fbpx

Juhtimiskoolitus “Juhtimine muudatuste keskmes” “Muudatuste juhtimine”

“JUHTIMINE MUUDATUSTE KESKMES”

Koolitus annab juhile praktilise 5-sammulise metoodika meeskonna muudatuste
protsessist edukaks läbiviimiseks. Metoodika kasutamine aitab muutuste vältel säilitada
meeskonnas meeskonnavaimu, töötajates motivatsiooni ja teotahet.


Kas tunned mõnikord, et muutuste ja uuenduste läbiviimine meeskonnas on raske?
Kas oled kohanud töötajate vastuseisu olukorras, kus tegelikult vajaksid nende tuge?
Sa ei ole üksi! Tiimi motivatsiooni säilitamine muudatuste vältel on üks suurimaid juhtimisväljakutseid.

Muudatused meeskonnas on selle arengu loomulik osa. Vähemalt teoorias!

Loomulikult on kõik arengule orienteeritud meeskonnad ja organisatsioonid pidevas muutuses – see kuulub ju normaalse äritegevuse juurde. Ja teoorias (või paberil) mõistavad seda justkui ka töötajad!

Praktikas saabuvad aga reaalsed muudatused ja uuendused meeskonnas või töökorralduses siiski üsna ootamatult, tekitades töötajates hirme, teadmatust ja ebakindlust. Halvemal juhul võivad juhid kogeda isegi mõnede töötajate vastutöötamist, ja seda ajal, kui juhid oma töötajate tuge kõige rohkem vajaksid.
Kuidas muudatuste keskmes vastutöötamist vältida, töötajate töötahe säilitada ja sujuv muutus tagada?


Mida koolitus annab?

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele konkreetne, praktiline ja toimiv metoodika, mis lihtsustaks juhtidel koos meeskonnaga muudatuste protsessist läbi minna viisil, et meeskond säilitaks oma ühtsuse, töötajad oma motivatsiooni ja juht saavutaks vajaliku lõpptulemuse.

Koolituse tulemusena juhid …

… mõistavad muudatuse protsessi nii psühholoogilist kui praktilist tasandit;
… oskavad meeskonda muudatuseks ette valmistada ja neid rohkem sellesse kaasata;
… oskavad muudatuse vajalikkust meeskonnale kommunikeerida ja selgitusi jagada motiveerival viisil;
… oskavad säilitada muudatuse vältel meeskonna ühtsuse ja töötajate motivatsiooni;
… oskavad vältida vastutöötamise tekkimist meeskonnaliikmete poolt.

Vaata videot: “Kuidas muudatuste keskmes meeskondi juhtida?”

Kuidas meeskonnas muudatusi edukalt läbi viia?
PlayPlay

***

NB! Vaata veel inspireerivaid videoid muudatuste juhtimisest.


Koolituse fookuspunktid

Samm #1. MUUDATUS MEESKONNAS VÕI TÖÖKORRALDUSES
Eesmärk: Teadvustada muudatuse mõju meeskonnale, töötajale ja juhile, et sellega edukalt toime tulla.

Põhiteemad:
1) Muudatuse ülekommunikeerimine töötajate kaasatuse tagamiseks;
2) Mida oodata ja millega töötajate käitumise puhul arvestada?
3) Kuidas juhina psühholoogiline tasakaal säilitada ja meeskonnale seeläbi toeks ning eeskujuks olla?


Samm #2. PSÜHHOLOOGILISE TURVALISUSE LOOMINE
Eesmärk: Säilitada töötajate kaasatuse (“peremehe”) tunne ja valmisolek konstruktiivseks aruteluks.

Põhiteemad:
1) Psühholoogiline turvatunne meeskonnas – mis see on, kust see tuleb ja milleks see vajalik on?
2) Meeskonna psühholoogilise turvalisuse praeguse taseme hindamine;
3) Juhtimistööriistad psühholoogilise turvalisuse säilitamiseks/tekitamiseks meeskonnas.


Samm #3. MUUDATUSE OMAKSVÕTMINE MEESKONNAS
Eesmärk: Õigete juhtimisvõtete kasutamise kaudu tagada meeskonnas uue olukorra aktsepteerimine.

Põhiteemad:
1) Primaarse (meeskonna toetamine) vs sekundaarse (minu “tööülesanded”) töö teadvustamine;
2) Rollide selgitamine, piiride määratlemine ja uute vastutusalade kokkuleppimine;
3) Vastastikuste ootuste väljendamine uues olukorras (juhilt meeskonnale, meeskonnalt juhile).


Samm #4. ÕPPIMISKULTUURI JUURUTAMINE TIIMIS
Eesmärk: Aidata töötajatel teadvustada enda ja meeskonna arengut kui motivatsiooniallikat.

Põhiteemad:
1) Meeskonnakultuuri 5 taset – millisel on hetkel teie meeskond?
2) Oma tänase meeskonnakultuuri hindamine ja analüüs õppimiskultuuri kontekstis;
3) “Tiimiraamat” uute siduvate väärtuste ja kokkulepete sõlmimiseks meeskonnas.


Samm #5. MEESKONNA VASTUTAVANA HOIDMINE
Eesmärk: Uute kokkulepete järgmise ja põhimõtete rakendamise tagamine meeskonnas.

Põhiteemad:
1) Edukate meeskondade 3 põhitunnust ja analüüs oma tiimi kontekstis;
2) Meeskonna 5 koostööbarjääri – nende ennetamine/ületamine;
3) Praktilised tööriistad meeskonnatunde hoidmiseks.


KELLELE KOOLITUS SOBIB?

Koolitus sobib hästi nii alustavate juhtide meeskonnale kui ka pikema kogemusega juhtide meeskonnale, kellel seisab ees või on toimunud hiljuti muudatus meeskonnas või töökorralduses.KOOLITAJA

Koolituse viib läbi “Parim koolitaja 2016” ja “Parim koolitaja 2017” tiitli pälvinud Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Kaido kohta saab lähemalt teada siit.

Kaido on 10 aasta jooksul läbi viinud üle 500 koolituse, mille käigus on motiveerivamaid juhtimisvõtteid õppinud kasutama üle 7500 erineva taseme juhi.


KOOLITUSE METOODIKA, ÜLESEHITUS JA KESTUS

Koolituse metoodika on hoogne ja osalejaid rohkesti kaasav, kombineerides erinevad õppemeetodid nagu interaktiivne loengindividuaalsed harjutused, grupiarutelud ja tegevusplaani koostamine.

Väldime koolitusel klassikalist “koolitusjutlust”, kus koolitaja räägib ja grupp kuulab, vaid kaasame kõik osalejad aktiivselt õppeprotsessi, mis võimaldab materjali edukalt omandada ja igapäevatööga seostada.

Üldjuhul koosneb koolitus kahest kohtumisest:

1) 1-2 päevane (8-16 ak. h) intensiivne juhtimistreening, milles kasutatavad õpiviisid on:
– 50% kontaktõppena interaktiivne vestlusloeng;
– 25% kontaktõppena juhendatud iseseisev töö (individuaalsed harjutused, grupiarutelud);
– 25% on koolituse järgne praktika (järeltegevused vastavalt läbitud materjalidele).

Tavapärane päevakava (muudetav):
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Koolitus
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 17.00 Koolitus

2) Järelkohtumine 1-2 kuu möödudes kestusega a’ 1,5h (valikuline, tellija otsustab põhikoolituse lõpus) (toimub üldjuhul Zoom’s/Skype’s/Teams’s)

Järelkohtumise eesmärgiks on tagada parem õpitu praktikasse rakendamine. Järelkohtumisel reflekteerivad, jagavad ja analüüsivad juhid, kuidas on õpitu praktikasse rakendamine õnnestunud: missugune on olnud õpitu rakendatavus, mõju, tagasiside ja üleskerkinud probleemid.

Soovi korral väljastame koolituse läbinud isikutele tunnistuse.


KOOLITUSE KEEL

Koolitust saab tellida eesti ja inglise keelsena.


AGA KUI MA EI JÄÄ KOOLITUSEGA RAHULE?

Koolituse kohta kehtib 100% Raha Tagasi Garantii! Kui peale koolitust oled veendunud, et ei saanud sellest oodatud kasu, mis aitab oma meeskonnale lähemale jõuda ja neid rohkem motiveerida, maksame sulle lisaküsimusi esitamata kogu raha tagasi. Päriselt! Täpsem info siit.


SOOVID ENNE TELLIMIST LISA KÜSIDA?

Juhul, kui sul on koolituse kohta sisulisi küsimusi, kirjuta julgelt otse koolitajale Kaido Pajumaa – kaido@motivaator.ee või helista 509 4020.


KÜSI KOOLITUSE PERSONAALSET PAKKUMIST:

Nimi

E-mail

Telefon

Kirjelda mõne lausega koolitusvajadust