fbpx5 erinevust ülemuse ja liidri vahel. Kumb oled sina?

Suur suvi on läbi, ja sobiv aeg on mõelda saabuva uue hooaja peale. Et sinu meeskond sel hooajal edukas oleks, ei saa ka kvaliteetsest juhtimisest mööda vaadata. Seetõttu tasubki ehk küsida endalt augusti viimasel päeval, kas püüan saabuval hooajal olla rohkem ülemus või liider?

Mis vahe on ülemusel ja liidril? Usutavasti on see üks igivana küsimus, mille üle mõtlevad sageli juhid ise (loodetavasti vähemalt), aga kindlasti on see palju mõtlemisainet andnud ka filosoofidele, koolitajatele ning kirjanikele.

Oma tänase 10+ aastat koolitajana tegutsetud aja jooksul olen eelkõige leidnud 5 erinevust nende kahe juhtimistüübi vahel.

1) Liider on eneseteadlik, ülemus on tagantjärele tark

Üheks olulisimaks liidri tunnuseks ülemuse ees on eneseteadlikkus, mis annab talle eelise ülemuse ees põhimõtteliselt kõikides juhtimisvaldkondades. Eneseteadlikkus on inimese võime reaalajas vaadelda ja analüüsida ennast kolmanda isiku perspektiivist, mis vähendab ohtu kiinduda oma vaadetesse, harjumustesse ja isiksuse omadustesse.

Ülemustel on aga kombeks käituda harjumuspäraselt (ennast reflekteerimata), õigustades tagantjärele oma (valesid) valikuid.

2) Liider on huvitatud enda arengust, ülemus aga teiste arengust

Kui liidrid on üldjuhul orienteeritud tugevalt enda arendamisele (kasutades selleks eelkõige oma eneseteadlikkust), on ülemused rohkem huvitatud teiste arengust.

Tänu oma vähesele eneseteadlikkusele tundub ülemusele tõsimeeli, et kõik vastused tema probleemidele asuvad temast väljaspool – eelkõige „probleemsetes“ kolleegides ja alluvates. Tema ise on täiuslik!

3) Liider kasutab oma meeskonna, ülemus oma ülemuse võimu

Kuna liidrid on enesearengust tulenevalt inspiratsiooniks oma meeskonnale, usaldab meeskond teda, mille kaudu tekib liidril võim oma meeskonna üle – teda kuulatakse, teda usutakse, teda järgitakse.

Ülemusel aga sellist võimu ei ole, sest tema võim pärineb oma ülemuselt – tal on lihtsalt „õigus“ oma meeskonda korrale kutsuda, neilt nõuda ja neid karistada, sõltumata sellest, mida meeskond temast ja tema otsustest arvab.

4) Liider tunnustab, ülemus otsib tunnustust oma meeskonnalt

Liidrid usuvad siiralt sellesse, et nendel on meeskonda rohkem vaja, kui meeskonnal neid. Liider teadvustab, et töötajal on võimalus igal hetkel endale uus tööandja ja juht leida, aga juhil nii lihtne uut meeskonda leida ei ole. Sellest tulenevalt paistab liidri käitumisest välja tunnustus ja austus oma meeskonna suhtes.

Ülemus teab seda ka, aga ta ei julge seda tunnistada. Seepärast püüab ta oma ebakvaliteetset juhtimist sageli kompenseerida sõbramehelike käitumistega, et oma meeskonnale meeldida, mis aga meeskonda tegelikkuses temast veelgi eemaldab.

5) Liider seob meeskonna enda külge usaldusega, ülemus aga rahaga

Muidugi ootab iga töötaja oma juhilt väärilist tasu, aga liidri heaks töötavate inimeste puhul pole raha peamine, mis neid motiveerib – neid motiveerib rohkem usalduslik ja arenguvõimalusi pakkuv töökeskkond, mille liider nendele loonud on.

Ülemuse jaoks on aga raha ainuke tegur, millega ta meeskonda enda juures hoiab. Ta usub, et ta on raha ja rollivõimuga sidunud oma töötajad enda külge, ning nendel pole kuhugi minna. Tegelikkuses pole kuhugi minna aga ainult nõrgematel meeskonnaliikmetel, tõelised tegijad lahkuvad ülemuse juurest kiiresti. Ja kuna järele jäävad ainult keskpärased tegijad, ei saavuta ülemused kunagi ka edu nagu teevad seda liidrid.

Ole liider, mitte ülemus!

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.