fbpx

Süvameeskonna liidrid ehk kelle käes on sinu meeskonnas tegelik võim? Osa 1

Paljud meeskonnad on hädas juhtidega, kes küll räägivad meeskonna ühisest edust, kuid kes ei julge vastu astuda töötajatele, kes selle edu nimel ei pinguta. Või kelle käitumine selle saavutamist isegi takistab. Nimetagem selliseid isikuid „süvameeskonnaks“ – grupp inimesi, kes ei tunne end vastutavana meeskonna ühise edu, vaid isikliku mugavuse ja heaolu eest.

Juhi roll on toetada ühiste eesmärkide saavutamist

Meeskonnad luuakse selleks, et koos midagi saavutada. Meeskondadel on juhid selleks, et toetada meeskonnaliikmete isiklikku tööd ja omavahelist koostööd. Samas ei peaks olema juhid ainukesed, kes end koostöö ja ühiste tulemuste saavutamise eest vastutavana peaksid tundma. Ideaalis võiksid seda tunda kõik töötajad.

Koostöö tagamiseks ning meeskonnavaimu loomiseks on juhile oma juhi poolt antud võim – õigus oma meeskonnalt nõuda suhtumist ja käitumist, mis toetab ühiste eesmärkide saavutamist. Miks aga mõned juhid seda võimu ei kasuta?

Olen kokku puutunud paljude meeskondadega, kus juhi asemel on võim teatud töötajate grupi käes. Jah, ideaalis võikski meeskonnas olla jagatud võim, mille kohaselt juht kaasab meeskonda võimalikult palju otsustamisse, aga on ka meeskondi, kus juhil on ainult formaalne võim, eespool nimetatud töötajatel aga täidesaatev võim.

Formaalne võim meeskonnas

Formaalne võim tähendab juhi ameti ning tiitliga kaasnevat õigust tööd meeskonnas korraldada ja meeskonnaliikmeid mõjutada. Kuna kõik töötajad teavad, et juhile otse vastutöötamine ei lõppe hästi, siis vähemalt näiliselt teevad temaga kõik ka koostööd – ollakse tema otsuste ja ettepanekutega nõus, noogutatakse kaasa jne. Nõus võib aga olla kõigega, pühendumist ei pruugi see aga tähendada.

Heaks näiteks on Tiimiraamatu koostamine. See on juhtimisinstrument kokkulepete sõlmimiseks ja nende täitmise tagamiseks meeskonnaks. Tiimiraamatu koostamiseks peaks juht meeskonna kokku kutsuma, selle tugevusi ja nõrkusi koos analüüsima, ning lõpuks siis 3-5 põhimõtet kokku leppima, mida kogu meeskond järgmise 3-6 kuu jooksul järgida püüab. Ja seejärel nende täitmise ka tagama.

Formaalne võim tähendab antud näite puhul meeskonna koosoleku kokku kutsumist, millele keegi vastu ei hakka. Samuti tähendab see meeskonna poolset koosolekul arvamuse avaldamist ja kokkulepeteni jõudmist. Ka sellega ei ole juhil üldjuhul probleeme. Küll aga ei pruugi formaalne võim aidata juhti hetkest, kui koosolek lõppeb ja päriselu algab – juht ei saa formaalse võimu alusel tagada kokkulepete omaksvõtmist ja nendele pühendumist meeskonnaliikmete poolt. Siin vajaks ta täidesaatvat võimu.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.

KAS TEADSID, ET TUNNUSTAVAD JUHID ON 31% EDUKAMAD?

Kas teadsid, et tunnustavate juhtidega meeskonnad (allikas)
edestavad mitte-tunnustavate juhtidega meeskondi oma tulemustes kuni 31%?

13. detsembril toimub inspireeriv ja praktiline koolitus "Tunnustav juhtimine", mis aitab
sul juhina meeskonna sisemise potentsiaali kasutusele võtta ja nende tulemusi parandada.

Selleks omandad koolitusel konkreetse 7-sammulise tunnustava juhtimise metoodika,
mille positiivne mõju meeskonnale ja tulemustele on garanteeritud.

SOODUSHIND 299 EUR (tavahind 349 eur) I Registreeri kohe

OLED ISEÕPPIJA? ALUSTA E-KURSUSEGA