fbpxMeeskonnakoolitus “Isejuhtivate meeskondade loomine”

“ISEJUHTIVATE MEESKONDADE LOOMINE”

Oled väsinud oma meeskonna käekäigu, tulemuste ja suhete eest ainuvastutaja olemisest? Vii oma meeskond täiesti uuele tasemele kasutades isejuhtivate meeskondade põhimõtteid – jagatud vastutus, rolliselguse loomine ja koostöö väljakutsete ühine ületamine.


TUTVUSTUS

Tänapäeva kiiresti muutuvas töömaailmas on järjest olulisem, et meeskonnad oleksid võimelised operatiivselt reageerima ja paindlikult tegutsema. Traditsioonilised hierarhilised juhtimismudelid sageli aga piiravad meeskonna loovust ja reaktsioonikiirust. Isejuhtivate meeskondade koolitus on loodud selleks, et toetada juhte ja meeskondi uue, dünaamilisema töökorralduse suunas, mis võimaldab paremat koostööd, suuremat kaasatust ja kiiremat kohandumist muutustega.

Koolituse käigus tutvustatakse holakraatia põhimõtteid, mis soodustavad isejuhtivust ja vastutustundlikkust meeskonnas. Isejuhtivate meeskondade mudel põhineb delegeerimisel, otsustusõiguse jagamisel ja avatud kommunikatsioonil. See lähenemine annab meeskonnaliikmetele suurema vastutuse oma töö ja otsuste eest, suurendades seeläbi nende motivatsiooni ja rahulolu.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks on juhtidel teadmised ja oskused:

– Mõista ja rakendada isejuhtivate meeskondade põhimõtteid.
– Julgustada ja toetada meeskonna liikmeid otsuste tegemisel ja initsiatiivi haaramisel.
– Luua keskkond, kus meeskonnaliikmed tunnevad end väärtustatuna ja kaasatuna.
– Parandada meeskonna suutlikkust kiirelt reageerida muutuvatele vajadustele ja väljakutsetele.
– Tõsta meeskonna üldist produktiivsust ja töörahulolu.

Koolitus on eelkõige suunatud esma- ja keskastme juhtidele, kes soovivad oma meeskonna dünaamikat ja efektiivsust tõsta, rakendades kaasaegseid isejuhtimise põhimõtteid.

Täpsem info tulemas …