fbpxKas töötajate palgainfo võiks olla avalik?

Olen oma töös keskendunud eelkõige 2 suunale – inimeste keskne (coachiv, motiveeriv, tunnustav) juhtimine ja meeskonnatunde suurendamine. Mõlemad toetuvad aga samale sambale – usalduse suurendamisele juhi ja meeskonna (töötajate) vahel, ning usalduse suurendamisele meeskonnas.

Usaldus kui julgus olla haavatav (avatud, aus ja ebatäiuslik)

Usaldust ei käsitle ma selles kontekstis aga mitte niivõrd kindlustundele professionaalses mõttes (nt saan oma kolleegi peale tööalaselt kindel olla), vaid usaldust haavatavuse mõttes – kas saan nii juhi kui kolleegide peale kindel olla, et nad soovivad mulle ja üksteisele (meeskonnale) head, mistõttu võin end kõikidest maskidest vabastada ja jääda täielikult ausaks ning avameelseks (loe: iseendaks).

Kui inimesed meeskonnas (sh juht) saavad päriselt jääda iseendaks, muudab see kõikide eesmärkide ja ka väljakutsete lahendamise efektiivsemaks. Kui meeskonnas on kindlustunne, et kõik meeskonnaliikmed soovivad meeskonnale head ja pingutavad mitte ainult isiklike, vaid eelkõige meeskondlike eesmärkide nimel, võib suhtlus inimeste vahel palju avatumaks ja ausamaks muutuda – saab julgemalt tõstatada ebamugavaid teemasid ja anda üksteisele kriitilist tagasisidet kartmata minna konflikti.

Kus asetseb läbipaistvuse lagi?

Kuigi minu isiklik soovitus koolitustel ongi alati liikuda sellise maksimaalse läbipaistvuse ja avatuse poole meeskonnas, ei ole seda praktikas nii lihtne saavutada.

Näiteks meeskondades, kust juhid ei usalda töötajaid (tundes, et töötajaid ei huvita ettevõtte käekäik, vaid ainult enda isiklik heaolu ning mugavus) ja töötajad ei usalda juhti (tundes, et juhti ei huvita, kuidas töötajatel päriselt läheb, vaid keskendub ainult tema jaoks olulistele teemadele), teevad mõlemad osapooled koosolekulaua taga siiski head nägu, jättes mulje “me usaldame üksteist ja pingutame sama asja nimel”. Siit saab alguse usalduskriis, millest samuti mitte keegi ei räägi, aga paljud seda siiski tajuvad.

Usalduse, avatuse ning läbipaistvuse kõige delikaatsem küsimus on muidugi raha – kui palju ja miks keegi meeskonnas oma töö eest teenib? Kui juht suudaks oma inimesi päriselt usaldada (tundes, et keegi ei kasuta tema avatust ära) ja neid ühiste eesmärkide suunas mobiliseerida, võiks ta avalikustada kõik osakonna või ettevõtte finantsandmed – kuidas ettevõttel päriselt läheb, kui palju kahjumit / kasumit teenitakse – , ja sellest lähtuvad rahalised otsused, sh palk.

Kuigi paljud juhid ütlevad, et see info töötajaid ei huvita, siis tegelikult ei huvita see töötajaid ainult seetõttu, et juht esitab sedalaadi infot sageli temale kasulikus perspektiivis. Ega töötajad rumalad ei ole! Nad võivad küll vahel lolli mängida, aga tegelikult saavad nad väga hästi aru, kuidas ettevõttel läheb ja missugused on selle tegelikud võimalused (kas on võimalik palka suurendada või mitte).

Ning kui ongi meeskonnas inimesed, kes ei taha teatud asjadest aru saada (eitavad reaalsust, neid ei huvita suurem pilt jne), siis järelikult ei ole nad meeskonnamängijad (neid ei huvita meeskondlik (ettevõtte) toimetulek, vaid ainult isiklik heaolu) ning nendest võib-olla tulekski proovida ajas vabaneda.

Läbipaistvus palkadega

Kujutame ette olukorda, kus abikaasad varjavad üksteise eest oma sissetulekut. Milleni see viib? Usalduse kriisini, tagaselja tegutsemiseni, sõbrannale /sõbrale kurtmiseni jne. Perekond ja abielu on funktsionaalne, kui seal on vastastikune usaldus ja läbipaistvus – me soovime üksteisele head, me soovime perele head ning me oleme kursis kõigega.

Miks aga tööperes see teisiti peaks olema? Miks ei võiks üks tööpere – meeskond, kollektiiv, ettevõte – lähtuda samast põhimõttest: me otsime töötajaid, kes päriselt tahavad siin olla ja meeskonna nimel pingutada. Me teame täpselt üksteise nõrkusi ning tugevusi, andeid ja puudusi – ja sellest lähtuvalt ei ole meil vaja midagi varjata. Sealhulgas ka palgatasemed võiksid olla kõikidele teada.

Minu arvates ei ole kõige suurem de-motivaator mitte madal palk, vaid ebaõiglus, kui keegi saab sama töö eest minust rohkem palka. Aga seda kohtan ma oma töös tihti. Kuna kõikidega sõlmitakse individuaalsed palgakokkulepped, tekitab see pingeid. Juhid usuvad oma naiivsuses, et info ei levi. Aga tegelikult levib. Ja selline kulisside tagune info kahjustab meeskonnatunnet ja usaldust palju rohkem.

Kui aga kõik teaksid, kuidas miski on meeskonnas tasustatud, looks see avatud õhkkonna, kus igaüks teab, mida temalt oodatakse ja kui keegi soovib rohkem teenida, peaks ta pingutama ja kõrgemini tasustatud töökoha poole püüdlema (või siis ka teiste töötajate hinnangul rohkem panustama, et samal ametil rohkem teenida).

Ärme avalikusta mitte ainult palkasid, vaid iseennast

Küsimus ei ole tegelikult palkade avalikustamises, vaid iseenda avalikustamises meeskonnas. Kuna paljud juhid, kellega oma töös kokku puutun, ei suuda oma juhi maski eest võtta, ei suuda seda teha ka töötajad.

Tegelikult ei vaja aga organisatsioonid mitte töötajaid, vaid inimesi. Inimesi oma tahtejõuga, inimesi oma loovusega, oma oskustega ja teadmistega. Kui aga sellised inimesed satuvad organisatsioonidesse, mille kultuur on rivaalitsev, salatsev ja võimutsev, peituvad inimesed oma töötaja-maskide taha ning lähevad selle kõigega lihtsalt kaasa.

Et seda muuta, on vaja muuta juhtimise paradigmat – juhist peavad saama uuesti inimesed. Inimesed ei järgne mitte juhtidele, vaid inimestele, kes neid innustada ja inspireerida suudavad. Ja kui meeskonnad muutuvad inimestest (mitte juht vs töötajad) koosnevatest gruppideks, saab rääkida kõikidest asjadest nii nagu asjad tegelikult ja miks nad niimoodi on. Sealhulgas ka palgast.

 

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.

Kuidas luua meeskonda arengut ja tagasisidet soodustav kultuur?

Tunned mõnikord, et tagasisidet on töötajatele anda keeruline?
Oled märganud, kuidas töötajad üksteise tagasisidele kaitsesse lähevad?
Tajud, kuidas töötajatega on olulistel teemadel mõnikord keeruline rääkida?

Kõik need tunnused viitavad "tagasiside-kultuuri" puudumisele meeskonnas. Kuidas seda luua?
Kõik vajalikud teadmised ja juhtimisinstrumendid selleks leiad 
28.mail toimuval avalikul koolitusel "Tagasiside-kultuuri loomine meeskonnas".

Uuri lisa ja registreeri soodushinnaga 399 eur (tavahind 499 eur).

NB! Koolitusele kehtib 100% Raha Tagasi Garantii - kui rahule ei jää, saad raha tagasi!

OLED ISEÕPPIJA? TELLI VIDEOKOOLITUS: