fbpx6 tunnustamise kuldreeglit, mida iga juht peaks järgima

Rahast ainult töötajate motiveerimiseks ei piisa. Kuigi kõik juhid on seda omal nahal kogenud, ei otsi siiski paljud alternatiive. Põhjus selleks on muidugi lihtne – juhid ei teadvusta, et töötajatel on 2 liiki motivatsiooni: sisemine ja väline motivatsioon.

Väline motivatsioon tuleneb kõigest, mille nimel tööd tehakse. Ja kuna juurdunud arusaamine on, et tööd tehakse ainult palga (või muude rahaliselt mõõdetavate tasude) pärast, jäävadki palju juhid jänni oma töötajate motiveerimisel.

Tegelikult eksisteerib aga ka teine motivatsiooniliik – sisemine motivatsioon. Sisemine motivatsioon ei välista väliseid (raha jms), vaid täiendab neid. Sisemine motivatsioon on miski, mis tekitab töötajates huvi töö enda vastu, mitte ainult töö eest saadava tasu vastu. Motivatsiooniuurija Daniel H. Pinki sõnul on sisemisi motivaatoreid inimesed 3 – tähendus, iseseisvus ja progress.

Kõige olulisemaks sisemiseks motivaatoriks on meil kõikidel vajadus tunda end kellegi jaoks vajalikuna. Me soovime näha, kuidas meid pingutuste eest hinnatakse ja tunda, kuidas keegi saab meie olemasolust kasu (see on lausa eksistentsiaalne küsimus). Kuidas aga tekitada seda tunnet? Ainult rahaga seda teha ju ei õnnestu.

Just siin kohtubki juht tunnustamisega. Ainult ametlike, mitteametlike ja igapäevaste tunnustamise viiside kombineerimisel suudab juht töötajates tekitada püsiva väärtusetunde, mille baasil saab töötaja oma tööd rahus teha ning aidata juhil oma eesmärke saavutada. Kuni aga juht toetub ainult rahalistele võimalustele, panustab ka töötaja ainult nii palju, nagu ta vajalikuks peab (loe: mis on tema hinnangul palgaga kinni makstud).

Kui juht soovib oma töötajaid rohkem tunnustama hakata, peaks ta tähelepanu pöörama nendele 6 tunnustamise kuldreeglile:

  1. Tunnustus peab tulema üllatusena;
  2. Tunnustus peab olema pigem väike (rahalises mõtted);
  3. Tunnustama peaks regulaarselt, mitte ootama ühte ja suurt asja;
  4. Tunnustama peaks avalikult, et teised näeksid, mille eest tunnustada saab;
  5. Tunnustama peaks käitumist, mitte tulemust, sest tulemuse saab ära teha ka ebasobivaid võtteid kasutades;
  6. Tunnustama peaksid töötajad ka üksteist, mitte ainult ootama seda oma juhilt.

Kui juht neid põhimõtteid järgib, loob ta oma meeskonnas tunnustava sisekultuuri, mis suurendab meeskonna koostöövalmidust ja ühtsustunnet. Kui aga juht jääb lootma ainult rahalistele motivaatoritele, jääb ta ka varem või hiljem nägema töötajaid, kellel oleks nii palju anda, aga nad lihtsalt ei anna.

Vaata lähemalt nende 6 kuldreegli ja nende rakendamise kohta allpool olevast videost:

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.