fbpxMotivatsioonikoolitus “Töörõõmu sisemised allikad”

“Töörõõmu sisemised allikad”

Inspireeriv ja positiivsust suurendav motivatsioonikoolitus, mis aitab osalejatel üles leida mitterahalised sisemised motivaatorid palga kõrval. Koolitus aitab oma tööd värskema pilguga näha, meeskonnas koostöövaimu kasvatada ja oma tööst rohkem rõõmu tunda.


Kas tunned mõnikord, et tänane töö on end veidi ammendanud ja raske on motivatsiooni leida?
Kas tajud vahepeal, kuidas ainukeseks motivatsiooniallikaks on jäänud sissetuleku teenimine?
Kas sooviksid oma tööst rõõmu tunda, nagu see oleks taas alles esimene tööpäev?


Kas tänane töö on sinu jaoks töörõõm või tööpiin?

Kõik inimesed soovivad õnnelikud olla – oma elust rõõmu tunda ja edasi liikuda. Psühholoogid väidavad koguni, et kõik meie tegevused on motiveeritud just sellest primaarsest ja ürgsest soovist.

Ka tööl veedetud aeg ei ole mingi erand! Kas oled kunagi mõelnud, et me oleme igapäevaselt tööga seotud ~75% ärkveloleku ajast (oleme tööl või mõtleme sellest)? Ja seda lausa 40 aastat järjest, vahemikus 25-65 eluaastat! Niimoodi oma tööst mõeldes muutub vägagi oluliseks küsimus:

Kuidas mina end täna töö juures tunnen?
Kas tööl käimine on TÖÖRÕÕM (tahan teha) või TÖÖPIIN (pean tegema)?”


Just see, kuidas inimene end töö juures tunneb, määrab ka tema motivatsiooni ja tööle pühendumuse. Pühendunud töötajad räägivad tööst, kui võimalusest midagi ägedat koos kihvtide inimestega teha. Neile meeldib nende töö, ja nad on seetõttu valmis selle nimel ka pingutama.

Mitte-pühendunud töötajad räägivad tööst, kui kohustusest, kus tuleb käia, sest see aitab nendel arveid maksta. Neile ei meeldi seal käia, mistõttu on nad valmis pingutama ainult hädavajalikul määral. Kumba gruppi kuulud sina? Või meeskond, mida sa juhid? Ja kuidas olukorda soovi korral parandada?


Positiivne mõtlemine suurendab nii töörõõmu kui isiklikku õnne

Positiivse psühholoogia eksperdid on viimase 25 aasta jooksul avastanud 2 väga olulist fakti:
1) Mida positiivsem ja optimistlikum inimene on, seda kiiremini ja tõhusamalt ta oma tööalased eesmärgid saavutab, ja paremini ka oma isikliku eluga toime tuleb. Teisiti öelduna on positiivne ellusuhtumine suurepäraste tulemuste eeltingimus, mitte tagajärg.

2) Inimese positiivsusest on ~50% kaasasündinud, ~10% sõltub välistest oludest (teised inimesed, väline keskkond jms) ja ~40% sõltub inimese mõtlemisest ning käitumisest.

Käesolev koolitus annab osalejatele teadmised ja oskused, et nimetatud 40% kasutusele võtta ja seeläbi nii tööl kui kodus õnnelikum ja tulemuslikum olla. Koolitus aitab inimeste loomulikku kalduvust negativismile (kriitika, künism ja skeptilisus) vähendada ja oma tööst rohkem rõõmu tunda.


Koolituse fookuses on töörõõmu suurendamine 3 viisil

1) TÖÖRÕÕMU SUURENDAMINE POSITIIVSETE HOIAKUTE ARENDAMISE KAUDU
Selles moodulis tutvuvad osalejad positiivse psühholoogia kõige olulisemate uuringute tulemustega ning nende praktilise rakendamise võimalustega igapäevatöös ning kodus. Moodul aitab osalejatel iseennast paremini mõista ja endaga paremas kontaktis olla, et seeläbi oma elust ja tööst rohkem rõõmu tunda.

Pöörates tähelepanu enda sisse, õpivad osalejad märkama ja juhtima oma mõttemustreid ja hoiakuid (sageli põhjuseta negatiivsed), ning nendest lähtuvat käitumist ning tulemusi. Inimesed mõistavad koolitusel, kuidas ja miks rahulolematus, negativism ja kriitikameelsus tekivad ning missugust mõju need meie igapäevasele tööle ning elule tervikuna avaldavad. Samuti harjutame negatiivsete mustrite positiivseks muutmist ja analüüsime nende positiivset mõju enesetundele.


2) TÖÖRÕÕMU SUURENDAMINE UUTE TÄHENDUSTE LEIDMISE KAUDU
Tuginedes esimeses osas õpitule otsivad osalejad teises koolituse osas oma tööle uusi tähendusi (motiveerivamat vaatenurka ja mõtet) ja avastavad enese jaoks olulisi lisamotivaatoreid palga kõrval. Selle käigus õpivad inimesed oma tööd nägema uues võtmes, otsides vastuseid küsimustele:

1) Mis mulle lisaks palgale siin töötades meeldib, mind motiveerib ja mind siin töötamas hoiab?
2) Missugust positiivset mõju minu töö teistele avaldab (kuidas ma “maailma paremaks” muudan)?

Selline eneseanalüüs töö kontekstis aitab inimesel suurendada töökoha väärtust ja näha suuremat pilti (rohkem seoseid), mis omakorda annab sisemist motivatsiooni rohkem pingutada.


3) TÖÖRÕÕMU SUURENDAMINE ÜHTSEMA MEESKONNA KAUDU
Kui inimesed on paremas kontaktis iseendaga ja on oma tööle uue, värskema ja innustavama tähenduse andnud, suureneb nendes ka valmisolek ühtse meeskonnana ühiseid eesmärke saavutada.

Selles koolituse osas tegeleme meeskonna ühtsustunde suurendamisega ja meeskonna identiteeditunde loomisega, mida psühholoogid peavad üheks töötajate olulisimaks edasiviivaks jõuks töö juures.

Kui inimesed tunnevad, et nad kuuluvad tugevasse, võimalusterohkesse ja hoolivasse meeskonda, soovivad nad ka endast seal maksimaalse panuse anda – rohkem ühiste eesmärkide, mitte ainult isiklike tööülesannete nimel pingutada. Seetõttu analüüsime koolitusel koos tänaseid meeskonna tugevusi ja otsime võimalusi veelgi ühtsemaks ja tugevamaks meeskonnaks muutuda.


Koolituse õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad
… teavad, millest sisemine motivatsioon tekib ja kuidas lisaks palgale end töö juures motiveerida;
… oskavad tööd värske nurga alt näha (sellele uusi tähendusi leida), et see jätkuvalt innustav oleks;
… leiavad iseendaga parema kontakti ja on seeläbi tööl ning eraelus õnnelikumad;
… mõistavad isiklikku rolli iseenda ja tööandja edus ning on valmis seetõttu ka rohkem pingutama;
… väärtustavad iseennast, meeskonda ja oma tööd kõrgemalt.


Koolitus sobib kõikidele meeskondadele, mis vajab veidi turgutust

Koolitus sobib hästi kõikidele meeskondadele (müük, teenindus, tugi, spetsialistid jt) ja on positiivse motiveeriva mõjuga, sest sõltumata valdkonnast vajavad kõik inimesed sisemist motivatsiooni ja innustust. Koolitus mõjub positiivselt nii töötajatele individuaalselt kui ka meeskonnale tervikuna.Mida kliendid töörõõmu koolituse kohta öelnud on?

Töörõõmu suurendamise koolitus on Motivaatori üks populaarsemaid koolitusprogramme, kuna see päriselt ka suurendab inimeste sisemist motivatsiooni ja töörõõmu, kasvatab ühtekuuluvustunnet meeskonnas ning aitab töötajatel oma tööd värskema ja innustavama nurga alt näha.


Meeskonnajuhi tagasiside "Müügimotivatsiooni suurendamine" koolitusele
PlayPlay„Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja meeskondade osas. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. Osavõtjate suur arv oli kindlasti heaks indikaatoriks sinu koolituse sisu ja kvaliteedi osas“
Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor


Kogu meie kirju kollektiiv jäi koolitusega väga rahule. Mõtteid, repliike, märksõnu ja ja lõbusat naljaheitmist kuuldu üle jagub igasse päeva. Kolleegide säravad silmad ja teemade õhinaga edasiarendamised on parim märk sellest, kuivõrd kasulik ja vajalik see koosveedetud päev oli. Nii uute teadmiste omandamisel kui ka kollektiivi ühise hea emotsioonivälja loomisel.“
Ülle Kruuse, Kadrioru Park personalijuht.


“Püüan nüüdsest näha asju iga päev natuke helgemas valguses. Eilne vihm pärast trenni oli ülimalt värskendav 🙂 Püüan mitte ületähtsustada pisiasju ja mitte võtta tööasju isiklikult. Kindlasti pean meeles ka lisamotivaatoreid, mis selle töö juures on. Olen aru saanud, et mu kolleegid on väga erinevad inimesed – erineva tausta ja vaadetega, aga usun, et keegi ei pea end vägisi muutma, et koostööd teha.”
– Merily Remma, SA Archimedes kommunikatsioonispetsialist


“Minu jaoks oli sellise koolituse tellimine ametile väga vajalik. Vahel on vaja, et keegi kõrvalt tuleks ja aitaks näha, et tegelikult ei ole olukord nii hull kui me ise selle oma mõtetega loome. Mul oli hea meel näha koridoris säravaid silmi ja lugeda tagasiside lehtedelt mõtteid, mida on võimalik ise ära teha. Ja seda vaid minimaalsete vahenditega. Teinekord ongi vaja väikest tõuget, et silm saaks taas särada ja jätkuks motivatsiooni edasiliikumiseks.”
– Monica Rand, Tallinna Munitsipaalpolitsei direktor


“Koolitus oli antud olukorras kõige õigem valik. Koolitaja avas teemat läbi tavapäraste küsimuste, mis meil igapäevaselt töökeskkonnas esile kerkivad ja reeglina just negatiivse alatooniga. Rahulolematus ja hinnangud on siiski kõigist meist endist tulenevad. Üheks oluliseks sõnumiks koolituspäevast jäi, et on igaühe enda valik, kas olla kriipsunägu või naerunägu. Väärtuseid ja emotsioone loome igaüks ise.”
– Erki Paul Ridal, Politsei – ja Piirivalveameti raamatupidamistalituse juhtKOOLITUSE KESTUS, METOODIKA JA ÜLESEHITUS

Koolitus tõmbab aktiivselt kaasa iga osaleja – see on 100% garanteeritud!

“Töörõõmu sisemised allikad” koolitus on 1-2 päevane (8-16 ak. h) inspireeriv ja tegevuspõhine meeskonnatreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena 
juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on 
koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid:
innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
… arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
meeskonnaharjutused isikliku/empiirilise kogemuse omandamiseks;
… individuaalsed materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud;
järeltegevuste plaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.


PÄEVAKAVA

Üldjuhul toimub koolitus 10-17 päevaplaani alusel vastavalt allpool kirjeldatud pausidega. Küll aga võib päevakava ka kohandada vastavalt kliendi soovile (nt 09.00 – 16.00 või 09.30 – 16.30).

10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

***

10.00 – 11.30 SESSIOON I. TÖÖRÕÕMU JA TÖÖPIINA ANALÜÜS
“Sinu Suur Miks?” harjutus ehk miks sa täna siin töötad ja kuidas näed seda perspektiivis?
– Töörõõm ja tööpiin: kumb kehtib täna sinule ja kas oled valmis võtma selle eest vastutuse?
– 5 elulist põhjust, miks oma töörõõmu/tööpiina allikate eest isiklik vastutus võtta.

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 13.15 SESSIOON II. SISEMISE (MITTERAHALISE) MOTIVATSIOONI KÄIVITAMINE
– Tööle pühendumus kui universaalne sisemise motivatsiooni mõõdik. Missugune on sinu tase täna?
– Sisemotivatsiooni 4 allikat – meeskond, vabadus, tähendus ja eduelamus: kas ja kuidas neid kasutad?
– Sisemiste motivaatorite analüüs: kui palju sisemotivatsiooni täna koged? Kas/kus “king pigistab”?

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 SESSIOON III. OPTIMISMI ARENDAMINE TÖÖRÕÕMU ALLIKANA
Positiivse psühholoogia põhialused ehk kuidas inimene oma elu/tööd õnnelikumaks muuta saab?
– Õpitud abitus vs Õpitud optimism – miks need olulised on ja kumba rohkem kasutad?
– Praktilised harjutused oma elus ja tööl positiivse märkamiseks/kasutamiseks.

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.00 SESSIOON IV. PRAKTIKUM: 3 MEESKONDLIKKU TÖÖRÕÕMU SUURENDAMISE ALLIKAT
– Praktika #1. Kuidas avatus ja usaldus meeskonnas töörõõmu suurendada võib?
– Praktika #2. Kuidas sügavam töömõtte leidmine töörõõmu suurendada võib?
– Praktika #3. Kuidas ühise eesmärgi nimel tegutsemine töörõõmu suurendada võib?


KAS PLANEERIDA 1- VÕI 2-PÄEVANE KOOLITUS?

Koolitust on võimalik tellida nii ühepäevase kui kahepäevase koolitusena, mille peamiseks erinevuseks on teemade käsitlemise sügavus, ühiste arutelude ning meeskonnaharjutuste hulk, ja ametliku osa lõppedes koosveedetud aeg. Kuigi üldine teemade ring on nii 1- kui 2-päevase koolituse puhul sarnane, näitab praktika selgelt, kuidas pikemalt koos aega veetnud meeskondade puhul on nii tagasiside koolitusele kui ka koolituse positiivne mõju järgnevatel nädalatel/kuudel tugevam. Miks?

Motivatsiooni kadumine tähendab kõige muu kõrval ka üksteisest kaugenemist meeskonnas (barjääride tekkimist). Ja kuigi tegeleme koolitusel aktiivselt nii isikliku sisemotivatsiooni leidmisega, kui ka meeskonnas barjääride vähendamisega, näitab praktika üheselt, kuidas pärast ametliku koolituse lõppemist õhtusöögilauas või sauna eesruumis veedetud aeg (jagatud muljed, mõtted ja lood) meeskonda märkimisväärselt liidab.

Just selle tekkinud “energia” ja sünergia me 2-päevase koolituse puhul järgmisel päeval ära kasutame. Me kaasame meeskonnaliikmed aktiivselt aruteludesse, kuidas koolitusel saavutatud ühtsustunnet ja individuaalset motivatsiooni meeskonna edasiseks arenguks rakendada: millega võiks meeskonnas jätkata, mida alustada/lõpetada, et sisemotivatsioon ja meeskonnavaim ka koolituse järgselt püsiks?

Selline üksmeelne ja meeskonda kaasav arutelu loob meeskonnajuhile koolituse järgselt väga palju väärtust, muutes koolituse mitte ainult informatiivseks ja inspireerivaks, vaid ka päriselt rakenduslikuks nii meeskonna kui juhi vaatest. 1-päevase koolituse puhul on koolitusel tekkiv “energia” ja sünergia samuti kahtlemata olemas, aga selle ellurakendamine jääb rohkem juhi ülesandeks.


TUNNISTUS

Kõikidele soovijatele väljastame koolituse läbimise kohta tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


KES ON KOOLITAJA?

Koolituse viib läbi “Aasta Koolitaja 2016” ja “Aasta Koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

“Olen viimase 10+ aasta jooksul läbi viinud üle 750 koolituse, mille käigus on inspiratsiooni leidnud enam kui 7500 inimest.” – Kaido Pajumaa

Kui soovid enne koolituse tellimist koolituse sisu või korralduse kohta lisa uurida, võta julgelt minuga ühendust – kaido(ät)motivaator.ee, telefon 509 4020 või broneeri videokohtumine aruteluks või 
TASUTA konsultatsiooniks (ei kohusta sind mitte millekski).


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Rahulolu Garantii. Kui tunned peale koolitust, et juhid ei saanud sellest oodatud kasu, me koolituse eest arvet ei esita + maksame 1000 EUR kompensatsiooni koolitusele kulutatud ajakulu eest. Päriselt! Loe lähemalt siit.


Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Olen koolitaja Kaido Pajumaa. Võid mulle siin kirjutada huvist koolituse vastu või ka lihtsalt nõu küsimiseks. Mõtlen heameelega kaasa! Päringu saatmine ei kohusta sind millekski ja ei eelda hilisemat koolituse tellimist. Vastan üldjuhul järgmisel tööpäeval. NB! Võid mulle ka otse helistada 509 4020, kirjutada kaido@motivaator.ee või broneerida kohe veebikohtumise.


    Nimi *

    E-mail *

    Telefon

    Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust