fbpxJuhtimise veebikursus #10

___________________________________________________

Kodune ülesanne

Eelmises peatükis said teada, kui oluline on töötajatele tagasiside andmine, sest see võimaldab üksteist paremini tundma õppida ning seeläbi ka usaldusväärsemaid suhteid arenadada. Siiski on tööalane üksteise tundmaõppimine ainult mündi üks külg.

Mündi teine külg on inimest ka isiklikul tasandil veidi rohkem tundma õppida. Koosta iga oma töötaja kohta isikukaart ja püüa mänguliselt nende kohta rohkem teada saada.