fbpx

Juhtimiskoolitus “Muudatuste juhtimine”

“JUHTIMINE MUUDATUSTE KESKMES”

Uuenduste ja muudatuste toimumise ajal meeskonna juhtimisele ning motiveerimisele
orienteeritud koolitus. Koolitus aitab 5 sammulise koostöömudeli abil meeskonnatunnet ja

motivatsiooni säilitades muudatustest läbi minna ja uuendustele pühenduda.

Muudatused meeskonnas on selle arengu loomulik osa

Kõik arengule orienteeritud organisatsioonid on pidevas muutuses – see kuulub normaalse äritegevuse juurde. Teoorias mõistab enamus töötajatest samuti muudatuste vajalikkust, aga praktikas saabuvad reaalsed muudatused ja uuendused siiski üsna ootamatult, tekitades hirme, teadmatust ja ebakindlust. Sellega võib kaasneda sageli ka vähemalt ajutist vastutöötamist organisatsiooni erinevatel tasanditel.

Juhtide väljakutseks muudatuste keskmes on oskus ja suutlikkus säilitada oma meeskonna igapäevane motivatsioon ja pühendumus uuele suunale. Praktikas ei ole see aga alati nii lihtne, sest juhid seisavad selles olukorras vastamisi 3 tüüpi töötajatega:

1) Töötajad, kes aktsepteerivad muudatuse vajalikkust ning pühenduvad uuele suunale;

2) Töötajad, kes ei aktsepteeri seda, mistõttu nad lahkuvad. Nende asemele tulevad uued töötajad;

3) Töötajad, kes jätavad mulje, et aktsepteerivad, aga tegelikult nad seda ei tee (ei pühendu uuendusele).

Kahe esimese grupiga on juhil lihtne, sest pühendumuse säilitanud ja uute töötajatega on suhted selged ning läbipaistvad. Väljakutsed ilmnevad aga kolmanda grupiga – passiiv-agressiivselt käituvate töötajatega, kes muudatuste keskmes meeskonda lõhestavad ja juhile vastu töötavad.

Koolituse eesmärgiks on aidata sujuvalt muudatustest läbi minna

Käesoleva koolituse eesmärk on juhte just selliste väljakutsete juures aidata. Koolitus aitab juhil ja meeskonnal muudatuste protsessist sujuvamalt läbi minna säilitades meeskonnatunde, tagades töötajate toetuse juhile ning pühendumuse uuele suunale.

Koolituse sisu ja ülesehitus

Koolitus käsitleb muudatust 5 sammulise teekonnana pakkudes osalejatele igaks sammuks nii teoreetilised teadmised, empiirilised kogemused kui praktilised töövahendid:

Faas 1. Muudatus/uuendus organisatsioonis (meeskonnas)

Fookus:
– Kuidas toimuvat ennetada ja selleks juhina valmis olla?
– Mida oodata ja millega töötajate käitumise puhul arvestada?
– Kuidas ise psühholoogiliselt tasakaal säilitada ja meeskonnale seeläbi toeks ning eeskujuks olla?

Faas 2. Psühholoogilise turvatunde loomine

Fookus:
Psühholoogiline turvatunne meeskonnas – mis see on, kust see tuleb ja milleks see vajalik on?
Avatus, usaldus ja läbipaistvus meeskonnas kui eduka muudatuse vundament;
– Meeskonna kaasamine, ülekommunikeerimine ja meeskonnalt regulaarne tagasiside küsimine.

Faas 3. Meeskonnas muudatuse omaksvõtmine

Fookus:
– Milleks meie meeskond on loodud? Milleks meie meeskonnas olevad töökohad on loodud?
Rollide selgitamine, piiride määratlemine ja uute vastutusalade kokkuleppimine;
Vastastikuste ootuste määratlemine (juhilt meeskonnale, meeskonnalt juhile).

Faas 4. Arengule suunatud meeskonnakultuuri kujundamine

Fookus:
Meeskonnakultuur – mis see täpsemalt ikkagi on ja miks see muudatuste keskmes nii oluline on?
– Tänase meeskonnakultuuri kaardistamine ja SWOT analüüs;
Tiimiraamat meeskonnasiseste väärtuste ja kokkulepete sõnastamiseks;

Faas 5. Meeskonna vastutavana hoidmine

Fookus:
– Edukate meeskondade 3 põhitunnust ja analüüs oma tiimi kontekstis;
Meeskond vs kollektiiv: mis neid eristab ja kumba sina täna juhid?
– Kuidas saada kollektiivist meeskonnaks?

KOOLITUSE TULEMUSENA OSALEJAD (ÕPIVÄLJUNDID):

1) Mõistavad paremini muudatuste protsessi nii psühholoogilisel kui praktilisel tasandil;
2) Oskavad iseennast ja oma meeskonda muudatustest sujuvamalt läbi viia sälilitades meeskonnavaimu;
3) Õpivad paremini meeskonnaliikmeid tundma ja kasvatavad usaldust ning turvatunnet meeskonnas;
4) Teadvustavad muudatuste protsessis kerkivaid ohte meeskonnas ning oskavad nendeks valmis olla;
5) Suurendavad meeskonnatunnet ja tagavad parema valmisoleku järgmisteks võimalikeks muutusteks.

Ülesehitus ja metoodika

Koolitus on ülesehituselt hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad meetodid nagu interaktiivne loeng, individuaalsed- ja grupiülesanded, meeskonnamängud ja lühifilmid. Väldime koolitusel nn klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame osalejad kõik aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja oma igapäevase tööga paremini siduda.

Koolituse kestus ja keel

1- või 2-päevane interaktiivne ja kaasav treeningõpe.

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.

KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016 ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee
juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Loe Kaido kohta lähemalt siin.

100% RAHA TAGASI GARANTII

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii. Kui tunned peale koolitust, et sa ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab Sul oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame Sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Loe lähemalt siit.

KÜSI KOOLITUSE PERSONAALSET PAKKUMIST:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust