fbpx

Motivatsioonikoolitus “Töörõõmu sisemised allikad”

Meeskonnakoolitus-enesemotiveerimise-kunst

“Töörõõmu sisemised allikad”

Inspireeriv ja positiivsust suurendav motivatsioonikoolitus, mis aitab osalejatel üles leida mitterahalised sisemised motivaatorid palga kõrval. Koolitus aitab oma tööd värskema pilguga näha, meeskonnas koostöövaimu kasvatada ja oma tööst rohkem rõõmu tunda.


Kas tunned mõnikord, et tänane töö on end veidi ammendanud ja raske on motivatsiooni leida?
Kas tajud vahepeal, kuidas ainukeseks motivatsiooniallikaks on jäänud sissetuleku teenimine?
Kas sooviksid oma tööst rõõmu tunda, nagu see oleks taas alles esimene tööpäev?

Kas tänane töö on sinu jaoks töörõõm või tööpiin?

Kõik inimesed soovivad õnnelikud olla – oma elust rõõmu tunda ja edasi liikuda. Psühholoogid väidavad koguni, et kõik meie tegevused on motiveeritud just sellest primaarsest ja ürgsest soovist.

Ka tööl veedetud aeg ei ole mingi erand! Kas oled kunagi mõelnud, et me oleme igapäevaselt tööga seotud ~75% ärkveloleku ajast (oleme tööl või mõtleme sellest)? Ja seda lausa 40 aastat järjest, vahemikus 25-65 eluaastat! Niimoodi oma tööst mõeldes muutub vägagi oluliseks küsimus:

Kuidas mina end täna töö juures tunnen?
Kas tööl käimine on TÖÖRÕÕM (tahan teha) või TÖÖPIIN (pean tegema)?”


Just see, kuidas inimene end töö juures tunneb, määrab ka tema motivatsiooni ja tööle pühendumuse. Pühendunud töötajad räägivad tööst, kui võimalusest midagi ägedat koos kihvtide inimestega teha. Neile meeldib nende töö, ja nad on seetõttu valmis selle nimel ka pingutama.

Mitte-pühendunud töötajad räägivad tööst, kui kohustusest, kus tuleb käia, sest see aitab nendel arveid maksta. Neile ei meeldi seal käia, mistõttu on nad valmis pingutama ainult hädavajalikul määral. Kumba gruppi kuulud sina? Või meeskond, mida sa juhid? Ja kuidas olukorda soovi korral parandada?


Positiivne mõtlemine suurendab nii töörõõmu kui isiklikku õnne

Positiivse psühholoogia eksperdid on viimase 25 aasta jooksul avastanud 2 väga olulist fakti:
1) Mida positiivsem ja optimistlikum inimene on, seda kiiremini ja tõhusamalt ta oma tööalased eesmärgid saavutab, ja paremini ka oma isikliku eluga toime tuleb. Teisiti öelduna on positiivne ellusuhtumine suurepäraste tulemuste eeltingimus, mitte tagajärg.

2) Inimese positiivsusest on ~50% kaasasündinud, ~10% sõltub välistest oludest (teised inimesed, väline keskkond jms) ja ~40% sõltub inimese mõtlemisest ning käitumisest.

Käesolev koolitus annab osalejatele teadmised ja oskused, et nimetatud 40% kasutusele võtta ja seeläbi nii tööl kui kodus õnnelikum ja tulemuslikum olla. Koolitus aitab inimeste loomulikku kalduvust negativismile (kriitika, künism ja skeptilisus) vähendada ja oma tööst rohkem rõõmu tunda.


Koolituse fookuses on töörõõmu suurendamine 3 viisil

1) Töörõõmu suurendamine positiivsete hoiakute arendamise kaudu
Selles moodulis tutvuvad osalejad positiivse psühholoogia kõige olulisemate uuringute tulemustega ning nende praktilise rakendamise võimalustega igapäevatöös ning kodus. Moodul aitab osalejatel iseennast paremini mõista ja endaga paremas kontaktis olla, et seeläbi oma elust ja tööst rohkem rõõmu tunda.

Pöörates tähelepanu enda sisse, õpivad osalejad märkama ja juhtima oma mõttemustreid ja hoiakuid (sageli põhjuseta negatiivsed), ning nendest lähtuvat käitumist ning tulemusi. Inimesed mõistavad koolitusel, kuidas ja miks rahulolematus, negativism ja kriitikameelsus tekivad ning missugust mõju need meie igapäevasele tööle ning elule tervikuna avaldavad. Samuti harjutame negatiivsete mustrite positiivseks muutmist ja analüüsime nende positiivset mõju enesetundele.


2) Töörõõmu suurendamine tööle uute tähenduste leidmise kaudu
Tuginedes esimeses osas õpitule otsivad osalejad teises koolituse osas oma tööle uusi tähendusi (motiveerivamat vaatenurka ja mõtet) ja avastavad enese jaoks olulisi lisamotivaatoreid palga kõrval. Selle käigus õpivad inimesed oma tööd nägema uues võtmes, otsides vastuseid küsimustele:

1) Mis mulle lisaks palgale siin töötades meeldib, mind motiveerib ja mind siin töötamas hoiab?
2) Missugust positiivset mõju minu töö teistele avaldab (kuidas ma “maailma paremaks” muudan)?

Selline eneseanalüüs töö kontekstis aitab inimesel suurendada töökoha väärtust ja näha suuremat pilti (rohkem seoseid), mis omakorda annab sisemist motivatsiooni rohkem pingutada.


3) Töörõõmu suurendamine meeskonnatunde tugevdamise kaudu
Kui inimesed on paremas kontaktis iseendaga ja on oma tööle uue, värskema ja innustavama tähenduse andnud, suureneb nendes ka valmisolek ühtse meeskonnana ühiseid eesmärke saavutada.

Selles koolituse osas tegeleme meeskonna ühtsustunde suurendamisega ja meeskonna identiteeditunde loomisega, mida psühholoogid peavad üheks töötajate olulisimaks edasiviivaks jõuks töö juures.

Kui inimesed tunnevad, et nad kuuluvad tugevasse, võimalusterohkesse ja hoolivasse meeskonda, soovivad nad ka endast seal maksimaalse panuse anda – rohkem ühiste eesmärkide, mitte ainult isiklike tööülesannete nimel pingutada. Seetõttu analüüsime koolitusel koos tänaseid meeskonna tugevusi ja otsime võimalusi veelgi ühtsemaks ja tugevamaks meeskonnaks muutuda.


Koolituse õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad
… teavad, millest sisemine motivatsioon tekib ja kuidas lisaks palgale end töö juures motiveerida;
… oskavad tööd värske nurga alt näha (sellele uusi tähendusi leida), et see jätkuvalt innustav oleks;
… leiavad iseendaga parema kontakti ja on seeläbi tööl ning eraelus õnnelikumad;
… mõistavad isiklikku rolli iseenda ja asutuse edus ning on valmis seetõttu ka rohkem pingutama;
… väärtustavad iseennast, meeskonda ja oma tööd kõrgemalt.


Koolitus sobib kõikidele meeskondadele, mis vajab veidi turgutust

Koolitus sobib hästi kõikidele meeskondadele (müük, teenindus, tugi, spetsialistid jt) ja on positiivse motiveeriva mõjuga, sest sõltumata valdkonnast vajavad kõik inimesed sisemist motivatsiooni ja innustust. Koolitus mõjub positiivselt nii töötajatele individuaalselt kui ka meeskonnale tervikuna.Koolituse metoodika ja ülesehitus

Keegi koolitusel magama ei jää – see on garanteeritud! Koolitus on ülesehituselt hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad meetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed- ja grupiülesanded, meeskonnamängud ja lühifilmid. Väldime koolitusel nn klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame osalejad kõik aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja oma igapäevase tööga seoseid luua.

Koolituse metoodika täpsemalt on …
innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
… arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
meeskonnaharjutused puhta sisemise motivatsiooni kogemiseks;
… individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.


Mida varasemad kliendid koolituse kohta ütlevad?

“Püüan nüüdsest näha asju iga päev natuke helgemas valguses. Eilne vihm pärast trenni oli ülimalt värskendav 🙂 Püüan mitte ületähtsustada pisiasju ja mitte võtta tööasju isiklikult. Kindlasti pean meeles ka lisamotivaatoreid, mis selle töö juures on. Olen aru saanud, et mu kolleegid on väga erinevad inimesed – erineva tausta ja vaadetega, aga usun, et keegi ei pea oma vaateid vägisi muutma, et teistega läbi saada ja koostööd teha.”
– Merily Remma, SA Archimedes kommunikatsioonispetsialist

Meeskonnajuhi tagasiside "Müügimotivatsiooni suurendamine" koolitusele
PlayPlay

“Minu jaoks oli sellise koolituse tellimine ametile väga vajalik. Vahel on vaja, et keegi kõrvalt tuleks ja aitaks näha, et tegelikult ei ole olukord nii hull kui me ise selle oma mõtetega loome. Mul oli hea meel näha koridoris säravaid silmi ja lugeda tagasiside lehtedelt mõtteid, mida on võimalik ise ära teha. Ja seda vaid minimaalsete vahenditega. Teinekord ongi vaja väikest tõuget, et silm saaks taas särada ja jätkuks motivatsiooni edasiliikumiseks.”
– Monica Rand, Tallinna Munitsipaalpolitsei direktor

***

“Enesemotiveerimise koolitus oli antud olukorras kõige õigem valik. Koolitaja avas teemat läbi tavapäraste küsimuste, mis meil igapäevaselt töökeskkonnas esile kerkivad ja reeglina just negatiivse alatooniga. Rahulolematus ja hinnangud on siiski kõigist meist endist tulenevad. Üheks oluliseks sõnumiks koolituspäevast jäi, et on igaühe enda valik, kas olla kriipsunägu või naerunägu. Väärtuseid ja emotsioone loome igaüks ise.”
– Erki Paul Ridal, Politsei – ja Piirivalveameti raamatupidamistalituse juht


Koolituse kestus ja keel

Koolituse saab tellida 1-2 päevasena (8-16 ak. h), milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


Koolitaja

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016” ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

Kaido on 10 aasta jooksul läbi viinud üle 500 koolituse, mille käigus on motiveerivamaid juhtimisvõtteid õppinud kasutama üle 7500 erineva taseme juhi.


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.


SOOVID ENNE TELLIMIST LISA KÜSIDA?

Juhul, kui sul on koolituse kohta sisulisi küsimusi, kirjuta julgelt otse koolitajale Kaido Pajumaa – kaido@motivaator.ee või helista 509 4020.


Küsi koolituse personaalset pakkumist:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust