fbpxHea test hindamaks, kas oled oma meeskonnale juht või liider

Tänapäeva juhtimismaailmas eksisteerib ebareaalselt palju pimeda juhi sündroomi ehk “David Brenti effekti”. David Brent on ülimenukas komöödiaseriaalis “Kontor” tuntuks saanud kuju, kes näitas maailmale kui pime ja ebateadlik üks juht tegelikult olla võib. Ka tema uskus, nagu enamik juhte, et on väga armastatud ning töötajate poolt austatud, kuid reaalsus näitas paraku vastupidist. Nagu David Brentil, on ka teistel juhtidel tugevad raskused läbi näha oma ego lõkse ning töötajate päris tundeid ja arusaamu. Seetõttu annabki artiklis välja toodud võrdlus võimaluse tõele otse vaadata ja raskele, kuid vajalikule küsimusele vastus leida: “Milline juht ma tegelikult olen?”

Paar aastat tagasi läbi viidud “Töötajate väljavaate” uuring küsitles üle 2000 Suurbritannia juhi ja töötaja ning tõi avalikuseni tulemused, mis paljude jaoks isegi humoorikad näivad. Justnimelt järgnevad numbrid annavad aimduse, kui suur on päriselt lünk “uskumuste” ja “tegelikkuse” vahel:

·       Kaheksa juhti kümnest arvab, et nende töötajad on nendega väga rahul. Ainult 58% töötajatest aga kinnitab seda väidet.

·       Üle 90% juhte usub, et nende töötajad näevad neid õpetaja ning mentorina. Ainult 40% töötajatest arvab sama.

·       ¾ intervjueeritavatest juhtidest väidab, et ta keskendub koosolekul ning üks-ühele kohtumisel piisavalt töötaja isiklikule arengule ning võimalikule potentsiaalile. Vaid 38% töötajatest kinnitab seda.

·       Kolm juhti viiest usub, et aitab oma töötajal liigset koormust vähendada ja ületööd vältida. Vaid üks töötaja neljast nõustub.

Eksiarvamus iseendast kui suurepärasest juhist võib tekkida nii liigselt egoistliku ellusuhtumise, tagasiside puudumise või “hirmuvalitsuse” näol tagasisidega manipuleerimise kaudu. Selleks aga, et olla halb ja ebateadlik juht ei pea olema halb inimene ja selleks, et alustada teekonda halvast juhist hea suunas, piisab vaid ühest äratundmishetkest. Järgmine tabel, mille lõi “Innovatiivne juht” autor Paul Sloane, peaks avama igaühe silmad tegelikkusele :

Kas Sina oled käskiv ja nõudev või hoopis uuenduslik juht?

Juht, kes käsib ja nõuab

Innovatiivne juht

Juhib teiste eest

Juhib teiste kõrvalt

Näitab sõrmega

Suunab

Uurib ja kontrollib

Usaldab ja delegeerib

Parandab/täiustab varasemat efektiivsust

Otsib uusi võimalusi arenguks

Arvab, et teab kõige paremini

Rakendab oma alluvate teadmisi

On kindel, et teab täpselt, mis on firma suund ja eesmärgid- arutamata seda teistega

Omab selget arusaama ning arutab seda teistega

Tähtsustab pigem tegutsemist kui head strateegiat

Tähtsustab head strateegiat, mitte kontrollitud tegevust

Annab käske ja nõuab

Küsib küsimusi ja loob kahekõne

Kohtleb oma alluvaid kui alamaid

Kohtleb oma alluvaid kui kolleege

On otsusekindel, tihtipeale ei vaja kellegi teise arvamust

Mõtiskleb ja arutab teistega enne otsuselangetamist

Loob meeskondi, kes järgivad reegleid ja täidavad käske

Loob meeskondi, kes mõtlevad oma peaga ja kasutavad loomingulisust

Juhib

Volitab

Palkab kvalifikatsiooni ja kogemuse põhjal

Palkab iseloomu, loomingulisuse ning entusiasmi põhjal

Ei poolda eriarvamusi

Pooldab konstruktiivseid arutelusid

Hoolib enim tulemustest

Hoolib ideedest, inimestest ja visioonist

Näeb iseennast bossina ja teistest targemana

Jagab ka isiklikku au ja edu oma meeskonnaga

Julgustab tegutsemist, plaane ja töökust

Julgustab ideid, innovatsiooni ja lõbu

Autasustab sooritust

Autasustab ettevõtlikust

Hoolib numbritest ja lähtub analüüsist

Hoolib ideedest ja lähtub peale näitajate ka intuitsioonist

Mõtleb tehnoloogiast kui viisist teha asju kiiremini, paremini ja odavamalt

Mõtleb tehnoloogiast kui viisist teha asju uut moodi

Vähendab riske

Võtab kalkuleeritud riske

Jälestab läbikukkumist

Mõistab läbikukkumist ja õpib sellest

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.