fbpx


Tunnustav juhtimine: teooria & praktika

997 tellijat

Kas soovid, et su meeskond toimiks nagu kellavärk ja ise saaksid keskenduda kõige olulisemale?
Kas tahad saada oma tiimi tööle nii, et sealne koostöö oleks loomulik, töötajad pühendunud ja ka tulemuste vaatamine sul juhina silma särama paneks?

JUHTIMISEL ON TÖÖTAJATE MOTIVATSIOONILE VÕIMAS MÕJU

Kui jah, siis ekspertide sõnul on vastus lihtne – palju muu olulise kõrval tuleb ka juhtimine motiveerivamaks muuta! Kui muidu tore kollektiiv on veidi väsinud ja ei pinguta sinu arust enam piisavalt, tasub muude asjade hulgas pilk peale heita ka oma tänasele juhtimisele.

Ütlevad ju eksperdid ja uuringud, et justnimelt otsesel juhil ja tema juhtimise stiilil on töötajate motivatsioonile ja töökvaliteedile kirjeldamatult võimas mõju. Mida aga teha ikkagi selleks, et tiimi töövõimekust tõsta, majandustulemusi parandada ning motiveeriva juhi tiitel endale taskusse noppida?

Tunnustava juhtimise” koolitus annab juhile praktilise 7-sammulise meeskonna juhtimise ja motiveerimise süsteemi, mida järjekindlalt rakendades saad oma tiimi pühendunud töötajad, kes tulevad tööle hea meelega ning teevad tööd innustunult ja entusiasmiga.

Ja tasub uskuda – ka majandustulemused paranevad! Forbes’i andmetel toodavad pühendunud tiimid lausa 21% paremaid tulemusi. See on peaaegu veerand!

Kursuse näidispeatükk “Miks tunnustavad juhid teistest ka tulemuste osas edukamad on?”

 

 

MIDA E-KURSUS SULLE ANNAB?

E-kursus annab juhile praktilise 7-sammulise meeskonna juhtimise ja -motiveerimise abivahendite süsteemi selleks, et püsivalt oma töötajate sisemotivatsiooni kasvatada, meeskonnatunnet parandada, töötajate iseseisvust suurendada, neid tunnustada/tagasisidestada ning tiimis suhteid tugevdada.

Koolitusel saad muuhulgas teada, mida teha siis, kui tiimiliikmed paistavad veidi inertsed ja loiud, mõned isegi negatiivsed ja kriitilised. Samuti seda, kuidas motiveerida raske ja rutiinse töö tegijaid, ning kuidas soodustada loomingulisust ja initsiatiivi üles näitamist meeskonnas.

Ja ka seda, kuidas lülitada tiimitööle geniaalseid erakuid ja isepäiseid originaalitsejaid. Kuidas juhtida stressivabalt ja inspireerivalt, ning luua meeskonda selline sisekliima, mis iseenesest paremaid tulemusi motiveeriks tooma.

Kõige selle saavutamiseks annab e-kursus sulle 7 praktilist juhtimisinstrumenti:

1) “MOTIVATSIOONIKAART” TÖÖTAJATE SISEMOTIVAATORITE AVASTAMISEKS
See töötajate mitterahaliste motivaatorite avastamise tööriist võimaldab juhi jaoks lihtsalt teada saada, mis tema meeskonda lisaks rahale töö juures motiveerib, et seeläbi siis töötajate motivatsioon laes hoida.

2) “KOHTUNIK” JUHI LIIDRIOMADUSTE HINDAMISEKS JA ARENDAMISEKS
See ülitõhus tööriist võimaldab juhil end liidrina analüüsida ja hinnata, selle kohta töötajatelt tagasisidet küsida, ning seada juhtimisalaseid eesmärke kaheksas olulises eestvedamise valdkonnas:

(1) Kiitmine ja tunnustamine: kuidas oma tiimi rohkem tunnustada ja jõustada?
(2) Ootuste ja eesmärkide seadmine: kuidas selgelt töötajatele ootusi ja eesmärke väljendada?
(3) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine: kuidas töötajaid rohkem märgata ja nende vastu huvi üles näidata?
(4) Tagasiside andmine ja küsimine: kuidas tagasiside abil töötajates ja eneses eduelamust tekitada?
(5) Usalduse kasvatamine: kuidas meeskonda avatud ja turvaline sisekliima luua?
(6) Naeratav suhtlemine: kuidas juhina positiivselt ja optimistlikult meeskonnaga suhelda?
(7) Innustamine ja inspireerimine: kuidas meeskonda innustada mugavustsoonist välja minema?
(8) Koostöö arendaminekuidas meeskonnas kaasavat juhtimist praktiseerida?

NB! Mudel annab juhile iga valdkonna kohta 6 praktilist juhtimisvõtet, mida on lihtne ellu rakendada ja mille abil saab seda valdkonda juhtimises kasutada. Kokku annab mudel 48 konkreetset juhtimisvõtet.

3) “TIIMIRAAMAT” SIDUVATE KOKKULEPETE SÕLMIMISEKS TIIMIS
Tiimiraamat on ülikasulik vahend meeskonna positiivse ja eesmärkidele suunatud sisekultuuri kõrgel tasemel hoidmiseks. See võimaldab juhil lihtsalt meeskonnas siduvaid ja toimivaid kokkuleppeid sõlmida ning tiimi kokkulepete järgimise eest ka vastutavana hoida.

4) “OTSUSTUSTAHVEL” ISEENDA JA TIIMI VABADUSE SUURENDAMISEKS
Otsustustahvel on kaval abimees peenetundelise ja vastastikku kasuliku delegeerimise korraldamiseks. Juht saab vähemstrateegilistest ülesannetest vabanemisega oluliselt aega juurde ning suuremat vabadust ja vastutust omavad töötajad tunnevad end ettevõtte jaoks väärtuslikumana.

5) “TAGASISIDE KOLMIK” TÕHUSAKS TAGASISIDE ANDMISEKS JA SAAMISEKS
Tagasiside andmine-küsimine, ja arengu- ning koostöövestlused ei pea olema piinavad kohustused. Meetod võimaldab juhil tõhusalt igapäevast tagasisidet anda ja saada, aga ka ära kasutada 1:1 vestluste kõik võimalused, et aidata töötajatel suuremat töörahulolu tunda ning tulemusi parandada.

6) “PERSOONIKAART“ MEESKONNAGA TUGEVAMA KONTAKTI LOOMISEKS
Persoonikaardid on juhi salavõti meeskonna tõhusamaks toimima panemiseks. Selle instrumendi abil saad oma töötajaid paremini tundma õppida ning lihtsate vahenditega usaldust, avatust ja psühholoogilist turvatunnet suurendada.

7) “TÖÖ MÕTESTAJA” IGAPÄEVATÖÖ TÄHENDUSRIKKAMAKS MUUTMISEKS
Selle tööriista kaudu tekitab juht oma töötajates suuremat töö tähendust. Paljude töötajate jaoks tähendab tööl käimine ainult “raha teenimist”, kuid see ei tekita neis töörõõmu. Juht saab seda muuta!

Vaata videot “Kuidas suurendada tulemusi kuni 31%?”

 

PS. Muuhulgas aitab 7-sammuline motiveerimissüsteem leida vastused sellistele küsimustele:
1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida ning tulemuste eest vastutavana hoida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda positiivsemaks muuta ja inimesi koostööle suunata?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita.
Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada?

5) Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam.
Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada ja positiivsemat tiimikultuuri arendada?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Pole ime, et nende motivatsioon on langenud.
Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas ka kriitilisemad töötajad meeskonda tagasi saada ja ühisest edust huvituma panna?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta, mis töötajates ka töörõõmu rohkem tekitaks?

9) Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks.
Ma sooviksin rohkem ära delegeerida.Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see “ülesõitmisena” ei tunduks?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind “autokraatse diktaatorina” ei näeks?

NB! Kui sulle tundub seda olevat liiga palju, siis tegelikkuses on kõiki meetodeid lihtne kasutada ja nad tõepoolest toimivad. Seda kinnitavad sajad juhid ja ettevõtted, kes neid juba edukalt kasutavad.

________________________________

Marit Tisler

“Vooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!”
Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert

________________________________

 

NUMBRID EI VALETA (KUI TUNNED, ET TEIL KÕIK NIIGI HÄSTI …)

Kui sulle tundub, et sinu meeskonnas on tegelikult kõik juba niigi hästi, siis võib see tõepoolest nii olla. Aga samas ei saa välistada, et üsna suur meeskonna potentsiaal on ikka veel kasutamata, mille kasutusele võtmine võiks teie tiimi ühistele tulemustele märkimisväärset positiivsest mõju omada.

Seda kinnitab üsnagi nukker Eesti töötajate pühendumuse statistika 2021, mida Gallup Eestis mõõdab:

~26% töötajatest teeb oma tööd täna hingega.
NEED ON PÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

~66% töötajatest teevad ära hädavajaliku, et palk kätte saada.
MITTEPÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

~8% töötajatest on meeskonnas ussitamise hästi ära õppinud
ning töötavad juhile ja tiimile suisa vastu.
AKTIIVSELT MITTEPÜHENDUNUD TÖÖTAJAD

 

Hirmutav, eks? Aga asi läheb kahjuks veel hullemaks. Nimelt väitis ühes CV Keskuse korraldatud uuringus:

29,4% töötajatest, et nad oleksid nõus sama tööd tegema väiksema palgaga, kui nende juht vahetuks.

Ja 59,8% töötajatest, et nende tänase tööandja juhtimiskvaliteet vähendab otseselt nende motivatsiooni, aga pole hetkel ka paremat töökohta kuskilt võtta. Ja nii nad siis käivadki lihtsalt palka teenimas!

Aga ka see ei ole veel kõik! Nimelt näitas Palgainfo Agentuuri uuring, et ainult 12% töötajatest Eestis soovitaks oma tänast juhti mõnele tuttavatele. Järelikult ei soovita juhti ühelegi tuttavale 9 töötajat 10’st! Mis sa arvad, kuidas selline tunne mõjutab töötajate motivatsiooni ja nende tööle pühendumust?

 
KA SINU TIIMIL VÕIB OLLA VEEL ROHKEM POTENTSIAALI

Mida need numbrid näitavad? Need näitavad seda, et isegi kui teie tiimitöö tundub pealtnäha enam-vähem korras olevat, ei tähenda see veel, et selle tõeline potentsiaal saavutatud oleks. Sageli leiavad juhid olemasolevate “väsinud” töötajate seast tõeliselt asendamatuid ja säravaid pärleid just peale seda, kui tunnustava juhtimise meetodid on meeskonnas kasutusele võetud.

Seda kinnitab hästi ka seni osalenud juhtide tagasiside antud koolitusele:

“Minu ootused täitusid, konkreetsed tööriistad on käes ☺ Aitäh!”

Mulle väga meeldis, et koolitaja tõi näiteid päriselust. Huvitav oli kuulata ja ma usun, et saan käsitletut kuuldut tiimis reaalselt kasutada.

“Selge ja arusaadav käsitlus. Palju näiteid (aitas visualiseerida). Rõhk inimeste individuaalsusel. Praktiline.”

“Sain juurde huvitavaid tööalaseid võtteid, mida meeskonna peal katsetada. Ja peamine on inimestega tegelemine, mitte ainult protsessidega.”

“Soovisin teada, mis on tunnustav juhtimine ja soovisin teada saada, kuidas oma juhtimist edaspidi parandada. Seda kõike ma sain.”

Loe veel osalenud juhtide tagasisidetAvalik koolitus / Sisekoolitus / Videod

 
EI TEA KAS PRAEGU OLEKS ÕIGE AEG? MEIL KRIIS JA PUHA…

Praegusel kriisiperioodil esineb paljudel inimestel erinevate põhjustega motivatsiooniprobleeme – kes pelgab haigestuda, kellele mõjub isolatsioon rängalt, keda hirmutab tulevik – õige, stressivaba tööatmosfääri loomine on just praegu olulisem kui ei iial enne!

Tunnustava juhtimise 7-sammuline süsteem töötab väga tõhusalt just ka kaugtöö tingimustes, kus tavapärane kontakt oma meeskonnaga kaduma kipub. Koolituselt saadavad tööriistad aitavad nii kollektiivselt kui individuaalselt inimestega paremat kontakti hoida ning keerulisest ajast koos läbi minna.

Meie lubadus on, et nende tööriistade abil juhina oma töötajaid õigesti toetades muudad nad rahulolevaks ja töövõimekaks sõltumata välistest oludest, ning suunad seeläbi ka oma meeskonna kiiremale kasvule.

 
KES KOOLITAB?

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016” ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

Kaido on 10 aasta jooksul läbi viinud üle 500 koolituse, mille käigus on motiveerivamaid juhtimisvõtteid õppinud kasutama üle 7500 erineva taseme juhi. Allpool on mõned nende kommentaarid:

„Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja meeskondade osas. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. Osavõtjate suur arv oli kindlasti heaks indikaatoriks sinu koolituse sisu ja kvaliteedi osas“
Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor

Kogu meie kirju kollektiiv jäi koolitusega väga rahule.Mõtteid, repliike, märksõnu ja ja lõbusat naljaheitmist kuuldu üle jagub igasse päeva. Kolleegide säravad silmad ja teemade õhinaga edasiarendamised on parim märk sellest, kuivõrd kasulik ja vajalik see koosveedetud päev oli. Nii uute teadmiste omandamisel kui ka kollektiivi ühise hea emotsioonivälja loomisel.“
Ülle Kruuse, Kadrioru Park personalijuht.

 

Ja sellise kogemuse sai koolituselt Eesti Keskkonnateenused AS tegevjuht Argo Luude

 

 

Kuidas “Tunnustav juhtimine” koolitus teistest erineb?

Eestis on hulganisti häid juhtimiskoolitusi, millest paljud on aga kahjuks oma olemuselt nii akadeemilised ja vähepraktilised, et nendel käiakse sisulise töö asemel sageli lihtsalt toredalt aega veetmas, küpsise nosimise kõrvale uusi tutvusi sõlmimas ja lihtsalt meelt lahutamas.

Lubame, et “Tunnustava juhtimise” koolitus paneb sind päriselt kaasa mõtlemakaasa töötama ning mis kõige tähtsam – sa saad koolituselt kaasa praktilise juhendi konkreetsete sammudega, kuidas õpitut oma meeskonnas töösse rakendada, ja seeläbi töötajad oma töölõigu kuiva täitmise asemel selle positsiooni säravateks superkangelasteks muuta!

Koolituse tulemusena juhid …
… eristavad selgelt liidri-tüüpi juhtimist (leadership) ülemuse-tüüpi juhtimisest (management);
… on teadlikud enda tugevustest ja nõrkustest mõlema tüübi puhul ja teavad, mis suunas end arendada;
… mõistavad, mis inimesi lisaks palgale motiveerib ja oskavad töötajate lisamotivaatorid üles leida;
… hakkavad oma töötajaid rohkem märkama, tunnustama, tagasisidet andma/küsima ja kaasama;
… on omandanud tervikliku ja praktilise meeskonna motiveerimise süsteemi õpitu ellurakendamiseks.

 

Kellele e-kursus sobib?

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimisvõtteid omandada.

 

KUIDAS E-KURSUSE TELLIMINE/OSALEMINE TOIMUB?

E-kursus (programm) sisaldab 27 eelsalvestatud videoloengut (näidis) kestusega ~4h, millele ligipääs on kasutajal tähtajatu. Lisaks sisaldab kursus 10 juhendatud praktilist harjutust eneseanalüüsiks ja järeltegevusteks oma meeskonnaga. Kursuse läbinud isikutele väljastame soovi korral tunnistuse.

Kursusel osalemise protsess:

 1. Peale e-kursuse tellimist edastame arve, mille tasumise järgselt avame konto e-kursuste keskkonda;
 2. Koolitus toimub täies ulatuses ettesalvestatud videoloengute baasil, mida kasutaja saab vaadata/kuulata temale sobival ajal ja kohas;
 3. Videoloengud sisaldavad ka juhendatud praktilisi harjutusi, mille sooritamiseks saad videote all välja printida vajalikud töölehed;
 4. E-kursuse tellimine annab 1 isikule ajaliselt piiramatu ligipääsu isiklikult temale väljastatud kasutajatunnuse ja parooli alusel (keelatud jagada teiste isikutega);
 5. Kursus loetakse läbituks, kui osaleja on läbi töötanud kõik videoloengud. Kui osaleja soovib, väljastame elektrooniliselt tunnistuse.

 

KUI SUUR INVESTEERING ON?

Kursuse maksumus on 59 eur* /osaleja (hind sisaldab ajaliselt piiramatut ligipääsu 1 kasutajale).

Tellides e-kursuse 5+ osalejale, kehtib soodushind 55 eur* /osaleja (soodustus 5%).

Tellides e-kursuse 10+ osalejale, kehtib soodushind 49 eur* /osaleja (soodustus 15%).

* käibemaksukohuslastele lisandub käibemaks 20%.

Täiendavate küsimuste korral kirjuta või helista koolitajale Kaido Pajumaakaido@motivaator.ee või telefon 509 4020.

 
Aga kui ma ei jää koolitusega rahule?

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

 

SOOVID ENNE TELLIMIST LISA KÜSIDA?

Juhul, kui sul on koolituse kohta küsimusi, kirjuta või helista julgelt otse koolitajale Kaido Pajumaa kaido@motivaator.ee või helista 509 4020.

 
TELLI e-KURSUS SIIN

  Osaleja nimi

  Osaleja e-mail

  Ettevõte/asutus (eraisiku puhul kirjuta jäta tühjaks)

  Arve saaja käibemaksukohuslane (eraisikuna vali "Ei")?

  Grupitellimus: teiste osalejate nimed ja e-mailid (ja muu lisainfo)

  59 EUR
  59 EUR
  Kursuse on koostanud ja viib läbi juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa.

  Kaido on juhtide ja meeskondade koolitamisega tegelenud 2011. aastast ning on igapäevatöös keskendunud eelkõige juhtide toetamisele meeskondade motiveerimisel ja arendamisel. Kaido on valitud Äripäeva lugejate poolt kahel korral “Aasta Parimaks Koolitajaks” (2016, 2017).

  Loe Kaido kohta lähemalt siin Tutvustus.
  5.0
  2 total
  5
  2
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0

  Klientide hinnangud

  • Chris Kala

   Arendav, silmiavav ja eksistentsiaalse suunitlusega

   Tundes Kaidot ja teades tema sisekosmoselikku lähenemist ja võimet informatsiooni edastada, võin öelda, et tema koolitus "Tunnustav juhtimine" suunas mind juhina kasvama. Veel tõstatas ta minus ka väga tugevad eksistentsiaalsed küsimused ja mõtted. Soovitan koolitust neile, kes on valmis oma juhirolli- ja oskuseid lihvima ja enda perspektiivi juhtimisest laiendama. Eriti soovitan Kaido koolitust juhtidele, kes teavad ja näevad, et nad saavad juhitööga hakkama, kuid kes on ühtlasi valmis iseendale tunnistama, et nad võib-olla ei ole standardseks juhiks loodud. Veel on koolitus hea neile, kes soovivad sisimas leida enda nišši läbi oma päris olemuse ja omaduste autentseks juhiks kasvamisel.
  • Mihkel Männika

   Väga konkreetne ja süsteemne

   Liidriks olemine on teoorias lihtne, aga praktikas sageli üsna segane, sest see kätkeb eneses nö pehmemaid juhtimisvõtteid, mis on sageli ebamäärased ja mõõdetamatud (isegi mul, kuigi olen 10+ aastat juht olnud). Kursuse autor on välja töötanud väga põhjaliku 7-osalise liidriks olemise süsteemi, mida saab tõesti edukalt praktikasse rakendada. E-kursuse eelis on see (osalesin kunagi samal koolitusel ka klassiruumis), et saab omas tempos kõik 7 sammu järjest ette võtta. Aitäh koolitajale!
  59 EUR

  Kommentaare pole