fbpxVIDEO I Tagasiside paradoks: miks juhid kardavad, kuid töötajad janunevad tagasisidet?

Tagasiside on üks juhtimise müstilisemaid aspekte. Küsi ükskõik, missuguse töötaja käest ja sa kuuled, et ta soovib oma juhilt rohkem tagasisidet saada. Samas räägi mõne juhiga ja sa kuuled, kuidas nad tagasiside andmist pigem väldivad. Miks see paradoks eksisteerib?

Miks juhid siis tagasisidet kardavad ja väldivad? Usutavasti on ühelt poolt asi kerges ebakindluses ja hirmus – ei taha ju keegi olla inimene, kes kellegi teise eneseusu purustab või temas lihtsalt stressi tekitab. Lisaks võib juht peljata, et (liiga) otsekohene tagasiside põhjustab konflikte, mis omakorda meeskonna üldist produktiivsust ja õhkkonda negatiivselt mõjutada võib.

Samas on fakt aga see, et töötajad ootavad tagasisidet – see on nende jaoks oluline arengu ja edukuse indikaator. Keegi meist ei taha ju elus paigal tammuda, teadmata, mida võiks paremini teha ja kuhu võiks edasi liikuda. Ilma tagasisideta just aga töötaja “vaakumisse” jääda võib, kus puudub selge suund ja arusaam, kuhu ja kuidas edasi liikuda. See omakorda hakkab negatiivselt mõjuma tema motivatsioonile ja pühendumusele.

Kuidas tagasiside paradoksi murda?

Esimene samm on usutavasti luua meeskonnas ühine mõistmine, et tagasiside ei ole rünnak, vaid konstruktiivne viis näidata üksteisele arengukohti. Sellist kultuuri võib nimetada “tagasiside kultuuriks” (selle vastand on “enesenäitamise kultuur”, kus kõik end edukate ja eksimatutena näidata püüavad). Kasutades juhina õigeid juhtimistehnikaid, saab juht seda üsna lihtsalt tegelikult teha.

Teine samm on kindlasti regulaarsus. Tagasiside ei tohiks olla “sündmus” aastapõhisel arenguvestlusel, vaid pidev protsess ja normaalne nähtus igapäevases meeskonnasiseses suhtluses. Kui juht õigeid juhtimisvõtteid kasutab, ei ole ka selle saavutamine võimatu.

Neid 2 punkti arvesse võttes saab juht ajas kujundada oma meeskonnas tagasisidet soodustava meeskonnakultuuri, kus tagasiside ei tekita enam paradokse, vaid on muutunud positiivseks ja oodatud nähtuseks omavahelises koostöös.


Soovid juhina luua oma meeskonda tagasisidekultuuri ja kasutusele võtta selleks sobivad juhtimisvõtted? Kaalu “Motiveeriva tagasiside meistriklass” koolitust, mis annab sinu käsutusse selleks 3 sammulise praktilise teekonna. Uuri koolituse ja tööriistade kohta lähemalt ning registreeri siin.

MEELDIS JA OLI KASULIK?
JAGA SÕPRADEGA, ET KASULIK INFO LEVIKS.