koolitusel tundma iseennast seestpoolt väljapoole ja avastad oma sisemaailma dünaamika, mis sinu mõtlemise, hoiakute kujunemise, emotsioonide, tegutsemise ja tulemuste saavutamise vahel on. Hakates valitsema oma sisemaailma hakkad valitsema ka välismaailma ja oma tulemusi.

Sihtgrupp

Koolitus on sobilik kõikidele inimestele, kes soovivad iseennast (ja seeläbi ka oma aega) paremini juhtida ja seeläbi oma igapäevaseid tulemusena parandada.

Koolituse fookuspunktid

Eelkõige annab koolitus vastuse küsimusele, miks sa oled oma eluga hetkel just selles punktis, kus sa oled. Mis sind siia on toonud ja mida sa peaksid muutma, et siit edasi liikuda?

Albert Einstein on öelnud, et rumaluse definitsioon väljendub olukorras, kus inimene teeb kogu aeg samu asju, aga ootab teistsuguseid tulemusi. Kuna aga teistsuguseid tulemusi ei tule, ongi inimene maailma ja iseenda peale pahane.

See enesearengukoolitus aitab sul välise “kirumise” lõpetada ja võtta oma elu eest vastutuse enda sisemaailmas parema tundmaõppimise kaudu ja seeläbi oma igapäevaseid tulemusi parandada ning elust rohkem rõõmu tunda.

Tegutsemise tasand
Siin saad teadlikuks, millised harjumused sul täna on ja milliseid tulemusi need täna annavad. Avastad, miks harjumusi nii keeruline muuta on ja miks nende muutmine samal ajal hädavajalik on.

Peamised käsitletavad teemad:
a) enesejõustamise mudel ja selle kasutamine igapäevatöös;
b) ajajuhtimise nipid oma igapäevase efektiivsuse suurendamiseks;
c) teadvus vs alateadvus: nende roll ja mõju igapäevasele tegutsemisele;
d) käivitusenergia – kütus ebameeldivate ülesannete sooritamiseks;
e) harjumuste müstika: kujunemine ja muutmine.

Emotsionaalne tasand
On öeldud, et mida kõrgemale inimene organisatsioonis liigub, seda olulisemaks eduteguriks muutub tema jaoks emotsionaalne intelligentsus (EQ). Saad teada, kuidas emotsioonid meid juhivad, milliseid käitumisi need meis põhjustavad ning kuidas enda emotsioone rohkem juhtida ja teiste emotsioone paremini mõista.

Peamised käsitletavad teemad:
a) emotsionaalne intelligentsus (EQ) vs Intelligentsus (IQ) – mis milleks vajalik on;
b) emotsionaalse intelligentsuse kasutamise tehnikad;
c) emotsioonid kui sisemine kütus ja meie vitaalsuse allikas;
d) emotsioonidest kaugenemine ja sellega kaasnevad ohud;
e) emotsionaalne ohvritsükkel ja sellest väljumise võimalused.

Mentaalne (mõtete) tasand
Psühholoogid väidavad, et keskmiselt on iga inimese peas päeva jooksul 50 000 mõtet. See teeb ühe mõtte sekundis! Kuidas selle virrvarriga toime tulla ja “selge mõistus” säilitada? Kuidas negatiivse (üle)mõtlemise, harjumuspärase muretsemise ja pidevalt segavate mõtetega toime tulla? Selles koolituse osas omandad konkreetsed tehnikad, kuidas oma mentaalsust otstarbekalt kasutada, et see sind elus edasi viiks, mitte aga stressi ei põhjustaks.

Peamised käsitletavad teemad:
a) mõtted vs teadlikkus – mis on mis ja milleks nende eristamine vajalik on;
b) positiivne vs negatiivne sisekõne ja selle mõju igapäevatööle ning tulemustele;
c) mõtete juhtimise tehnikad sisemise tasakaalu leidmiseks ja sisemise potentsiaali suurendamiseks;

Uskumuste tasand
Meie maailm on täpselt selline, nagu usume selle olevat. Ei eksisteeri absoluutset tõde, vaid meil kõikidel on oma isiklik tõde. Just seetõttu on ka inimeste (ja iseenda) juhtimine nii keeruline – me kipume arvama, et meie arusaamised maailmast on kõige õigemad. Selles koolituse osas saad teada, kuidas uskumused, hoiakud, suhtumised tekivad, milliseid probleeme need meile sageli põhjustavad ja kuidas oma uskumusi muuta viisil, et need meid eesmärkide saavutamisel toetada.

