fbpxMida Google hea juhtimise ja heade juhtide kohta avastas?

Pole kahtlustki, et Google on üks meie aja kõige edukamaid ettevõtteid. Mõnikord küsitakse koolitusel (eriti juhtimiskoolitustel), et kas on häid näiteid ettevõtetest, kes tõesti investeerivad juhtimise kvaliteeti ja juhtide arendamisse, ning nendel on ette näidata ka selle kohta reaalsed korrelatiivsed tulemused?

Jah, on! Näiteks Google – mitme miljardi dollari väärtuses ettevõte, kes põhimõtteliselt analüüsib, mõõdab ja rakendab praktiliselt igat väiksematki liigutust, et see annaks panuse mõõdetavalt tulemustesse. Sealhulgas juhtimises.

Projekt Oxygen (hapnik)

Just sellise põneva nimetusega on üks Google kuulsamaid juhtimisalaseid uurimusprojekte, sest tõepoolest on hea juhtimine iga ettevõtte hapnikukraan. See, kuidas juhid oma tiime juhivad, määrab ju perspektiivis selle ettevõtte edukuse.

Siinjuures võib muidugi head juhtimist tõlgendada mitmeti – paljud juhid tõlgendavad head juhtimist tugevate valdkonnapõhiste teadmiste omamisega. Selle lähenemise puhul on heaks juhiks inimene, kes tunneb oma ala – tal on teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused. Järelikult on ta hea juht.

Siiski võib tekkida küsimus, kas headest teadmistest ja oskustest piisab meeskonna tööle panemiseks. Jah, spetsialistina võib inimesel oskustest ja teadmistest kasu olla, aga kui rääkida juhist, siis tema keskseks ülesandeks peaks olema siiski ju tiim käima tõmmata. Siin ei pruugi valdkonnapõhistest tippteadmistest nii palju kasu olla. Ja seda mõistab ka Google. Seepärast käivitatigi projekt “Oxygen” – mõõtmaks ja mõistmaks, missugused juhtide käitumised korreleeruvad heade tulemustega?

Need 10 käitumist leidsid antud projekti käigus korrelatiivse kinnituse parimatesse tulemustesse:

1) Hea juht on hea coach;

2) Hea juht jõustab meeskonda ning ei tegele mikromanageerimisega;

3) Hea juht loob kaasava tiimikultuuri ja seisab hea selle edu ning heaolu eest;

4) Hea juht on produktiivne ning tulemustele orienteeritud;

5) Hea juht on hea suhtleja – ta kuulab ja jagab informatsiooni

6) Hea juht toetab töötajate arengut ning räägib töötajatega nende arengust;

7) Heal juhil on selge meeskonna nägemus ja visioon/strateegia;

8) Heal juhil on olemas olulised tehnilised teadmised tiimi nõustamiseks ja toetamiseks;

9) Hea juht teeb koostööd ülejäänud organisatsiooniga (teiste juhtidega);

10) Hea juht on hea otsustaja (otsuste langetaja).

Pane need 10 punkti ka enda kasuks tööle

Kuidas sa saaksid sellest nimekirjast kasu? Kõige lihtsam on end näiteks nende 10 punkti kaudu 10 palli skaalal hinnata. Kuna Google on selgelt leidnud seosed ka värskete juhtide puhul nimetatud punktide rakendama hakkamise ning meeskonna tulemuste paranemise vahel, siis tasub tõepoolest nendesse suhtuda tõsiselt.

Alustades näiteks punktist 1 – kas ma tunnen juhina, et olen oma töötajatele hea coach? Kas ma toetan nende arengut ja tulemusi läbi 1-1 sessioonide ja selle käigus küsimuste esitamise (on see ju peamine kootsi ülesanne)?

Või punkt 2 – kas ma jõustan oma meeskonda? Missugused on olnud näiteks viimase nädala jooksul sinu teadlikud sammud selleks, et meeskond hästi toimiks? Ja ma ei pea silmas siinjuures seda, et meeskonnaliikmetel oleks tööülesanded teada ja töövahendid käeulatuses. Pigem pean silmas meeskonna sisekliimat, “meie-tunnet” ja üldist suhtlusdünaamikat – missugune on õhkkond, kui palju inimesed on kaasatud aruteludesse jne.

Sarnaselt saad enda jaoks kõik 10 punkti läbi käia ning Google’i juhtidele sarnaselt nendest endale tegevuskava (arengukava) luua. Ning nagu Google kinnitas, on tulemuste paranemine nende juhtimislike tegevuste kaudu vältimatu tagajärg.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.