fbpxSa ei vaja mitte koolitust, vaid muutust inimeste käitumises.

Üks asi, mis mulle koolitajana sageli mõtlemisainet pakub, on paljude organisatsioonide koolituse otsimise ja valimise protsess. Eriti kummalisena paistavad aga olukorrad, kus mõnel hankel osalemise järel tuleb lõpuks tellijalt kiri, et kuigi teie koolituse pakkumine ja sisu olid kõige põnevamad ning tundusid kõige kasulikumad, valisime siiski teise koolitaja, sest nende koolitus oli soodsam.

Riigihanked on sageli valesti üles ehitatud

Nii ei pääse ma näiteks ka ~90% riiklikel koolitushangetel isegi löögile, sest ma ei paku (ei müü) mitte hinda, vaid muutust inimeste käitumises ja koolituse järelmõju. Seetõttu kõlab mulle isiklikult lausa absurdsena hangetel hindamise struktuur, kus kõige kõrgemal kohal on koolituse maksumus ja teisel ning kolmandal kohal on koolituse sisu ja koolitaja kogemus. See oleks umbes sama, et inimene otsib oma kodule kujundajat eesmärgiga saada teatud kindel tulemus. Aga selle asemel, et otsida kujundajat, kes talle soovitud resultaadi pakkuda suudab, lähtub ta ainult hinnast pööramata niivõrd tähelepanu kujundaja ideedele, visioonile, suhtlemisstiilile, senistele kogemustele jms. Mis võib selle kõige tulemus olla? Tellija ei saagi lõpuks sellist kodu nagu ta soovis. Jah, ta saab mingi kujunduse kindlasti, sest usutavasti tegi kõige odavam kujundaja ju ikkagi oma töö ära, aga see ei pruugi olla ootuspärane, sest tellija valis kujundaja mitte sisust, vaid ainult hinnast lähtuvalt.

Minu arvates on koolitustega asi veel hullem. Kui kodukujundust otsides sõltub sellest ainult inimese enda enesetunne kodus, siis organisatsioonidesse koolitusi otsides sõltub koolitusest ja koolitajast ju terve organisatsiooni areng, edasine käekäik ja tulemuslikkus. Kuidas on üldse võimalik nii olulises kohas lähtuda pelgalt vaid hinnast?

Erialaseid koolitusi võibki ainult maksumuse alusel hinnata

Nagu alati, on ka siin kindlasti teatud erandid. Kuna ma isiklikult tegelen eelkõige juhtide ja meeskondade arendamisega, siis niivõrd ei puutu ma kokku näiteks erialaste ja tehniliste koolitustega. Aga ma usun siiralt ja heatahtlikult, et selliste koolituste puhul võibki maksumuse alusel koolituse hindamine täiesti õigustatud olla.

Näiteks kui otsitakse koolitust raamatupidajatele bilansi “lugemise” kohta, siis usutavasti võib kõige soodsam pakkuja selle info edasi anda enam-vähem sama hästi kui kõige kallim pakkuja. Kuna selle koolituse sisu on informatsioon, mitte transformatsioon, võibki see toimida täitsa edukalt. Sama võib kehtida näiteks ka juhiabide koolituse kohta, kus sekretäridele on oluline edasi anda informatsiooni juhiabi rollist, igapäevastest tööülesannetest jms.

Mis aga puudutab juhtimis – ja meeskonnakoolitusi, siis minu hinnangul ainult maksumuse alusel koolituse valimine lihtsalt ei toimi. Miks? Sest nagu eespool ütlesin, ei osta siin klient mitte informatsiooni, vaid transformatsiooni – inimeste käitumise muutust ja järelmõju organisatsioonile.

Informatsioon vs transformatsioon meeskonnas ja juhtimises

Meeskonnakoolitusi otsitakse üldjuhul olukorras, kus osakonnas või organisatsioonis on tunda individualismi ja “silostumist”  – igaüks (nii spetsialistid kui juhid) ajavad vaikselt oma asja ja ainult tegevjuht tunneb muret / huvi organisatsiooni kui terviku vastu. Sellise allmõttega meeskonnakoolituste päringuid saan ma igal nädalal mitu. Sõltumata valdkonnast ja organisatsiooni suurusest on selliste päringute puhul tunda, kuidas tellijad on mures, sest “meie-tunne” on nende meeskonnas kadunud, inimesed ei astu enam meeskonnas ühte sammu, on tunda vastandumist üksteisele, sisemist konkurentsi, seljataga tegutsemist ja rääkimist (puudub usaldus ja avatud) jne.

Ja kujuta nüüd ette, et sellises olukorras valib juht koolituse hinna alusel. Meeskonda, kes on üksteisest kaugenenud, kes töötavad üksteisele vastu ja meeskonnas on tunda pingeid, tuleb koolitama ainult informatsiooni edastamisele koolituse üles ehitanud koolitaja. Ta hakkab inimestele rääkima meeskonnatöö teooriatest, grupidünaamika olulisusest, erinevatest teooriatest jms. Inimesed istuvad ja kuulavad, ning usutavasti võib koolitaja rääkida väga veenvat juttu ning kõik usuvadki teda, ja koolitus võib olla ka meeldiv, sest jutt võib olla huvitav, aga missugune on selle koolituse mõju näiteks 1-2 nädalat hiljem?

Kuidas selline jutt võiks päriselt muuta nende inimeste käitumist 1 nädala pärast või lausa homme kontoris? Kas tõesti teoreetiline teadmine, kuidas meeskonnatöö toimib ja millele tähelepanu pöörata, võiks aidata nendel inimestel üksteisele lähemale jõuda? Vaevalt! Kas tõesti uue info omandamine võiks aidata inimesi paremini ühise eesmärgi nimel pingutama ja vähem oma meeskonna eest võitlema? Vaevalt.

Sama kehtib ka juhtide koolitamisel. Paljud tänased juhid on pikki aastaid juhid olnud ja selle aja jooksul väga paljudel juhtimiskoolitustel osalenud. Nad teavad kõike, sest neid on juhtimisalase informatsiooniga korduvalt üle valatud. Aga kas see on muutnud nende käitumist? Jah, võib-olla lühiajaliselt. Kui see transformatsioon oleks pikaajaline, ei tunneks 60% tänastest töötajatest Eestis, et nad oleksid valmis madalama palgaga, kui nende otsene juht vahetuks. Aga just seda 2017. aasta sügisel CV Keskuse poolt läbi viidud uuring kinnitas. Usutavasti “teavad” need juhid kõik, kuidas oleks õige juhtida, aga nad siiski ei tee seda, mistõttu ongi nende töötajates nii palju rahulolematust, vähe motivatsiooni ja huvi meeskonna vastu.

Vali koolitajad, kes pakuvad transformatiooni

Just siin tulebki mängu informatsiooni ja transformatsiooni erinevus. Sina koolitusjuhina, personalijuhina või ettevõtte juhina ei vaja koolitajaid, kes tulevad su töötajaid “koolitama” – õpetama nendele uusi asju, rääkima neile, mis on õige ja mis on vale. Sa vajad koolitajaid, kes aitavad sul sinu meeskonnas läbi viia transformatsiooni. Sa vajad muutust inimeste käitumises. Sa vajad, et nad alates homsest teeksid midagi teistmoodi, olgu selleks siis käitumine meeskonnas, käitumine organisatsiooni suhtes või käitumine oma töötajatega. Ainult informatsioonist ei ole siin kasu.

Ning just seetõttu on lausa ohtlik valida koolitusi ainult hinna alusel. Palju olulisem on koolitajaga rääkida, lasta tal selgitada, kuidas ta kavatseb transformatsiooni läbi viia, missugused kogemused ja oskused tal muutuse läbiviimiseks on, ja kindlasti küsida ka tema seniste klientide tagasisidet. Just nemad on need, kes saavad kinnitada või ümber lükata koolitaja lubadused oma isikliku kogemuse baasil.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.