Peamised käsitletavad teemad:
a) neuropsühholoogia 21. sajandil ehk kuidas uskumused tekivad ja meie igapäevast elu määrama hakkavad;
b) uskumused kui reaalsuspilt: kuidas märgata ja toime tulla negatiivse reaalsusega (mis ei pruugi alati õige olla);
c) alateadvuse ümberprogrammeerimine positiivsema maailmapildi kujundamiseks.

Koolituse õpiväljundid

Mõistad, mida tähendab enesejuhtimine 5 erineval tasandil;
Teadvustad ego, mõtete ja emotsioonide rolli oma käitumises ning oskad neid paremini juhtida;
Märkad oma piiravaid uskumusi, et asendada need hoopis kasulike ja positiivsetega;
Oskad iseennast vaadata holistiliste põhimõtete järgi ja seeläbi oma tegude eest vastutust võtta;
Õpid rohkem püsima praeguses hetkes ning seeläbi suurendad oma igapäevast efektiivsust.

Koolituse metoodika

Koolituse metoodika on eelkõige individuaalne õpe sisevaatluse kaudu, mille käigus selgitab koolitaja oma isikliku kogemuse ja erinevate teadusuuringute baasil konkreetse valdkonna lahti, millele seejärel iga osaleja individuaalsete harjutuste kaudu empiirilist kinnitust otsivad. Koolitus möödub rohkete arutelude, isiklike kogemuste jagamise ja sisemiste taipamiste läbi.

Metoodika on täpsemalt:
a) Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
c) Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.

Koolituse formaat, kestus ja keel

a) 1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe;
b) 3 h lühikoolitus.

NB! Koolituse saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee meeskonna – ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

Mida kliendid koolituse kohta ütlesid?

       – Urmas Kamdron, JCI Tallinn


     – Tiina Tali, JCI projektijuht

     – Andres Paulus

“Enesearengukoolitused on väga olulised, sest ükski firma ei koosne „töötajatest“, vaid „inimestest“ oma tugevuste ja nõrkustega. See, kuidas inimesed oma eluga hakkama saavad, mõjutab otseselt seda, kui efektiivsed ja pühendunud nad tööl on. Kaido oli koolituse läbiviijana igati kaasahaarav ja usaldusväärne. Temast oli aru saada, et see, millest ta räägib, on midagi, mille järgi ka ta ise igapäevaselt tegutseb ja millesse siiralt usub.”
– Kristin Pent, Elioni personalispetsialist

“See koolitus andis teadmised, tehnikad ja uue hoo optimistlikumaks edasiliikumiseks – kuidas igapäevatöö stressiolukordi kergemini taluda, sama ka eraelus praktiseerida, muutudes seeläbi positiivsemaks, avatumaks ja rõõmsamaks töötegijaks. Koolituse läbinud töötajad oskavad paremini enesega toime tulla, ei vii muresid koju kaasa ja on positiivsema suhtumisega nii klientidesse kui kogu ümbritsevasse keskkonda.”
– Marju Pihlak, Nordea Panga erakliendihaldur

“Kaido poolt läbiviidud koolitus neelas meid endasse selle kõige paremas mõttes – see pani hetkeks kõigele muule pidurid peale ning viis mõtted tõeliste väärtuste juurde. Usun, et selline “ringreis” endasse tuletab inimestele meelde endalt küsida, miks me mingeid asju teeme, mis kasu me sellest saame ning mida me tegelikkuses teha tahaksime? Koolitus andis meie töötajatele praktilised tööriistad, mis aitavad tõsta sisemist motivatsiooni.”
– Elina Vamper, Põldma Kaubanduse teenindusjuht

NB! Avalikud koolitused samal teemal