fbpx10 viga, mida hea juht endale ei luba

Artikli allikas CV Keskus.

Ettevõtetes leidub väga erinevaid juhtimisstiile – on juhte, kes juhivad meeskonda hirmu abil, juhte, kes näitavad eeskuju ja neid, kes on võtnud eesmärgiks suunata töötajaid ise lahendusi otsima. Juhiks olemine ei ole kindlasti lihtne, kuid ameti vastuvõtmisel tuleb leppida ka vastutusega ja näha vaeva selle nimel, et endas pidevalt juhioskusi edasi arendada. Missugused on siis need 10 levinud viga, millest on head ja tugevad juhid õppust võtnud?

1. Juht ei usalda oma töötajaid

Juhiks saades on tihtipeale keeruline mõista, et meeskonna juhtimise kõrvalt ei ole enam võimalik kõike ise teha. Värvates meeskonda oma ala spetsialistid, tuleb anda neile võimalus langetada otsuseid ja võtta vastutust. Kui juht proovib ise kõike kontrollida, näitab ta sellega üles usaldamatust töötajate suhtes, mis omakorda vähendab töötajate motivatsiooni iseseisvalt pingutada.

2. On Tema arvamus ja vale arvamus

Kui juht arvab, et teab alati kõike ja suudab otsustada kõigis olukordades paremini kui teised, siis muutub temaga koos töötamine ajapikku väga keeruliseks. Selle asemel, et panna igakord oma sõna maksma, tasub juhil proovida olla võimalusel avatud ka teistele pakkumistele ning kuulata vahelduseks, mida kolleegid arvavad. Nii tehes kasvab meeskonnaliikmetel motivatsioon järgmine kordki kaasa mõelda ja lahendust pakkuda.

3. Juhi uks on suletud

Vahel on vaja olla omaette ja see on täiesti arusaadav. Kui aga ettevõtte juhtfiguur peidab end pidevalt kinnise ukse taga, tekitab see ebamugavust ja -kindlust meeskonnas. Inimesed soovivad näha ja suhelda oma juhiga ka väljaspool koosolekuid. Tasub ikka näidata, et nimi lepingute allkirjades pole väljamõeldis, vaid kuulub ikka pärisinimesele.

4. Juht on kõigiga semu

Teistpidi kehv on siis, kui juht on jällegi liiga avatud ja seltsiv. Teatud professionaalsuse piir töö- ja sõprussuhete vahel peaks säilima, et suuta juhtida meeskonda ja säilitada autoriteeti.

5. Juhile sobivad ainult perfektsed tulemused

Ükski inimene ei suuda saavutada alati perfektseid tulemusi, ka juht mitte. Ettevõtte püsivalt heade tulemuste nimel tuleb teha koostööd – mida toetavam, hea õhkkonnaga ja motiveerivam on töökeskkond, seda paremini suudavad töötajad eesmärke püstitada ja nende poole liikuda.

6. Juht ei suuda või ei julge võtta vastu otsuseid

Väga raske on töötada sellise juhi alluvuses, kes ei julge otsustada ja otsusest tingitud tagajärgede eest vastutada. Kui ta veeretab pidevalt asju kellegi teise õlule või üldse määratusse kaugusesse, tekitab see meeskonnas palju arusaamatust ning juhi tiitli väärtus järjest kahaneb.

7. Juht võtab teiste poolt tehtud töö eest au endale

Kui töötaja on saavutanud suurepärased tulemused või käinud välja väga hea idee, siis on ebameeldiv avastada, kui juht esitleb seda kõike isiklike võitudena. Selline juhtimine viib töötajate motivatsiooni täielikult nulli, mõjub halvasti ettevõttesisesele töömoraalile ja meeskonnapoolne usaldus kaob. Hea juht peaks vastupidi tunnustama meeskonda tehtud töö eest ja seeläbi julgustama neid saavutama veelgi rohkem.

8. Juht värbab ebasobilikke või keskpäraseid inimesi

Kui ettevõte soovib pidevalt areneda, on vaja suurt tähelepanu pöörata õigele värbamisstrateegiale. Kui juht võtab tööle inimesi, kes suudavad pakkuda vaid keskpäraseid tulemusi, ei saa neilt oodata midagi muud. Kui olemasolevad töötajad peavad aga hakkama seetõttu pidevalt parandama uute meeskonnaliikmete möödapanekuid, muutub see ajapikku koormavaks ja ettevõtte tulemused hoopis langevad.

9. Juht jätab enda arengu unarusse

Nii nagu töötajad peavad pidevalt täiendama enda teadmisi ja oskusi, nii tuleb ka juhil teha jätkuvalt tööd enda kallal. Alati saab midagi juurde õppida või uut katsetada. Selleks, et olla austatud ja tõsiseltvõetav ülemus, peaks olema oma valdkonnas kompetentne ja valmis töötajate küsimustele ajakohaseid vastuseid andma.

10. Juht ei oska olla paindlik

Maailm on kiires muutumises, seepärast ei saa jääda lootma, et homme on kõik samamoodi nagu täna. Ka meeskonnas inimesed vahetuvad ja ootused juhtimisele ajapikku muutuvad. Selle puhul on väga oluline käia arengutega kaasas ja mitte jääda vananenud stampidesse kinni.

Õnneks on Eestis palju häid ja inspireerivaid juhte, kelle meeskonnas kaasa lüüa. Selleks võid piiluda CV Keskuse töökuulutusi.

Aitäh CV Keskus, et Eesti juhtimiskultuuri arendamisse positiivse panuse annad.

Päikeselist suveaega ja kohtumiseni augustis!

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.