fbpxMeeskonnatunde suurendamine

Meeskonnatunnetust parandav koolitus, mis aitab inimestel meeskonnas üksteisele lähemale jõuda ja tiimis omavahelist koostööd paremaks muuta.

Olukorra (probleemi) tutvustus

Paljud meeskonnajuhid seisavad silmitsi sarnase probleemiga: nad näevad, kuidas töötajad individuaalsel tasandil omavahel hästi läbi saavad ja sageli ka isiklikud tulemused täidavad, aga ühiste tööalaste väljakutsete ja probleemide lahendamisel ning tiimi ühiste eesmärkide saavutamisel on sisuline koostöö, initsiatiiv ja entusiasm madal.

Tihti proovivad juhid sellist olukorda lahendada nn traditsiooniliste “majast õue” meeskonnatöö koolitustega, mis aga üldjuhul pikaajalist efekti ei anna, sest koolitusel “liiguvad” inimesed kolleegi-rollist sõbra-rolli, kus ongi omavaheline suhtlus väga hea (ja koolitusel tehakse ka väga head “mängukoostööd”), aga tööle naastes kõik vanaviisi jätkub (loe: igaüks ajab vaikselt oma asja ja teeb ära täpselt nii palju, nagu tema töölõik seda nõuab).

Kirjeldatud viisil koos töötavad inimesed ei ole oma olemuselt mitte meeskond, vaid lihtsalt grupp inimesi, kes samas firmas või asutuses töötavad. Nendel ei ole ühist eesmärki, mille kõik oleksid omaks võtnud, ja nad ei jaga vastutust meeskondlike tulemuste eest, vaid igaüks töötab isiklike tulemuste ning heaolu nimel. Juhid tajuvad sellist olukorda sageli leviva individualismina meeskonnas.

Koolituse eesmärk

“Meeskonnatunde suurendamise” koolituse eesmärgiks on aidata individualismi meeskonnas vähendada ja “lihtsalt” koos töötavatel inimestel meeskonnaks muutuda. Meeskonnaks, millel on ühine eesmärk ja mille nimel iga meeskonnaliige valmis vastutama on.

Koolitus aitab meeskonnal positiivset ja koostööle suunatud sisekultuuri kujundama hakata, kolleegidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna ühisesse eesmärki rohkem panustada.

Sihtgrupp

Koolitus sobib kõikidele meeskondadele, kus meeskonnasisene ühtsustunne ja ühine vastutus meeskondlike tulemuste eest vähenenud on.

Koolituse tulemusena osalejad …

… mõistavad, kuidas meeskonnaedu nende isikliku eduni viib
… soovivad oma meeskonna nimel rohkem pingutada
… mõistavad ja tunnevad üksteist meeskonnas paremini
… jagavad meeskonna ühist eesmärki ja võtavad selle eest vastutuse
… on valmis rohkem omavahelist koostööd tegema

Tiimiraamatu koostamine

Üheks oluliseks osaks meeskonnakoolitusel on Tiimiraamatu koostamine. Tiimiraamat on meeskonna mitteformaalne “dokument”, kus on kirjas ühised kokkulepped (väärtused, mida me meeskonnana töötades ühiselt silmas peame), meeskonna sügavam ja tähenduslikum eesmärk (miks me tegelikult seda kõike teeme) ja lisamotivaatorid (mida ma lisaks palgale siin töötades saan).

Koolituse käigus keskendume mitte ainult sellele, mis Tiimiraamatusse kirja saab, vaid ka sellele, kuidas selles sisalduvad kokkulepped ja mõtted igapäevast kasutust leiaksid.

Meeskonnasisene tagasisideuuring

Üldjuhul viime enne koolitust läbi meeskonnasisese tagasisideuuringu, mille eesmärgiks on koolitus päevakohasemaks ja konkreetse meeskonna olustikku arvestavaks muuta. Küsitlus koosneb 30 küsimusest ja põhineb tuntud meeskonna-, motivatsiooni- ja heaoluteooriatel andes nii koolituseks kui ka edaspidiseks juhtimiseks head ning praktiliselt informatsiooni vähese pühendumuse põhjuste ja meeskonnatunde suurendamise võimaluste kohta.

Koolituse metoodika

Koolitus on üles ehitatud interaktiivsel koostööpõhimõttel, mille käigus on kõik osalejad aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud. Avame koolitusel olulised teemad läbi erinevate teadusuuringute ja testime nende asjakohasust meeskonnaharjutustega, mis aitavad igal osalejal juba koolituse käigus käsitletavast teemast empiirilise kogemuse saada ja võimaldades seda niimoodi paremini omandada ja iseendaga seostada.

Koolitusel kasutatavad õpiviisid:
a) Interaktiivne ja kaasav loeng-arutelu
b) Paaris- ja individuaalsed harjutused
c) Meeskonnaharjutused
d) Filmilõigud
e) Grupitööd

Koolituse formaat ja kestus

a) 1-2 päevane kaasaval aktiivmeetodil põhinev treeningõpe;
b) 3 h lühikoolitus.

NB! Soovituslik lugemine enne meeskonnakoolituse korraldamist:

Missugust koolitust sa tegelikult vajad – meeskonnatöö või meeskonnatunde?
5 tähelepanekut, mida meeskonnakoolitust korraldades kindlasti silmas pidada
Egotrip meeskonnas – juhi kõikide probleemide allikas

Mida kliendid koolituse kohta ütlesid?

“Meeskonnakoolituse sisu oli väga põnev ja kasulik. Kasulik eelkõige selles mõttes, et lähendas meeskonda veelgi ning koolituse järgselt on näha, et tekkinud sünergia on kandunud ka igapäevatöösse. Koolituse juures meeldis mulle eriti see, et Kaido tegi väga põhjaliku eeltöö meie ettevõtte ja meeskonna kohta. Koolituse ülesehitus oli mõnusalt vaba ning samas teaduslikult põhjalik, sest Kaido põhineb väga palju erinevatele uuringutele ja faktidele.”
– Algis Liblik, TV3 müügidirektor

“Koolitus andis töötajatele võimaluse vaadata enda sisse ja mõista, miks nad käituvad tööl just nii. Samuti mõisteti, kui oluline on ettevõtte kultuur ja selle hoidmine. Usun, et inimesed mõistavad paremini “töörõõmu teooriat” ja selle siduvust iseendaga. Meile olid eriliselt olulised koolituse käigus sõlmitud kokkulepped, mis aitavad meil argipäevas ühist joont säilitada. Need kokkulepped said isegi lamineeritud ja töötajatele jagatud.”

– Kadri Põldma, Moller Auto kvaliteedijuht

“Koolitus puudutas osalejaid isiklikult ja aitas end meeskonnas üksteisele avada. Loodan siiralt, et hakkame õpitut rakendama igapäevaselt ja see muudab meie kollektiivi veelgi ühtsemaks meeskonnaks. Tagasiside koolituse korralduse poolele on olnud väga positiivne. Tempo oli mõõdukas, teemad aktuaalsed ja huvitavad, näited elust illustreerivad ning koolitusviis meie seltskonnale väga sobilik. Veel kord, aitäh Sulle Kaido ja kohtume jälle!”

– Margo Klaasmägi, Artiston juht

“Minu jaoks oli koolituse suurim saavutus turvalise ja sõbraliku õhkkonna loomine, kus inimesed said ennast väljendada, kartmata kriitikat, samas talitsema „prussakaid“. Minu kasu juhina oli see, et kõik kolleegid said enda kohta tagasisidet, mis minu poolt lausutuna võib-olla nii objektiivselt ei tunduks. Meeskonna kasu oli see, et ka minu tegemiste kohta tuli välja kriitikat ja selle võtsin konstruktiivselt vastu. Tundub, et suuremal osal töötajates suurenes enesekindlus ja parem oma rolli tunnetus meeskonnas. Väga hea mõte oli eelnev küsitlus ja selle baasil teemade sidumine. Inimesed jälgisid, kuidas nende vastused üldises kontekstis välja paistsid ja töötasid kaasa.”

– Rein Türkson, eLUX Kodumasinate juht ja omanik

“Koolitus tuletas meelde, miks me oma tööd teeme ja mis on selles positiivset. Läbi selle näeme tööd uuemas ja positiivsemas valguses. Samuti andis koolitus kinnitust, et paljud asjad saavad alguse meist endist, meie mõtlemisest, suhtumisest jne. Juba esmaspäeval nägin rõõmsamaid pilke kontoris, ühtsemat ja sõbralikumat suhtumist oma meeskonda. Seega oli see väga hea algus meie soovile ühtsemaks ja toetavamaks meeskonnaks muutuda.”

– Katrin Ruben, Nordea Pank osakonnajuhataja