fbpxTunnustav juhtimine: teooria & praktika

1245 tellijat

Käesolev videokoolitus on juhtimiskoolituse “Tunnustav juhtimine” (uuri lähemalt) avaliku 1-päevase Zoom-koolituse salvestus, mis koosneb 27 eelsalvestatud videoloengust (näidis) kestusega ~4h (päevane 10-17 koolitus, millest on maha võetud kohvi- ja lõunapausid). Tutvu täpsema teemade loeteluga siin: programm

Videokursusega liitumisel on ligipääs kasutajal tähtajatu
Kursuse läbinud isikutele väljastame soovi korral tunnistuse.

 

KUIDAS E-KURSUSE TELLIMINE/OSALEMINE TOIMUB?

Kursusel osalemise protsess:

 1. Peale e-kursuse tellimist edastame arve, mille tasumise järgselt avame konto e-kursuste keskkonda;
 2. Koolitus toimub täies ulatuses ettesalvestatud videoloengute baasil, mida kasutaja saab vaadata/kuulata temale sobival ajal ja kohas;
 3. Videoloengud sisaldavad ka juhendatud praktilisi harjutusi, mille sooritamiseks saad videote all välja printida vajalikud töölehed;
 4. E-kursuse tellimine annab 1 isikule ajaliselt piiramatu ligipääsu isiklikult temale väljastatud kasutajatunnuse ja parooli alusel (keelatud jagada teiste isikutega);
 5. Kursus loetakse läbituks, kui osaleja on läbi töötanud kõik videoloengud. Kui osaleja soovib, väljastame elektrooniliselt tunnistuse.

***

Kas tunned mõnikord, et sinu meeskond ei toimi selle täies maksimumis?
Kas usud, et sinu töötajates on peidus varjatud potentsiaal, mida nad täna ei kasuta?
Kas oled mõtisklenud, kui lihtne oleks juhi töö, kui tal sellele potentsiaalile ligipääs tekiks?

TÖÖTAJATE MADAL PÜHENDUMUS ON JUHTIDE VÄLJAKUTSE #1

Paljud juhid on igapäevaselt sarnase väljakutse ees – nad küll näevad, kuidas töötajad oma isiklike tööülesannete ja tulemuste nimel pingutavad (sageli siiski ka vaid hädavajaliku ulatuses), aga esiteks, paljudel pole selle käigus enam sära silmis, ja teiseks, meeskonna ühiste tulemuste ja vajaduste suhtes on töötajate huvi ning pühendumus sageli väga madal.

Seda fakti kinnitavad ka mitmed uuringud, sh GALLUP’i 2022 pühendumusuuring Eestis, mille kohaselt:

26% TÖÖTAJATEST
ON ÜHISEST EDUST HUVITATUD.
Need on sinu positiivsed, aktiivsed ja entusiastlikud töötajad.

66% TÖÖTAJATEST
ON ISIKLIKUST EDUST JA MUGAVUSEST HUVITATUD.
Need on sinu neutraalsed, passiivsed ja eelkõige oma töökoha säilimisest huvitatud töötajad.

8% TÖÖTAJATEST
ON JUHILE “JALA TAHA PANEMISEST” HUVITATUD.
Need on sinu negatiivsed, passiiv-agressiivsed ja vastuseisudest huvitatud töötajad.

 

Vaata videot “Kuidas suurendada tulemusi kuni 31%?”

 

MADALAL PÜHENDUMUSEL ON KÕRGE “HIND”

Töötajate madal pühendumus ei ole lihtsalt ebamugav pisiasi, vaid uuringute kohaselt on sellel meeskonnale väga ohtlik negatiivne mõju:

1) Suurenenud töölt lahkumise määr: Madala pühendumusega töötajad on 4 korda tõenäolisemalt valmis töökohast lahkuma kui kõrgelt pühendunud töötajad.

2) Väiksem produktiivsus: Madala pühendumusega töötajad on 18% vähem produktiivsed kui nende kõrgelt pühendunud kolleegid.

3) Kliendirahulolu langus: Madala pühendumusega töötajad põhjustavad kuni 10% langust kliendirahulolus, mis võib viia müüginumbrite vähenemiseni.

4) Suurem töölt puudumine: Madala pühendumusega töötajad puuduvad töölt 37% rohkem kui kõrgelt pühendumusega töötajad.

5) Madalam innovatsioonivõime: Madala pühendumusega töötajate meeskondades on innovatsiooni tase kuni 45% madalam kui kõrgelt pühendunud töötajate meeskondades.

6) Kõrgemad kulud: Madala pühendumusega töötajate juhtimine ja asendamine võib suurendada personalikulusid kuni 21%.

7) Meeskonna moraali langus: Madala pühendumusega töötajad võivad vähendada meeskonna üldist tööeetikat ja moraali kuni 33%.

Kuidas on olukord täna sinu meeskonnas – mitu protsenti sinu töötajatest teie meeskonna ühiste eesmärkide saavutamise nimel päriselt pingutab? Kas rohkem või vähem kui 26 protsenti?

Sõltumata, missugune on täpselt see number, on oluline teada, et eespool mainitud uuringute kohaselt mõjutab juht töötajate pühendumust ja seeläbi meeskonna tulemusi kuni 70% ulatusesKui tahad teada, kuidas seda täpsemalt teha, siis on “Tunnustava juhtimise” koolitus just sulle.

 

MIDA “TUNNUSTAV JUHTIMINE” KOOLITUS ANNAB?

Eestis pakutakse palju häid ja erinevaid juhtimiskoolitusi. Käesolev koolitus eristub teistest eelkõige oma praktilisuse ja eluläheduse poolest, pakkudes juhile:

1) Konkreetsed tööriistad meeskonna motiveerimiseks ja juhtimiseks
Koolitusel omandad 10 juhtimise tööriista, mis aitavad sul töötajaid mitterahalistel viisidel motiveerida ja meeskonna toimimist tõhustada.

2) Praktilise koolitusele järgneva tegevuskava
Iga omandatud tööriistaga kaasneb järeltegevus, et tagada õpitu rakendamine igapäevatöös.

3) Reaalsed mõõdetavad tulemused
Tänu tööriistade praktilisusele ja elulähedusele näitab senine praktika, et ~90% osalejatest rakendab koolitusele järgneva 90 päeva jooksul vähemalt 1-3 tööriista oma meeskonnas, kasvatades seeläbi töötajate pühendumust ja tõhustades meeskonna toimimist.

“Minu teekond juhina on tänaseks kestnud 2 kuud. See koolitus andis mulle palju julgust juurde ja tahtmist teha seda kõike. Olen väga tänulik, et sain seal koolitusel osaleda ning sain kätte suuna, kuidas edasi liikuda. Olen juba esimest ülesannet katsetamas ja meeskond läks uue ideega kohe kaasa.” – Elen Einmann, Tartu Matkasport juhataja

 

 

KÕLAB HUVITAVALT, AGA MIS TÖÖRIISTADEGA TEGEMIST ON?

“Tunnustav juhtimine” on praktiline juhtimisraamistik, mis koosneb 10 olulisest tööriistast. Need tööriistad aitavad juhil tugevdada suhteid meeskonnaga, suurendada töötajate motivatsiooni ja parandada meeskonna üldist toimivust.

 

TÖÖRIIST 1. SPETSIALISTILÕKSU TUVASTAMINE
Tööriist aitab avastada, kas juht on langenud spetsialistilõksu ja kuidas seda vältida.

Miks tööriist oluline on?
Juht, kes tegeleb liiga palju spetsialistiülesannetega, ei saa keskenduda meeskonna juhtimisele ja arendamisele.

Aitab juhti küsimusega:
“Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks. Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see “ülesõitmisena” ei tunduks?”

 

TÖÖRIIST 2. JUHTIMISSTIILI ANALÜÜSIMINE
Aitab juhil mõista oma tänast juhtimisstiili ja kuidas seda efektiivselt rakendada või vajadusel muuta.

Miks tööriist oluline on?
Erinevad olukorrad nõuavad erinevaid juhtimisstiile. Teadmine oma domineerivast stiilist aitab olla paindlikum ja tõhusam juht.

Aitab juhti küsimusega:
“Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht. Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind “autokraatse diktaatorina” ei näeks?”

 

TÖÖRIIST 3. LIIDRIOMADUSTE KAARDISTAMINE
KOHTUNIK’u mudel aitab juhil mõista oma tugevusi ja nõrkusi 8 olulises juhtimise valdkonnas:

(K) Kiitmine ja tunnustamine
(O) Ootuste ja eesmärkide seadmine
(H) Hoolivuse ja huvi ülesnäitamine
(T) Tagasiside andmine ja küsimine
(U) Usalduse kasvatamine
(N) Naeratav ja positiivne suhtlemine
(I) Innustamine ja inspireerimine
(K) Koostöö arendamine

Miks tööriist oluline on?
Eneseteadvustamine on juhi arengus kriitilise tähtsusega. Mõistes oma tugevusi ja nõrkusi, saab teadlikult oma juhtimisoskusi arendada.

Aitab juhti küsimusega:
“Annan endast kogu aeg 100%, aga tunnen mõnikord siiski, et justkui millestki on puudus. Mis see on?”

 

TÖÖRIIST 4. TÖÖTAJATE SISEMOTIVAATORITE AVASTAMINE
Tööriist aitab juhil tundma õppida oma meeskonnaliikmete motivatsioonitegureid, mis pole seotud rahaga.

Miks tööriist oluline on?
Rahalised stiimulid ei ole alati piisav töötajate motiveerimiseks. Sisemotivaatorite mõistmine aitab luua püsivamat motivatsiooni.

Aitab juhti küsimusega:
“Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa?”

 

TÖÖRIIST 5. KOOSTÖÖKULTUURI TEADLIK KUJUNDAMINE
Tööriist aitab juhil luua meeskonnakultuuri, mis toetab ühiste eesmärkide saavutamist.

Miks tööriist oluline on?
Tugev meeskonnakultuur on aluseks kõrgele töötajate rahulolule ja produktiivsusele.

Aitab juhti küsimusega:
“Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam. Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada?”

 

TÖÖRIIST 6. TÖÖTAJATE ISESEISVUSE SUURENDAMINE
Tööriist annab praktilisi näpunäiteid ja tehnikaid, kuidas luua meeskonnas rolliselgust ja muuta meeskonnaliikmed proaktiivsemaks.

Miks tööriist oluline on?
Iseseisvad töötajad on proaktiivsemad, võtavad rohkem vastutust ja vajavad vähem juhi sekkumist.

Aitab juhti küsimusega:
“Minu tiim ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi. Kuidas neid kaasata ja motiveerida?”

 

TÖÖRIIST 7. EDUELAMUSE TEKITAMINE JA TAGASISIDESTAMINE
Aitab luua töötajates eduelamust läbi tasakaalustatud tagasiside, mis hõlmab nii positiivset kui ka arenguvõimalusi pakkuvat sisu. Lisaks omandad tööriistad, et ka ise meeskonnalt väärtuslikku ja konstruktiivset tagasisidet saada.

Miks tööriist oluline on?
Positiivne tagasiside ja eduelamus suurendavad töötajate rahulolu ja pühendumust.

Aitab juhti küsimusega:
“Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu – nii tunnustust kui arendavat tagasisidet. Kuidas ma peaksin sellega alustama, et see kunstlik ei paistaks?”

 

TÖÖRIIST 8. TÖÖRÕÕMU JA TÖÖPIINA ALLIKATE TUVASTAMINE
Tööriist aitab juhil teada saada, mis tekitab meeskonnas töörõõmu ja mis tööalast frustratsiooni.

Miks tööriist oluline on?
Töötajate rahulolu ja motivatsioon sõltuvad suuresti töökeskkonnast. Probleemide tuvastamine ja lahendamine aitab parandada meeskonna üldist heaolu.

Aitab juhti küsimusega:
“Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised. Mida peaksin juhina tegema?”

 

TÖÖRIIST 9. MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE
Tööriist tutvustab tehnikaid, kuidas parandada meeskonnas usaldust ja avatust.

Miks tööriist oluline on?
Usaldus ja avatus meeskonnas on aluseks tõhusale koostööle ja ühiste eesmärkide saavutamisele.

Aitab juhti küsimusega:
“Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida. Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta?”

 

TÖÖRIIST 10. TÖÖ TÄHENDUSE LAIENDAMINE
Tööriist võimaldab sul lisada töötajate tööle sügavamat tähendust, mis omakorda suurendab nende pühendumist ja kaasatust.

Miks tööriist oluline on?
Töötajad, kes näevad oma töös suuremat tähendust, on rohkem pühendunud ja motiveeritud.

Aitab juhti küsimusega:
“Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita. Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada?”

 

“Kaido, aitäh veel kord Sulle! Selge, praktiline, mitte ülejõu käiv, aga samas kõditavalt väljakutsuv koolitus. Ma näen juba muutusi ja mul endal on ka tekkinud tänu sellele koolitusele mõtteid ja visioon, mida ning kuidas edasi. Väga, väga hea! – Eva Škepast, Konecranes OÜ Service Delivery Manager, AP

________________________________

Marit Tisler

“Vooseisund kestab ja loodetavasti pikemalt. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Ma ei oska sõnadesse panna, aga see tunne, mis täna on, see on ülev ja ma olen siiralt õnnelik, et Sa niimoodi suutsid meid kõiki positiivselt puudutada! Suured tänud Sulle!” Marit Tisler, Päästeameti personaliekspert

 

KES KOOLITAB?

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016” ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

Kaido on 10 aasta jooksul läbi viinud üle 500 koolituse, mille käigus on motiveerivamaid juhtimisvõtteid õppinud kasutama üle 7500 erineva taseme juhi. Allpool on mõned nende kommentaarid:

„Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja meeskondade osas. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. Osavõtjate suur arv oli kindlasti heaks indikaatoriks sinu koolituse sisu ja kvaliteedi osas“
Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor

Kogu meie kirju kollektiiv jäi koolitusega väga rahule.Mõtteid, repliike, märksõnu ja ja lõbusat naljaheitmist kuuldu üle jagub igasse päeva. Kolleegide säravad silmad ja teemade õhinaga edasiarendamised on parim märk sellest, kuivõrd kasulik ja vajalik see koosveedetud päev oli. Nii uute teadmiste omandamisel kui ka kollektiivi ühise hea emotsioonivälja loomisel.“
Ülle Kruuse, Kadrioru Park personalijuht.

 

Ja sellise kogemuse sai koolituselt Eesti Keskkonnateenused AS tegevjuht Argo Luude

 

Kellele e-kursus sobib?

Koolitus sobib hästi nii alustavatele juhtidele (sh hiljuti spetsialistist juhiks saanud juhtidele) kui ka pikema kogemusega juhtidele (sh personalijuhtidele, koolitusjuhtidele).

Kui alustavad juhid saavad koolituselt hea sisendi kohe juhikarjääri alguses juhtimine motiveerivaks kujundada ja seeläbi värske meeskond edukalt toimima saada, siis edasijõudnud juhid saavad koolitusel oma senist juhtimist analüüsida, sellele uusi vaatenurki leida ning värskeid juhtimisvõtteid omandada.

 
KUI SUUR INVESTEERING ON?

Kursuse maksumus on 59 eur* /osaleja (hind sisaldab ajaliselt piiramatut ligipääsu 1 kasutajale).

Tellides e-kursuse 5+ osalejale, kehtib soodushind 55 eur* /osaleja (soodustus 5%).

Tellides e-kursuse 10+ osalejale, kehtib soodushind 49 eur* /osaleja (soodustus 15%).

* käibemaksukohuslastele lisandub käibemaks 22%.

Täiendavate küsimuste korral kirjuta või helista koolitajale Kaido Pajumaakaido@motivaator.ee või telefon 509 4020.

 

Aga kui ma ei jää koolitusega rahule?

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

 

SOOVID ENNE TELLIMIST LISA KÜSIDA?

Juhul, kui sul on koolituse kohta küsimusi, kirjuta või helista julgelt otse koolitajale Kaido Pajumaa kaido@motivaator.ee või helista 509 4020.

 

TELLI e-KURSUS SIIN

  Osaleja nimi

  Osaleja e-mail

  Ettevõte/asutus (eraisiku puhul kirjuta jäta tühjaks)

  Arve saaja käibemaksukohuslane (eraisikuna vali "Ei")?

  Grupitellimus: teiste osalejate nimed ja e-mailid (ja muu lisainfo)

  59 EUR
  59 EUR
  Kursuse on koostanud ja viib läbi juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa.

  Kaido on juhtide ja meeskondade koolitamisega tegelenud 2011. aastast ning on igapäevatöös keskendunud eelkõige juhtide toetamisele meeskondade motiveerimisel ja arendamisel. Kaido on valitud Äripäeva lugejate poolt kahel korral “Aasta Parimaks Koolitajaks” (2016, 2017).

  Loe Kaido kohta lähemalt siin Tutvustus.
  5.0
  3 total
  5
  3
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0

  Klientide hinnangud

  • Tatjana Rõõmussaar

   T. Rõõmussaar

   Väga sisukas koolitus!
  • Chris Kala

   Arendav, silmiavav ja eksistentsiaalse suunitlusega

   Tundes Kaidot ja teades tema sisekosmoselikku lähenemist ja võimet informatsiooni edastada, võin öelda, et tema koolitus "Tunnustav juhtimine" suunas mind juhina kasvama. Veel tõstatas ta minus ka väga tugevad eksistentsiaalsed küsimused ja mõtted. Soovitan koolitust neile, kes on valmis oma juhirolli- ja oskuseid lihvima ja enda perspektiivi juhtimisest laiendama. Eriti soovitan Kaido koolitust juhtidele, kes teavad ja näevad, et nad saavad juhitööga hakkama, kuid kes on ühtlasi valmis iseendale tunnistama, et nad võib-olla ei ole standardseks juhiks loodud. Veel on koolitus hea neile, kes soovivad sisimas leida enda nišši läbi oma päris olemuse ja omaduste autentseks juhiks kasvamisel.
  • Mihkel Männika

   Väga konkreetne ja süsteemne

   Liidriks olemine on teoorias lihtne, aga praktikas sageli üsna segane, sest see kätkeb eneses nö pehmemaid juhtimisvõtteid, mis on sageli ebamäärased ja mõõdetamatud (isegi mul, kuigi olen 10+ aastat juht olnud). Kursuse autor on välja töötanud väga põhjaliku 7-osalise liidriks olemise süsteemi, mida saab tõesti edukalt praktikasse rakendada. E-kursuse eelis on see (osalesin kunagi samal koolitusel ka klassiruumis), et saab omas tempos kõik 7 sammu järjest ette võtta. Aitäh koolitajale!
  59 EUR

  Kommentaare pole