fbpx

Meeskonnakoolitus “Juhtmeeskonna tugevdamine”

“JUHTMEESKONNA TUGEVDAMINE”

Spetsiaalselt juhtmeeskonnale (juhtkonnale) disainitud meeskonnakoolitus, mille eesmärgiks on tugevdada ühtsustunnet ja vähendada “silostumise” märke juhtkonnas, aidata juhtidel rohkem keskenduda ühise eesmärgi (mitte ainult “minu valdkonna”) saavutamisele ning luua koostööst tulenevat sünergiat.

Tegevjuhtide väljakutseks on “silotornid” juhtkonnas

Paljude organisatsioonide tegevjuhid seisavad sageli silmitsi sarnase väljakutsega – nad näevad, kuidas organisatsiooni juhtivtöötajad (divisjonide, osakondade, üksuste jt juhid) tegutsevad eelkõige oma üksuse huvidest lähtuvalt ning pingutavad selle tulemuste nimel, jättes organisatsiooni kui terviku ühise eesmärgi/tulemuste saavutamise tegevjuhi “mureks”.

Selline mentaliteet juhtkonnas viib “silotornide” tekkimiseni, kus juhtide omavahelise koostöö asemel on tunda juhtide vahelisi pingeid ja rivaalitsemist, mille käigus iga juht tegutseb eelkõige oma üksuse huvide kaitsmise nimel soovimata näha suuremat pilti ja võtmata vastutust ühise eesmärgi saavutamise eest.

Olukorra muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et isiklikul tasandil on sageli juhtide omavaheline läbisaamine hea (mõnikord ka eitatakse tööalaseid pingeid ja välditakse nendega tegelemist), samuti võivad olla iga üksuse individuaalsed tulemused head, kuid puudu on just juhtide omavahelisest koostööst tekkiv sünergia.

Juhtide vahelisest koostööst puudub sünergia

Sünergia puudumine juhtkonnas avaldub eelkõige 3 punktis:

a) Juhid ei otsi võimalusi omavaheliseks koostööks, vaid pigem öeldakse, et meil on kõik hästi ning koostöö toimib, kuigi lähemal vaatlusel selgub, et koostööks nimetatakse pelgalt näiteks koosolekutel osalemist, kus siis arutatakse ühiselt teatud teemasid. Puudu on aga juhtide poolne initsiatiiv, paindlikkus (järeleandlikkus, oma ego kõrvale jätmine jm) ja kirg ühise eesmärgi saavutamise nimel.

b) Probleemide korral ei otsita mitte koos lahendusi, vaid püütakse leida süüdlast, et ise mitte halba valgusesse jääda ning teistele tõestada, et “minu üksuses on kõik hästi ja mina juhina olen kõik õigesti teinud”. Puudu on juhtide vaheline usaldus ja sellest tulenev julgus olla haavatav – tunnistada oma inimlikkust, puudusi ja nõrkusi -, mis tugevdaks juhtide vahelist “meie-tunnet”.

c) Juhtide vahel on nähtamatud barjäärid, mis ei võimalda juhtidel rääkida probleemidest, muredest ja häirivatest teemadest otse, vaid eelistatakse rääkida juhi kaudu/juuresolekul või üldse seljataga kohvinurgas. Puudu on usaldus ja kindlustunnet, et soovime üksteisele head, mistõttu saame alati turvaliselt probleemid koos läbi rääkida ning ühistest huvidest lähtuvalt parima lahenduse leida.

Kas juhtkond on sinu jaoks primaarne meeskond?
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

______________________________________________

Juhtmeeskonna kultuur kujundab organisatsioonikultuuri

Kõik sellised nähtused saavad alguse juhtmeeskonnast ning kanduvad läbi erinevate tasandite üle kogu organisatsiooni muutes individualistliku mõtteviisi normiks kõikides meeskondades ja inimestes. Sageli püütakse sellist olukorda lahendada traditsiooniliste “kontorist välja” seikluslike meeskonnakoolitustega, mis aga tavaliselt erilist mõju ei oma, sest koolitusel astuvad inimesed “kolleegi-rollist” välja “sõbra-rolli”, kus ongi omavaheline läbisaamine väga hea (sest ega inimestena kellelgi midagi üksteise vastu ei ole).

Samuti tehakse koolitusel edukat “mängukoostööd” (ja nii mõnigi võib selle käigus mõelda, et miks me küll töö juures ükseisega nii sõbralikud ja koostöövalmid ei ole), kuid tööle naastes jätkub kõik vanaviisi – igaüks toimetab vaikselt edasi oma üksuses oma inimestega, kaitseb iseenda ja oma osakonna huve, teeb ära täpselt nii palju, nagu tema valdkond seda nõuab ja tema osakonna tulemusteks vajalik on.

Koolituse eesmärgiks on muutuda ühtseks juhtkonnaks

Kirjeldatud viisil koos töötavad juhid ei ole oma olemuselt tegelikult mitte (juht)meeskond (keda seob ühine eesmärk), vaid lihtsalt grupp inimesi, keda seob ühine tööandja. Nendel ei ole ühist eesmärki (organisatsooni edu), mille kõik oleksid omaks võtnud, mille saavutamisest kõik huvitatud oleks ning mille suhtes kõik vastutust tunneksid, vaid igaüks tunneb vastutust ainult “oma üksuse tulemuste” eest ja pingutab ainult selle edu nimel. Tegevjuhid nimetavad sellist olukorda sageli saarekeste või kuningriikide mentaliteediks organisatsioonis, mille käes tegelikult kannatab kogu organisatsioon.

“Juhtmeeskonna tugevdamise” koolituse eesmärgiks on aidata individualismi juhtmeeskonnas vähendada ja “lihtsalt” koos töötavatel juhtidel päris-meeskonnaks muutuda. Meeskonnaks, millel on ühine eesmärk ja mille nimel kõik meeskonnaliikmed valmis vastutama on.

Koolitus aitab juhtmeeskonnal positiivset ja koostööle suunatud sisekultuuri kujundama hakata, juhtidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna (organisatsiooni) ühisesse eesmärki rohkem panustada.

Missugust koolitust sa tegelikult vajad?”
Play
Slider

______________________________________________

Koolitus sobib hästi erinevate organisatsioonide juhtidele

Koolitus sobib hästi erinevate organisatsioonide (äriettevõtted, asutused) juhtkondadele (juhtgrupp, juhtkond, võtmeisikute meeskond jt), kus meeskonnasisene ühtsustunne, ühiste eesmärkide nimel pingutamine ja ühine vastutus meeskondlike tulemuste eest olulised on.

Koolituse tulemusena juhid …
… mõistavad, kuidas edu juhtmeeskonnas nende isikliku eduni viib;
… soovivad ka juhtmeeskonna (mitte ainult oma tiimi) nimel rohkem pingutada;
… mõistavad ja tunnevad üksteist juhtmeeskonnas paremini;
… jagavad juhtmeeskonna ühist eesmärki ja võtavad selle eest ühiselt vastutuse;
… on valmis rohkem juhtmeeskonnas sisulist koostööd tegema.

MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

***

VAATA VEEL KLIENTIDE TAGASISIDET I VIDEOTAGASISIDET

Koolituse metoodika

Koolitus on üles ehitatud interaktiivsel koostööpõhimõttel, mille käigus on kõik osalejad aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud. Avame koolitusel olulised teemad läbi erinevate teadusuuringute ja testime nende asjakohasust meeskonnaharjutustega, mis aitavad igal osalejal juba koolituse käigus käsitletavast teemast empiirilise kogemuse saada ja võimaldades seda niimoodi paremini omandada ja iseendaga seostada.

Koolitusel kasutatavad õpiviisid:
a) Interaktiivne ja kaasav loeng-arutelu;
b) Paaris- ja individuaalsed harjutused;
c) Meeskonnaharjutused;
d) Filmilõigud;
e) Grupitööd.

Tiimiraamat annab hea väljundi tiimitunde hoidmiseks pärast koolitust

Üheks oluliseks osaks meeskonnakoolitusel on Tiimiraamatu koostamine. Tiimiraamatuks nimetame meeskonnaliikmete vahelisi mitteformaalseid kokkuleppeid (väärtused, mida me meeskonnana töötades ühiselt silmas peame), mida järgides meeskond ühtsem ning tulemuslikum oleks.

Koolituse käigus keskendume mitte ainult sellele, mis Tiimiraamatusse kirja saab, vaid ka sellele, kuidas selles sisalduvad kokkulepped ja mõtted igapäevast kasutust leiaksid.

Vaata videot Tiimiraamatu vajalikkusest ja koostamisest
Play
Slider

_________________________________

Motivatsiooniuuring muudab koolituse sisukamaks ja asjakohasemaks

Soovitame enne meeskonnakoolitust läbi viia ka meeskonnasisese motivatsiooniuuringu, mille eesmärgiks on saada koolituseks sisend meeskonnaliikmetelt kolmes valdkonnas: töörõõm, meeskonnatunne ja meeskonna juhtimine. Uuring koosneb ainult 35 küsimusest ja põhineb tuntud meeskonna-, motivatsiooni- ja heaoluteooriatel andes nii koolituseks kui ka edaspidiseks juhtimiseks kasulikku informatsiooni.

Koolituse kestus ja keel

1- või 2-päevane interaktiivne ja kaasav treeningõpe.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust