fbpxTiimiraamat – mis see on ja milleks see vajalik on?

Kui panna kamp suvalisi inimesi ühte tuppa, siis kui suur on tõenäosus, et nad näevad maailma samamoodi, nendel on samad vajadused ning unistused, ja lisaks nende isiksused ka sobivad? Väike, eks?

Samal põhjusel ei saa eeldada, et ühte meeskonda tööle sattuvad inimesed näevad maailma samamoodi, nendel on samad vajadused ning unistused, ja lisaks nende isiksused ka sobivad.

Jah, muidugi ei saa öelda, et meeskonda satub kokku kamp suvalisi inimesi, aga samas ei ole võimalik ka värbamisprotsessis ainult kultuuriliselt sobivaid inimesi välja valida. Liiatigi ei tegele 80% organisatsioonidest värbamisega nii süstemaatiliselt, et kultuuriline sobivus üldse tõstatuks. Pigem jälgitakse, kas inimesel on peamised oskused ja teadmised olemas, ning usutakse seda, mida ta tööintervjuul räägib (või mida testid näitavad).

Sellist laadi väljakutsete ületamiseks sobib hästi Tiimiraamat, mis aitab juhil koos oma meeskonnaga kultuurilist ühtsust luua ning seeläbi ka meeskonnana edukam olla.

Eelkõige on Tiimiraamatul 5 eesmärki / funktsiooni:
1) Alustada teadlikult meeskonna kultuuri kujundamist ehk sõnastada ühised printsiibid ja kokkulepped, mis võiks meeskonna ühtsena ja võimalikult edukana hoida;
2) Harjutada üksteise kohustamist (üksteise vastutavana hoidmist sõnastatud kokkulepete eest) ja vähendada seeläbi seljataga rääkimist (ning sellest tulenevaid pingeid meeskonnas);
3) Delegeerida vastutus tiimi toimimise eest juhilt edasi meeskonnale endale;
4) Liikuda töötajate omavahelise koostöö juurest juhiga koostöö juurde, et meeskond oma ühised eesmärgid kiiremini saavutaks;
5) Parandada võimudünaamikat meeskonnas – sünkroniseerida juhi rollivõim sotsiaalse võimuga.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.