fbpxAvalik juhtimiskoolitus “Tagasiside kultuuri loomine meeskonnas”

AVALIK JUHTIMISKOOLITUS
“TAGASISIDE-KULTUURI LOOMINE MEESKONNAS”

Tagasiside on iga meeskonna kasvumootor. Õpi koolitusel, kuidas anda/küsida
tõhusat tagasisidet ja viia läbi inspireerivaid 1:1 vestlusi, et viia oma meeskond uuele tasemele.


Kas oled kuulnud töötajate X, Y, Z põlvkondade erinevatest motivatsiooniallikatest (uuri lähemalt)?
Kas teadsid, et tänaste töötajate motiveerimiseks ei piisa enam vaid kindlast sissetulekust (uuri lähemalt)?
Ja kas teadsid, et nende olulisimaks motivaatoriks on areng ning regulaarne tagasiside (uuri lähemalt)?

NB! Gallupi uuringud näitavad, et kui vähemalt 60% töötajatest meeskonnas vastab jaatavalt väitele
Mul on töö juures keegi, kes julgustab ja toetab minu arengut”, tagab see meeskonna reaalse pühendumuse tõusu ja nii isiklike kui meeskondlike tulemuste paranemise.


Vähene tagasiside on tänaste töötajate de-motivaator #1

Aastaks 2025 on tööjõuturul 75% töötajatest Y&Z-generatsiooni esindajad (30-ndates ja nooremad), kelle tööl käimise mõtteks ei ole enam pelgalt “kindel sissetulek” (nagu nende emadel-isadel), vaid nad otsivad tööd, mis pakuks ka põnevust, arenguvõimalusi (regulaarne tagasiside) ja oma tugevuste realiseerimist.


VIDEO I “Vähene tagasiside on töötajate üks suurimaid de-motivaatoreid”
Just seepärast aastapõhised arenguvestlused alati oodatud tulemusi ei anna. Need toimuvad liiga harva ja on sageli liiga pinnapealsed selleks, et juhi ning töötajate suhetesse piisavalt avatust ning usaldust luua.

Avatus ja usaldus on aga kriitilise tähtsusega selleks, et juht oma töötajatega omavahelisest koostööst ja muudest päriselt olulistest asjadest rääkida saaks: töörõõmu ja tööpiina allikad, arenguplaanid ja arenguvõimalused (tagasiside), kitsaskohad omavahelises suhtluses ja koostöös, olukord tiimis jms.

Selliste vestluste puudumise paratamatuks tagajärjeks on suhete distantseeritus (liigne formaalsus), psühholoogilised barjäärid ja “enesenäitamise kultuur” meeskonnas (loe lähemalt), kus tagasisidet käsitletakse kriitika ja rünnakuna, mitte võimalusena uusi asju õppida ning oma arengus edasi liikuda.

See on aga just see, mida juht vajab, ja mida ka Y&Z põlvkonna töötaja ootab – “tagasisidestamise kultuuri” meeskonnas, mis toetaks arengut, pakuks põnevust ning võimaldaks kasutada oma tugevusi.

Kuidas saaks aga juht kujundada tagasisidestamise kultuuri, kui tema suhted töötajatega on liialt formaalsed ja distantseeritud, ning ta kohtub oma töötajatega eespool mainitud teemadel rääkimiseks ainult 1x aastas arenguvestlusel? Vastus on lihtne – ei saagi!

NB! Loe kindlasti “10 põhjust, miks aastapõhised arenguvestlused sageli soovitud tulemusi ei anna”


Vähene tagasiside mõjutab otseselt tiimi käekäiku ja tulemusi

Tagasiside mõju tiimidele on palju uuritud. Allpool toodud lühiülevaade annab hea arusaamise
tagasisidestamise tähtsusest meeskonna käekäigule ning tulemustele:

1) Töötajate kaasatus langeb: Gallupi uuringud on näidanud, et juhid, kes annavad töötajatele süsteemset tagasisidet ainult aastas korra arenguvestlusel, kogevad kuni 65% madalamat kaasatust.

2) Värbamis- ja koolituskulud kasvavad: Society for Human Resource Management uuring näitab, et tiimides, kus tagasisidet regulaarselt ei anta ja koostöövestlusi peetakse harva, on töötajate voolavus suurem, mis tõstab värbamis- ja koolituskulusid 20–30%.

3) Produktiivsus langeb: Harvard Business Review hinnangul võib regulaarset tagasisidet mitteandvate juhtide poolt juhitud tiimides produktiivsus olla kuni 20% madalam.

4) Töörahulolu langeb ja läbipõlemine kasvab: Cornelli Ülikooli uuringud on leidnud, et töörahulolu võib olla kuni 50% madalam ja läbipõlemise määrad kuni 70% kõrgemad, kui juhid ei suhtle regulaarselt oma töötajatega ja ei anna nendele regulaarset tagasisidet.

5) Konfliktide esinemissagedus kasvab: Forbesi artiklite põhjal võib meeskondades, kus juhid ei tee regulaarseid 1:1 vestlusi ja ei anna töötajatele regulaarset tagasisidet, konfliktide arv suureneda kuni 40%.

6) Klienditeenindus langeb: Gartneri uuringud on näidanud, et tiimides, kus juhid suhtlevad töötajatega vähe ning ei anna nendele regulaarselt tagasisidet, võib klienditeeninduse kvaliteet langeda 10–15%.

7) Eesmärkide saavutamine langeb: Journal of Applied Psychology andmetel on tiimidel, kus eesmärke arutatakse ainult aastas korra arenguvestlusel ja töötajad ei saa regulaarselt tagasisidet 1:1 vestlustel, on 25% madalam tõenäosus eesmärkide saavutamiseks.


PANE TÄHELE! Paljud juhi peavad “tagasiside andmiseks ja saamiseks” meeskonnaga tööalase info arutamist ja vahetamist. See ei ole tagasiside, ja see ei vähenda eespool kirjeldatud vähese tagasiside negatiivset mõju meeskonna käekäigule. Vaata selle kohta lähemalt allpool videost.

VIDEO I “Miks igapäevane suhtlus ja aastapõhine arenguvestlus tagasiside kultuuri ei loo?”KOOLITUSE EESMÄRK

Koolitusel on 3 eesmärki:
1) Toetada juhti oma meeskonnas tagasiside kultuuri kujundamisel;
2) Toetada juhti regulaarsete 1-1 vestluste kasutusele võtmisel (aastapõhise arenguvestluse asemel);
3) Toetada juhti igapäevasel tagasiside andmisel ja saamisel, et omavaheline koostöö laabuks.

Koolitus annab juhile konkreetsed teadmised ja tehnikad selleks, et oma meeskonnas tagasisidestamine normaalseks töökultuuri osaks muuta, seeläbi töötajate seotust ning pühendumust kasvatada, oma juhtimist tõhustada ja meeskonna eesmärke kiiremini saavutada.


“Rääkisin täna-eile mitme inimesega koolitusest ja nii teised kui mina ise jäin koolitusega väga rahule. Lisaks meetoditele on väga suur väärtus inimeste omavahelistes aruteluringides, eriti antud teemade juures, kus tuleb ka olla enesekriitiline. Väga hästi läbi mõeldud koolitus. Nii et suur-suur aitäh sulle!” – Teele Jõeleht, Kaamos Group, kvaliteedi- ja protsesside juht


Olen teie “Tunnustav juhtimine” koolitusel varem ka osalenud ning saanud juba siis suurt inspiratsiooni tööks inimestega. See kursus kinnistas varem õpitut ja julgustas uuesti midagi proovima. Hinnangud koolituse osas on ainult ülivõrdes 10 punkti 10-st. Soovitan seda kindlasti nendele juhtidele, kes on huvitatud positiivse töökeskkonna loomisest ja soovivad sellesse panustada. Kursuselt leiad mitmeid instrumente mida oma töös ka kasutada. Väga hea kursus.“Marelle Möll, Haapsalu Kutsehariduskeskuse äriteenuste osakonna juhataja


ÕPIVÄLJUNDID EHK MIS KOOLITUSE TULEMUSENA MUUTUB?

Koolituse tulemusena …

1) Mõistad paremini töötajate generatsioone (X, Y, Z) vajadusi ja nende motivatsiooniallikaid?

2) Oskad hinnata tänast meeskonnakultuuri: (a) “enesenäitamise” kultuur, (b) professionaalide viisakuskultuur; (c) tagarääkimise kultuur või (d) tagasiside kultuur;

3) Oled omandanud metoodika tagasiside kultuuri tugevdamiseks või kujundamiseks meeskonnas;

4) Mõistad 1:1 koostöövestluste kasu endale (juhina) ja olulisust tagasiside kultuuri arendamisel;

5) Omad vajalikke teadmised ja oskusi regulaarsete 1:1 vestlustega alustamiseks/jätkamiseks;

6) Tunned 7 erinevat koostöövestluse tüüpi, nende eesmärki ja põhilisi tööriistu;

7) Oled omandanud konkreetse metoodika igapäevaseks tagasiside andmiseks ja küsimiseks.


SIHTGRUPP EHK KELLELE SEE KOOLITUS SOBIB?

Koolitus sobib hästi nii kogenud kui alustavatele juhtidele (sh personalijuhtidele ning koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea raamistiku tulemusi toova tagasiside kultuuri kujundamiseks ja seeläbi tugevaks juhiks kasvamiseks, siis edasijõudnud juhid saavad oma tänast juhtimispraktikat analüüsida ja oma juhtimise tööriistakasti mitmeid uusi juhtimisvõtteid lisada, et juhtimist veelgi tõhusamaks muuta.

Sõltuvalt sihtrühmast on “koolituse keel”, näited ja kontekst veidi erinev, võttes arvesse just grupis olevate inimeste juhi kogemust, valdkonda ning ootusi.


PROGRAMMI KIRJELDUS

Tagasiside kultuuri loomine meeskonnas koosneb 3 sammust, millest igas saab juht end analüüsida ning omandab praktilised tööriistad järeltegevusteks oma meeskonnas.
SAMM #1. PSÜHHOLOOGILISE TURVALISUSE (AVATUSE, USALDUSE) SUURENDAMINE

Eesmärk: Kujundada meeskonnas tagasisidestamist ja 1:1 vestluste läbiviimist toetav keskkond.

Fookuspunktid:
1) Psühholoogiline turvalisus – mis see on ja miks see meeskonnas nii oluline on?
2) Sinu meeskonna psühholoogilise turvalisuse test;
3) 7 meeskonnakultuuri normi, mis toetavad turvalisuse suurendamist meeskonnas.SAMM #2. 1:1 KOOSTÖÖVESTLUSTE KASUTAMINE/TÕHUSTAMINE MEESKONNAS

Eesmärk: Omandada 6-osaline 1:1 vestluste läbiviimise süsteem.

Fookuspunktid:
Koostöö- ja arenguvestluste 6 tüüpi ja eesmärki
1.1 Edujutud: eesmärgiks kokku leppida nii numbrilised kui käitumuslikud eesmärgid;
1.2 Tööjutud: eesmärgiks olla kursis, kuidas töötajal tööalaselt läheb (väljakutsed, mured jm);
1.3 Töörõõmu jutud: eesmärgiks olla kursis töötaja töörõõmu ja tööpiina allikatega (motivatsioon);
1.4 Karjääri jutud: eesmärgiks olla kursis töötaja unistuste, eesmärkide ja plaanidega (areng);
1.5 Tagasiside jutud: eesmärgiks olla kursis, kuidas üksteist tajume, et koostöö laabuks (tagasiside);
1.6 Tulemuste jutud: eesmärgiks hinnata tulemusi, teha plaane järgmiseks perioodiks, rääkida rahast.NB! Loe lisaks “Miks 1-1 vestlused on edukate juhtide oluline tööriist?”


SAMM #3. IGAPÄEVANE TAGASISIDESTAMINE & REFLEKTEERIMINE

Eesmärk: Töötajas eduelamuse tekitamine, vastutavana hoidmine ja tulemuste juhtimine.

Fookuspunktid:
1) Miks “tagasiside hamburgeri”-meetodit enam ei soovitata;
2) Mõjusad ja efektiivsed tagasiside andmise meetodid;
3) Mõjusad ja efektiivsed tagasiside küsimise meetodid.


10 LEVINUD JUHTIDE KÜSIMUST ENNE KOOLITUST

“Tagasiside kolmiku” on oma meeskondades kasutusele võtnud mitusada juhti Eestis, mis on aidanud nendel leida vastused sellistele levinud tagasisidestamist puudutavatele küsimustele:

1) Ma tean, et töötajad ootavad mult rohkem tunnustust ja tagasisidet.
Olen seda proovinud anda, aga see ei kuku välja loomulikuna. Mida võiksin teisiti teha?

2) Mulle tundub, et mu töötajad ei ole enda arengust ja tagasisidest huvitatud.
Kuidas neis seda huvi tekitada?

3) Iga kord, kui kellelegi tagasisidet annan, näen mossis ja solvunud nägusid. Ütlen küll, et ärge võtke isiklikult, aga nad võtavad ikka.
Kuidas töötajatega rääkida ja nendele tagasisidet anda säilitades nendes optimism ning motivatsioon?

4) Olen kuulnud, et vana-hea „hamburgeri“ tagasisidemeetod enam ei tööta.
Aga missugune meetod siis töötab? Ja mida nende kasutamisel silmas pidada?

5) Olen küsinud oma meeskonnalt tagasisidet – nii otse kui anonüümselt. Midagi asjalikku sealt ei tule.
Kuidas saaksin meeskonnalt väärtuslikku tagasisidet ilma nendes põhjendamatuid hirme tekitamata?

6) Meil on väga kiire tempo ja tööd palju, mistõttu õigeid hetki tagasiside andmiseks on vähe.
Millal ja kus on kõige õigem tagasisidet anda?

7) Olen kuulnud, et paljud juhid kasutavad tagasiside andmiseks ja saamiseks arenguvestluseid või 1-1 koostöövestluseid. Minu arengu- ja koostöövestlused jäävad väga pinnapealseks ja töökeskseks.
Kuidas viia läbi 1:1 vestlusi viisil, kus töötajad avaneksid ja saaksime vestlusega sügavamale minna?

8) Mul on juhina käed-jalad tööd täis ja pole lihtsalt aega 1:1 kohtumisteks.
Mille arvelt ja mis eesmärgil ma seda aega võtma peaks?

9) Ma suhtlen töötajatega iga päev väga palju ja oleme samades ruumides – kõik vajalik saab räägitud.
Mis kasu ma võiksin veel eraldi individuaalselt nendega kohtudes saada?

10) Jah, ma saan teoorias 1:1 vestluste kasulikkusest aru – kui töötajad päriselt seal avaneksid ja me saaksime avatult rääkida, võiks see ka meie koostööle hästi mõjuda. Aga nad ei avane ju!
Kuidas planeerida ja läbi viia 1:1 kohtumisi nii, mis paneksid töötajad avanema ja rääkima?


Kuigi seda paistab olevat palju, on kõiki tööriistu tegelikkuses mugav ja lihtne kasutada, ning need tõepoolest töötavad. Seda kinnitab ka paljude varasemalt koolitusel osalenud juhtide tagasiside.KOOLITUSE METOODIKA, ÜLESEHITUS JA KESTUS

“Tagasiside-kultuuri loomine meeskonnas” on tegevuspõhine koolitus, mis tähendab, et iga käsitletud teema kohta saab juht praktilise töövahendi, mille kasutamist koolitusel harjutame, ja mille kohta ka järgnevaks 90 päevaks järeltegevuste plaani koostame.

Koolitus on jagatud kaheks – teooria ja praktika. Koolituse esimene osa annab juhtidele vajalikud taustateadmised ja aitab mõista tagasisidestamise ja 1:1 vestluste psühholoogiat.

Teine osa on aga praktikum, kus juhid töötavad harjutuste baasil kogu materjali läbi ja valmistavad end ette õpitu ellurakendamiseks oma meeskonnas. Juhid lahkuvad koolituselt konkreetse tegevusplaaniga ehk “koduste ülesannetega”, mis võimaldab juhil juba järgmisel päeval õpitu praktikasse rakendada.

Selline “Teooria + Praktika” lähenemine soodustab oluliselt läbitud materjalide ellurakendamist ja aitab vältida kasulike teadmiste “lauasahtlisse” jäämist koolituselt naastes.

Senine juhtide tagasiside näitab, et 90-95% koolitusel osalenud juhtidest viib järgnevate nädalate jooksul läbi oma esimese individuaalse vestluse, sõltumata, kui kriitilised ja skeptilised nad enne koolitusele saabumist olid. Kuna koolitus on väga inspireeriv ja praktiline, tekitab see juhtides päriselt huvi.


Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loengindividuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Koolituse kogumaht on 7 akadeemilist tundi, millest:
– 50% on kontaktõppena interaktiivne loeng seminariruumis;
– 25% on kontaktõppena juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).


PÄEVAKAVA

Koolitus koosneb 3 õppesessioonist, 3 kohvipausist ning lõunapausist:

09.45 – 10.00 Saabumise kohv
10.00 – 11.30 Sessioon I
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.30 Sessioon II
13.30 – 14.00 Lõuna/kohvipaus
14.00 – 16.00 Sessioon III


10.00 – 11.30 SESSIOON I. TÄNASE MEESKONNAKULTUURI HINDAMINE
– Enesenäitamise- , viisakus-, tagarääkimise – või tagasiside kultuur: missugune domineerib täna?
– 4 tagasisidestamise stiili – missugune prevaleerib täna sinu meeskonnas:
hävitav kriitika, stagneeriv vaikimine, kahepalgeline manipulatsioon või konstruktiivne edasiside?
– Miks 80% meeskondades tagasiside andmine/saamine nii keeruline on?

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.30 SESSIOON II. TAGASISIDE/1:1 KULTUURI KUJUNDAMINE MEESKONNAS
– “Tagasiside kolmik”: vettpidav metoodika juhile tagasiside andmiseks ja tiimilt tagasiside saamiseks;
– Meeskonnalt ausa konstruktiivse tagasiside küsimise kasulikud tööriistad;
4-sammuline tagasiside andmise mudel ehk miks “tagasiside – hamburger” enam ei tööta?

13.30 – 14.00 Lõuna

14.00 – 16.00 SESSIOON III. 1-1 VESTLUSED KUI JUHTIMISE KÕIGE TÕHUSAM TÖÖRIIST
Miks aastapõhised arenguvestlused sageli oodatud tulemusi ei too? Ja miks juhid neid sageli väldivad?
– Miks paljud juhid 1:1 vestlustesse ei usu, ja seetõttu meeskonna tegelikule potentsiaalile ligi ei pääse?
– 1:1 vestluste strateegia, mille kasutamisel nii juht kui töötaja 1:1 vestluseid ootama hakkavad;
– 1:1 vestluste tööriistakast: 25+ erinevat tehnikat vestluste inspireerivaks ja kasulik läbiviimiseks;BOONUS #1

Juhid saavad TASUTA kaasa õpet toetava videokursuse “Motiveeriv tagasiside: teooria & praktika”.

Videokursus sisaldab kogu koolituse materjali pluss lisaks palju boonusmaterjali:
– 9h põhjalikku videomaterjali (71 videot) meeskonnas tagasiside kultuuri loomiseks;
– 25+ konkreetset 1:1 vestluste ja tagasisidestamise instrumenti;
– Õppevideod ja isiklikud harjutused materjali edukaks omandamiseks.

Videokursus võimaldab käsitletud materjali koolituse järgselt värskendada ja järeltegevused edukalt praktikasse rakendada. Videokursuse tavapärane maksumus on 59 eur + km / osaleja.
TOIMUMISAEG JA TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub 28.05.2024 klassikoolitusena Tallinnas Tehnopoli (Teaduspargi 6/1) ruumis Saturn.
NB! Maikuust järgmine koolitus toimub 10.12.2024 (vali kuupäev registreerimisel).

Parkimine on tasuta
Koolitusel osalejatele on Tehnopoli ümbruses parkimine TASUTA. Selleks tuleb oma parkimine registreerida SIIN, kuid MITTE VAREM kui 12h enne koolituse algusaega. Juhul, kui sõiduk jääb registreerimata, saab seda teha ka hommikul koolitusruumis.

NB! Vahetult maja/sissepääsu ees on lubatud parkida max. kuni 2h.


Investeering

Kuni 21.05.24a kehtib soodushind 399 EUR (käibemaksukohuslastele lisandub KM 22%).
Alates 22.05.24a kehtib tavahind 499 EUR (käibemaksukohuslastele lisandub KM 22%).

Koolituse maksumus sisaldab:
1) Koolitus vastavalt päevakavale ja koolitusmaterjale: põhjalik praktiline töövihik + ettekanne;
2) Toitlustust (3 kohvipausi, lõuna);
3) Tunnistust õppematerjali omandamise kohta (hindamiskriteeriumiks iseseisva töö edukas sooritamine);
4) TASUTA koolituse järgne 30 min coaching/konsultatsioon (tavahind 295 EUR (valikuline));
5) TASUTA ligipääs e-kursusele “Motiveeriv tagasiside: teooria & praktika” materjali kinnistamiseks (tavahind 95 EUR + KM).

NB! Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned pärast koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, maksame sulle kogu raha küsimusi esitamata tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või 
TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned pärast koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, maksame sulle kogu raha küsimusi esitamata tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.


REGISTREERI KOOLITUSELE

Registreerimiseks täida palun allpool olev vorm. Juhul, kui teie ettevõttest soovib rohkem inimesi osaleda, siis kirjuta osalejate nimed „Lisainfo“ väljale. Võtame sinuga paari päeva jooksu kindlasti ühendust ja edastame arve, mille tasumine garanteerib koha koolitusel.

NB! Märgi “Lisainfo” lahtrisse ka oma eelistused lõunapausi osas  –  kas soovid taimetoitu või on sul mõne toiduaine suhtes allergiaid (gluteen, piim vm). Nii teame sinu vajadustega arvestada.

  Vali sobiv koolituse kuupäev:

  Osaleja ees- ja perekonnanimi *

  Osaleja e-maili aadress *

  Osaleja (kontaktisiku) telefon

  Ettevõte/asutus (eraisiku puhul jäta tühjaks)

  Arve saaja käibemaksukohuslane (eraisikuna vali "Ei")?

  Toidu eelistus

  Lisainfo, sh täiendavate osalejate nimed, e-maili aadressid ja toidu eelistus (kui mitu osalejat)