fbpx

Meeskonnakoolitus “Meeskonnatunde suurendamine”

“MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE”

Meeskonna ühtsustunnet suurendav koolitus, mille eesmärgiks on barjääre meeskonnaliikmete
vahel vähendada ning avatust ja usaldust meeskonnas kasvatada, tekitades töötajates rohkem
huvi ja valmisolekut meeskonna ühiste eesmärkide nimel pingutada.

Meeskonnajuhtide väljakutseks on individualism meeskonnas

Paljud meeskonnajuhid seisavad silmitsi sarnase probleemiga: nad näevad, kuidas töötajad pingutavad oma isiklike tulemuste nimel, aga meeskonna ühised eesmärgid on jäetud juhi vastutusele.

Samuti näevad paljud juhid, kuidas töötajate vahelised isiklikud suhted on küll täitsa head (räägitakse kõigest), aga tööalastest probleemidest siiski üksteisega otse ei räägita. Pigem klatšitakse üksteist kohvinurgas või vihjatakse meeskonnajuhile.

Sellist olukorda nimetatakse “silotornideks” meeskonnas, kus iga töötaja kaitseb justkui oma “torni” – valdkonda, töölõiku, tulemusi. See avaldub olukorras, kus töötajate igapäevane töö saab küll ilusti tehtud, ja ka nende isiklikud tulemused võivad täitsa head olla, aga meeskonna ühiste eesmärkide ja saavutuste vastu on töötajate huvi madal või puudub üldse – töötajad on passiivsed, ei näita huvi üles (või on alati skeptilised) uuenduste vastu, ei võta aktiivselt osa (või lausa väldivad) aruteludest ja koosolekutest jne.

Seikluskoolitused üldjuhul seda probleemi ei lahenda

Juhid proovivad sageli sellist olukorda lahendada klassikaliste “kontorist metsa”-meeskonnakoolitustega, mis aga üldjuhul pikaajalist mõju ei oma, sest sellisel koolitusel lähevad inimesed “töökaaslase”-rollist “sõbra”-rolli”. Ning kuna isiklikul tasandil ongi inimeste omavaheline läbisaamine hea, tehaksegi koolitusel edukalt “mängukoostööd”, aga tööle naastes jätkub kõik vanaviisi: igaüks ajab vaikselt oma asja ja juht on meeskonna teemadega taas üksi.

Kirjeldatud viisil koos töötavad inimesed ei ole olemuselt mitte MEESKOND, millel on ühine eesmärk ja mille eest kõik meeskonnaliikmed ühiselt vastutavad, vaid KOLLEKTIIV – grupp inimesi, kellel on lihtsalt juhtumisi sama tööandja. Kollektiivis töötavatel inimestel ei ole ühist eesmärki, mille kõik oleksid omaks võtnud, ja nad ei jaga vastutust meeskonna tulemuse eest, vaid igaüks pingutab isikliku heaolu nimel.

Vaata kollektiivi ja meeskonna erinevust selgitavat videot
Play
Slider

______________________________________________________

Koolituse eesmärgiks on muutuda kollektiivist meeskonnaks

“Meeskonnatunde suurendamise” koolituse eesmärgiks on aidata individualismi meeskonnas vähendada ja kollektiivist uuesti meeskonnaks muutuda – meeskonnaks, millel on ühine eesmärk ja mille nimel kõik meeskonnaliikmed valmis vastutama on.

Koolitus aitab meeskonnal positiivset ja koostööle suunatud sisekultuuri kujundama hakata, kolleegidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna ühisesse eesmärki rohkem panustada.

Koolituse tulemusena …
… mõistavad iseennast ja oma meeskonnaliikmeid paremini ning on valmis suuremaks koostööks;
… usaldavad ja toetavad üksteist meeskonnas rohkem, mis parandab ka omavahelist läbisaamist;
… oskavad tööd värske nurga alt näha ja lisamotivaatorid palga kõrval üles leida (et töö innustav oleks);
… mõistavad, kuidas meeskondlik edu isikliku eduni viib;
… väärtustavad iseennast, meeskonda ja oma tööd kõrgemalt.

Vaata videot, mis selgitab meeskonnakoolituste erinevust
Play
Slider

______________________________________

Koolitus sobib meeskondadele, mis vajab rohkem ühtsustunnet

Koolitus sobib hästi kõikidele meeskondadele (tiimid, osakonnad, üksused, projektimeeskonnad jt), kes ideaalis peaksid töötama ühise eesmärgi ja tulemuste nimel, kuid praktikas on meeskonnavaim ja ühine vastutus meeskondlike tulemuste eest kahanenud.

Koolituse saab kohandada ka vastavalt meeskonna suurusele alates 5-6 inimesest kuni 100 inimeseni välja. Kuna koolitus on väga aktiivne, kaasav ning dünaamiline, on oluline lihtsalt, et osalejad saaksid istuda kas U-kujuliselt või laudkondades (ei sobi teatri – ja klassiruumis stiil).

Senine praktika näitab, et koolituse mõju on väga positiivne meeskondadele, kus on hiljuti toimunud muudatused. Kuna muudatuste protsess on alati emotsionaalne, aga samas juhid vajavad muudatuste keskmes oma meeskonna tuge ning pühendumust, aitab “Meeskonnatunde suurendamise” koolitus meeskonnal muudatustest turvaliselt läbi minna ning uuele suunale pühenduda.

MIDA KLIENDID KOOLITUSE KOHTA ÖELNUD ON?
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

***

VAATA VEEL KLIENTIDE TAGASISIDET I VIDEOTAGASISIDET

Koolituse metoodika

Koolitus on üles ehitatud interaktiivsel koostööpõhimõttel, mille käigus on kõik osalejad aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud. Avame koolitusel olulised teemad läbi erinevate teadusuuringute ja testime nende asjakohasust meeskonnaharjutustega, mis aitavad osalejatel koolituse käigus käsitletavast teemast empiirilise kogemuse saada ja võimaldades seda niimoodi paremini omandada ja iseendaga seostada.

Koolitusel kasutatavad õpiviisid:
a) Interaktiivne ja kaasav loeng-arutelu;
b) Paaris- ja individuaalsed harjutused;
c) Meeskonnaharjutused;
d) Filmilõigud;
e) Grupitööd.

Tiimiraamat annab hea väljundi tiimitunde hoidmiseks pärast koolitust

Üheks oluliseks osaks meeskonnakoolitusel on Tiimiraamatu koostamine. Tiimiraamatuks nimetame meeskonnaliikmete vahelisi mitteformaalseid kokkuleppeid (väärtused, mida me meeskonnana töötades ühiselt silmas peame), mida järgides meeskond ühtsem ning tulemuslikum oleks.

Koolituse käigus keskendume mitte ainult sellele, mis Tiimiraamatusse kirja saab, vaid ka sellele, kuidas selles sisalduvad kokkulepped ja mõtted igapäevast kasutust leiaksid.

Vaata videot Tiimiraamatu vajalikkusest ja koostamisest
Play
Slider

_____________________________

Motivatsiooniuuring muudab koolituse sisukamaks ja asjakohasemaks

Soovitame enne meeskonnakoolitust läbi viia ka meeskonnasisese motivatsiooniuuringu, mille eesmärgiks on saada koolituseks sisend meeskonnaliikmetelt kolmes valdkonnas: töörõõm, meeskonnatunne ja meeskonna juhtimine. Uuring koosneb ainult 35 küsimusest ja põhineb tuntud meeskonna-, motivatsiooni- ja heaoluteooriatel andes nii koolituseks kui ka edaspidiseks juhtimiseks kasulikku informatsiooni.

Koolituse kestus ja keel

1- või 2-päevane interaktiivne ja kaasav treeningõpe.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust