fbpxMida õppis Google sellest, kui juhid ära kaotas?

Frédéric Laloux kirjutab raamatus „Re-inventing organisations“ sellest, kuidas tulevikus ei ole organisatsioonide juhtimiseks enam juhte vaja. Ta nimetab seda boss-less organisatsioonideks või juhtimiseks. Põhjus selleks on lihtne – kõik organisatsiooniga liituvad töötajad peaksid teadma, milleks nad siin on (missiooni ellu viimiseks), mistõttu ei ole vaja „juhti“, kes neile täpselt töö ette annab ning töö tegemist kontrollib.

Google ilma juhtideta 2001-2002

Umbes samal seisukohal olid ka Google’i 3.sünnipäeval selle asutajad Sergey Brin ja Larry Page. Nähes Google’it innovaatilise ja maailma muutva, ning väga selge missiooniga organisatsioonina, soovisid nad tootearenduse üksuses kõik juhipositsioonid kaotada, sest insenerid teadvat nende hinnangul piisavalt hästi, kuidas oma tööd teha ja seeläbi aidata Google’il oma missiooni ellu viia. „Selleks ei ole vaja juhti (manageri), et üliandekad insenerid oma tööd hästi teeksid“, mõtisklesid asutajad. See protsess nimetati „disorg“-ks.

Siiski muutus olukord juba aasta hiljem, kui insenerid ise hakkasid jaatavalt vastama coach Bill Campbelli poolt esitatud küsimusele „Kas sa sooviksid endale juhti?“. Paludes oma vastust täpsustada, ütlesid töötajad, et nad vajavad inimest, kellelt õppida (loe: kelle abil areneda) ja kellega koos raskeid otsuseid langetada (loe: kellest tuge oleks).

Juhid on vajalikud, aga töötajate arendamiseks, mitte manageerimiseks

Inseneride vastused näitasid ilmekalt, milleks töötajad tegelikult juhti vajavad – arenemiseks. Juhti ei ole vaja selleks, et töötajaid „juhtida“ – nendele tööülesandeid ette dikteerida ja neid kontrollida (hierarhia elluviimine) -, vaid motiveeriva keskkonna loomiseks.

2002.aasta lõpuks oligi „disorg“ oma algse vormi kaotanud ning Google hakkas juhtide vältimise asemel hoopiski head juhtimist defineerima, et selle alusel siis kõiki organisatsiooni juhte ülemustest eestvedajateks muuta. Üheks väljundiks on täna Google projekt „Oxygen“, milles on määratletud hea juhtimise põhimõtted Googleis. Need ei ole vaid kellegi teoreetilised arvamused, vaid häid ja kiireid tulemusi näitavate meeskondade juhtide poolt kasutatavad juhtimisvõtted.

Kokku on neid põhimõtteid 10. Hinda ka sina end nende abil, sest usutavasti just neid juhtimislikke tegevusi sooritades kaasad ja motiveerid meeskonda, ning saavutate ühised eesmärgid kiiremini.

1) Hea juht on hea coach;
2) Hea juht jõustab meeskonda ning ei tegele mikromanageerimisega;
3) Hea juht loob kaasava tiimikultuuri ja seisab hea selle edu ning heaolu eest;
4) Hea juht on produktiivne ning tulemustele orienteeritud;
5) Hea juht on hea suhtleja – ta kuulab ja jagab informatsiooni
6) Hea juht toetab töötajate arengut ning räägib töötajatega nende arengust;
7) Heal juhil on selge meeskonna nägemus ja visioon/strateegia;
8) Heal juhil on olemas olulised tehnilised teadmised tiimi nõustamiseks ja toetamiseks;
9) Hea juht teeb koostööd ülejäänud organisatsiooniga (teiste juhtidega);
10) Hea juht on hea otsustaja (otsuste langetaja).

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.

Kuidas luua meeskonda arengut ja tagasisidet soodustav kultuur?

Tunned mõnikord, et tagasisidet on töötajatele anda keeruline?
Oled märganud, kuidas töötajad üksteise tagasisidele kaitsesse lähevad?
Tajud, kuidas töötajatega on olulistel teemadel mõnikord keeruline rääkida?

Kõik need tunnused viitavad "tagasiside-kultuuri" puudumisele meeskonnas. Kuidas seda luua?
Kõik vajalikud teadmised ja juhtimisinstrumendid selleks leiad 
28.mail toimuval avalikul koolitusel "Tagasiside-kultuuri loomine meeskonnas".

Uuri lisa ja registreeri!

NB! Koolitusele kehtib 100% Raha Tagasi Garantii - kui rahule ei jää, saad raha tagasi!