fbpxTunnustav juhtimine

Mitterahalise motiveerimise viise ja “pehmemaid” juhtimisvõtteid õpetav praktiline koolitus, mis aitab töötajate sisemist motivatsiooni suurendada.

Olukorra (probleemi) tutvustus

Paljude meeskondade juhid on igapäevaselt sarnase probleemi ees – nad ütlevad, et töötajad teevad kõik vajaliku ära, aga nende silmis pole sära, nad ei näita üles pühendumust ja nende sisemine motivatsioon ning entusiasm on madalad. Seda tõdemust kinnitab ka GALLUP 2013 tööjõuuuring Eestis, mille kohaselt:

16% töötajatest

on oma tööle pühendunud (neile meeldib nende töö)

64% töötajatest

käib tööl vaid palka teenimas (neil on meeskonnast ja juhist ükskõik)

20% töötajatest

töötavad teadlikult oma juhile vastu (tekitavad meeskonnas iga päev probleeme).

NB! Aastaks 2015 oli pühendunud töötajate arv Eestis langenud 7% peale.

Mida need numbrid näitavad?

Kas nende numbrite taga on ainult Eesti madal palgatase? Ei, sest mitmed rahvusvahelised ja kohalikud uuringud kinnitavad, et hea palk on loomulikult igale inimesele väga oluline, kuid lisaks palgale on juhtidel terve hulk sageli kasutamata mitterahalisi juhtimise ja -motiveerimise võtteid, mis töötajate sisemist motivatsiooni ja nende tööle pühendumust otseselt mõjutavad (Dale Carnegie Instituut 2012). Seda fakti kinnitavad hästi näiteks Soome andmed, kus 2013. aastal oli pühendunud töötajaid 11% ja 2015. aastal vaid 4% (kuigi palgatase on Soomes 3x kõrgem).

Eesmärk

Kuna paljud esma- ja kesktasemejuhid (tiimijuhid, osakondade juhid, vahetuse vanemad jt) on juhiks välja kasvanud spetsialistidest organisatsiooni siseselt, satuvad nad sageli olukorda, kus nad ei tea, mida inimeste juhtimine praktikas tähendab. Isegi peale mitmeid juhtimiskoolitusi teavad nad küll teoorias, et juhtimine tähendab planeerimist, organiseerimist, täideviimist ja kontrollimist, kuid nad ei tea praktikas, kuidas oma meeskonda juhtimisse kaasata, neid rohkem tunnustada ja tagasisidet anda ning muudel viisidel nende tööle pühendumust suurendada.

Koolitus “Tunnustav juhtimine” jagab juhtimise kaheks – protsesside juhtimine ja inimeste juhtimine -, ning keskendub AINULT viimasele, inimeste juhtimisele. Koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel paremini mõista, mis tegelikult töötajate madala pühendumuse taga on (teadvustada töötajate sisemisi motivaatoreid), ja mida nemad saaksid igapäevase juhtimise käigus ette võtta selleks, et töötajate motivatsiooni ja pühendumust suurendada. Juhid omandavad koolitusel enam kui 50 mitterahalise juhtimise ja -motiveerimise võtet, mille praktikas kasutusele võtmine töötajate motivatsiooni ja koostöövalmidust suurendavad.

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige sobilik esma- ja keskastmejuhtidele (osakonnajuhid, tiimijuhid, kaupluste juhid, vahetuste vanemad jt), kes on viimase 3 aasta jooksul (spetsialistist) juhiks saanud, aga sobib hästi ka suurema kogemusega juhtidele ja personalijuhtidele, kes soovivad inimeste juhtimisel lisaks palgale ka täiendavaid mitterahalisi motivatsiooniviise kasutada.

Mida juhid koolitusel õpivad?

Tunnustava juhtimise koolitus pakub juhtidele intensiivse ja mõtlemapaneva päeva(d), mille käigus toimub rohkesti arutelusid, sisemisi taipamisi ja eneseanalüüsi. Tunnustava juhtimise põhimõtted aitab omaks võtta ja hiljem ellu rakendada juhtimismeetod “KOHTUNIK”, mis võimaldab juhil enda juhtimisoskusi teadvustada ja arendada 3 tasandil:

1) FIRMAKULTUURI TASAND – siin õpivad juhid, miks on positiivse sisekutuuri arendamine meeskonnas nii oluline ja kuidas seda teadlikult arendada ning ühiste eesmärkide saavutamiseks kasutada;

2) TÖÖTAJA TASAND – siin õpivad juhid, missugused on töötajate sisemised motivaatorid ja kuidas juhid saaksid neid teadlikult igapäevase juhtimise käigus kasutada, et töötajate motivatsiooni, tööle pühendumust ja koostöövalmidust meeskonnaga suurendada;

3) JUHI TASAND – siin omandavad juhid rohkem kui 50 erinevat mitterahalist juhtimise – ja motiveerimise võtet, mis aitavad juhil oma meeskonnale lähemale jõuda, nendega siduvaid ja edasiviivaid kokkuleppeid sõlmida, töötajatele tagasisidet anda, neid tunnustada ja meeskonda juhtimisse rohkem kaasata.

KOHTUNIK’u juhtimismeetod näitab juhile, kuidas …
K – töötajaid rohkem kiita, tunnustada ja väärtustada
O – töötajatega ootusi ja eesmärke kokku leppida
H – töötajatele rohkem hoolivust välja näidata
T – töötajatele rohkem tagasisidet anda
U – meeskonnas suuremat usaldust luua
N – ise positiivsem, optimistlikum ja naeratavam juht olla
I – töötajaid innustada, inspireerida ja arenema julgustada
K – töötajaid rohkem kaasata ja tiimi ühtsustunnet suurendada

Koolituse tulemusena juhid …

… mõistavad organisatsiooni ja meeskonna sisekultuuri tähtsust ja oskavad seda teadlikult kujundada;
… eristavad protsesside juhtimist inimeste juhtimisest ja oskavad mõlemale piisavalt tähelepanu pöörata;
… teadvustavad missiooni ja põhiväärtuste kui strateegiliste tugisammaste olulisust igapäevajuhtimises;
… teadvustavad enda rolli inimeste juhina ja oskavad näha inimeste ootusi nendele kui juhile;
… on teadlikud enda tugevustest ja nõrkustest juhina ja teavad, mis suunas end juhina arendada;
… mõistavad, mis inimesi lisaks palgale motiveerib ja mida inimesed lisaks palgale juhilt ootavad;
… oskavad erinevaid motivatsiooniviise (sh mitterahalisi) igapäevaselt kasutada;
… soovivad organisatsiooni juhtimisse rohkem panustada ja pakuvad sama ka oma töötajatele;
… oskavad edukalt vältida meeskonnatööd pärssivaid tõkkeid ja oma meeskonda efektiivselt jõustada;
… oskavad iseennast paremini juhtida, end sisemiselt motiveerida ja on enesega paremas kontaktis.

Muuhulgas leiavad juhid vastused nendele küsimustele:

1) Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust.
Kuidas ma peaksin sellega alustama?

2) Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi.
Kuidas neid kaasata ja motiveerida?

3) Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised.
Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda muuta?

4) Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas.
Kuidas tekitada neis tunne, et nad tahavad seda tööd teha?

5) Minu tiimi õhkkond ei ole motiveeriv ja innustav.
Kuidas ma saaksin seda muuta ja arendada positiivset sisekultuuri?

6) Minu inimeste töö on rutiinne ja raske.
Kuidas neid motiveerida, kui palka tõsta ei saa?

7) Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga.
Kuidas neid edasi aidata ja motiveerida?

8) Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida.
Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks?

9) Ma sooviksin rohkem delegeerida.
Kuidas delegeerida viisil, et see ei tunduks ülesõitmisena?

10) Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht.
Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulda võtaks?

Koolituse ülesehitus

1) 1-2 päevane juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
a) innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
b) arutelud kogemuste vahetamiseks ja ideede ammutamiseks;
c) individuaalsed harjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks.

b) kaks järelkohtumist 2 kuu vältel (30 + 30 päeva) kestusega a’ 1,5h
Koolituse lõpus saavad osalejad konkreetsed harjutused (kodused ülesanded) õpitu praktiseerimiseks igapäevatöös 1 kuu vältel, mille mõju, rakendatavust ja üleskerkinud probleeme järelkohtumistel koos käsitleme. See lähenemine tagab, et juhid hakkaksid ka reaalselt õpitut kasutama ja reaalselt oma meeskonnale lähemale jõuaksid.

PS. Koolitust saab tellida ka 3h lühikoolitusena.

Mida kliendid koolituse kohta ütlesid?

“Tunnustava juhtimise koolitus oli minu jaoks suur üllatus. Sõber soovitas minna, aga ma ei osanud sellest midagi oodata, sest pikaajalise juhikogemusega arvasin end kõike motiveerimisest teadvat. Tuli aga välja, et ma eksisin. Koolitaja avas motiveerimise ja inimeste juhtimise täiesti uue nurga alt, näidates, kui palju tegelikult juhil on võimalusi oma töötajate töötahet suurendada. Ning seda kõike null-eelarvega. Tänaseks olen KOHTUNIK’u mudelit paar nädalat katsetanud – ja see toimibki! Inimesed on rõõmsad ja näevad, et ma päriselt hoolin.”
– Mait Kaselaid, Elnaste juhataja

“Motiveerimine ei ole ainult palga suurendamine, sest meil firmajuhtidel pole selleks lihtsalt piisavalt raha, et kogu aeg inimeste palka suurendada. Lisaks sain koolitusel teada, et ainult palgast niikuinii ei piisa, sest töötajad ootavad lisaks palgale juhilt ja töökohalt midagi veel. See “midagi veel” oligi minu jaoks kõige olulisem üllatus, mille peale varem lihtsalt ei olnud tulnud. Kaido poolt õpetatud KOHTUNIK’u juhtimismeetod andis sellele kõigele praktilise mõõtme ning täna tunnen, et olen parem juht. Ning tundub, et töötajad tunnevad sama 🙂 Aitäh!”
– Marge Vaikne, Mäetopi puhkemaja juhataja

“Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja müügimeeskondade osas. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. See, et osavõtjate arv oli nii suur, oli heaks indikaatoriks sinu koolituste sisu ja kvaliteedi osas.”
– Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor