fbpxKohustuslik lugemine igale juhile VOL 1.

Gallup kui Ameerika uuringufirma, mis konsulteerib juhtimisalaselt maailma suurimaid organisatsioone, avaldab iga-aastaselt ülemaailmase Töötajate Pühendumuse registri, mille 2013. aasta andmed näitavad Eesti kohta järgnevaid tulemusi:

1) Ainult 16% töötajatest on täielikult oma tööle pühendunud. Nad töötavad kirega ja tunnevad ühendust oma töökoha ja töökaaslastega. Just need töötajad viivad oma organisatsiooni edu ja heade tulemuste suunas.

2) 64% töötajatest ei ole eriti oma tööle pühendunud. Need inimesed ei hooli oma tööst, teevad tülpinult ning laisalt oma tööülesanded ära, kuid ei astu kunagi ekstra sammu, et firma heaolu eest seista.

3) 20% inimestest töötab aga otseselt oma juhile vastu. Nad ei üritagi oma pahameelt töise olukorra suhtes peita ning õõnestavad ka teiste katseid töö ja töökohaga rahu teha.

Võttes arvesse suht-koht negatiivseid näitajaid, mis väidetavalt ei erine niivõrd ka teiste riikide aasta keskmiste protsentidega (va. Mehhiko ja Brasiilia), on peamiseks töötajate mittepühendumuse põhjuseks siiski halvad ja ebapiisavad suhted oma juhiga, millest tingituna tunnevad töötajad end väärtusetu ja ebavajalikena.

Näiteks äsja Saksamaal läbi viidud uuringud näitasid, et 23% küsitluses osalenud töötajaist on lahkunud töökohalt justnimelt ebapädeva juhi tõttu. Samal ajal juhtide seas läbi viidud küsitlus näitab, et 95% Saksamaa juhtidest tunneb, et nad teevad suurepärast tööd ning ei vaja juhtimisalast täiendõpet.

Magistrikraad taskus, oskavad nad ju suurepäraselt rahaasju hallata, projekte juhtida ning klientidega häid suhteid hoida. Kust aga tuleb teadmine oma töötajate väärtustamise ja tunnustamise kohta? Kes õpetab neid käituma hoolivalt ning looma turvalise ja pingevaba õhkkonna? Ning kust omandavad nad tarkusi mitterahalise motiveerimise ning arengut toetava suunamise kohta?

Uuringud näitavad, et ainult õpikutarkus töötajate pühendumust ei suurenda. Kuigi kogemus ja oskused mängivad suurt rolli, on igal juhil vaja ka teatud hoolimisgeeni – võimet näha oma töötajaid kui väekaid ja arenguvõimelisi indiviide. Juht on tegelikult ju see, kes inspireerib, suunab ning töötajate heaolu tarbeks oma aega ja teadmisi panustab. Ka selleks vajab juht nimelt pidevat õpet, täiendkoolitust ning toetust oma otseselt juhilt.

Kui aga juht ise ei ole oma tööle pühendunud, mida näitab ka Gallupi Saksamaal läbi viidud uuring (juhtide pühendumusprotsent on umbes sama kõrge kui töötajatel), ei ole mitte kuidagi võimalik ka töötajate pühendumust ja töörõõmu suurendada. Seega kus asub siis tegelik probleem? Kas kesktasemejuhid on ka oma otseste juhtide poolt toetatud, tunnustatud ja väärtustatud? Kas ka neid motiveeritakse piisavalt ning koolitatakse, et uusi tarkusi taaskord oma alluvatele jagada? Või istuvad nemad samuti nõutult – teadmatuses, kuidas ja mis võimaluste abil oma töötajaid suunata?

Tõsiasi on see, et ainult pühendunud juht loob energilise, motiveeritud ning pühendunud meeskonna. Vaid juht, kes kohtleb oma töötajaid firma kõige väärtuslikuma varana, on võimeline täisväärtuslikuks tunnustamiseks ja arenguvõimaluste soosimiseks. Seega tuleks igal organisatsioonil küsida endalt ka töötajate mittepühendumuse asemel hoopis juhtide mittepühendumuse kohta. Vastus võib peituda palju sügavamal kui algselt tunduda võib.

Autor: Kathleen Kanervikko

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.